คำเทศนาอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2017 (ศจ.สิริกานต์ มาศตะยาสิริ)

“ทรงเรียก….ให้สำเร็จ” เวลามีใครเรียก แล้วทำเป็นหูทวนลม  ภาษาอังกฤษ ใช้สำนวนว่า หันหูข้างที่หนวกมาฟัง  เราเรียกว่า หูตึง อีกคำ แปลว่า เพิกเฉย  ทำเป็นไม่ได้ยิน ไม่ได้ใส่ใจไม่จดจ่อ ไม่ตอบสนอง อย่างนี้ เขาเรียกว่าอยู่ในอารมณ์แบบไร้ความรู้สึกกับคนเรียก  บางทีได้ยินเสียงเรียก แต่ไม่แน่ใจ กำลังถูกเรียก ใช่ตัวเองถูกเรียกหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร   มีบางคนพยายามอธิบายว่า  เกิดอาการใจลอย  หรือกำลังคิดอะไรเพลินๆ ครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้ามักจะใช้สมอลท้อก หูฟังเล็กๆ แขวนติดหูไว้เลย ปรากฏว่า กำลังคิดอะไรเพลิน ไม่น่าเชื่อว่า ไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดัง  คนข้างๆ ต้องสะกิดว่า โทรศัพท์ของเธอดัง เราก็เหวอไปเลย เพราะว่าหูฟังโทรศัพท์ติดอยู่ข้างหู แต่ไม่ได้ยิน….. เป็นไปได้ไม๊  เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราแล้ว เราจะไม่ได้ยินการทรงเรียกของพระเจ้า  เป็นไปได้มากทีเดียว เหมือนกับซามูเอล (ตอนยังเด็ก) พระเจ้าทรงเรียกซามูเอล  ซามูเอลเข้าใจว่า เอลีเรียกเขา และเอลีเองก็ไม่ไว จนเมื่อซามูเอลมาถามถี่ขึ้น เอลีจึงรู้ว่า พระเจ้าทรงเรียกซามูเอล 1ซามูเอล 3:1-10 1 ฝ่าย​กุมาร​ซา​มูเอล​ปรนนิบัติ​พระ​เจ้า​อยู่​ต่อ​หน้า​เอ​ลี…

Read More