“ตามพระเยซูคริสต์…สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้า” เทศนาโดย ศจ.สิริกานต์ มาศตะยาสิริ วันที่ 4 กค. 2564