คำเทศนาอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014 (ศจ.สิริกานต์ มาศตะยาสิริ)

“ชีวิตที่เกิดผล…กับการหยุดพัก”

คำว่า พัก บางคนคิดว่า คือตอนเกษียณอายุ มีการเชิญชวนโฆษณา อิสรภาพทางการเงิน รู้ก่อนทำได้เกษียณเร็ว จนคนเขียนหนังสือชื่อ เหนื่อยชั่วคราว สบายชั่วโคตร ขายดิบขายดี แสดงให้เห็นว่า คนมากมายสนใจเรื่องการพัก แต่ที่พักไม่ได้ เพราะติดอยู่ที่ตัวเงิน และกำลังสร้างค่านิยมว่า ถ้าไม่มีเงิน จะเหนื่อยไปชั่วโคตร แต่ความจริง เรารู้หรือไม่ว่า เราควรหยุดพักเมื่อไหร่ บางคนอาจว่า เมื่อเหนื่อย เมื่อหมดแรง หมดพลัง เมื่อรู้สึกอยากจะพัก….และค่านิยมที่มาแรงคือ เมื่อมีเงินมากๆ แต่มีคนเคยถามมหาเศรษฐีระดับโลกว่า เมื่อไรท่านจะหยุดพักสักที เศรษฐีคนนั้นตอบว่า ขออีกแค่หนึ่งเหรียญ นี่คือการบอกว่า ท่านได้ติดกับดักของความโลภไปแล้ว  ข้าพเจ้าอยากจะยกตัวอย่างอันหนึ่ง มีคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายของเราเรื่องการดื่มน้ำอย่างนี้ คือ อย่าปล่อยให้ตัวเองรู้สึกหิวน้ำ แต่จงดื่มน้ำเป็นระยะๆ เมื่อไรที่รู้สึกหิวน้ำ แสดงว่า ร่างกายกำลังขาดน้ำ และถ้าปล่อยให้รู้สึกหิวน้ำแล้วค่อยดื่มน้ำ จะไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย เพราะเรากำลังปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำบ่อยๆ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของร่างกายจนเจ็บป่วยได้  ขอถามอีกครั้ง เราควรจะพักเมื่อไร อันที่จริง พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการหยุดพัก ที่คนยิวเรียกว่า สะบาโต แปลว่า เวลาพัก เป็นคำที่มาจากรากศัพท์ภาษาฮีบรูที่ใช้ในหนังสือปฐมกาลครั้งแรก (2011) ปฐมกาล 2:1-3 1 ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่น​ดิน และ​สรรพ​สิ่ง​ทั้ง​สิ้น​ที่​มี​อยู่​ใน​นั้น​ก็​ถูก​สร้าง​เสร็จ2 วัน​ที่​เจ็ดพระ​เจ้า​ก็​เสร็จ​งาน​ของ​พระ​องค์​ที่​ทรง​ทำ​มา​นั้น ใน​วัน​ที่​เจ็ด​นั้น​ก็​ทรง​หยุด​พัก​จาก​การ​งาน​ทั้ง​สิ้น​ของ​พระ​องค์​ที่​ได้​ทรง​กระ​ทำ3พระ​เจ้า​จึง​ทรง​อวย​พร​วัน​ที่​เจ็ด ทรง​ตั้ง​ไว้​เป็น​วัน​บริ​สุทธิ์ เพราะ​ใน​วัน​นั้น​พระ​องค์​ทรง​หยุด​พัก​จาก​การ​งาน​ทั้ง​ปวง​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​เนร​มิต​สร้าง​และ​ทรง​กระ​ทำ  พระคัมภีร์ตอนนี้ทำให้เราเข้าใจว่า พระเจ้าทรงหยุดพักแล้ว ​ คำถามก็คือว่า พระเจ้าทรงหยุดพักยาวนานแค่ไหน กว่าพระเจ้าจะเริ่มทำงานอีกครั้ง มีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่ตอบคำถามนี้ (2011) ฮีบรู 4:1-4 1 ฉะนั้น​เมื่อ​พระ​สัญ​ญา​ยัง​มี​อยู่​ว่า​จะ​ให้​เรา​เข้า​สู่​การ​หยุด​พัก​ของ​พระ​องค์ ก็​ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​ระมัด​ระวัง มิ​ฉะนั้น​อาจ​จะ​มี​บาง​คน​ใน​พวก​ท่าน​ไป​ไม่​ถึง2 เพราะ​ว่า​แท้​ที่​จริง เรา​ได้​รับ​ข่าว​อัน​ประ​เสริฐ​เช่น​เดียว​กับ​พวก​เขา แต่​ข่าว​ที่​ได้​ยิน​นั้น​ไม่​เป็น​ประ​โยชน์​แก่​เขา​เหล่า​นั้น เพราะ​พวก​เขา​ไม่​เชื่อ3 ส่วน​พวก​เรา​ผู้​ที่​เชื่อ​แล้ว​ก็​ได้​เข้า​สู่​การ​หยุด​พัก ดัง​ที่​พระ​องค์​ตรัส​ว่า “ตาม​ที่​เรา​ได้​ปฏิ​ญาณด้วย​ความ​โกรธ​ว่า ‘พวก​เขา​จะ​ไม่​ได้​เข้า​สู่​การ​หยุด​พักของ​เรา’ ”  แม้​ว่า​งาน​ของ​พระ​องค์​จะ​เสร็จ​สิ้น​ตั้ง​แต่​การ​สร้าง​โลก 4 เพราะ​มี​ข้อ​หนึ่ง​กล่าว​ถึง​วัน​ที่​เจ็ด​อย่าง​นี้​ว่า “ใน​วัน​ที่​เจ็ด​นั้น พระ​เจ้า​ทรง​หยุด​พัก​การ​งาน​ทั้ง​สิ้น​ของ​พระ​องค์” แปลว่า เรากำลังอยู่ในช่วง เวลาแห่งการหยุดพักของพระเจ้า และพระเจ้าก็ต้องการให้เราทั้งหลายหยุดพักเหมือนกับพระองค์ พระเจ้าทรงหยุดพักมานานแล้ว แต่ทำไมมนุษย์ทั้งหลายยังไม่หยุด เรายังเหน็ดเหนื่อย ตรากตรำ อย่างที่ปัญญาจารย์ได้กล่าวว่า (2011) ปัญญาจารย์ 1:3-5,8 3 มนุษย์​ได้​ประ​โยชน์​อะไร​จาก​การ​ตราก​ตรำ​ทุก​อย่าง​ของ​เขา ซึ่ง​เขา​ตราก​ตรำ​ภาย​ใต้​ดวง​อา​ทิตย์​นั้น 4 คน​รุ่น​หนึ่ง​จาก​ไป และ​คน​อีก​รุ่น​หนึ่ง​ก็​มา แต่​แผ่น​ดิน​โลก​ยัง​คง​เดิม​อยู่​เป็น​นิตย์ 5 ดวง​อา​ทิตย์​ขึ้น และ​ดวง​อา​ทิตย์​ตก แล้ว​กระ​หืด​กระ​หอบ​ไป​ถึง​ที่​ซึ่ง​ขึ้น​มา​นั้น​อีก…..8 สาร​พัด​ก็​เหนื่อย​อ่อน​ไป​กัน​หมด แต่​ละ​คน​ก็​พูด​ไม่​ออก นัยน์​ตา​ดู​ก็​ไม่​อิ่ม หรือ​หู​ฟัง​เท่า​ไร​ไม่​เคย​พอ​ใจ​กับ​สิ่ง​ที่​ได้​ยิน คำตอบอยู่ในปัญญาจารย์ตอนนี้ในข้อ 8 ยิ่งทำยิ่งไม่พอ ไม่อิ่ม ยิ่งหิวและกระหาย สภาพของมนุษย์เหมือนติดหล่ม ยิ่งดิ้นยิ่งเหมือนติดแน่น ยิ่งทำยิ่งไม่มีโอกาสที่จะพัก เรารู้ว่า เราต้องพัก แต่พักไม่ได้ เพราะเราช่วยตัวเราเองไม่ได้  การช่วยตัวเราเองไม่ได้ จึงทำให้เราเป็นเหยื่อของมารหัวใส แต่พระเจ้าทรงรักมนุษย์ พระองค์จึงต้องหาทางออกให้ และนี่เป็นที่มาของพระสัญญาของพระเจ้า1 ฉะนั้น​เมื่อ​พระ​สัญ​ญา​ยัง​มี​อยู่​ว่า​จะ​ให้​เรา​เข้า​สู่​การ​หยุด​พัก​ของ​พระ​องค์ พระสัญญาที่ว่าอยู่ที่ไหน  คำตอบอยูที่พระเยซูคริสต์ ดังนี้ (2011) มัทธิว 11:28-30 28 บรร​ดา​ผู้​เหน็ด​เหนื่อย​และ​แบก​ภาระ​หนัก จง​มา​หา​เรา และ​เรา​จะ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​หยุด​พัก29 จง​เอา​แอก​ของ​เรา​แบก​ไว้ แล้ว​เรียน​จาก​เรา เพราะว่า​เรา​สุภาพ​อ่อน​โยน​และ​ใจ​อ่อน​น้อม และ​จิต​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​หยุด​พัก30 ด้วย​ว่า​แอก​ของ​เรา​ก็​พอ​เหมาะ และ​ภาระ​ของ​เรา​ก็​เบา” พระเยซูคริสต์เจ้าคือกุญแจสำคัญให้มนุษย์เข้าสู่การหยุดพัก  ภาษากรีกที่พระเยซูทรงใช้ในตอนนี้มีความหมายเดียวกันกับภาษาฮีบรูคำว่า สะบาโต ที่แปลว่า เวลาพัก คำตรัสของพระเยซูคือคำสัญญา ถ้าเราตอบรับคำเชิญชวนของพระเยซู เราจะถูกทำให้ได้หยุดพัก  พระเยซูคริสต์ได้ตรัสถึงการหยุดพักของจิตใจ ที่เป็นศูนย์กลางของชีวิตทั้งหมด อันประกอบไปด้วย ความคิด จิตวิญญาณ แรงบันดาลใจ การกระทำ และความกล้าหาญ App. คริสเตียนมากมายคิดว่า แค่รับเชื่อ ก็คือตอบรับพระเยซูแล้ว แต่ทำไม  จึงมีคริสเตียนไม่น้อยที่ยังไปไม่ถึงการหยุดพักที่พระเยซูทรงเชิญชวน หนังสือฮีบรูได้กล่าวว่า 1 ฉะนั้น​เมื่อ​พระ​สัญ​ญา​ยัง​มี​อยู่​ว่า​จะ​ให้​เรา​เข้า​สู่​การ​หยุด​พัก​ของ​พระ​องค์ ก็​ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​ระมัด​ระวัง มิ​ฉะนั้น​อาจ​จะ​มี​บาง​คน​ใน​พวก​ท่าน​ไป​ไม่​ถึง คำเตือนของพระคัมภีร์ตอนนี้บอกเราว่า ในความเป็นจริง จะมีคนที่ไปไม่ถึงการหยุดพักที่เป็นคำสัญญานี้จริงๆ ยังมีคริสเตียนที่ยังอยู่ในอาการที่พระเยซูตรัสในข้อนี้ สองคำ คือคำว่า เหน็ด​เหนื่อย​และ​แบก​ภาระ​หนัก  คำว่า เหน็ดเหนื่อย รากศัพท์ภาษากรีกแปลว่า เหนื่อยล้า fatigue ไม่ใช่เหนื่อยอย่างเดียว แต่หมดแรง หมดพลัง นิยามของคำว่า ล้า คือ รู้สึกว่ากำลังน้อยลงหลังจากที่ใช้นาน ที่นี่เราจะเห็นว่ามีเรื่องของเวลาคือคำว่า นาน หมายถึง ไม่เคยมีการหยุดพัก พระเยซูยังใช้อีกคำคือคำว่า แบกภาระหนัก รากศัพท์ภาษากรีกแปลว่า แบกน้ำหนักเพิ่ม load up หรือ overburden มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบถึง  พฤติกรรมที่เป็นพิธีการมากเกินไป (ความกังวลด้านจิตวิญญาณ) สองคำนี้ พูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือ  ยิ่งทำงานก็ยิ่งเครียด ยิ่งเข้าโบสถ์ก็ยิ่งครียดอีก นี่คือสภาพที่เหนื่อยล้าและแบกน้ำหนักชีวิตไว้ตลอดเวลา  การที่พระเยซูเรียกให้ผู้เหนื่อยล้าและแบกภาระเกินกำลังมาหาพระองค์ เป็นการสื่อสารว่า ผู้ที่มาหาพระเยซูจะต้องเชื่อไว้วางใจว่า พระองค์ทรงสามารถทำให้ผู้เชื่อไปถึงการหยุดพักได้ บางคนเชื่อพระเยซู แต่ไว้วางใจเงินทองและหน้าที่การงานที่ดูมั่นคง ชีวิตคริสเตียนจึงเป็นชีวิตที่ขาดความเชื่อ เหมือนกับที่ ฮีบรูตอนนี้ได้กล่าวถึงคนที่ได้ยินข่าวประเสริฐ แต่ขาดความเชื่อในข่าวประเสริฐ การไม่เชื่อของคนเหล่านั้นแสดงออกด้วยการสารวนกับการทำมาหากิน  ชุลมุนวุ่นวายว้าวุ่นกับเรื่องปากท้อง และ  ยังคงนำติดตัวติดใจไปทุกที่แม้กระทั่งมาที่โบสถ์ ในเวลานมัสการ และหลังจากนี้คริสตจักรทัศนาจรของเราจะไปเที่ยวทะเลกัน บางคนก็เตรียมไปทำงาน ไปโทรศัพท์ ทั้งแชท ทั้งไลน์อีก นี่คือพฤติกรรมที่ไม่เชื่อว่า การหยุดพักสำคัญที่สุด  ระวัง เราจะเจอคำๆนี้ พระ​องค์​ตรัส​ว่า “ตาม​ที่​เรา​ได้​ปฏิ​ญาณด้วย​ความ​โกรธ​ว่า ‘พวก​เขา​จะ​ไม่​ได้​เข้า​สู่​การ​หยุด​พักของ​เรา’ ”  แม้​ว่า​งาน​ของ​พระ​องค์​จะ​เสร็จ​สิ้น​ตั้ง​แต่​การ​สร้าง​โลก การที่พระเยซูตรัสว่า 29 จง​เอา​แอก​ของ​เรา​แบก​ไว้ แล้ว​เรียน​จาก​เรา หมายความว่าอะไร พระเยซูกำลังบอกว่า ตราบใดที่เรายังถือไว้ เราจะไม่มีมือว่างที่จะรับสิ่งที่เบากว่าหรือที่พอเหมาะจากพระองค์ 30 ด้วย​ว่า​แอก​ของ​เรา​ก็​พอ​เหมาะ และ​ภาระ​ของ​เรา​ก็​เบา”  ตราบใดที่เรายังคงหน้าดำคร่ำเครียดด้วยตัวเอง ก็ไม่มีวันที่เราจะได้เรียนความสุภาพอ่อนโยนของพระเยซู แล้ว​เรียน​จาก​เรา เพราะว่า​เรา​สุภาพ​อ่อน​โยน​และ​ใจ​อ่อน​น้อม และ​จิต​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​หยุด​พัก  ความเครียดทำให้เราก้าวร้าว และเย่อหยิ่ง ลักษณะจิตใจที่ก้าวร้าวและเย่อหยิ่ง ไม่มีทางที่จะได้หยุดพัก เพราะความก้าวร้าวและเย่อหยิ่งยังคงพึ่งพาตนเองเพื่อพาตนเองไปสู่การหยุดพักแค่วันหยุดตามนักขัตฤกษ์ และก็ยังคงเหน็ดเหนื่อย กับการแย่งกันกิน แย่งกันใช้ แย่งกันจอง พอหมดวันหยุด ก็กลับมาเหน็ดเหนื่อยกับหน้าที่การงานอีก  อ.เปาโลผู้เขียนหนังสือฮีบรูได้กล่าวถึงตัวท่านเองและผู้เชื่ออื่นๆว่าพวกเขาได้เข้าสู่การหยุดพักของพระเจ้า แต่หากเราศึกษาประวัติศาสตร์ของท่าน เราจะพบว่า อ.เปาโลต้องเหน็ดเหนื่อยกับการประกาศข่าวประเสริฐ ทั้งต้องเผชิญกับการข่มเหง ต้องเจอสารพัด เดินทางก็มาก แทบไม่ได้หยุดภารกิจงานรับใช้พระเจ้าเลย เราพบข้อมูลเหล่านี้ได้ในหนังสือจดหมายฝากของอ.เปาโลที่พระคัมภีร์ใหม่มี 27 เล่ม ส่วนใหญ่เปาโลเป็นคนเขียน อะไรทำให้ท่านมีพลังทำงานมากมายที่เกิดผลเพื่อพระเจ้าได้ นั่นเพราะอ.เปาโลได้มีประสบการณ์ตามคำเชิญชวนของพระเยซูคริสต์ (2011) มัทธิว 11:28-30 28 บรร​ดา​ผู้​เหน็ด​เหนื่อย​และ​แบก​ภาระ​หนัก จง​มา​หา​เรา และ​เรา​จะ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​หยุด​พัก29 จง​เอา​แอก​ของ​เรา​แบก​ไว้ แล้ว​เรียน​จาก​เรา เพราะว่า​เรา​สุภาพ​อ่อน​โยน​และ​ใจ​อ่อน​น้อม และ​จิต​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​หยุด​พัก30 ด้วย​ว่า​แอก​ของ​เรา​ก็​พอ​เหมาะ และ​ภาระ​ของ​เรา​ก็​เบา”  ดังนั้น การเข้าสู่การหยุดพัก ไม่ได้หมายความว่า เราจะนั่งเฉยๆอยู่กับบ้าน โดยไม่ทำอะไรเลย หรือไม่ต้องทำงาน หรือหยุดงานยาวๆ หรือมีเงินมากมาย แล้วหยุดไม่ต้องทำงาน  การเข้าสู่การหยุดพักที่แท้จริง คือ จิตใจที่ได้หยุดพัก หยุดกระวนกระวาย หยุดว้าวุ่นใจ ผ่อนคลาย เหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจต่างหาก ขอพระเจ้าทรงนำให้เราทั้งหลายได้เข้าถึงความจริงที่พระเยซูทรงเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อให้กับเราทั้งหลาย (2011) อิสยาห์ 40:28-31  28 ท่าน​รู้​แล้ว​ไม่​ใช่​หรือ? ท่าน​เคย​ได้​ยิน​ไม่​ใช่​หรือ? พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​เนือง​นิตย์ เป็น​ผู้​สร้าง​ที่​สุด​ปลาย​แผ่น​ดิน​โลก พระ​องค์​ไม่​ทรง​อ่อน​เปลี้ย​หรือ​เหน็ด​เหนื่อย ความ​เข้า​ใจ​ของ​พระ​องค์​ก็​เหลือ​จะ​หยั่ง​รู้​ได้ 29 พระ​องค์​ประ​ทาน​กำ​ลัง​แก่​คน​อ่อน​เปลี้ย และ​ผู้​ไม่​มี​พลัง​นั้น​พระ​องค์​ทรง​ให้​มี​เรี่ยวแรง​มาก 30 แม้​คน​หนุ่มๆ จะ​อ่อน​เปลี้ย​และ​เหน็ด​เหนื่อย และ​ชาย​ฉกรรจ์​จะ​ล้ม​ลง​ที​เดียว 31 แต่​เขา​ทั้ง​หลาย​ผู้​รอ​คอย​พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ได้​รับ​กำลัง​ใหม่ เขา​จะ​บิน​ขึ้น​ด้วย​ปีก​เหมือน​นก​อิน​ทรี เขา​จะ​วิ่ง​และ​ไม่​อ่อน​เปลี้ย เขา​จะ​เดิน​และ​ไม่​เหน็ด​เหนื่อย  เหตุที่พระเจ้าไม่เหน็ดเหนื่อยและอ่อนเปลี้ย เพราะพระเจ้าทรงหยุดพักนานแล้ว แต่เราทั้งหลายเข้าสู่การหยุดพักของพระองค์แล้วหรือยัง ?