“กิจพยากรณ์ Prophetic Acts”

กิจพยากรณ์ ถูกนิยามเป็น การกระทำหนึ่ง หรือกิจกรรมหนึ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าผ่านมาทางมนุษย์ บนแผ่นดินโลก ผ่านช่วงเวลา หรือสถานการณ์ในจุดโฟกัส การกระทำหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระนั้นๆ มักจะเป็นภาษาหรือมิติที่เข้าใจง่ายๆโดยคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งที่เปิดเผยกิจพยากรณ์อย่างเฉพาะเจาะจง กิจพยากรณ์มักจะเจาะจงเน้นเป้าหมายไปที่บุคคล กลุ่มคน ชนชาติ รัฐบาล เวลา ฤดูกาล สถานการณ์ เหตุการณ์ และเจาะจงในลักษณะที่เป็นการสำแดงหัวใจและความคิดของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับสาระนั้นๆ  กิจพยากรณ์ของพระเจ้ามักจะถ่ายทอดความรักของพระเจ้าสำหรับคนของพระองค์ แต่บ่อยครั้งกิจพยากรณ์ก็ยังสื่อสารความผิดหวังของพระเจ้า และการแก้ไข และการตำหนิที่มาจากพระเจ้า อย่างไรก็ตามความปรารถนาของพระเจ้าก็ยังต้องการนำการไม่เชื่อฟังหันกลับมาสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องผ่านการฟื้นฟูและการคืนดี ตัวอย่างกิจพยากรณ์ เช่น ปฐมกาล 3:21 ​พระ​เจ้า​ทรง​ทำ​เสื้อ​ด้วย​หนัง​สัตว์​ให้​อาดัม​กับ​เอวา​สวม​ปกปิด​กาย เราพบว่า อาดัมได้กระทำบางอย่างกับตัวเองและกับภรรยาของเขา และทั้งสองก็เกิดความอายที่เห็นตัวเองเปลือยกาย…ไม่มีเสื้อผ้าปกคลุม นี่ไม่ใช่ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมที่พระเจ้าตั้งใจให้อาดัมอยู่ในจุดนี้ และกระบวนการในสวนเอเดนจริงๆคือการพัฒนาทั้งอาดัมและเอวาในสภาพเปลือยกายต่อกันและกันและต่อหน้าพระเจ้าโดยไม่มีความอาย คนทั้งสองไม่มีแนวความคิดการรับ รู้หรือการให้เหตุผล หรือความเข้าใจเรื่องการเปลือยกายเป็นอย่างไร  ก่อนการไม่เชื่อฟัง อาดัมและเอวาถูกปกคลุมไว้ด้วยการเชื่อฟังน้ำพระทัยพระเจ้า เพราะว่าพวกเขามีประสบการณ์กับการปกคลุมของพระเจ้า จึงทำให้แม้ร่างกายที่เปลือยอยู่ก็จริง แต่ในฝ่ายวิญญาณได้รับการปกคลุมและไม่มีสิ่งที่ต้องอาย แต่เมื่อเกิดการไม่เชื่อฟังที่เป็นเหตุให้อาดัมและเอวามาถึงการตัดสินกันและกันในเรื่องสิ่งน่าอายของการเปลือยกายของตนเอง ไม่ใช่โดยภายนอกแต่โดยการมองจากสภาพฝ่ายวิญญาณที่ไม่มีการเชื่อฟังพระเจ้าแล้ว พวกเขาจึงตอบสนองต่อสภาพร่างกายที่เปลือยโดยพยายามจะซ่อนและปกปิดความจริงแห่งความรู้เรื่องการไม่เชื่อฟังที่ทำให้พวกเขาตระหนักว่าพวกเขาไม่ได้รับการปกคลุมอีกต่อไป  พระเจ้าทรงประทานสิ่งปกปิดให้กับพวกเขาในรูปแบบของกิจพยากรณ์เรื่องการไถ่  พระเจ้าทรงทำเสื้อด้วยหนังสัตว์ปกคลุมพวกเขาทันที  เสื้อหนังสัตว์ไม่ใช่เกราะปกป้องพวกเขาจากสิ่งต่างๆเหมือนกับเราใช้ในยุคปัจจุบัน แต่เสื้อหนังสัตว์นี้ได้ปกคลุมอาดัมกับเอวาในส่วนของการรับรู้ว่าเปลือยกาย  ความบาปของเราได้เปิดโปงตัวเรา ไม่ ใช่เปิดโปงกับพระเจ้า และยังเปิดโปงการรับรู้ของคนอื่นๆด้วย (คัดลอกจาก www.ministryminded.org) ใกล้ถึงวันพันธกิจแล้ว ขอให้พวกเราชาวใจสมานเพชรเกษม11 จงเติบโตและมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในทุกมิติของชีวิต เพื่อให้เกิดพันธกิจ…เกิดผลทวีคูณกับชีวิตทุกคน (ขอพระเจ้าใช้เราทุกคน อาเมน)

Leave a Comment