“เสียงกระซิบจากเบื้องบน…ให้ถวายตัว”

ข้าพเจ้าได้ฟังคำบอกเล่าคำสัมภาษณ์นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยท่านหนึ่ง ได้แสดงถึงที่มาของความสำเร็จในการบริหารห้างสรรพสินค้าของตระกูลว่า ท่านได้รับสติปัญญาในยามเมื่อได้อธิษฐานเข้าเฝ้าพระเจ้าในเวลาเช้า สิ่งที่ประทับใจข้าพเจ้าและเห็นพ้องกับผู้ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็คือ นักธุรกิจท่านนี้ได้หยุดบทบาทการเป็นผู้บริหารห้างสรรพสินค้าของตระกูลของท่านแล้ว ด้วยเหตุผลคือ ต้องการรับใช้พระเจ้า ข้าพเจ้าหวนคิดถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าทำเป็นประจำก่อนที่จะหยุดบทบาท (เล็กๆ) ของตนเองเพื่อตามเสียงกระซิบจากเบื้องบน นั่นคือ การเข้าเฝ้าพระเจ้าในเวลาเช้า ข้าพเจ้าจึงพูดกับพี่น้องที่เล่าเรื่องนี้ให้ข้าพเจ้าฟังว่า คนที่เข้าเฝ้าพระเจ้าทุกเวลาเช้า จะไม่มีใครที่จะทนไหวต่อเสียงกระซิบจากเบื้องบน…ให้ถวายตัว เป็นเช่นนั้นจริงๆ การถวายตัวในงานฟื้นฟู หรือในคริสตจักรตามเสียงเชิญชวนของศิษยาภิบาล หรือนักเทศน์ ก็เป็นวาระพิเศษเฉพาะตัวบุคคล แต่การได้ยินเสียงกระซิบจากเบื้องบน…ให้ถวายตัว นี่สิ เป็นวาระส่วนตัว ที่ข้าพเจ้าอยากท้าทายคนหนุ่มสาว คนเฒ่าคนแก่ คนวัยต่างๆ ให้ใช้เวลาเช้าอธิษฐานเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกๆวันก่อนที่จะเริ่มภารกิจอื่น แล้วท่านจะเข้าใจพระคัมภีร์ในหนังสือโรม12:1-2 1 พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ด้วย​เหตุ​นี้​โดย​เห็น​แก่​ความ​เมตตา​กรุณา​ของ​พระ​เจ้า ข้าพเจ้า​จึง​วิงวอน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ให้​ถวาย​ตัว​ของ​ท่าน​แด่​พระ​องค์ เพื่อ​เป็น​เครื่องบูชา​ที่​มี​ชีวิต​อัน​บริสุทธิ์​และ​เป็น​ที่​พอ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า ซึ่ง​เป็น​การ​นมัสการ​โดย​วิญญาณ​จิต​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​2 อย่า​ประพฤติ​ตาม​อย่าง​คน​ใน​ยุค​นี้ แต่​จง​รับ​การ​เปลี่ยนแปลง​จิตใจ แล้ว​อุปนิสัย​ของ​ท่าน​จึง​จะ​เปลี่ยน​ใหม่ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ทราบ​น้ำ​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า จะ​ได้​รู้​ว่า​อะไร​ดี อะไร​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​และ​อะไร​ดี​ยอด​เยี่ยม เรามักจะตีความพระคัมภีร์ตอนนี้ในเรื่องการรู้จักน้ำพระทัยพระเจ้า โดยเน้นเรื่องการถวายตัวเพียงเล็กน้อย โดยไมได้ใส่ใจเรื่องการถวายตัวอย่างเต็มใจจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ข้าพเจ้าขอพาพี่น้องย้อนกลับไปสู่คำที่ข้าพเจ้าได้กล่าวในข้างต้นว่า ใครก็ตามที่เข้าเฝ้าพระเจ้าทุกเวลาเช้าและได้รับสติปัญญาในการดำเนินชีวิต สุดท้ายเขาจะทนไม่ไหวกับเสียงกระซิบจากเบื้องบน…ให้ถวายตัว  คำว่า พันธกิจ คือภารกิจที่ต้องทำให้สำเร็จ…และโดยพระเจ้า…การเกิดผลของพันธกิจนั้น…ทวีคูณ (ไม่ธรรมดา) หากเราตอบสนองต่อเสียงกระซิบจากเบื้องบน…ให้ถวายตัว ความสำเร็จของโลกนี้จึงไม่อยู่ในสายตาของเขาอีกต่อไป จะเป็นเงินกี่หมื่น กี่แสนล้านอย่างนักธุรกิจคริสเตียนไทยคนนี้ ซึ่งคริสเตียนจำนวนไม่น้อยต่างทำตรงกันข้าม การถวายตัวจึงไม่นำพาให้พวกเขาไปสู่การรู้จักน้ำพระทัย รู้ว่าอะไรดี หรืออะไรยอดเยี่ยมสักที

Leave a Comment