“ให้เกียรติพ่อ….”

ขอให้คุณพ่อทั้งหลายมีความสุขในวันนี้นะค่ะ น่าชื่นใจที่ลูกๆจะทำอะไรๆให้กับคุณพ่อในวันพ่อ เช่นพาพ่อไปทานอาหารนอกบ้าน (ลูกเป็นเจ้ามือเอง) หรือทำอาหารให้พ่อทาน วันนี้ตอนบ่าย เด็กๆในคริสตจักรเราจะทำขนมให้คุณพ่อได้ทาน และรายการภาคบ่ายจัดพิเศษสำหรับคุณพ่อและผู้ชายทั้งหลาย หัวข้อวันพ่อของคริสตจักรในวันนี้ เราตั้งชื่อว่า คุณพ่อยอดมนุษย์มหัศจรรย์ ทำไมเราตั้งชื่อนี้ เหตุผลหนึ่งเพื่อไม่ให้น้อยหน้าแม่ที่เป็น ซุปเปอร์แม่ เมื่อวันแม่ที่ผ่านมา และอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งเป็นความจริงก็คือ คุณพ่อหลายคนต้องแบกภาระครอบครัวทั้งภรรยา ลูกๆ และภารกิจส่วนตัวอีก ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่เกิดเป็นลูกผู้ชาย ที่เปลี่ยนจากผู้ชายคนหนึ่งมาเป็นผู้ชายที่มีเรือพ่วงหลายลำด้วย ต้องออกแรงมากกว่าเดิม และต้องตั้งใจมากกว่าเดิม เพราะทุกชีวิตฝากความหวังไว้กับคุณพ่อ (ถ้าแม่เป็นแต่แม่บ้าน ไม่ได้ทำงาน) ข้าพเจ้าเคยได้รับโทรศัพท์จากลูกสาวสองคนของคุณพ่อคนหนึ่งที่ประสบกับอุบัติเหตุทำให้คุณพ่อกลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายโดยไม่ได้เจตนา ในคืนวันที่เกิดอุบัติเหตุ เด็กสาวสองคนร้องไห้ผ่านทางโทรศัพท์และพูดกับข้าพเจ้าว่า อาจารย์ช่วยด้วย พ่อหนูขับรถชนคนตาย ถ้าพ่อหนูต้องติดคุก หนูทั้งหมดอยู่ไม่ได้แน่ๆ เพราะพ่อเป็นคนเดียวที่หาเลื้ยงครอบครัว เราคงไม่ได้เรียนหนังสือ เราคงไม่มีอะไรๆอีกมากมายที่จำเป็น เพราะแม่เป็นแต่แม่บ้านเท่านั้น นี่คือความรู้สึกของลูกที่กำลังเป็นทุกข์กับสิ่งที่กำลังจะเกิดกับคุณพ่อของลูกๆ แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี และวันนี้ ลูกสาวก็ยังได้เรียนหนังสือ เพราะคุณพ่อไม่ต้องติดคุก คุณพ่อยังมีงานทำ คุณพ่อยังเป็นซุปเปอร์แมนของลูกๆทุกคน คุณพ่อยังอยู่ทำให้ลูกมีความหวัง มีอนาคตต่อไป ลูกบางคนอาจไม่รู้สึกว่าพ่อของตนเป็นที่พึ่งพาได้ ข้าพเจ้าอยากจะบอกว่า อย่าตัดสินพ่อด้วยวัตถุสิ่งของ แค่พ่อยังอยู่ด้วย ยังมีชีวิตอยู่ แม้พ่อแก่แล้ว พ่อไม่มีอะไรๆอย่างที่ลูกหวัง แต่ความเป็นพ่อก็ยังเป็นพลังฝ่ายวิญญาณที่ล้ำลึกนักสำหรับลูกทุกคน แม้ลูกบางคนจะไม่เคยพบกับพ่อ หรืออยู่กับพ่อเลย ลูกๆทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังได้รับพลังฝ่ายวิญญาณจากพ่อได้ ขอเพียงให้ลูกตระหนักเสมอว่า เราเกิดมาได้เพราะพ่อเป็นผู้ให้กำเนิดเรา ขอให้เราให้เกียรติและขอบคุณ ระลึกถึงในทางที่ดี ชีวิตของลูกๆทุกคนก็จะได้รับพระพรตามกฎฝ่ายวิญญาณที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า 1 ฝ่าย​บุตร​จง​นบ​นอบ​เชื่อ​ฟัง​บิดา​มารดา​ของ​ตน​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า เพราะ​กระทำ​อย่าง​นั้น​เป็น​การ​ถูก2 จง​ให้​เกียรติ​แก่​บิดา​มารดา​ของ​เจ้า  นี่​เป็น​พระ​บัญญัติ​ข้อ​แรก​ที่​มี​พระ​สัญญา​ไว้​ด้วย​3 เพื่อ​เจ้า​จะ​ไป​ดี​มา​ดี​และ​มี​อายุ​ยืน​นาน​ที่​แผ่นดิน​โลก (เอเฟซัส 6:1-3) ไปดีมาดีและมีอายุยืนยาว คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา และกุญแจสำคัญอยู่ที่การให้เกียรติบิดามารดาผู้ให้กำเนิดนั่นเอง มีลูกมากมายทำบาป(ผิดไปจากน้ำพระทัยพระเจ้าเรื่องนี้) จึงมีลูกมากมายทำอะไรก็ล้มเหลวและสุขภาพไม่เข็งแรงโดยไม่รู้ตัว วันนี้ลองเริ่มต้นให้เกียรติพ่อ แล้วเราจะเห็นอะไรดีๆเกิดขึ้น…

Leave a Comment