“ปีใหม่…สิ่งเก่าล่วงไป…สิ่งใหม่เข้ามา”

สวัสดิปีใหม่ทุกคน ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรพี่น้องทุกท่านให้พบกับความสุขสดชื่นในปี 2015 ตลอดทั้งปี ขอให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดี ให้สิ่งดีๆมากมายเข้ามาในชีวิต ให้สิ่งเก่าๆล่วงไป ดังพระธรรม 2โครินธ์ 5:17 17 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ผู้ใด​อยู่​ใน​พระ​คริสต์​ ผู้​นั้น​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สารพัด​ที่​เก่าๆ ​ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้งนั้น​ พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกถึงวิธีที่จะรักษาสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา โดยการดำรงรักษาความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์เจ้าไว้ สิ่งใดที่เราไม่อยากให้ติดมาจากปีที่แล้ว ก็จะหลุดล่วงไป เพราะความสัมพันธ์ที่ติดสนิทกับพระเยซูคริสต์ ยอห์น 15:7 7 ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เข้า​สนิท​อยู่​ใน​เรา และ​ถ้อยคำ​ของ​เรา​ฝัง​อยู่​ใน​ท่าน​แล้ว ท่าน​จะ​ขอ​สิ่ง​ใด ซึ่ง​ท่าน​ปรารถนา​ก็​จะ​ได้​สิ่ง​นั้น​ ขอให้ปีใหม่…สิ่งเก่าล่วงไป…สิ่งใหม่เข้ามา  เป็นปีที่น่าตื่นเต้นยินดีของพี่น้องทุกคน อาเมน พระคัมภีร์อีกตอนที่กล่าวถึงสิ่งใหม่ที่จะเข้ามานั้น ต้องไม่จดจำสิ่งเก่าๆที่ผ่านไปด้วย อิสยาห์ 43:18-19 18 ตรัส​ดังนี้​ว่า “อย่า​จดจำ​สิ่ง​ล่วง​แล้ว​นั้น อย่า​พิเคราะห์​สิ่ง​เก่า​ก่อน 19 ดู​เถิด เรา​กำลัง​กระทำ​สิ่ง​ใหม่ งอก​ขึ้น​มา​แล้ว เจ้า​ไม่​เห็น​หรือ เรา​จะ​ทำทาง​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร และ​แม่น้ำ​ใน​ที่​แห้ง​แล้ง อ.เปาโลได้ประยุกต์ใช้แนวความคิดนี้ในหนังสือ ฟิลิปปี 3:13 13 ดูก่อน​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ข้าพเจ้า​ไม่​ถือ​ว่า​ข้าพเจ้า​ได้​ฉวย​ไว้​ได้​แล้ว แต่​ข้าพเจ้า​ทำ​อย่าง​หนึ่ง คือ​ลืม​สิ่ง​ที่​ผ่าน​พ้น​มา​แล้ว​เสีย และ​โน้ม​ตัว​ออกไป​หา​สิ่ง​ที่​อยู่​ข้างหน้า​  การลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้ว ไม่ใช่แค่ความล้มเหลว แต่แม้กระทั่งความสำเร็จ ก็ได้กลายเป็นอดีต เพราะสิ่งใหม่ๆที่อยู่ในอนาคตอันใกล้นั้นน่าตื่นเต้นอย่างมาก อ.เปาโลใช้คำว่า โน้ม​ตัว​ออกไป​หา​สิ่ง​ที่​อยู่​ข้างหน้า​  นั่นคือความมุ่งมั่นสู่อนาคตซึ่งนับเป็นวินาที ไม่ใช่ต้องรออีกกี่ปีกี่เดือนกี่วันกี่ชั่วโมง แล้วจึงจะขยับไปสู่สิ่งใหม่ วินาทีต่อวินาทีสามารถเกิดสิ่งใหม่ๆในชีวิตของเราได้ตลอดเวลา หากเราติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เจ้า และทูลของสิ่งที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในวินาทีต่อไปจากพระบิดาในนามของพระเยซูคริสต์เจ้า นี่คือคำสัญญาที่พระเยซูคริสต์เจ้าต้องการให้สาวกของพระองค์ทุกคนมีประสบการณ์กับปีใหม่…สิ่งเก่าล่วงไป…สิ่งใหม่เข้ามาสู่ชีวิต พี่น้องพร้อมที่จะมีประสบการณ์นั้นหรือไม่ อย่าให้การย่างเข้าสู่ปีใหม่ปี 2015 เป็นเพียงแค่เสียงเพลง เสียงพลุที่จุดกันทั่วบ้านทั่วเมือง เสียงโห่ร้องแสดงความดีใจ ยินดีตื่นเต้นกับวันสิ้นปีและการย่างเข้าสู่ปีใหม่พร้อมกับเสียงไลน์ แชท โทรศัพท์ส่งถึงกัน อวยพรกัน แล้วจบลงไปพร้อมกับเสียงเหล่านั้นค่อยๆซาลง และกลับไปสู่อะไรที่เหมือนเดิม  แต่ข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ตั้งใจอย่างมีทิศทางตามพระคัมภีร์ที่กล่าวมาในข้างต้น ให้ ปีใหม่…สิ่งเก่าล่วงไป…สิ่งใหม่เข้ามา จริงๆเสียที ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ได้เปรียบกว่าใคร เพราะเรามีกุญแจสำคัญของพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในมือทุกคน เพียงแต่ว่า เราได้นำกุญแจนี้มาใช้เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามที่ต้องการจริงๆหรือไม่ หรือเป็นแค่ความสนุกสนานกับปีใหม่เท่านั้น….

Leave a Comment