“จงใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า”

หลุยส์ โกลด์เบิร์ก กล่าวว่าปัญญาหมายถึง “การแสดงพระลักษณะของพระเจ้าออกมาในรูปแบบของการกระทำต่างๆในชีวิต” ปัญญาเป็นคำชี้แนะในด้านวินัยในชิวิต เหมือนเช่นที่การอบรมของพ่อแม่ส่งผลต่อการหล่อบุคลิกนิสัยของลูก ปัญญาเป็นความเข้าใจซึ่งหมายถึงความสามารถในการฉวยความจริงไว้ด้วยดุลยพินิจและวิจารณญาณทำให้เรามีความสุขุมซึ่งหมายถึงความชาญฉลาดที่ทำให้เรามองเห็นเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังสิ่งต่างๆ คนที่มีความสุขุมจะสามารถเข้าใจเรื่องราวที่ซับซ้อนและรู้เท่าทันเหตุผลที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวเหล่านั้น และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดได้ (ในแง่ลบ คำว่า สุขุมรอบคอบในภาษาอังกฤษ “prudence” หมายถึง ฉลาดแกมโกง ซึ่งเป็นคำที่ใช้บรรยายลักษณะของซาตานใน ปฐมกาล 3:1)  คำว่า ความรู้ในภาษาอังกฤษ (knowledge)มาจากรากศัพท์ภาษาฮีบรูซึ่งใช้บรรยายทักษะในการล่าสัตว์ (ปฐมกาล 25:27) การแล่นเรือ (2 พงศาวดาร 8:18) และการเล่นดนตรี (1ซามูเอล 16:16) ความรู้นั้นหมายรวมถึงความสามารถในการแยกแยะ (distinguishในภาษาอังกฤษ) ซึ่งคำนี้ในภาษาละตินเป็นต้นกำเนิดของคำว่า “วิทยาศาสตร์” (science) ความเฉลียวฉลาด คือความสามารถในการคิดแผนการอย่างชาญฉลาด หลังจากที่ได้ทำความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ความหมายในแง่ลบของคำนี้คือ การวางแผนการชั่วร้าย รากศัพท์ภาษาฮีบรูของคำว่า การเรียนรู หมายถึง “การไขว่คว้า การฉวย การได้มา หรือการซื้อ” เหมือนเช่นเวลาที่เราหยิบฉวยบางสิ่งมาใส่ความคิดของเราซึ่งเท่ากับเป็นการเรียนรู้สิ่งนั้น คำว่า คำปรึกษา แปลจากคำที่มีความหมายว่า “การบังคับเรือ” คำปรึกษา คือคำแนะนำนที่ฉลาดซึ่งนำพาชีวิตของคนคนหนึ่งไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง เราจะพบคำ 8 คำนี้บ่อยๆ ในพระธรรมสุภาษิต และถ้าเรานำคำทั้งหมดมารวมกันเราก็จะได้ใจความสำคัญของสิ่งที่ซาโลมอนเรียกว่า ปัญญา (คัดลอกจากหนังสือชื่อ “จงเชี่ยวชาญ” Be Skill ปัญญาจากพระเจ้าเพื่อการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด อรรถาธิบายพระธรรม สุภาษิต โดย วอร์เรน ดับเบิลยู วีเอีร์สบี)  สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์  ภายใต้หัวข้อประจำปีของคริสตจักรปี 2015 “ปราศจากที่ติในพระคริสต์” เป็นหัวข้อที่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าปีนี้เราจะได้รับสิ่งดีๆมากมายจากการทรงนำของพระเจ้าผ่านคำเทศนา ผ่านชั้นเรียน ผ่านกิจกรรมต่างๆของคริสตจักร รวมทั้งพันธกิจที่เราจะออกไปสู่ชุมชน การบุกเบิกงานใหม่ๆ และเหนือสิ่งอื่นใด เราทั้งหลายจะเป็นก้อนดินในมือช่างปั้นผู้เชี่ยวชาญอย่างพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ แน่นอน ต้องออกมาปราศจากที่ติ สวยงามในรูปแบบเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล บทความข้างต้น  จึงเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ และข้าพเจ้าอยากหนุนใจให้เราทั้งหลายได้ใช้หนังสือสุภาษิตเป็นบทเฝ้าเดี่ยว คัมภีร์ศึกษา ข้อท่องจำ และถ้อยคำติดปากในชีวิตประจำวัน แล้วพี่น้องจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแน่นอน ขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ

By admin