“จดจำ…พระวิญญาณบริสุทธิ์?”

คำว่า อัลไซเมอร์ เป็นสิ่งที่น่ากลัวน่ากังวลของหลายๆคน อาการที่พบในระยะแรกคือการสูญเสียความจำ เช่นพยายามจำข้อมูลที่เรียนรู้เมื่อไม่นานมานี้ไม่ได้ เมื่อแพทย์สงสัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์จะยืนยันการวินิจฉัยโดยการประเมินพฤติกรรมและทดสอบการรู้ และมักตามด้วยการสแกนสมอง เมื่อโรคดำเนินไประยะหนึ่งผู้ป่วยจะมีอาการสับสน หงุดหงิดง่ายและก้าวร้าว อารมณ์แปรปรวน เสียความสามารถทางภาษา สูญเสียความทรงจำระยะยาว และเพิกเฉยต่อสิ่งต่างๆ เนื่องจากผู้ป่วยเสียการรับความรู้สึก และต่อมาจะสูญเสียการทำงานต่างๆ ของร่างกาย และเสียชีวิตในที่สุด ตัวอย่างเรื่องนี้ทำให้ข้าพเจ้าอยากจะนำมาเปรียบเทียบกับการจดจำ…พระวิญญาณบริสุทธิ์ มีโอกาสที่ผู้เชื่อจะสูญเสียการจดจำ…พระวิญญาณบริสุทธิ์ไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งภาษาพระคัมภีร์ใช้คำว่า อย่าดับพระวิญญาณ… อ.เปาโลได้ย้ำและกล่าวในหนังสือจดหมายฝากแก่ผู้เชื่อที่จะจดจำ…พระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยคำว่า สนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ (2โครินธ์13:14) เป็นการไม่ลืมและตระหนักรู้ว่า ชีวิตคริสเตียนทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายใน    หากคริสเตียนนั้นๆตระหนักรู้…จดจำ…พระวิญญาณบริสุทธิ์  จะเกิดการร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการต่อสู้กับความปรารถนาของเนื้อหนังในตนเองได้ ในทางตรงกันข้าม คริสเตียนจะพ่ายแพ้ต่อกิเลศตัณหาและความทะนงในลาภยศ เพราะหลงลืมพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของตน ยากอบ 1:14   แต่​ว่า​ทุก​คน​ก็​ถูก​ล่อ​ให้​หลง เมื่อ​กิเลส​ของ​ตัวเอง​ล่อ​และ​ชัก​นำ​ให้​กระทำ​ตาม​ ครั้น​ตัณหา​เกิดขึ้น​แล้ว​ก็​ทำ​ให้​เกิด​บาป และ​เมื่อ​บาป​เจริญ​เต็มที่​แล้ว​ก็​นำไปสู่​ความ​ตาย รากศัพท์คำนี้ใช้คำว่า Entice คือการทำให้เกิดความอยากมากขึ้น เป็นคำที่นักตกปลาเข้าใจนิสัยของปลาและใช้เป็นสิ่งที่ล่อให้ปลามาตอดเหยื่อจนความอยากของปลายากที่จะหยุดได้ สุดท้ายปลาก็ฮุบเหยื่อทั้งคำและนำไปสู่การติดเบ็ดที่ไม่สามารถแกะออกได้สุดท้ายนำไปสู่ความตาย ความอยากทำให้ลืมอันตรายที่อยู่ตรงหน้า มีสำนวนที่นักตกปลาใช้เมื่อปลาไม่ติดเหยื่อแม้เหยื่อจะดีแค่ไหนก็ตาม คือคำว่า ปลากลัวเบ็ด นอกจากเบ็ดจะใช้เป็นกับดักแล้ว เบ็ดยังเป็นเครื่องเตือนให้ปลารู้ว่าเพื่อนปลาด้วยกันหายไปก็เพราะไอ้เจ้าสิ่งที่เกี่ยวติดสิ่งที่มันชอบ มันอยาก และยังเตือนมันอีกว่า ต้องไม่ลืมการรักษาชีวิตให้รอดไว้  ส่วนหนึ่งในคำสอนต่างๆของพระเยซูคริสต์เจ้าคือการส่งสัญญาณเตือนภัยมายังผู้เชื่อให้ระมัดระวังชีวิต มัทธิว26:41 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เฝ้า​ระวัง​และ​อธิษฐาน เพื่อ​ท่าน​จะ​ไม่​ต้อง​ถูก​ทดลอง จิต​วิญญาณ​พร้อม​แล้ว​ก็​จริง แต่​กาย​ยัง​อ่อน​กำลัง” พระเยซูคริสต์ทรงใช้คำว่า ทดลอง ที่นี่เป็นคำเดียวกันกับยากอบ การระวังและอธิษฐานจึงเป็นหนทางที่พระวิญญาณจะนำการจดจำคำเตือนมาถึงเรานั่นเอง ยอห์น14:26 แต่​องค์​ผู้ช่วย​คือ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ซึ่ง​พระ​บิดา​จะ​ทรง​ใช้​มา​ใน​นาม​ของ​เรา​นั้น จะ​ทรง​สอน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทุก​สิ่ง และ​จะ​ให้​ท่าน​ระลึก​ถึง​ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​ได้​กล่าว​ไว้​แก่​ท่าน​แล้ว​

Leave a Comment