“ชีวิตที่ปราศจากที่ติ…ในความสุภาพอ่อนโยน”

คำถามต่อไปนี้ เพื่อถามตัวเอง 1. เราเป็นคนที่สุภาพหรือไม่ 2.เราสุภาพตลอดเวลาหรือไม่ 3. เราเลือกที่จะสุภาพกับคนบางคนเท่านั้นหรือไม่….ต่อไปคือคำถามเรื่องความอ่อนโยน  เช่นเดียวกัน เราอ่อนโยนหรือไม่  เราอ่อนโยนตลอดเวลาหรือไม่ และเราเลือกที่จะอ่อนโยนกับคนบางคนหรือไม่…  คำว่า “สุภาพ” มีนิยามหมมายถึง ลักษณะที่ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ ส่วนคำว่า “อ่อนโยน” มีนิยามหมายถึง มีกิริยาวาจานิ่มนวล รวมกันสองคำ ได้ความหมายว่า  สุภาพอ่อนโยน แปลว่าผู้ที่มีกิริยาวาจานิ่มนวล ที่ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ  อีกคำถามสำหรับถามตัวเอง เราสุภาพอ่อนโยนกับคนใกล้ตัวหรือเฉพาะกับคนไกลตัว คนใกล้ตัว เช่นในบ้าน ในครอบครัว คนไกลตัว เช่น คนในสังคมการทำงาน การเรียน หรือสังคมที่เรายังต้องการการยอมรับ  เมื่อวานเช้า ข้าพเจ้าขี่จักรยาน จะแซงลุงคนหนึ่งที่ขี่จักรยานอยู่ข้างหน้า อยู่ๆคุณลุงก็เลี้ยวตัดหน้าข้าพเจ้าทันทีขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ข้างคุณลุงแล้วข้าพเจ้าร้องว่า อะไรลุง และส่งเสียงอู้ เมื่อผ่านคุณลุงไปข้าพเจ้าหันกลับไปมองดุๆ คุณลุงแกยิ้มแบบรู้สึกผิด เกือบเกิดอุบัติเหตุแล้ว ข้าพเจ้าขี่จักรยานไปสำรวจตัวเองว่า ข้าพเจ้าไม่สุภาพอ่อนโยนกับลุงเลย รู้สึกเสียโอกาสที่ไม่ได้กล่าวคำว่า ขอโทษเพราะขี่จักรยานผ่านลุงไปไกลแล้ว  ได้บทเรียนสำหรับเราในวันนี้คือ ความสุภาพอ่อนโยนจริงๆ จะต้องถูกพิสูจน์แบบไม่ทันตั้งตัว ถ้ามีการเตรียมตัวล่วงหน้า มันอาจเป็นมารยาทสังคม ความสุภาพอ่อนโยนแท้จริงต้องดูที่บ้าน การใช้ชีวิตกับคนใกล้ตัว…ข้าพเจ้าคงต้องไปเยี่ยมบ้านของพวกเราแบบไม่บอกล่วงหน้า ท่าจะดี…. .กาลาเทีย 5:16-23 16 แต่​ข้าพ​เจ้า​ขอ​บอก​ว่า​จง​ดำ​เนิน​ชีวิต​ตาม​พระ​วิญ​ญาณ แล้ว​ท่าน​จะ​ไม่​สนอง​ความ​ต้อง​การ​ของ​เนื้อ​หนัง17 เพราะ​ว่า​ความ​ต้อง​การ​ของ​เนื้อ​หนัง​ขัด​แย้ง​พระ​วิญ​ญาณ และ​พระ​วิญ​ญาณ​ก็​ขัด​แย้ง​เนื้อ​หนัง เพราะ​ทั้ง​สอง​ฝ่าย​ต่อ​สู้​กัน ดัง​นั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จึง​ไม่​สา​มารถ​ทำ​สิ่ง​ที่​ท่าน​ปรารถ​นา​จะ​ทำ18 แต่​ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​รับ​การ​ทรง​นำ​โดย​พระ​วิญ​ญาณ ท่าน​ก็​ไม่​อยู่​ใต้​ธรรม​บัญ​ญัติ19 การ​งาน​ของ​เนื้อ​หนัง​นั้น​เห็น​ได้​ชัด คือ​การ​ล่วง​ประ​เวณี การ​โส​โครก การ​เส​เพล20 การ​นับ​ถือ​รูป​เคารพ การ​ถือ​วิท​ยา​คม การ​เป็น​ศัตรู​กัน การ​วิวาท​กัน การ​ริษ​ยา​กัน การ​ฉุน​เฉียว​กัน การ​ใฝ่​สูง การ​ทุ่ม​เถียง​กัน การ​แตก​ก๊ก​กัน21 การ​อิจ​ฉา​กัน การ​เมา​เหล้า การ​เล่น​เป็น​พาล​เกเร และ​การ​อื่นๆ ใน​ทำ​นอง​นี้​ซึ่ง​ข้าพ​เจ้า​เคย​เตือน​พวก​ท่าน​มา​ก่อน​ว่า คน​ที่​ประ​พฤติ​เช่น​นั้น​จะ​ไม่​มี​ส่วน​ใน​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า22 ส่วน​ผล​ของ​พระ​วิญ​ญาณ​นั้น คือ​ความ​รัก ความ​ยินดี สันติ​สุข ความ​อด​ทน ความ​กรุณา ความ​ดี ความ​ซื่อ​สัตย์23ความ​สุภาพ​อ่อน​โยน การ​รู้​จัก​บัง​คับ​ตน เรื่อง​อย่าง​นี้​ไม่​มี​ธรรม​บัญ​ญัติ​ห้าม​ไว้​เลย (THSV 2011) รากศัพท์ภาษากรีกคำว่า ความ​สุภาพ​อ่อน​โยน  แปลว่า ความนุ่มนวล  เป็นคำเดียวกันกับที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงกล่าวถึงพระลักษณะของพระองค์ในมัทธิว 11:28-29 บรร​ดา​ผู้​เหน็ด​เหนื่อย​และ​แบก​ภาระ​หนัก จง​มา​หา​เรา และ​เรา​จะ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​หยุด​พัก จง​เอา​แอก​ของ​เรา​แบก​ไว้ แล้ว​เรียน​จาก​เรา เพราะว่า​เรา​สุภาพ​อ่อน​โยน​และ​ใจ​อ่อน​น้อม และ​จิต​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​หยุด​พัก พระเยซูคริสต์เจ้ากำลังชี้ให้เราเห็นถึงคนที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก ต้องการอยู่ใกล้คนที่มีความสุภาพอ่อนโยน อีกทั้งต้องมีจิตใจอ่อนน้อมด้วย รากศัพท์ภาษากรีกของคำว่า อ่อนน้อม แปลว่า มีใจที่ยอมต่ำลง (ถ่อมใจ) จง​มา​หา​เรา….แล้ว​เรียน​จาก​เรา พระเยซูคริสต์เจ้าทรงชี้ให้เราได้เห็นอีกว่า คนที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจะได้หยุดพักจริงๆ จากการสอนของคนที่สุภาพ​อ่อน​โยน​และ​ใจ​อ่อน​น้อม  และพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้ วันนี้ มีคนอยากจะสอนคนอื่นเยอะแยะ บางคนก็อยากจะสั่งสอนคนที่ตัวเองหมั่นไส้ บางคนก็อยากจะสอนให้คนเปลี่ยนแปลงอย่างที่ตนเองอยากให้เขาเป็น บางคนก็ทำหน้าที่เป็นผู้นำที่ต้องสอนคนให้รู้ความจริง บางคนที่ไม่มีหน้าที่ที่จะสอนก็ยังอยากจะพูดอะไรออกมาเพื่อสอนคนอื่น เราจะเห็นว่า มีผู้หวังดี และไม่หวังดีใช้การสอนด้วยเป้าหมายที่แตกต่างกัน หากเป็นผู้ไม่หวังดี ก็จะยิ่งซ้ำเติมให้กับคนที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักมากขึ้น หากเป็นผู้หวังดี แต่ไม่ได้สอนจากความสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อม  ผลลัพธ์ของการสอนนั้นจะเหมือนผู้ไม่หวังดี นั่นคือการไปซ้ำเติมให้คนยิ่งเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักมากขึ้น แม้ปากเราจะบอกว่า เราหวังดี เรารักก็ตาม โดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ เป็นพี่เป็นเพื่อน… พระเยซูได้ยกตัวอย่างการสอนของคนจำพวกหนึ่งใน มัทธิว 23:1-7 1 เวลา​นั้น พระ​เยซู​ตรัส​กับ​ฝูง​ชน​และ​บรร​ดา​สา​วก​ของ​พระ​องค์​ว่า2 “พวก​ธรร​มา​จารย์​กับ​พวก​ฟา​ริสี​นั่ง​บน​ที่​นั่ง​ของ​โม​เสส3 เพราะ​ฉะนั้น ทุก​สิ่ง​ที่​เขา​ทั้ง​หลาย​สั่ง​สอน​พวก​ท่าน​นั้น จง​ถือ​และ​ประ​พฤติ​ตาม​ยก​เว้น​การ​ประ​พฤติ​ของ​พวก​เขา​อย่า​ทำ​ตาม​เลย เพราะ​พวก​เขา​ไม่​ได้​ทำ​ใน​สิ่ง​ที่​พวก​เขา​สอน4 เพราะ​พวก​เขา​เอา​ห่อ​ของ​หนัก​วาง​บน​บ่า​ของ​มนุษย์ แต่​ส่วน​พวก​เขา​เอง​ไม่​ยอม​แม้​แต่​จะ​ใช้​สัก​นิ้ว​เดียว​ไป​ยก5 การ​กระ​ทำ​ของ​พวก​เขา​ล้วน​ทำ​เพื่อ​อวด​คน​อื่น พวก​เขา​ทำ​กลัก​พระ​ธรรมขนาด​ใหญ่​และ​สวม​เสื้อ​ที่​มี​พู่​ห้อย​ยาว6 พวก​เขา​ชอบ​ที่​นั่ง​อัน​มี​เกียรติ​ใน​งาน​เลี้ยง​และ​ที่​นั่ง​โดด​เด่น​ใน​ธรรม​ศาลา7 ชอบ​รับ​การ​คำ​นับ​ที่​กลาง​ตลาด​และ​ชอบ​ให้​คน​อื่น​เรียก​ว่า ‘ท่าน​อา​จารย์’  คำสอนของพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีมาจากใจที่ไม่ยอมลดตัวลงต่ำ (ใจอ่อนน้อม)  จะเห็นได้ว่า คนเหล่านี้ชอบอวด ชอบให้คนยกย่อง ชอบรับการคำนับในที่แจ้ง เพื่อให้คนอื่นเห็น ดังนั้น คำสอนของคนเหล่านี้จึงไม่สามารถทำให้คนหายเหนื่อยและเป็นสุขได้ แต่ในทางตรงกันข้ามยิ่งเป็นการเพิ่มภาระหนักให้กับผู้ฟัง  เราจะเห็นว่า ความสุภาพอ่อนโยนเป็นสปิริตที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมคำพูดทุกอย่าง  ขอให้เราทั้งหลายจงใส่ใจสปิริตที่อยู่เบื้องหลังคำสอน มากกว่าผักชีโรยหน้า  แต่จงให้เป็นวิถีการดำเนินชีวิตที่แท้จริง อยู่ตรงไหน เราก็สุภาพอ่อนโยน และมีใจอ่อนน้อม เราจะเป็นคนที่ทำให้คนรอบข้างหายเหนื่อยและเป็นสุข ไม่ใช่อยู่ใกล้แล้ว ก็เหนื่อยระอาใจ ความสุภาพอ่อนโยนเป็นคุณลักษณะหนึ่งใน 9 อย่างของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นหนึ่งในตรีเอกานุภาพของพระเจ้า พระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์เจ้าและพระบิดาในฟ้าสวรรค์  ดังนั้น คุณลักษณะของพระเยซูคริสต์ในเรื่องของใจที่อ่อนน้อมก็ควบคู่ด้วยกับความสุภาพอ่อนโยน ขอให้เราทั้งหลายเรียนรู้การเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้า คือการเป็นเหมือนพระองค์ในเรื่องนี้จากคำตรัสของพระองค์ในมัทธิว 11:28-30ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติของชีวิตที่  ปราศจากที่ติ…ในความสุภาพอ่อนโยน ประการแรก

1.คนที่สุภาพอ่อนโยน…เชิญชวนคนให้หายเหนื่อยและหยุดพัก

มัทธิว 11:28บรร​ดา​ผู้​เหน็ด​เหนื่อย​และ​แบก​ภาระ​หนัก จง​มา​หา​เรา และ​เรา​จะ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​หยุด​พัก

ข้าพเจ้ามีคำถามกับตัวเอง และกับคนอื่นๆด้วยว่า ชีวิตของเรากำลังเชิญชวนคนให้เข้าใกล้หรือกำลังไล่ให้คนวิ่งหนีไปจากเรา  ให้เราลองสังเกต ตัวเราเองว่า  เวลาใครอยู่ใกล้เราแล้วสบายใจหรือไม่สบายใจ  หรือสังเกตคนที่ใครก็อยากอยู่ใกล้  อยากคุยด้วย ให้เราลองสังเกตวิธีพูดคุยของคนแบบนี้  ถ้าเป็นคนที่ชอบพูดทับถมคนอื่น คุณว่าคนอยากวิ่งหนีหรืออยากอยู่ใกล้ ถ้าพูดให้เกียรติคนอื่น พูดชม พูดถึงแต่ส่วนดีของคนๆนั้น รับรองเขาอยากจะฟังอีก แต่ถ้ามีแต่สอนๆๆๆๆๆๆ เตือนๆๆๆ ว่าๆๆๆๆด่าๆๆๆๆ วิจารณ์ๆๆๆๆๆ จงรู้เถิดว่า คุณช่างไม่มีเสน่ห์ให้อยากอยู่ใกล้เลย แต่ถ้าคุณทำให้คนหัวเราะ ให้กำลังใจ ให้ถ้อยคำที่อ่อนหวาน ชวนให้รัก จงรู้เถิดว่า คุณกำลังเชิญชวนให้คนหายเหนื่อยและหยุดพัก แต่ข้าพเจ้าอยากจะย้ำว่า ต้องมาจากความจริงใจ ไม่ใช่หลอกลวงนะ พระเยซูคริสต์เจ้าทรงมีคุณลักษณะที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้ เพราะอยู่ใกล้พระองค์แล้ว มีแต่การเชิญชวนให้ได้หายเหนื่อย ได้พัก ได้วางภาระลง ซึ่งตรงกันข้ามกับคำเชิญชวนของโลกนี้ที่มีแต่ทำให้เกิดพันธนาการ ภาระผูกพัน และทำให้เหน็ดเหนื่อย  แม้บริการหรือสินค้าบางอย่างที่ชวนให้พักผ่อน ชวนให้พัก แต่ต้องเสียสตังค์ทั้งสิ้น มีคนบางคนถูกเชิญชวนให้ไปอยู่ฟรีกินฟรีประมาณสามวัน โรงแรมดีอาหารเพียบ กลับมาทุกคนจะพูดแต่คำว่า เหมือนไปสวรรค์เลย เพราะว่าไม่ต้องมีภาระจ่ายสตังค์ นี่คือความรู้สึกของคนในยุคนี้ที่การจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆคือภาระและความเหน็ดเหนื่อย เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงส่งสาวกออกไปทำพันธกิจ พระองค์ตรัสกับสาวกว่า มัทธิว 10:7-9  7 จง​ไป​พลาง​ประกาศ​พลาง​ว่า ‘แผ่นดิน​สวรรค์​มา​ใกล้​แล้ว​’8 จง​รักษา​คน​เจ็บป่วย​ให้​หาย คน​ตาย​แล้ว​ให้​ฟื้น คน​โรค​เรื้อน​ให้​หาย​สะอาด และ​จง​ขับ​ผี​ให้​ออก ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้รับ​เปล่าๆ จง​ให้​เปล่าๆ 9 อย่า​หา​เหรียญ​ทองคำ​หรือ​เงิน​หรือ​ทองแดง​ไว้​ใน​ไถ้​ของ​ท่าน​  น่าสนใจที่ในยุคนั้นก็มีคำว่า ฟรีๆ ด้วยสำนวนว่า ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้รับ​เปล่าๆ จง​ให้​เปล่าๆ พระเยซูสอนสาวกว่า 9 อย่า​หา​เหรียญ​ทองคำ​หรือ​เงิน​หรือ​ทองแดง​ไว้​ใน​ไถ้​ของ​ท่าน คำสอนนี้กำลังบอกว่า  เราจะทำอย่างไรที่การเชิญชวนคนให้หายเหนื่อยและได้หยุดพักที่แท้จริง โดยไม่ทำให้คนเหล่านั้นคิดว่าเรากำลังแสวงหาผลประโยชน์จากพวกเขา เราต้องใช้สติปัญญา   มีคุณแม่คนหนึ่งต้องการให้ลูกของเขาได้รับความช่วยเหลือด้านการรับคำปรึกษาจากโบสถ์ คำถามแรกคือ ต้องเสียตังค์ไม๊ เขาเสียให้กับบริการประเภทนี้มากแล้ว เมื่อเราตอบเขาว่า ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เขาโล่งอก รู้สึกหายเหนื่อย คริสตจักรเราไม่ค่อยเรียกร้องให้พี่น้องถวายอะไรพิเศษนัก  การเดินถุงถวายทรัพย์แต่ละอาทิตย์ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องในเรื่องถวายสิบลดและสัญญาพันธกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องมีความรับผิดชอบส่วนตัวกับพระเจ้า ท่านถวายสิบลด กับพันธกิจ ก็คือ พระพรที่ท่านเองรู้ด้วยตัวเอง ว่าพระเจ้าทรงให้ภาระใจกับแต่ละคนอย่างไร พันธกิจเป็นช่องทางของพระพรพิเศษที่พระเจ้าต้องการอวยพรแก่คนของพระองค์ บางครั้งข้าพเจ้าจะหนุนใจให้คนถวายพันธกิจด้วยก็เพราะมันคือช่องทางพระพรสำหรับคนนั้น ข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการเงินของท่าน แต่ข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้รับพระพรเหมือนกับที่อ.เปาโลได้กล่าวว่า ฟิลิปปี 4:17,19  17 มิใช่​ว่า​ข้าพเจ้า​ปรารถนา​จะ​ได้รับ​ของ​ให้ แต่​ว่า​ข้าพเจ้า​อยาก​ให้​ท่าน​ได้ผล​กำไร​ใน​บัญชี​ของ​ท่าน​มาก​ขึ้น…19 และ​พระ​เจ้า​ของ​ข้าพเจ้า​จะ​ประทาน​สิ่ง​สารพัด​ที่​พวก​ท่าน​ขาด​อยู่​นั้น จาก​ทรัพย์​อัน​รุ่งเรือง​ของ​พระ​องค์​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​ ​หากพี่น้องเห็นว่าเป็นพระพร ท่านก็จะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการถูกเชิญชวนนั้น  ข้าพเจ้าเชื่อในการนัดหมายของพระเจ้าระหว่าง คำเชิญชวนให้คนหายเหนื่อยและหยุดพักกับคนรับการเชิญชวนจะพบกันอย่างพอเหมาะพอเจาะ  เพียงแต่ว่าขอให้คุณจูนสัญญาณเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้า นั่นคือ ความตั้งใจที่จะช่วยคนให้ได้หายเหนื่อยและไปจนถึงการหยุดพักจริงๆ นี่คือประการที่สอง

2.คนที่สุภาพอ่อนโยน…ช่วยคนที่เหน็ดเหนื่อยให้ไปถึงการหยุดพัก

มัทธิว 11:29-30 จง​เอา​แอก​ของ​เรา​แบก​ไว้ แล้ว​เรียน​จาก​เรา เพราะว่า​เรา​สุภาพ​อ่อน​โยน​และ​ใจ​อ่อน​น้อม และ​จิต​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​หยุด​พัก 30 ด้วย​ว่า​แอก​ของ​เรา​ก็​พอ​เหมาะ และ​ภาระ​ของ​เรา​ก็​เบา”  คำว่า จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา  “แอก”รากศัพท์คำกรีกคำนี้แปลว่า การเชื่อมต่อ การคานกันให้เกิดความสมดุลของน้ำหนักที่แบกไว้  นี่คือภาพการเข้ามาเทียมแอก เทียมภาระร่วมกับพระเยซู ยกตัวอย่างเช่นข้าพเจ้าตัวใหญ๋ได้เรียกเด็กเล็กมาเทียมแอกที่ข้าพเจ้าแบก เราคิดว่า เด็กที่เทียมแอกกับข้าพเจ้าจะรู้สึกหนักไม๊ ไม่เลย เพราะน้ำหนักลงที่คนตัวใหญ่อย่างข้าพเจ้า พระเยซูทรงอยู่สูงกว่า แต่พระองค์ไม่ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือ เมื่อพระองค์ลงมายังโลกนี้และเรียกเราซึ่งเล็กน้อยมากมาเทียมแอกกับพระองค์ นั่นคือความหมายที่พระเยซูบอกเราว่า แอกของพระองค์พอเหมาะและภาระก็เบาที่แท้จริง เพราะพระองค์ทรงเอาภาระทั้งสิ้นของโลกนี้ไว้ที่พระองค์แล้ว รวมทั้งภาระของเราทั้งหลายด้วย พระเยซูไม่ได้เป็นเหมือนกับพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี ที่เอาห่อของหนักวางบนบ่าคนอื่นโดยการสอนอย่างเดียวแต่ไม่ทำอะไรเลย แต่พระเยซูทรงโน้มตัวลงและสอนและทำ พระเยซูทรงตรัสว่า มาระโก 10:45  45 เพราะ​ว่า​บุตร​มนุษย์​ไม่​ได้​มา​เพื่อ​รับ​การ​ปรน​นิบัติ แต่​มา​เพื่อ​จะ​ปรน​นิบัติ​คน​อื่น และ​ให้​ชีวิต​ของ​ท่าน​เป็น​ค่า​ไถ่​คน​จำ​นวน​มาก” นั่นหมายความว่า การร่วมแอกและภาระเดียวกันกับพระเยซู มีความหมายว่า พระเยซูไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียว แต่พระองค์ยังช่วยให้เราสามารถทำได้ด้วย 30 ด้วย​ว่า​แอก​ของ​เรา​ก็​พอ​เหมาะ และ​ภาระ​ของ​เรา​ก็​เบา”และพระเยซูก็ทำให้เป็นแบบอย่างว่าทำได้มาแล้ว  โดยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์และการทรงนำจากพระบิดา ดังนั้น คำสอนของพระเยซูจึงสมดุล ไม่ใช่ไปหนักที่คนฟังอย่างเดียว  สาวกของพระเยซูที่มีความสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อม จะช่วยคนอื่นให้ไปถึงการหยุดพักได้ ต้องมีชีวิตที่ทำอย่างที่สอน เป็นแบบอย่าง และต้องตั้งเป้าว่า จะสอนคนได้ต้องมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง ไม่ใช่กลับหัวกลับหาง อย่างแม่ปูสอนลูกปูให้เดินตรงในขณะที่แม่ปูยังเดินเอียง หรือพ่อสอนลูกอย่าสูบบุหรี่ แต่พ่อยังแอบสูบบุหรี่ให้เพื่อนบ้านแอบเห็น หรือเราประกาศว่าเราเป็นคริสเตียนแต่ยังดำเนินชีวิตที่คนไม่เป็นคริสเตียนเห็นแล้วส่ายหน้า หรือเหน็ดเหนื่อยใจกับเรา   แล้วเราจะช่วยให้คนหายเหนื่อยได้อย่างไร บางคนก็เป็นคริสเตียนที่มีมุมมองชีวิตที่มองอะไรก็เหน็ดเหนื่อย เพราะเรายังไปไม่ถึงการได้หยุดพักตามคำเชิญชวนของพระเยซู เพราะเราไม่ได้เป็นศิษย์ของพระเยซูจริงๆ เราเป็นแค่  ผู้ศรัทธาก็ไม่เชิง  สาวกก็ไม่ใช่ ไม่รู้เป็นอะไร แต่ชีวิตยังเหน็ดเหนื่อยไม่จบไม่สิ้น เพราะเราไม่ได้เรียนรู้จริงๆเกี่ยวกับเรื่องความสุภาพอ่อนโยน และใจที่อ่อนน้อม ในการช่วยเหลือคนที่เหน็ดเหนื่อยจนถึงการหยุดพัก เรามัวแต่สนใจว่าตนเองเหน็ดเหนื่อย สนใจแต่ปัญหาของตนเอง นั่นคือเรากำลังแบกแอกและภาระของตนเองเพียงลำพัง แต่คนที่เทียมแอกกับพระเยซู จะมีความรู้สึกว่าแอกนั้นพอดี และไม่รู้สึกหนัก แต่จะเบา  30 ด้วย​ว่า​แอก​ของ​เรา​ก็​พอ​เหมาะ และ​ภาระ​ของ​เรา​ก็​เบา”หมายความว่า คนที่เทียมแอกกับพระเยซูจะมีกำลังที่จะช่วยคนอื่นได้ เขาจะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย หนังสืออิสยาห์ 40:28-31  28 ท่าน​ไม่​เคย​รู้​หรือ ท่าน​ไม่​เคย​ได้​ยิน​หรือ ​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​เนืองนิตย์ คือ​พระ​ผู้สร้าง​ที่สุด​ปลาย​แผ่นดิน​โลก ​พระ​องค์​มิได้​ทรง​อ่อน​เปลี้ย​หรือ​เหน็ด​เหนื่อย ความ​เข้า​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์​ก็​เหลือ​ที่​จะ​หยั่ง​รู้​ได้ 29 ​พระ​องค์​ประทาน​กำลัง​แก่​คน​อ่อน​เปลี้ย และ​แก่​ผู้​ที่​ไม่​มี​กำลัง ​พระ​องค์​ทรง​เพิ่ม​แรง 30 แม้​คน​หนุ่มๆ จะ​อ่อน​เปลี้ย​และ​เหน็ด​เหนื่อย และ​ชาย​ฉกรรจ์​จะ​ล้ม​ลง​ทีเดียว 31 แต่​เขา​ทั้ง​หลาย​ผู้​รอ​คอย​พระ​เจ้า​จะ​เสริม​เรี่ยว​แรง​ใหม่ เขา​จะ​บิน​ขึ้น​ด้วย​ปีก​เหมือน​นก​อินทรี เขา​จะ​วิ่ง​และ​ไม่​เหน็ด​เหนื่อย เขา​จะ​เดิน​และ​ไม่​อ่อน​เปลี้ย​ คนที่ไม่สุภาพอ่อนโยนมักจะคิดและทำอะไรอย่างคนก้าวร้าว ไม่อดทน รอคอยไม่เป็น จึงไปไม่ถึงการรับกำลังใหม่จากพรเจ้า  คำอธิบายในรากศัพท์ของคำว่า สุภาพอ่อนโยนในหนังสือกาลาเทียได้ให้ความหมายด้านการอดทน ทำให้คนที่สุภาพอ่อนโยน รู้จักการรอคอย จนไปถึงประสบการณ์ของการรับกำลังเพิ่มเรี่ยวแรงจากพระเจ้า  คนที่สุภาพอ่อนโยนจึงสามารถช่วยคนที่เหน็ดเหนื่อยให้ไปถึงการหยุดพักได้ หากเราจะช่วยคน เราต้องดูกำลังของตนเอง บางคนดูแล้วก็พูดว่า ไม่ไหว ตัวเองยังเอาตัวไม่รอด แล้วก็ปล่อยให้ชีวิตของตนเองเป็นคนไปไม่รอด ไปไม่ไหว ถ้าเรารอว่าเมื่อไรจะไหว เราก็จะตายในที่สุด เราทั้งหลายในวันนี้กำลังอยู่ในสภาพไหน คำแรกคือ คำว่า เหยื่อ Victimคำที่สองคือ ผู้รอดชีวิต Survivorคำที่สามคือคำว่า ผู้ที่เจริญเติบโตดีผู้ประสบความสำเร็จ  Thriver   เราจะเลือกเป็นอะไร ในท่ามกลางสถานการณ์และผู้คนที่เลวร้าย  มีคนไม่น้อยที่รู้สึกกับตัเองว่า ตัวเองเป็นเหยื่อ ถูกกระทำ ถูกเอาเปรียบ ความรู้สึกของคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและเป็นภาระ หรือคนที่เป็นผู้รอดชีวิต ก็จะรู้สึกกับตัวเองว่า ตัวเองต้องกระเสือกกระสนเพื่อเอาตัวเองรอดไปแต่ละครั้ง แสนจะยากลำบาก ภาระที่ต้องแบก แสนจะเหน็ดเหนื่อย คนที่พยายามรักษาชีวิตเพื่อให้รอดแต่ละครั้ง มักจะติดสิ่งเสพติดอะไรบางอย่างเพื่อประทังชีวิตที่แสนเครียด แสนเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า บางคนก็ติดเหล้า บุหรี่ สิ่งบันเทิง อาหาร แฟชั่น ความหลงใหลในบางสิ่งบางอย่าง…. แต่จะมีใครที่มีกระบวนความคิดอย่างคำที่สาม คือการเป็นผู้ที่เจริญเติบโตดี ที่จะมุ่งหน้าเพื่อการเติบโตดี คำสอนในพระคัมภีร์ใช้สำนวนว่า บรรลุและโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่… เอเฟซัส4:13-14 13 จนกว่า​เรา​ทุก​คน​จะ​บรรลุ​ถึง​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ใน​ความ​เชื่อ และ​ใน​ความ​รู้​ถึง​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า จนกว่า​เรา​จะ​โต​เป็น​ผู้ใหญ่​เต็มที่ คือ​เต็ม​ถึง​ขนาด​ความ​ไพบูลย์​ของ​พระ​คริสต์​14 เพื่อ​เรา​จะ​ไม่​เป็น​เด็ก​อีก​ต่อไป ถูก​ซัด​ไป​ซัด​มา​และ​หัน​ไป​เหมา​ด้วย​ลมปาก​แห่ง​คำ​สั่ง​สอน​ทุก​อย่าง และ​ด้วย​เล่ห์​กล​ของ​มนุษย์​ตาม​อุบาย​ฉลาด​อัน​เป็น​การ​ล่อลวง​พระคัมภีร์ยังบอกเราว่า ถ้าเราเป็นเด็ก เราจะเป็นเหยื่อของลมปากแห่งคำสั่งสอนที่มาด้วยเล่ห์กลและอุบายที่ฉลาดอันเป็นการล่อลวง เพื่อให้เราติดกับดัก กับดักที่ทำให้คนเหน็ดเหนื่อยตลอดเวลาไม่ได้หยุดพัก ในปฐมกาล เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลก และสร้างสรรพสิ่ง พระเจ้าทรงหยุดพักในวันที่เจ็ด ในอพยพ เมื่อพระเจ้าทรงนำอิสราเอลออกจากอียิปต์ พระเจ้าทรงสั่งให้โมเสสสอนชาวอิสราเอลให้มีวันหยุดพัก คือสะบาโต  แต่การหยุดพักในยุคต่อๆมาจนถึงยุคของพระเยซูคริสต์เจ้า ได้ถูกบิดเบือนเจตนารมณ์แรกไปโดยคนที่มีหน้าที่สอน ทำให้การตีความได้เพิ่มความคิดอย่างมนุษย์ที่ไม่ยอมโน้มตัวลงต่ำลงช่วยเหลือ แต่กลายเป็นสอนของคนที่คิดว่าตนเองดีกว่าคนอื่น นั่นไม่ใช่ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แท้จริง เพราะผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอดคล้องกับพระลักษณะของพระเยซูคริสต์เจ้า  และผลจากพระลักษณะของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นมีผลต่อการดำเนินชีวิตบนแผ่นดินโลกนี้ ดังนี้

มัทธิว 5:5 “บุคคล​ผู้ใด​มี​ใจ​อ่อนโยน ผู้​นั้น​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​เขา​จะ​ได้รับ​แผ่นดิน​โลก​เป็น​มรดก

สดุดี 37:11 แต่​คน​ใจ​อ่อน​สุภาพ​จะ​ได้​แผ่นดิน​ตก​ไป​เป็น​มรดก และ​ตัว​เขา​ปีติ​ยินดี​ใน​ความ​เจริญ​อุดม​สมบูรณ์

ข้าพเจ้าขอตีความการได้รับ แผ่นดิน​โลก​เป็น​มรดก จากพระคัมภีร์สองตอนนี้ว่า ความสุภาพอ่อนโยนทำให้คน มีที่ยืนบนแผ่นดินโลกเสมอ  โดยเฉพาะพื้นที่ในหัวใจของคน เพราะเขาไม่ได้เหยียบย่ำหัวใจของคนให้บอบช้ำ แต่เขารักษาเยียวยาหัวใจของคน  สุภาษิต 27:9 น้ำ​มัน​และ​น้ำ​หอม​กระทำ​ให้​ใจ​ยินดี และ​คำ​เตือนสติ​อัน​อ่อนหวาน​ของ​เพื่อน​ก็​เป็น​ที่​ให้​ชื่น​ใจ​  คนที่สุภาพอ่อนโยน คือคำตอบที่คนมากมายในยุคของเรากำลังต้องการ  เพราะคนสุภาพอ่อนโยนสามารถเข้าไปนั่งในใจของคนมากมายได้ และเราทั้งหลายที่นี่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นเจ้าของผลแห่งความสุภาพอ่อนโยนนี้อยู่ในตัวเราแล้ว ขอ ให้เราตอบสนองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่อง ความสุภาพอ่อนโยนด้วยกัน  โดยการต่อสู้กับเนื้อหนังที่ตรงกันข้ามกับสุภาพอ่อนโยน ก็คือ ความก้าวร้าว หยาบคายในชีวิตของเราที่ต้องจัดการ เพื่อเราจะมี

“ชีวิตที่ปราศจากที่ติ…ในความสุภาพอ่อนโยน”

1.คนที่สุภาพอ่อนโยน…เชิญชวนคนให้หายเหนื่อยและหยุดพัก

2. คนที่สุภาพอ่อนโยน…ช่วยคนที่เหน็ดเหนื่อยให้ไปถึงการหยุดพัก

Leave a Comment