“เราเป็นของจริง…หรือของปลอม?”

เอเฟซัส 4:11-16 11 ของ​ประทาน​ของ​พระ​องค์ ​ก็​คือ​ให้​บาง​คน​เป็น​อัครทูต บาง​คน​เป็น​ผู้เผย​พระ​วจนะ บาง​คน​เป็น​ผู้​เผยแพร่​ข่าว​ประเสริฐ บาง​คน​เป็นศิษ​ยาภิ​บาล​และ​อาจารย์​12 เพื่อ​เตรียม​ธรรมิก​ชน​ให้​เป็น​คน​ที่​จะ​รับ​ใช้ เพื่อ​เสริมสร้าง​พระ​กาย​ของ​พระ​คริสต์​ให้​จำเริญ​ขึ้น​13 จนกว่า​เรา​ทุก​คน​จะ​บรรลุ​ถึง​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ใน​ความ​เชื่อ และ​ใน​ความ​รู้​ถึง​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า จนกว่า​เรา​จะ​โต​เป็น​ผู้ใหญ่​เต็มที่ คือ​เต็ม​ถึง​ขนาด​ความ​ไพบูลย์​ของ​พระ​คริสต์​14 เพื่อ​เรา​จะ​ไม่​เป็น​เด็ก​อีก​ต่อไป ถูก​ซัด​ไป​ซัด​มา​และ​หัน​ไป​เหมา​ด้วย​ลมปาก​แห่ง​คำ​สั่ง​สอน​ทุก​อย่าง และ​ด้วย​เล่ห์​กล​ของ​มนุษย์​ตาม​อุบาย​ฉลาด​อัน​เป็น​การ​ล่อลวง​15 แต่​ให้​เรา​ยึด​ความ​จริง​ด้วย​ใจ​รัก เพื่อ​จะ​จำเริญ​ขึ้น​ทุก​อย่าง​สู่​พระ​องค์​ผู้​เป็น​ศีรษะ คือ​พระ​คริสต์​16 คือ​เนื่องจาก​พระ​องค์​นั้น ร่างกาย​ทั้งสิ้น​ที่​ติดต่อ​สนิท​และ​ประสานกัน​โดย​ทุกๆ ข้อ​ต่อ​ที่​ทรง​ประทาน ได้​จำเริญ​เติบโต​ขึ้น​ด้วย​ความ​รัก เมื่อ​อวัยวะ​ทุก​อย่าง​ทำงาน​ตาม​ความ​เหมาะสม​แล้ว​ ความทันสมัยของพระคัมภีร์ตอนนี้เข้ากับยุคสมัยของเราในวันนี้ ที่สังคมรอบข้างเรากำลังเผชิญกับสถานการณ์ของความแตกแยกกันอย่างมาก โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวที่เป็นสังคมหน่วยแรกจนถึงสถาบันต่างๆ ยากที่จะหาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ อีกทั้งผู้คนมากมายก็ตกอยู่ในสภาพ …ถูก​ซัด​ไป​ซัด​มา​และ​หัน​ไป​เหมา​ด้วย​ลมปาก​แห่ง​คำ​สั่ง​สอน​ทุก​อย่าง และ​ด้วย​เล่ห์​กล​ของ​มนุษย์​ตาม​อุบาย​ฉลาด​อัน​เป็น​การ​ล่อลวง​ คนใกล้ตัวกันแต่ขาดการเชื่อมต่อกัน ขาดความรัก และต่างก็ไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองว่าต้องทำอะไรที่เหมาะที่ควร พระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวถึงคริสตจักรคือชุมชนอัครทูตที่มีของประทานของพระเจ้าที่ให้ไว้ ภาษาอังกฤษเรียกว่า five folds ministries พันธกิจห้าอย่างที่พระเจ้าประทานไว้เพื่อเตรียมธรรมิกชนเพื่อการรับใช้ คือมีสปิริตอย่างเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้า  มาระโก 10:45 เพราะ​ว่า​บุตร​มนุษย์​มิ​ได้มา​เพื่อ​รับ​การ​ปรนนิบัติ แต่​ท่าน​มา​เพื่อ​จะ​ปรนนิบัติ​เขา และ​ประทาน​ชีวิต​ของ​ท่าน​ให้​เป็น​ค่า​ไถ่​คน​เป็น​อัน​มาก” พันธกิจทั้งห้าอย่างนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นจนถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ ดังนั้น พี่น้องที่รัก พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเตือนเราว่า เราจะรู้จักต้นไม้ได้ก็ที่ผลของมัน และหนึ่งในพันธกิจห้าอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงเตือนว่าต้องระวังนั่นคือ ผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ พี่น้องจะรู้จักผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จได้โดยการดูที่ผลของมัน ว่านำไปสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและเสริมสร้างคริสตจักรมีสปิริตอย่างเดียวกัน หรือทำลายคริสตจักร ยิ่งฟังยิ่งแกว่งหรือยิ่งอยากเป็นใหญ่ มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า เราจะรู้จักว่าอะไรปลอมได้โดยการอยู่กับของจริงตลอดเวลา 1เธสะโลนิกา 5:21 จง​พิสูจน์​ทุก​สิ่ง สิ่ง​ที่​ดี​นั้น​จง​ยึดถือ​ไว้​ให้​มั่น​ การพิสูจน์อันแรกที่เราควรต้องทำอย่างยิ่งก็คือ การสำรวจตัวเราเองก่อน ว่าเราเป็นของจริงหรือของปลอม?(คริสเตียนปลอม ผู้รับใช้ปลอม คริสตจักรปลอม) ปลอม = เสแสร้งเป็นจริง

By admin