สาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2015

“คริสตจักรของเรา…คำอธิษฐานของกันและกัน”

2พงศาวดาร 7:14-16 14 ถ้า​ประชากร​ของ​เรา​ผู้​ซึ่ง​เขา​เรียก​กัน​โดย​ชื่อ​ของ​เรา​นั้น​จะ​ถ่อม​ตัว​ลง และ​อธิษฐาน​และ​แสวงหา​หน้า​ของ​เรา และ​หัน​เสีย​จาก​ทาง​ชั่ว​ของ​เขา เรา​ก็​จะ​ฟัง​จาก​สวรรค์ และ​จะ​ให้​อภัย​แก่​บาป​ของ​เขา​และ​จะ​รักษา​แผ่น ดิน​ของ​เขา​ให้​หาย​15 และ​ตา​ของ​เรา​จะ​ลืม​อยู่​และ​หู​ของ​เรา​จะ​ฟัง​คำ​อธิษฐาน​ซึ่ง​เขา​ทั้ง​หลาย​อธิษฐาน ณ สถาน​ที่นี้​16 เพราะ​บัดนี้​เรา​ได้​เลือกสรร​และ​กระทำ​ให้​นิเวศ​เป็น​ที่​บริสุทธิ์​เพื่อ​นาม​ของ​เรา​จะ​อยู่​ที่​นั่น​เป็น​นิตย์ ตา​ของ​เรา​และ​ใจ​ของ​เรา​จะ​อยู่​ที่​นั่น​ตลอดเวลา​ คริสตจักรของเราต้องการคำอธิษฐานของพวกเราที่จะอธิษฐานเผื่อกันและกัน เผื่อย่างก้าวต่อไปของคริสตจักร เผื่อการขยาย เผื่อสมาชิกทุกคน เผื่ออาคารสถานที่ใหม่ ที่ดิน ตัวตึก พันธกิจ และพื้นที่รอบข้างคริสตจักร พระเจ้าทรงสถาปนาคริสจักรแห่งนี้ด้วยพระองค์เอง และการที่เราทั้งหลายมาอยู่ในที่เดียวกันนี้เพื่อนมัสการพระเจ้า ก็ด้วยการทรงนำที่มาจากพระเจ้า ไม่ใช่ความบังเอิญ แต่เพราะเราถูกกำหนดไว้เพื่อการต่อสู้ในสงครามฝ่ายวิญญาณ เพื่อการช่วยชีวิตจิตวิญญาณของผู้หลงหายในพื้นที่ท่าพระนี้ เรามีกันและกันเพื่อการนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องในวันพรุ่งนี้ วันที่ 1 มิถุนายน วันจันทน์ มาอธิษฐานอดอาหารด้วยกัน ร้องทูลต่อพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียว อดอาหารเพื่อการจดจ่อ เพื่อพลังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การปรากฏตัวของเราคือการแสดงสิทธิ์ของการเป็นส่วนหนึ่งในมิติฝ่ายวิญญาณ เราจะสู้เหมือนอย่างคนๆเดียวกัน ในหัวข้อ ที่ชื่อว่า “เสรีภาพ และการต่อสู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณ เอเฟซัส 6:10-12 10 สุดท้าย​นี้​ขอ​ท่าน​จง​มี​กำลัง​ขึ้น​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​ใน​ฤทธิ์​เดช​อัน​มหันต์​ของ​พระ​องค์​11 จง​สวม​ยุทธภัณฑ์​ทั้ง​ชุด​ของ​พระ​เจ้า เพื่อ​จะ​ต่อต้าน​ยุทธ​อุบาย​ของ​พญา​มาร​ได้​12 เพราะ​ว่า​เรา​ไม่ได้​ต่อสู้​กับ​เนื้อ​หนัง​และ​เลือด แต่​ต่อสู้​กับ​เทพ​ผู้​ครอง ศักดิ​เทพ เทพ​ผู้​ครอง​พิภพ​ใน​โมหะ​ความ​มืด​แห่ง​โลก​นี้ ต่อสู้​กับ​เหล่า​วิญญาณ​ที่​ชั่ว​ใน​สถาน​ฟ้า​อากาศ​ นี่คือพระคำที่บอกกับเราว่า เราอยู่ในภาวะสงครามฝ่ายวิญญาณ และในสงครามนี้มีการบาดเจ็บ เพราะตัวเราเองเกี่ยวข้องกับบาป ดังนั้น เราต้องรู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไร จึงจะชนะในสงครามนี้ เราต้องการการเยียวยาที่มาจากพระเจ้าสำหรับแผ่นดิน สำหรับความสัมพันธ์กับคนรอบตัว เราทำให้คนบาดเจ็บ และคนทำให้เราบาดเจ็บ ทั้งหมดนี้คือยุทธศาสตร์ของมารซาตานที่ทำให้เรารบกันเอง ดังนั้น เราต้องอธิษฐานอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อแก้เกมที่มารซาตานได้วางไว้ พระเจ้ากำลังรอที่จะเปิดเผยยุทธศาสตร์การรบในสงครามนี้แก่เรา ในภาพรวม และเราจะเห็นภาพส่วนตัว นี่คือแผนการของพระเจ้าสำหรับคริสตจักร คริสตจักรไม่มีการแยกโดดเดี่ยว คริสตจักรเป็นกองทัพของพระเจ้าที่มีพระเยซูคริสต์เป็นแม่ทัพ คริสตจักรของเรา…จะก้าวไปด้วยคำอธิษฐานของกันและกัน  แล้วพบกันในวันอดอาหารอธิษฐานคริสตจักวันพรุ่งนี้ค่ะ ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้พี่น้องทุกท่านมากันให้ได้ทุกคน ขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ