“เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจน….”

ฟิลิปปี 4:4-7 4 จง​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุก​เวลา ข้าพเจ้า​ขอ​ย้ำ​อีก​ครั้ง​ว่า จง​ชื่น​ชม​ยินดี​เถิด​5 จง​ให้​จิตใจ​ที่​อ่อน​สุภาพ​ของ​ท่าน​ประจักษ์​แก่​คน​ทั้ง​ปวง องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​อยู่​ใกล้​แล้ว6 อย่า​ทุกข์​ร้อน​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​เรื่อง​ความ​ปรารถนา​ของ​ท่าน​ทุก​อย่าง​ต่อ​พระ​เจ้า ด้วย​การ​อธิษฐาน การ​วิงวอน กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ​ 7 แล้ว​สันติ​สุข​แห่ง​พระ​เจ้า​ซึ่ง​เกิน​ความ​เข้าใจ จะ​คุ้มครอง​จิตใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ท่าน​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์  บ่อยครั้งที่เราจะปลอบใจคนอื่นด้วยคำหนุนใจมากมาย แต่พอถึงคราวตัวเองเจอเข้าบ้าง เรามักจะนึกไม่ออกว่าจะปลอบใจตัวเองอย่างไร มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า เวลาคนเราเป็นทุกข์ เราอยากจะได้คำปรึกษา คำหนุนใจหรือระบายความอัดอั้นตันใจกับคนที่เราคิดว่าคนๆนั้นจะรับฟัง เข้าใจ และมีถ้อยคำที่จะให้กำลังใจเรา แต่ถ้าเราหาคนๆนั้นไม่มี แล้วเราต้องปรึกษาตนเอง คำพูดนั้นได้ย้ำว่า ไม่มีอะไรที่แย่ไปกว่าการต้องปลอบใจตัวเอง แสดงให้เห็นถึงความโดดเดี่ยว เดียวดาย ขาดเพื่อนที่จะเข้าใจ ผู้เขียนสดุดีได้เขียนบทหนึ่งด้วยการได้รำพึงรำพันคล้ายๆกันนี้ สดุดี 13:1  ข้า​แต่​พระ​เจ้า อีก​นาน​เท่าใด ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ลืม​ข้า​พระ​องค์​เสีย​เป็น​นิตย์ หรือ ​พระ​องค์​จะ​เบือน​พระ​พักตร์​จาก​ข้า​พระ​องค์​นาน​เท่าใด  โดยสภาวการณ์แห่งความทุกข์ยากแสนสาหัสทั้งทางจิตใจและร่างกายทำให้ดูเหมือนพระเจ้าทรงห่างไกล เพราะคนเรามักคิดว่า พระเจ้าจะทรงอยู่ใกล้ในเวลาที่เรามีความสุขสมหวังเท่านั้น แต่สำนวนที่ผู้เขียนสดุดีกล่าวตอนนี้น่าจะสื่อสารถึงความทุกข์ที่ยากลำบากมากจนเวลาที่ผ่านไปแม้นาทีก็เนิ่นนานเหมือนเป็นปี จนต้องเปรียบเทียบเหมือนถูกพระเจ้าลืมเป็นนิตย์ แต่ความจริงแล้วพระเจ้าไม่ได้ลืมเลย บางทีเราแต่ละคนก็กำลังเผชิญกับสภาวการณ์บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่า เมื่อไหร่จะสิ้นสุดเวลาแห่งความทรมานนี้เสียที ข้าพเจ้าได้ยกตัวอย่างในชั้นเรียนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วด้วยคำถามว่า คุณคิดว่า หนึ่งนาทีที่ผ่านไปนานไม๊ ความจริงไม่นานเลย แต่เวลาข้าพเจ้าออกกำลังกายด้วยท่าใช้น้ำหนักตัวเอง ที่เรียกว่า แพล็งค์ (PLANK) ขอบอกว่า เป็นเวลาที่นานทรมานมาก เป้าหมายที่ชัดเจนทำให้ ข้าพเจ้ามีกำลังใจที่จะอดทนต่อเวลาแห่งความทรมานนี้  ไม่ทุกข์ร้อน แต่เต็มใจที่จะเผชิญกับมัน เพราะมันคือสุขภาพที่ดี กล้ามเนื้อท้องที่แข็งแรง รูปร่างที่สมส่วน และอะไรดีๆอีกมากมายกำลังรออยู่ข้างหน้า เช่นเดียวกัน  6 อย่า​ทุกข์​ร้อน​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​เรื่อง​ความ​ปรารถนา​ของ​ท่าน​ทุก​อย่าง​ต่อ​พระ​เจ้า ด้วย​การ​อธิษฐาน การ​วิงวอน กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ​​ นั่นคือการตั้งความหวังไว้ตรงหน้า ผู้เขียนหนังสือฟิลิปปีตอนนี้ได้แนะวิธีที่เป็นประโยคทองให้คริสเตียนในยุคต่อๆมาจนถึงเราทั้งหลายก็คือ จงใช้การอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ ที่จะทำให้ความร้อนใจกลายเป็นเย็นใจ ไว้วางใจพระเจ้า ถ้าเราหาเป้าหมายแห่งการทนทุกข์ลำบากได้ชัดเจน 7 แล้ว​สันติ​สุข​แห่ง​พระ​เจ้า​ซึ่ง​เกิน​ความ​เข้าใจ จะ​คุ้มครอง​จิตใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ท่าน​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์  อาเมน

Leave a Comment