“การอธิษฐาน….เยียวยาแผ่นดิน…ให้คนหายดี”

2 พงศาวดาร 7:14-15  14 ถ้า​ประชากร​ของ​เรา​ผู้​ซึ่ง​เขา​เรียก​กัน​โดย​ชื่อ​ของ​เรา​นั้น​จะ​ถ่อม​ตัว​ลง และอธิษ ฐาน​และ​แสวงหา​หน้า​ของ​เรา และ​หัน​เสีย​จาก​ทาง​ชั่ว​ของ​เขา เรา​ก็​จะ​ฟัง​จาก​สวรรค์ และ​จะ​ให้​อภัย​แก่​บาป​ของ​เขา​และ​จะ​รักษา​แผ่นดิน​ของ​เขา​ให้​หาย​15 และ​ตา​ของ​เรา​จะ​ลืม​อยู่​และ​หู​ของ​เรา​จะ​ฟัง​คำ​อธิษฐาน​ซึ่ง​เขา​ทั้ง​หลาย​อธิษฐาน ณ สถาน​ที่นี้ ​เอเสเคียล 22:30 30 และ​เรา​ก็​แสวงหา​สัก​คน​หนึ่ง​ใน​พวก​เขา​ซึ่ง​จะ​สร้าง​กำแพง​และ​ยืน​อยู่​ใน​ช่อง​โหว่​ต่อ​หน้า​เรา​เพื่อ​แผ่นดิน​นั้น เพื่อ​เรา​จะ​มิได้​ทำลาย​มัน​เสีย แต่​ก็​หา​ไม่ได้​สัก​คน​เดียว​ พระคัมภีร์สองตอนนี้กำลังสื่อสารกับเราว่า จะมีใครสักคนอธิษฐานเพื่อแผ่นดินที่อาศัยของตนเองไม๊ แผ่นดินป่วยได้หรือ จึงต้องรับการรักษาให้หาย รากศัพท์ภาษาฮีบรูตอนนี้แปลความหมายสองคำคือคำว่า เยียวยากับคำว่า ซ่อมแซมจากความเสียหายให้ดี แผ่นดินเสียหายและป่วยเพราะบาปของคนที่อาศัย มีคนทำบาปในแผ่นดินทุกวัน แผ่นดินป่วยมากขึ้นทุกวัน แผ่นดินต้องการการเยียวยา และต้องหยุดการป่วยมากขึ้นด้วยคำอธิษฐานสารภาพบาป ในยุคโบราณ สำนวนการสร้างกำแพง และยืนอยู่ในช่องโหว่ คือภาพเปรียบเทียบการสร้างแนวป้องกันสัตว์ร้ายมิให้เข้ามาในอาณาเขตฝ่ายจิตวิญญาณ การอธิษฐานคือแนวป้องกันมิให้ผลจากการทำบาปของคนมาทำร้ายคนด้วยกัน ยากอบ 5:15-16  15 และ​การ​อธิษฐาน​ด้วย​ความ​เชื่อ​จะ​ช่วย​ให้​ผู้ป่วย​รอด​ชีวิต และ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​จะ​ทรง​โปรด​ให้​เขา​หาย​โรค และ​ถ้า​เขา​ได้​กระทำ​บาป​พระ​องค์​ก็​จะ​ทรง​โปรด​อภัย​ให้​ 16 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​สารภาพ​บาป​ต่อ​กัน​และ​กัน และ​จง​อธิษฐาน​เพื่อ​กัน​และ​กัน เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​พ้น​โรคภัย คำ​อธิษฐาน​ของ​ผู้​ชอบธรรม​นั้น​มี​พลัง​ทำ​ให้​เกิดผล​ การให้อภัยบาปจากพระเจ้าปิดช่องโจมตีของมารร้าย จากคำสาปแช่ง และยังเป็นช่องทางที่พระเจ้าจะส่งการเยียวยามายังผู้ป่วย ความเชื่อของคนจีนเกี่ยวกับที่ตั้งบ้านพักอาศัยเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนที่อาศัย มาจากการสังเกตและเก็บสถิติแบบโบราณ ความจริง มาจากแผ่นดินที่ป่วยนั่นเอง แต่คนจีนบางคนก็ใช้วิธีย้ายที่อยู่อาศัย หรือหันบ้านให้ตรงกันข้ามกับทิศทาง หรือตัดต้นไม้ หรืออะไรๆที่จะแก้ไข แต่คนในบ้านก็ยังป่วย ข้าพเจ้าเคยไปบ้านหลังหนึ่ง ลูกสาววัยรุ่นมีความป่วยที่ประหลาด อายุยังไม่ถึงยี่สิบ แต่ดวงตากำลังจะดับ คือบอดตลอดชีวิต คนในบ้านหลังนี้ก็พยายามหาคนมาดูทิศทางบ้าน ตัดต้นไม้ในรั้วบ้าน เพื่อแก้เคล็ด แต่ก็ไม่ได้ผลอะไร ในบ้านเต็มไปด้วยรูปเคารพมากมาย น่าเสียดายที่คุณแม่พาลูกสาวมาหาพระเจ้าเพียงให้พระองค์เป็นหนี่งในพระทั้งหลายที่เขานับถือ แต่ไม่ได้กลับใจและแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจัง หวังผลรวดเร็วชนิดรอไม่ไหว เลยไม่มาโบสถ์ พระเจ้าได้ยืนยันว่า ถ้าคนกลับใจแสวงหาพระเจ้า พระองค์จะเฝ้าระวังและนำการเยียวยามา  และ​ตา​ของ​เรา​จะ​ลืม​อยู่​และ​หู​ของ​เรา​จะ​ฟัง​คำ​อธิษฐาน​ซึ่ง​เขา​ทั้ง​หลาย​อธิษฐาน ณ สถาน​ที่นี้  ที่เรายืนอธิษฐาน นั่นคือจุดยืนในชีวิตของเราตรงกับน้ำพระทัยพระเจ้าหรือไม่

Leave a Comment