“ควันหลงจากค่ายบำบัดภายใน”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ สัปดาห์ที่ผ่านมา ทางคริสตจักรของเราได้มีการจัดค่ายบำบัดภายใน “ทะละทุลวงทำลายพันธนาการ”  ผลลัพธิ์ที่ออกมา เป็นที่น่าชื่นชมยินดีสำหรับผู้ได้เข้าค่ายฯทุกคน ต่างมีรอยยิ้ม สดชื่น เสรีภาพ และพระพรฝ่ายวิญญาณอย่างมากมาย น่าเสียดายสำหรับผู้ที่พลาดการเข้าค่ายฯครั้งนี้อย่างมาก พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนไหวภายในเราทุกคน แม้กระทั่งวิทยากรเองก็ได้รับการบำบัดไปด้วยขณะสอน ขณะนำกลุ่มบำบัด คำพยานจากเจ้าตัวแต่ละคน ได้ยอมรับว่า แค่พูดออกมาก็ได้รับการปลดปล่อยแล้ว เกิดความเข้าใจ เกิดปัญญา และตระหนักว่า สิ่งที่เคยมองว่าเป็นปัญหาใหญ่โต ความจริง มันเล็กนิดเดียวหรือแทบไม่ใช่ปัญหาเลย อยากจะย้ำอีกครั้งว่า น่าเสียดายจริงๆสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าค่ายฯครั้งนี้  บางคนถึงกับแสนอว่า น่าจะจัดเดือนละครั้ง  จึงเป็นที่มาของไอเดียกระฉูดว่า งั้นเราจะมีการทำบำบัดในกลุ่มเซลล์เดือนละครั้ง เพื่อรองรับกระบวนต่อเนื่องของการทำบำบัดภายในที่เรียกว่า วินัยในการดำเนินหนทางใหม่ เหมือนกับผู้ป่วยหลังผ่าตัด ที่จะต้องพักฟื้น อยู่ในบรรยากาศฟื้นตัว เปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตที่ทำให้ป่วย เปลี่ยนอาหาร เปลี่ยนอิริยาบถ เปลี่ยนนิสัยเดิมๆ เช่นเดียวกัน วินัยใหม่จะทำให้การบำบัดฯมีประสิทธิ์ภาพ และเห็นผลการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน ฮีบรู 12:11-13  เมื่อ​มี​การ​ตี​สอน​นั้น​ดู​ไม่​เป็น​ที่​ชื่น​ใจ​เลย เป็น​เรื่อง​เศร้า​ใจ แต่​ต่อมา​ภายหลัง​ก็​จะ​ก่อให้เกิด​ความ​สุข​สำราญ​แก่​บรรดา​คน​ที่​ต้อง​ทน​อยู่​นั้น คือ​ความ​ชอบธรรม​นั้นเอง​12 เพราะ​เหตุ​นั้น​จง​ยก​มือ​ที่​อ่อน​แรง​ขึ้น และ​จง​ให้​หัว​เข่า​ที่​อ่อน​ล้า​มี​กำลัง​ขึ้น 13 และ​จง​ทำทาง​ให้​ตรง​เพื่อให้​เท้า​ของ​ท่าน​เดิน​ไป ​ เพื่อ​ว่า​ขา​ที่​เขยก​นั้น​จะ​ได้​ไม่​เคล็ด แต่​จะ​หาย​เป็น​ปกติ​   คำว่า ตีสอน ในพระธรรมตอนนี้ รากศัพท์ภาษากรีกแปลว่า การให้การศึกษาหรือการฝีกอบรม มีนัยยะหมายถึง แก้ไขปรับปรุงด้วยวินัย ดังนั้น การบำบัดภายในจึงไม่ได้จบลงเมื่อค่ายฯจบ เมื่อค่ายบำบัดภายในจบลง นั่นหมายถึงการเริ่มต้นของวินัยใหม่ กระบวนการฟื้นฟูเพื่อตอบสนองต่อการบำบัดได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง บ่อยครั้งที่ไม่สามารถเห็นผลการบำบัด สาเหตุเพราะขาดวินัยใหม่ในการดำเนินชีวิต ข้าพเจ้าจึงอยากจะย้ำกับพี่น้องที่เข้าค่ายฯทุกคนว่าท่านต้องทำการบ้านที่ได้รับมอบหมาย ต้องเปลี่ยนท่าที วิธีปฏิบัติ และคำพูดของท่าน อาจต้องใช้เวลา แต่ท่านจะมีความชื่นชมยินดีเสมอ เมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเกิดขึ้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนถาวร เป็นอุปนิสัยใหม่ที่แท้จริง โรม 12:2 2 อย่า​ประพฤติ​ตาม​อย่าง​คน​ใน​ยุค​นี้ แต่​จง​รับ​การ​เปลี่ยนแปลง​จิตใจ แล้ว​อุปนิสัย​ของ​ท่าน​จึง​จะ​เปลี่ยน​ใหม่ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ทราบ​น้ำ​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า จะ​ได้​รู้​ว่า​อะไร​ดี อะไร​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​และ​อะไร​ดี​ยอด​เยี่ยม และนี่คือสิ่งที่ทำให้พระวจนะของพระเจ้าทุกคำสำเร็จในเราทุกคน เป็นชัยชนะอย่างที่พระธรรม1ยอห์น5:3 ได้กล่าว การทำตามพระบัญญัตินั้นไม่เป็นภาระเกินไป แต่เป็นชัยชนะสำหรับคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

By admin