“ชีวิตที่ปราศจากที่ติ….อยู่อย่างคุ้มค่าและมีกำไร”

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า คุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน เป็นคำพูดที่ตีราคาของคนอยู่ที่ความสามารถของคนๆนั้นว่าจะสามารถสร้างผลประโยชน์ให้ขนาดไหน คนที่ไม่เก่ง ไม่สามารถ จึงดูเหมือนไม่มีราคา และถูกดูหมิ่นเหยียดหยามในสังคม ตั้งแต่ในครอบครัว จนถึงสถาบันต่างๆ เงินเดือนกลายเป็นตัวกำหนดคุณค่าของคนในองค์กรต่างๆมากมาย จนทำให้คุณค่าของคนถูกนิยามอย่างผิดๆไป แต่พระคัมภีร์ได้ให้คุณค่าของชีวิต อยู่ที่ผลของชีวิต มิใช่ผลของงาน สุภาษิต6:12-15 12 คน​ไร้​ค่า คือ​คน​ชั่ว​ร้าย ที่​เที่ยว​ไป​ด้วย​วาจา​คด​เคี้ยว 13 ตา​ของ​เขา​ก็​ขยิบ เท้า​ของ​เขา​ก็​ขยับ นิ้ว​ของ​เขา​ก็​ชี้​ไป 14 ประดิษฐ์​ความ​ชั่ว​ร้าย​ด้วย​ใจ​ตลบตะแลง หว่าน​ความ​แตกร้าว​อยู่​เรื่อยไป 15 เพราะ​ฉะนั้น​ความ​หายนะ​จะ​มาถึง​เขา​อย่าง​ปัจจุบัน​ทัน​ด่วน ฉับพลัน​นั้นเอง​เขา​จะ​แตก​อย่าง​ซ่อม​ไม่ได้   ผลของชีวิตที่ชั่วร้าย ทำให้ชีวิตกลายเป็นคนไร้ค่า ฉบับแปล 2011 แปลว่าว่า คนถ่อย รากศัพท์ภาษาฮีบรูแปลว่า ไม่มีกำไร (ขาดทุน) ไม่คุ้มค่า สุภาษิต 16:27-30 27 คน​ไร้​ค่า ปอง​ทำ​ความ​ชั่ว วาจา​ของ​เขา​เหมือน​อย่าง​ไฟ​ลวก 28 คน​ตลบตะแลง​แพร่​การ​วิวาท และ​ผู้​กระซิบ​ก็​แยก​เพื่อน​สนิท​ออก​จาก​กัน 29 คน​ทารุณ​ล่อ​ชวน​เพื่อน​บ้าน​ของ​เขา และ​นำ​เขา​ไป​ใน​ทาง​ที่​ไม่​ดี 30 บุคคล​ผู้​ขยิบ​ตา​กะ​แผนงาน​ที่​ตลบตะแลง บุคคล​ผู้​เม้ม​ริม​ฝีปาก​ของ​เขา​นำ​ความ​ชั่ว​ร้าย​ให้​เกิดขึ้น เราจะเห็นการทำผิดด้วยคำพูดจากสุภาษิตสองตอนนี้ได้ทำลายคุณค่าของคนพูดเอง แล้วยังทำลายคุณค่าของการอยู่ร่วมกันของคนอื่น คุณค่าของชีวิตอยู่ในตัวบุคคลแต่ละคน และเมื่อแต่ละบุคคลมาอยู่ร่วมกัน อย่างมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นั่นคือกำไร แต่หากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถูกทำลาย คุณค่าของการอยู่ร่วมกันก็ถูกทำลายไปด้วย ก็จะเกิดภาวะขาดทุน ภาวะอยู่ด้วยกันอย่างไม่คุ้มค่า แท้จริง ขีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่สามารถสำแดงคุณค่าได้ด้วยตัวคริสเตียนเองให้อยู่อย่างคุ้มค่าและมีกำไร  ฟิลิปปี 4:13 ข้าพเจ้า​ผจญ​ทุก​สิ่ง​ได้ โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เสริม​กำลัง​ข้าพเจ้า สำนวนภาษาอังกฤษใช้ประโยคว่า I can do all thing through Christ which strengthen me แปลไทยเป็นไทยก็คือ ข้าพเจ้าสามารถทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงทำให้ข้าพเจ้าทำได้ หรืออีกความหมายหนึ่งแปลว่า เราสามารถประสบความสำเร็จทุกอย่างได้โดยพระเยซูคริสต์เป็นผู้ทำให้เราประสบความสำเร็จ พระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่า ลูกา6:44-45 44 เพราะ​ว่า​จะ​รู้จัก​ต้นไม้​ทุก​ต้น​ได้​ก็​เพราะ​ผล​ของ​มัน เพราะ​ว่า​เขา​ย่อม​ไม่​เ​ก็​บ​ผล​มะเดื่อ​จาก​ต้นไม้​มี​หนาม หรือ​ย่อม​ไม่​เ​ก็​บ​ผล​องุ่น​จาก​ต้น​ระกำ​45 คน​ดี​ก็​ย่อม​เอา​ของ​ดี​ออก​จาก​คลัง​ดี​แห่ง​ใจ​ของ​ตน และ​คน​ชั่ว​ก็​ย่อม​เอา​ของ​ชั่ว​จาก​คลัง​ชั่ว​แห่ง​ใจ​ของ​ตน ด้วย​ใจ​เต็ม​ด้วย​อะไร​ปาก​ก็​พูด​ออกมา​อย่าง​นั้น   ชีวิตที่กำไร หรือขาดทุน อยู่ที่ต้นทุนที่เราส่ำสมไว้ในคลังใจของตัวเรา จะเป็นต้นทุนดี หรือต้นทุนที่ติดลบก็อยู่ที่ตัวเรา พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการต้นทุนอีกนัยหนึ่งว่า กาลาเทีย 6:7-8  7 อย่า​หลง​เลย ท่าน​จะ​หลอก​ลวง​พระ​เจ้า​ไม่ได้ เพราะ​ว่า​ผู้ใด​หว่าน​อะไร​ลง ​ก็​จะ​เกี่ยว​เ​ก็​บ​สิ่ง​นั้น​8 ผู้​ที่​หว่าน​ใน​ย่าน​เนื้อ​หนัง​ของ​ตน ​ก็​จะ​เกี่ยว​เ​ก็​บ​ความ​เปื่อย​เน่า​จาก​เนื้อ​หนัง​นั้น แต่​ผู้​ที่​หว่าน​ใน​ย่าน​พระ​วิญญาณ ​ก็​จะ​เกี่ยว​เ​ก็​บ​ชีวิต​นิรันดร์​จาก​พระ​วิญญาณ​นั้น​ การใช้ชีวิตทุกๆวันคือการหว่าน และเก็บเกี่ยวผลจากต้นทุนที่มี   เราไม่สามารถที่จะแก้ตัวได้ว่าขณะที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่นี้ เรากำลังสะสมต้นทุนที่ติดลบหรือต้นทุนที่ดีอยู่ ทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาที เรากำลังทำอะไร เรากำลังพูดอะไร เรากำลังคิดอะไร เราคิดว่า เราทำเล็กน้อย พูดแค่นิดหน่อย ไม่ได้ทำอะไรเสียหายมาก แต่โลกนี้มีกฎฝ่ายวิญญาณที่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎนั้น เหมือนกับกฎแรงโน้มถ่วงของโลก ถ้าเราไม่ตระหนัก เราก็จะหกล้มบาดเจ็บอยู่ประจำ และถ้าเราไม่ใส่ใจมากๆ จากการหกล้มเราก็จะกระดูกหัก และถ้าเราไม่สนใจ เราก็จะเดินไม่ได้ เมื่อเราเดินไม่ได้ อะไรต่อมิอะไรก็จะเกิดขึ้นตามมา ในทำนองเดียวกัน ชีวิตที่ไม่ใส่ใจว่า ตัวเรามีคุณค่าขนาดไหนใช้ต้นทุนที่มีที่ไม่ได้ต่อยอด แต่หมดไป ผลาญไปกับอะไรที่ไม่เสริมสร้าง ไม่ก่อให้เกิดกำไร ก็เท่ากับการเอาตะลันต์ไปฝังดิน ความจริง เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้า สถานะของเราเปลี่ยนใหม่แล้ว เรามีต้นทุนใหม่แล้วเช่นกัน 1โครินธ์ 7:23 ​พระ​เจ้า​ทรง​ซื้อ​ท่าน​ด้วย​ราคา​สูง อย่า​เข้า​เป็น​ทาส​ของ​มนุษย์​เลย​ เอเฟซัส 5:1-2  1 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​จง​เลียนแบบ​ของ​พระ​เจ้า ให้​สม​กับ​เป็น​บุตร​ที่​รัก​2 และ​จง​ดำเนิน​ชีวิต​ใน​ความ​รัก เหมือน​ดังที่​พระ​คริสต์​ได้​ทรง​รัก​เรา​ทั้ง​หลาย และ​ทรง​ประทาน​พระ​องค์​เอง​เพื่อ​เรา ให้​เป็น​เครื่อง​ถวาย​และ​เครื่องบูชา​อัน​เป็น​ที่​โปรด​ปราน​ของ​พระ​เจ้า นี่คือต้นทุนชีวิตที่พระเจ้าได้มอบให้เราใหม่ เราไม่ได้มีต้นทุนที่ติดลบ อย่าดำเนินชีวิตอย่างคนติดลบ อย่าใช้ชีวิตแบบราคาถูกๆ  ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง มีค่ายกักกันนักโทษสงครามมากมายที่ทหารนาซีควบคุมอยู่ ที่เรียกว่า POW (Prisoner of  War) พวกนักโทษในค่ายต่างดำเนินชีวิตปกติอย่างนักโทษ โดยไม่รู้เลยว่า กองทัพของนาซีพ่ายแพ้ให้กับฝ่ายพันธมิตรไปแล้ว พวกนักโทษไม่ได้สังเกตเลยว่า ผู้ควบคุมมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป จนเมื่อทหารพันธกมิตรบุกเข้ามาเพื่อปลดปล่อยพวกเขา เขาจึงรู้ว่า เขามีเสรีภาพนานแล้ว และสถานะของพวกเขาได้ถูกเปลี่ยนไปแล้ว เขาไม่ใช่นักโทษ แต่ทำตัวเป็นนักโทษตลอดเวลาแห่งชัยชนะ เช่นเดียวกัน มารซาตานพ่ายแพ้แก่พระเยซูคริสต์เมื่อวันที่พระองค์ถูกตรึงที่กางเขน เมื่องสองพันปีที่แล้ว พระเยซูตรัสว่า สำเร็จแล้ว แปลว่า จ่ายราคาซื้อชีวิตให้กับมนุษย์ทุกคนทุกยุคทุกสมัยแล้ว พวกสมุนของมารรู้ว่า มันพ่ายแพ้แล้ว แต่สิ่งที่มารพยายามปกปิดเอาไว้ คืออย่าให้มนุษย์รู้ความจริงเรื่องนี้ งานของคริสเตียนก็เหมือนกับพวกทหารฝ่ายพันธมิตรคือการประกาศความจริง ประกาศชัยชนะ และเปิดประตูค่ายกักกันทั้งหลาย นี่คือความหมายของพระคัมภีร์ที่เขียนโดยอิสยาห์ที่พระเยซูทรงอ่านในธรรมศาลาว่า ลูกา 4:18-21 18 ​พระ​วิญญาณ​แห่ง​พระ​เป็นเจ้า​ทรง​อยู่​เหนือ​ข้าพเจ้า เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ได้​ทรง​เจิม​ตั้ง​ข้าพเจ้า​ไว้ เพื่อ​นำ​ข่าว​ดี​มายัง​คน​ยากจน ​พระ​องค์​ได้​ทรง​ใช้​ข้าพเจ้า​ให้​ร้อง​ประกาศ​อิสรภาพ​แก่​บรรดา​เชลย ให้​ประกาศ​แก่​คน​ตา​บอด​ว่า​จะ​ได้​เห็น​อีก ให้​ปล่อย​ผู้​ถูก​บีบ​บังคับ​เป็น​อิสระ 19 และ​ให้​ประกาศ​ปี​แห่ง​ความ​โปรด​ปราน​ของ​พระ​เป็นเจ้า 20 แล้ว​พระ​องค์​ทรง​ม้วน​หนังสือ​ส่งคืน​ให้แก่​เจ้าหน้าที่ แล้ว​ทรง​นั่ง​ลง และ​ตา​ของ​คน​ทั้ง​ปวง​ใน​ธรรม​ศาลา​ก็​เพ่ง​ดู​พระ​องค์​21 ​พระ​องค์​จึง​เริ่ม​ตรัส​แก่​เขา​ว่า “คัมภีร์​ตอนนี้​ที่​ท่าน​ได้​ยิน​กับ​หู​ของ​ท่าน​ก็​สำเร็จ​ใน​วันนี้​แล้ว”คำว่า สำเร็จในวันนี้ ก็คือ พระเยซูทรงมาอยู่ในโลกนี้แล้ว และพระองค์จะทำให้มารพ่ายแพ้ด้วยการที่พระองค์จะต้องตายบนไม้กางเขนเพื่อ ไถ่บาป คือไถ่มนุษย์ทุกคนให้พ้นจากบาป ที่มนุษย์เองทำไม่ได้ และคำว่า สำเร็จได้ถูกประกาศอีกครั้งก่อนที่พระองค์จะสิ้นลมหายใจ การตายของพระเยซูคริสต์คือชัยชนะ พระเยซูใช้ชีวิตบนโลกนี้อย่างคุ้มค่า คือตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงกำหนดไว้สำหรับพระเยซู และพระเจ้าพระบิดาได้ทรงชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตาย นั่นคือการประกาศชัยชนะอย่างสิ้นเชิง มารคิดว่า การทำให้พระเยซูตายคือ ชัยชนะของมาร แต่เมื่อพระเยซูตายจริงๆ มารจึงตระหนักว่า มันแพ้แล้ว มารคิดว่า ไม่มีใครจะชนะความตายได้ และทุกคนก็กลัวที่จะต้องตาย มารจึงใช้ความตายเป็นเครื่องมือในการต่อรอง แต่คริสเตียนที่รู้ความจริงเรื่องนี้ก็จะไม่ติดกับมารซาตาน อ.เปาโลเป็นคริสเตียนคนหนึ่งที่เข้าใจความหมายที่พระเยซูทรงเปิดเผยและเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อเรื่องนี้ อ.เปาโลจึงกล่าวว่า 1โครินธ์ 15:54-58 54 เมื่อ​สิ่ง​ซึ่ง​เน่า​เปื่อย​นี้ จะ​สวม​ซึ่ง​ไม่​เน่า​เปื่อย และ​สภาพ​มตะ​นี้​จะ​สวม​สภาพ​อมตะ เมื่อ​นั้น​ตาม​ซึ่ง​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัมภีร์​จะ​สำเร็จ​ว่า ความ​ตาย​ก็​ถูก​กลืน​ถึง​ปราชัย​แล้ว​ 55 โอ มัจจุราช​เอ๋ย ชัย​ชนะ​ของ​เจ้า​อยู่​ที่​ไหน โอ มัจจุราช​เอ๋ย เหล็กไน​ของ​เจ้า​อยู่​ที่​ไหน 56 เหล็กไน​ของ​ความ​ตาย​นั้น​คือ​บาป และ​ฤทธิ์​ของ​บาป​คือธรรม​บัญญัติ​57 สาธุการ​แด่​พระ​เจ้า ผู้​ทรง​ประทาน​ชัย​ชนะ​แก่​เรา​ทั้ง​หลาย โดย​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า​ของ​เรา 58 เหตุ​ฉะนั้น​พี่​น้อง​ที่​รัก​ของ​ข้าพเจ้า ท่าน​จง​ตั้ง​มั่น​อยู่ อย่า​หวั่นไหว จง​ปฏิบัติงาน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ให้​บริบูรณ์​ทุก​เวลา ท่าน​ทั้ง​หลาย​พึง​รู้​ว่า โดย​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า การ​ของ​ท่าน​จะ​ไร้​ประโยชน์​ก็​หา​มิได้​ นี่คือมุมมองของชีวิตคริสเตียนที่รู้ความจริง และดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า อย่างคุ้มค่า และมีกำไรที่แท้จริง มารไม่สามารถใช้ความตายเป็นเครื่องมือทำให้อ.เปาโลกลัวได้อีกต่อไป ความเจ็บป่วยความเสื่อมของร่างกายก็ไม่สามารถขัดขวางให้อ.เปาโลหยุดที่จะต่อยอดต้นทุนชีวิตที่พระเยซูได้มอบให้ด้วยราคาสูง  วันนี้ เรามองตัวราเองอย่างไร เรากำลังดำเนินชีวิตเพื่อความอยู่รอด (เพราะกลัวตาย) หรือเรากำลังดำเนินชีวิตด้วยความรอดที่พระเยซูมอบให้กับเรา เรามัวแต่คิดแต่เรืองทรัพย์สินเงินทอง บ้านอยู่อาศัย ที่ดิน เงินในบัญชี ความรู้ ความสามารถ เป็นสิ่งบ่งชี้ต้นทุนชีวิตเหมือนกับชาวโลก หรือเรามองเห็นตันทุนชีวิตที่พระเยซูมอบให้กับเรา อย่ามองที่อายุมากแล้ว เวลาเหลือน้อยแล้ว อย่ามองว่าอ่อนแอ ไม่มีกำลังเพราะป่วย อย่ามองว่าตนเองเป็นเด็กมีต้นทุนไม่เท่ากับผู้ใหญ่  เราเคยได้ยินหรือรู้จักโจนีหรือไม่ ที่เป็นอัมพาตทั้งตัว ขยับได้แต่ส่วนคอและศรีษะ  ต้นทุนชีวิตของเขาดูเหมือนจะติดลบ ไปไหนมาไหนต้องมีคนพาไป แต่เขาได้พบว่า ต้นทุนจริงในชีวิตของเขาอยู่ข้างใน ไม่ใช่ภายนอก ตราบใดที่เขายังไม่ตาย เขาจะอยู่อย่างมีคุณค่ากับราคาที่พระเยซูได้ซื้อเขา เขาประกาศไปทั่วโลก ดูอย่าง นิค วูจิซิก ไม่มีแขนขา ภายนอกดูเขาจำกัด และไร้ค่า แต่เมื่อเขาพบว่าชีวิตของเขามีราคาสูง เขาใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า เขาตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้า วันนี้เราจะพบเขาไม่ง่ายเลย เพราะเวลาของเขามีค่ามาก ตารางนัดของเขาล่วงหน้าสามปีไปแล้ว ใครๆก็อยากจะสัมผัสชีวิตที่มีคุณค่า นี่คือคนที่อยู่อย่างมีคุ้มค่าและมีกำไร อ.เปาโลเป็นคริสเตียนในยุคสองพันปีที่แล้ว ที่ได้กล่าวถ้อยคำประโยคทองสำหรับคริสเตียนรุ่นต่อๆมาว่า ฟิลิปปี 1:21-25  21 เพราะ​ว่า​สำหรับ​ข้าพเจ้า​นั้น การ​มี​ชีวิต​อยู่​ก็​เพื่อ​พระ​คริสต์​ และ​การ​ตาย​ก็​ได้​กำไร​22 ถ้า​ข้าพเจ้า​ยัง​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​ร่างกาย ข้าพเจ้า​ก็​จะ​ทำงาน​ให้​เกิดผล แต่​ข้าพเจ้า​บอก​ไม่ได้​ว่า​จะ​เลือก​ฝ่าย​ไหน​ดี​23 ข้าพเจ้า​ลังเล​ใจ​อยู่​ใน​ระหว่าง​สอง​ฝ่าย​นี้ คือ​ว่า ข้าพเจ้า​มี​ความ​ปรารถนา​ที่​จะ​จาก​ไป​เพื่อ​อยู่​กับ​พระ​คริสต์​ ซึ่ง​ประเสริฐ​กว่า​มาก​นัก​24 แต่​การ​ที่​ข้าพเจ้า​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​ร่างกาย​นี้​ก็​จำเป็น​มาก​สำหรับ​พวก​ท่าน​25 เมื่อ​ข้าพเจ้า​แน่ใจ​อย่าง​นี้​แล้ว ข้าพเจ้า​ก็​ทราบ​ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​ยัง​อยู่ คือ​อยู่​กับ​ท่าน​เพื่อให้​ท่าน​จำเริญ​ขึ้น​และ​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​ความ​เชื่อ   ​จดหมายฟิลิปปี ถูกเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษว่า Prisoner letter แปลว่า จดหมายจากนักโทษที่ต้องถูกจำจองเพราะประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ แม้ร่างกายจะถูกจำจองไว้ด้วยโซ่ตรวน แต่อ.เปาโลก็ยังมองเห็นตัวเองมีคุณค่า มีกำไร ไม่ว่าจะอยู่หรือจะตาย อ.เปาโลจึงไม่หยุดที่จะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และตายเมื่อไรก็คือกำไร นี่คือทัศนคติที่ทำให้คุกที่มนุษย์พยายามใช้เพื่อควบคุมอ.เปาโลจึงไม่สามารถขัดขวางได้ อ.เปาโลจึงมีเสรีภาพตลอดเวลา เสรีภาพที่จะรับใช้ เสรีภาพที่จะหนุนใจ เสรีภาพที่จะชื่นชมยินดี  วันนี้ มีสิ่งใดที่เปรียบเหมือนกับคุก หรือเครื่องจำจองตัวเรา ทำให้เรารู้สึกอึดอัด รู้สึกคับที่ รู้สึกคับใจ และเราก็ใช้เป็นข้ออ้างว่า เราทำอะไรไม่ได้ เพราะโน่นนี่นั่น แท้จริง เรากำลังจำจองตัวเราด้วยวิธีคิดแบบขาดทุนตลอดเวลา ให้เราเรียนรู้ที่จะมีเสรีภาพอย่างอ.เปาโล ซึ่งจะช่วยให้เราอยู่อย่างคุ้มค่าและมองเห็นกำไรชีวิต….

1.ต้นทุนชีวิตที่แท้จริง ฟิลิปปี 1:21–23

21 เพราะ​ว่า​สำหรับ​ข้าพเจ้า​นั้น การ​มี​ชีวิต​อยู่​ก็​เพื่อ​พระ​คริสต์​ และ​การ​ตาย​ก็​ได้​กำไร​22 ถ้า​ข้าพเจ้า​ยัง​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​ร่างกาย ข้าพเจ้า​ก็​จะ​ทำงาน​ให้​เกิดผล แต่​ข้าพเจ้า​บอก​ไม่ได้​ว่า​จะ​เลือก​ฝ่าย​ไหน​ดี​23 ข้าพเจ้า​ลังเล​ใจ​อยู่​ใน​ระหว่าง​สอง​ฝ่าย​นี้ คือ​ว่า ข้าพเจ้า​มี​ความ​ปรารถนา​ที่​จะ​จาก​ไป​เพื่อ​อยู่​กับ​พระ​คริสต์​ ซึ่ง​ประเสริฐ​กว่า​มาก​นัก    ที่อ.เปาโลกล่าวว่า มีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์ เพราะอ.เปาโลรู้ความจริงว่า ตัวท่านถูกซื้อไว้โดยพระเยซูคริสต์ ในยุคสมัยนั้น คนที่ถูกซื้อด้วยเงิน จะมีสภาพทาส อ.เปาโลใช้สำนวนนี้เพื่อบอกว่า พระเยซูได้ซื้อท่านด้วยชีวิตของพระองค์เอง ท่านจึงมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นทาสรับใช้พระเยซู ตายก็ยิ่งมีกำไร เพราะพระเยซูอยู่บนสวรรค์ เมื่ออ.เปาโลรับใช้พระเยซู เมื่อท่านตาย ท่านก็จะได้อยู่กับพระเยซู มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า นรกไม่ได้ถูกสร้างไว้สำหรับมนุษย์ แต่ถูกสร้างไว้สำหรับมารซาตาน แต่เมื่อมนุษย์เป็นทาสของมารซาตาน เมื่อมนุษย์ตายก็ต้องไปอยู่นรกร่วมกับมาร มนุษย์เป็นทาสของมารได้อย่างไร พระคัมภีร์กล่าวว่า ถ้ามนุษย์ทำบาป มนุษย์ก็ตกเป็นทาสของบาป มารเข้ามายังโลกนี้เพื่อทำให้มนุษย์ทำบาป คืออยู่ตรงกันข้ามกับพระเจ้าและขาดจากพระเจ้า มารต้องการให้มนุษย์ที่พระเจ้าสร้างถูกทำลาย มารไม่อยากถูกทำลายฝ่ายเดียว แต่มารจะดึงให้มนุษย์ถูกทำลายด้วย และนี่คือการแก้แค้นของมารอย่างคนพาล ข้าไม่มีความสุข ก็อย่าหวังว่าพวกเอ็งจะมีความสุข มารไม่มีต้นทุนชีวิต วันเวลาของมารคือการรอคอยที่จะถูกทำลายในบึงไฟนรก แต่สำหรับมนุษย์ทุกคน ยังมีต้นทุนชีวิต โดยเฉพาะคริสเตียนเป็นพวกที่รู้ความจริงเรื่องนี้ คริสเตียนต้องดำเนินชีวิตอย่างคนที่รู้จักต้นทุนชีวิตที่มีราคาสูง จงใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและมีกำไรให้ถูกทาง 2 ทิโมธี 4:6-8  6 เพราะ​ว่า​ข้าพเจ้า​กำลัง​จะ​ตก​เป็น​เครื่องบูชา​อยู่​แล้ว ถึง​เวลา​ที่​ข้าพเจ้า​จะ​จาก​ไป​  7 ข้าพเจ้า​ได้​ต่อสู้​อย่าง​เต็ม​กำลัง ข้าพเจ้า​ได้​แข่งขัน​จนถึง​ที่สุด ข้าพเจ้า​ได้​รักษา​ความ​เชื่อ​ไว้​แล้ว​8 ต่อ​แต่​นี้​ไป​มงกุฎ​แห่ง​ความ​ชอบธรรม​ก็​จะ​เป็น​ของ​ข้าพเจ้า ซึ่ง​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ผู้​พิพากษา​อัน​ชอบธรรม จะ​ทรง​ประทาน​เป็น​รางวัล​แก่​ข้าพเจ้า​ใน​วัน​นั้น และ​มิใช่​แก่​ข้าพเจ้า​ผู้​เดียว​เท่านั้น แต่​จะ​ทรง​ประทาน​แก่​คน​ทั้ง​ปวง​ที่​ยินดี​ใน​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระ​องค์​   คำว่า ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง และแข่งขันจนถึงที่สุด คือความหมายของการเอาชนะตัวเอง และพาตัวเองไปให้ถึงหลักชัย  วันที่เราไปขี่จักรยานเพื่อแม่ มีจุดสตาร์ท และเส้นชัย ไม่มีใครแข่งกับใคร แต่นักปั่นทั้งหลายก็อยากจะไปให้ครบรอบ ข้าพเจ้าอยู่กลุ่มสุดท้าย ไปไม่ครบรอบ ไปกลับได้แค่เพียง 35 กม.เพราะว่ามืดแล้ว ความจริงระยะทางของรอบคือ 43 กม. เมื่อข้าพเจ้าเจอเพื่อนนักปั่นด้วยกัน พวกเขาคุยกันด้วยความภูมิใจ ถามแต่ว่า ครบรอบไม๊ ๆ แต่เราก็กลับมาที่จุดสตาร์ทเหมือนกัo คือมาถึงหลักชัย รางวัลของตัวเราเองคือความภูมิใจ เช่นเดียวกัน อ.เปาโลมองเห็นเส้นทางของชีวิตคริสเตียนทุกคนมีรอบของตัวเอง ที่ต้องไปต่อสู้ ต้องแข่งขันไปให้ถึงหลักชัย และมีรางวัลรอคอยอยู่ หลักชัยของเราคือการได้อยู่ในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้ง เราจะถูกรับหรือเราจะตื่นขึ้นมาจากความตาย ความตายจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว สำนวนคำว่า  6 เพราะ​ว่า​ข้าพเจ้า​กำลัง​จะ​ตก​เป็น​เครื่องบูชา​อยู่​แล้ว ถึง​เวลา​ที่​ข้าพเจ้า​จะ​จาก​ไป อ.เปาโลรู้ว่าตัวเองกำลังจะตายแล้ว แต่ทัศนคติของอ.เปาโลก็ยังยืนหยัดเหมือนเดิม และยังต่อยอดต้นทุนต่อไปเรื่อยๆ   เราทั้งหลายกำลังต่อยอด หรือกำลังทำให้ต้นทุนราคาสูงกลายเป็นราคาถูกด้วยทัศนคติแบบลบๆ หรือด้วยการโกหกของมารซาตาน ผลชีวิตของเราที่แสดงออกมาคือ หนามหรือต้นระกำ แสนระทม อยู่หรือไม่ เรากำลังใช้ชีวิตอย่างมองไม่เห็นต้นทุนราคาสูงเอาเสียเลยอยู่หรือเปล่า

2.เป้าหมายของการใช้ต้นทุน  ฟิลิปปี 1:24-25

24 แต่​การ​ที่​ข้าพเจ้า​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​ร่างกาย​นี้​ก็​จำเป็น​มาก​สำหรับ​พวก​ท่าน​25 เมื่อ​ข้าพเจ้า​แน่ใจ​อย่าง​นี้​แล้ว ข้าพเจ้า​ก็​ทราบ​ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​ยัง​อยู่ คือ​อยู่​กับ​ท่าน​เพื่อให้​ท่าน​จำเริญ​ขึ้น​และ​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​ความ​เชื่อ    มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ยุคสมัยของเราวันนี้ คือยุคแห่งการบริโภค มนุษย์บริโภคทุกอย่าง แต่หากเราวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ในโลกนี้ดีๆ เราจะพบว่า เราไม่ได้แค่ผลาญทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียว ที่เรากำลังเผชิญกับภาวะโลกร้อนก็เพราะการใช้ให้หมดไป แต่สิ่งที่เราไม่ได้มองเห็นหรือจริงจังในการค้นหาก็คือการใช้ชีวิตอย่างใช้ให้หมดไป หากเรามองดีๆ เราจะพบพลังชีวิตของคนลดน้อยลงไปเรื่อยๆ หรือบางคนเหมือนกับสัญลักษณ์ของแบตในโทรศัพท์ที่เหลือเม็ดเดียว หรือเหลืออยู่แค่ไม่กี่เปอร์เซ็น กำลังส่งสัญญาณว่า ตายแน่ๆๆๆ เหมือนเสียงหวอรถฉุกเฉิน แต่คริสเตียน พวกเรารู้หรือไม่ว่า สัญญาณชีพฝ่ายวิญญาณของเราไม่ได้เป็นแบบนั้น เพราะต้นทุนของเราเปลี่ยนจากสัญญาณแบตที่เหลือเพียงแค่เอาตัวจะไม่รอด มาเป็นความรอดในพระเยซูคริสต์แล้ว  ต้นทุนของเราเปลี่ยนไปแล้ว ดังนั้น อย่าใช้ชีวิตแบบเดิม อย่างไร้เป้าหมาย2โครินธ์ 6:1-2  1 ​ใน​เมื่อ​เรา​ทำงาน​ร่วมกับ​พระ​คริสต์​แล้ว เรา​จึง​ขอ​วิงวอน​ท่าน​ว่า อย่า​สัก​แต่​รับ​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า​เท่านั้น​2 เพราะ​พระ​องค์​ตรัส​ว่า ​ใน​เวลา​อัน​ชอบ​เรา​ได้​ฟัง​เจ้า ​ใน​วัน​แห่ง​ความ​รอด​เรา​ได้​ช่วย​เจ้า นี่​แน่ะ บัดนี้​เป็น​เวลา​อัน​ชอบ นี่​แน่ะ บัดนี้​เป็น​วัน​แห่ง​ความ​รอด​ เวลานี้พระเจ้าฟังเรา เวลานี้เรารอดแล้ว ดังนั้น อย่าดำเนินชีวิตแบบเอาตัวไม่รอด แต่ให้เราสำรวจต้นทุนใหม่ที่เราได้รับผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้า คริสเตียนหลายคนยังติดอยู่กับวิธีคิดแบบเก่าๆ วิธีดำเนินชีวิตแบบเก่าๆในต้นทุนใหม่ที่ได้รับมา น่าเสียดาย เหมือนคนที่มีรถแต่เข็นเอา มีน้ำมันแต่ไม่เติม มีเครื่องมือช่วยทุ่นแรง แต่ไม่ใช้ เพราะเราไม่รู้ว่าเป้าหมายของต้นทุนที่ได้มาอยู่ที่ไหน เรามุ่งเป้าหมายเดิม คิดแบบเดิม เราเลยไม่ได้ใช้ต้นทุนที่มีค่ามากอย่างไร้ขีดจำกัด ตัวอย่าง รถยนต์มีไว้ไช้ขับเคลื่อนในระยะทางไกล พาเราไปได้ทุกที่ สิ่งที่เราต้องมีคือน้ำมัน การเรียนรู้วิธีขับอย่างปลอดภัย รู้เส้นทาง และมีใบขับขี่ทั้งท้องถิ่นและสากล ทีนี้เราก็จะใช้รถอย่างมีเป้าหมาย เช่นเดียวกัน ต้นทุนใหม่ที่เราได้รับจากพระเจ้า ต้องใช้น้ำมัน คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่เราใช้เนื้อหนัง ต้นทุนนี้ก็ไม่ได้ใช้ ยังนอนหลับอยู่ ต้องใช้ความรู้ของพระเจ้า แต่เรายังขาดความรู้ของพระเจ้า เรายังใช้ประสบการณ์ที่ล้มเหลวเดิมๆ ต้นทุนไม่ได้ถูกใช้ เป้าหมายของต้นทุนคือการทำให้คนจำเริญและความเชื่อเต็มเปี่ยม เกี่ยวข้องกับคน แต่ไม่ยอมเกี่ยวข้องกับคน เราชอบอยู่กับสิ่งของ กับสัตว์ กับสิ่งที่ไม่ใช่คน เพราะเรากลัวต้องจ่ายราคาให้กับคน เราเลยไม่ได้รับกำไรจากต้นทุนที่พระเจ้าให้กับเราอย่างแท้จริง 2 เพราะ​พระ​องค์​ตรัส​ว่า ​ใน​เวลา​อัน​ชอบ​เรา​ได้​ฟัง​เจ้า ​ใน​วัน​แห่ง​ความ​รอด​เรา​ได้​ช่วย​เจ้า นี่​แน่ะ บัดนี้​เป็น​เวลา​อัน​ชอบ นี่​แน่ะ บัดนี้​เป็น​วัน​แห่ง​ความ​รอด พระเจ้ากำลังรอคอยให้เราใช้ต้นทุนราคาสูงในปัจจุบันของเราทุกคน เพื่อให้เรามี “ชีวิตที่ปราศจากที่ติ….อยู่อย่างคุ้มค่าและมีกำไร”แต่น่าเสียดายที่คริสเตียนไม่น้อยที่ยังดำเนินชีวิตอยู่ในต้นทุนเดิมๆที่ติดลบ ติดบ่วง ติดกับ…..

“ชีวิตที่ปราศจากที่ติ….อยู่อย่างคุ้มค่าและมีกำไร”

1.ต้นทุนชีวิตที่แท้จริง

2. เป้าหมายของการใช้ต้นทุน 

Leave a Comment