“ระวัง….สนามรบที่ดุเดือดอยู่ที่….ความคิดจิตใจ”

ฟิลิปปี 4:4-9  4 จง​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุก​เวลา ข้าพเจ้า​ขอ​ย้ำ​อีก​ครั้ง​ว่า จง​ชื่น​ชม​ยินดี​เถิด​5 จง​ให้​จิตใจ​ที่​อ่อน​สุภาพ​ของ​ท่าน​ประจักษ์​แก่​คน​ทั้ง​ปวง องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​อยู่​ใกล้​แล้ว​ 6 อย่า​ทุกข์​ร้อน​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​เรื่อง​ความ​ปรารถนา​ของ​ท่าน​ทุก​อย่าง​ต่อ​พระ​เจ้า ด้วย​การ​อธิษฐาน การ​วิงวอน กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ ​7 แล้ว​สันติ​สุข​แห่ง​พระ​เจ้า​ซึ่ง​เกิน​ความ​เข้าใจ จะ​คุ้มครอง​จิตใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ท่าน​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์8 สุด​ท้าย​นี้​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ขอ​จง​ใคร่​ครวญ​ดู​สิ่ง​เหล่า​นี้​คือ สิ่ง​ที่​เป็น​จริง สิ่ง​ที่​น่า​นับ​ถือ สิ่ง​ที่​ยุติ​ธรรม สิ่ง​ที่​บริ​สุทธิ์ สิ่ง​ที่​น่า​รัก สิ่ง​ที่​ควร​แก่​การ​สรร​เสริญ รวม​ทั้ง​ถ้า​มี​สิ่ง​ใด​ที่​ยอด​เยี่ยม สิ่ง​ใด​ที่​น่า​ยก​ย่อง9 และ​พวก​ท่าน​จง​ปฏิ​บัติ​ตาม​สิ่ง​ที่​ท่าน​เรียน​รู้ รับ​ไว้ ได้​ยิน และ​ได้​เห็น​ใน​ข้าพ​เจ้า แล้ว​พระ​เจ้า​ผู้​ประ​ทาน​สันติ​สุข​จะ​สถิต​กับ​พวก​ท่าน ​ พระคำตอนนี้ กำลังแนะเคล็ดไม่ลับในการรับมือกับสงครามทางด้านความคิด และการโจมตีพื้นที่ศูนย์รวมของชีวิตคือจิตใจ สิ่งที่จะคุ้มครองจิตใจก็คือสันติสุข  สันติสุขอาจถูกขโมยไปได้ เราต้องระวัง 1เปโตร 5:7-8 7 จง​ละ​ความ​กระวน​กระวาย​ของ​ท่าน​ไว้​กับ​พระ​องค์ เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ห่วงใย​ท่าน​ทั้ง​หลาย​8 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​สงบ​ใจ​จง​ระวัง​ระไว​ให้​ดี ด้วย​ว่า​ศัตรู​ของ​ท่าน​คือ​มาร​วนเวียน​อยู่​รอบๆ ดุจ​สิงห์​คำราม​เที่ยว​ไป​เสาะหา​คน​ที่​มัน​จะ​กัด​กิน​ได้​ คำว่า กระวนกระวายในที่นี้ คือคำเดียวกันกับคำว่า ทุกข์ร้อน มาจากรากศัพท์ภาษากรีกที่แปลว่า ความกังวล  จงละความกระวนกระวาย หรืออย่าทุกข์ร้อนใดๆ คือมาตรการการป้องกันพื้นที่ความคิดและจิตใจ หากเราให้พื้นที่นี้ถูกโจมตีและอ่อนแอลงนานเท่าใด ก็คือการให้โอกาสแก่มาร มารซาตานกำลังรอคอยโอกาสที่มันจะกัดกิน คำว่า กัดกิน รากศัพท์ภาษากรีกก็แปลว่า กลืนกินทั้งตัว ดังนั้น สงครามนี้อยู่ที่ความคิดและจิตใจ ที่เราต้องระวังระไว เพราะมีศัตรูคือมารคอยจ้องจะกลืนกินเรา นี่คือเหตุผลว่า ทำไมพระธรรมสุภาษิตจึงเตือนว่าให้ระวังจิตใจไว้ให้ดี เพราะชีวิตเริ่มต้นมาจากใจ หรืออีกนัย คือชีวิตจะจบลงก็อยู่ที่จิตใจด้วยเช่นกัน  อย่าชะล่าใจ อย่าประมาท จงรักษาความคิด จิตใจของตนเองให้ดี อย่าคิดว่า ไม่เป็นไร จะคิดมั่วๆ ซั่วๆ คิดเลยเถิด คิดไร้สาระ คิดไม่ดี คิดร้าย คิดอกุศล คิดนอกลู่นอกทาง คิดอคติ คิดลำเอียง คิดร้าย และอะไรทำนองนี้นั้น จะนำพาชีวิตของตนเองเปิดประตูให้มารมากลืนกินเราได้ ข้าพเจ้าเคยแบ่งปันบ่อยครั้งว่า มารมีอำนาจจำกัด มารไม่สามารถรู้ความคิดเรา แต่มารเป็นนักเดาความคิดของคนได้เก่งที่สุด เอเฟซัส 4:27,31-32 อย่า​ให้​โอ​กาส​แก่​มาร…. 31 จง​เอา​ความ​ขม​ขื่น ความ​ฉุน​เฉียว ความ​โกรธ การ​ทุ่ม​เถียง การ​พูด​จา​ดูหมิ่น รวม​ทั้ง​การ​ร้าย​ทุก​อย่าง​ออก​ไป​จาก​พวก​ท่าน32 แต่​จง​มี​ใจ​กรุ​ณา ใจ​สง​สาร และ​ใจ​ให้​อภัย​แก่​กัน​และ​กัน เหมือน​อย่าง​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​อภัย​พวก​ท่าน​ใน​พระ​คริสต์  เท่านี้ ความคิดและจิตใจของท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากสันติสุขที่เกินความเข้าใจ และมารก็จะหนีไป เพราะใจของของเราเต็มไปด้วยการให้อภัยเมตตาสงสาร

Leave a Comment