“เป็นนักรบมิใช่นักวิตกกังวล” (Be a Warrior not Worrier)

ลูกา 21:34-36  34 “แต่​จง​ระวัง​ตัว​ให้​ดี เกลือ​กว่า​ใจ​ของ​ท่าน​จะ​ล้น​ไป​ด้วย​อาการ​ดื่ม​เหล้า​องุ่น​มาก และ​ด้วย​การ​เมา และ​ด้วย​คิด​กังวล​ถึง​ชีวิต​นี้ แล้ว​เวลา​นั้น​จะ​มาถึง​ท่าน​ดุจ​บ่วง​แร้ว​อย่าง​กะทันหัน​35 เพราะ​ว่า​วัน​นั้น​จะ​มาถึง​คน​ทั้ง​ปวง​ที่​อยู่​ทั่ว​พื้น​แผ่นดิน​โลก​36 เหตุ​ฉะนั้น​จง​เฝ้า​อยู่​ทุก​เวลา จง​อธิษฐาน​เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​มี​กำลัง​ที่​จะ​พ้น​เหตุการณ์​ทั้ง​ปวง​ซึ่ง​จะ​บังเกิด​มา​นั้น และ​จะ​ยืน​อยู่​ต่อ​หน้า​บุตร​มนุษย์​ได้” มีประโยคที่ใช้การเล่นคำของภาษาอังกฤษกล่าวว่า Be a Warrior not Worrier แปลเป็นไทยว่า จงเป็นนักรบมิใช่นักวิตกกังวล ซึ่งเนื้อหาของพระคัมภีร์ข้างต้นก็ได้เตือนให้คริสเตียนทั้งหลายเป็นนักรบในการอธิษฐาน Prayer Warrior นักรบอธิษฐานจะเฝ้าระวังอยู่ทุกเวลา นักรบอธิษฐานจะฟังเสียงการนำในการรบในการอธิษฐานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะเชื่อฟัง และอธิษฐานสม่ำเสมอ อธิษฐานอย่างต่อเนื่อง อธิษฐานอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน อธิษฐานเป็นกองทัพ การอธิษฐานอย่างนักรบอธิษฐานมิใช่การอธิษฐานธรรมดา แต่เป็นการเข้าร่วมกองทัพฝ่ายวิญญาณเพื่อการปลดปล่อยคนจากการครอบงำของผีมารซาตาน วิญญาณชั่วและเหล่าเทพผู้ครอง เทพอาณาจักรและศักดิเทพต่างๆ ดังนั้น การเป็นนักรบฝ่ายวิญญาณที่เกิดผล ควรเป็นการปฏิบัติหน้าที่เป็นทีม ทั้งคริสตจักร พระธรรมข้างต้นนอกจากจะเตือนให้เตรียมตัวเองให้เป็นนักรบอธิษฐานแล้ว ยังเตือนอีกว่า ความวิตกกังวลจะทำให้ไม่ระวังเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนบ่วงแร้วที่จะมาอย่างกระทันหัน นั่นคือไม่สามารถเผชิญหรือรับมือได้ การเป็นนักรบอธิษฐานทำให้ชีวิตมีกำลังมีแรงต้านกับสิ่งที่หนักหน่วงต่อชีวิต 1เธสะโลนิกา 5:17 จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ  ( Pray without Ceasing) แปลว่า ให้อธิษฐานโดยไม่หยุด นักรบอธิษฐานจะอธิษฐานไม่มีวันหยุด เอเฟซัส 5:15-17  15 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​จง​ระมัดระวัง​ใน​การ​ดำเนิน​ชีวิต​ให้​ดี อย่า​ให้​เหมือน​คน​ไร้​ปัญญา แต่​ให้​เหมือน​คน​มี​ปัญญา​16 จง​ฉวย​โอกาส เพราะ​ว่า​ทุก​วันนี้​เป็น​กาล​ที่​ชั่ว​17 เหตุ​ฉะนั้น​อย่า​เป็น​คน​โง่​เขลา แต่​จง​เข้าใจ​น้ำ​พระ​ทัย​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ว่า​เป็น​อย่างไร​18 และ​อย่า​เมา​เหล้า​องุ่น​ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​เสีย​คน แต่​จง​ประกอบด้วย​พระ​วิญญาณ​  คำเปรียบ เทียบการระวังที่จิตใจจะไม่ล้นไปด้วยการเมาเหล้าองุ่น เพราะเหล้าองุ่นสำหรับคนในยุคสองพันปีที่แล้วคือสิ่งที่ทำให้ขาดสติ และหลับใหล ไม่พร้อมสำหรับการต่อสู้ ในยุคโบราณ นักรบโรมันที่ว่างจากการรบ มักจะดื่มเหล้าเมามาย และไม่พร้อมสำหรับการรบเมื่อมีสัญญาณเรียกให้ออกรบทันที เอเฟซัสเป็นหนังสือที่กล่าวถึงสงครามและนักรบฝ่ายวิญญาณ เอเฟซัส 6:12  12 เพราะ​ว่า​เรา​ไม่ได้​ต่อสู้​กับ​เนื้อ​หนัง​และ​เลือด แต่​ต่อสู้​กับ​เทพ​ผู้​ครอง ศักดิ​เทพ เทพ​ผู้​ครอง​พิภพ​ใน​โมหะ​ความ​มืด​แห่ง​โลก​นี้ ต่อสู้​กับ​เหล่า​วิญญาณ​ที่​ชั่ว​ใน​สถาน​ฟ้า​อากาศ​ ดังนั้น คริสเตียนทุกคนจึงถูกเรียกมาให้เป็นนักรบฝ่ายวิญญาณ คือการอธิษฐานนั่นเอง พี่น้อง ท่านเป็นนักรบหรือนักวิตกกังวล  Be a Warrior not Worrier มาเป็นนักรบอธิษฐานกันเถิด

Leave a Comment