“ภารกิจ 360 องศา”

คำเทศนาวันนี้ ได้ลงในสูจิบัตรสำหรับพี่น้อง ท่านไม่ต้องจด เพียงแต่ตั้งใจฟังดีๆ และเอาสูจิบัตรกลับบ้านไปอ่านซ้ำ

“ภารกิจ 360 องศา” แปลว่า หมุนรอบทิศ อาจเป็นสำนวนหมายถึงเก็บตกทุกอย่าง ไม่พลาดใครสักคน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งทำได้ แต่ทุกคนทำ เด็ก ผู้ใหญ่ หญิงและชาย ทุกเพศทุกวัย ทุกคนเข้าประจำการ ทุกคนมีหน้าที่ (นิยามโดยข้าพเจ้าเอง)

2ทิโมธี 2:4 4 ไม่มีทหารคนใดที่เข้าประจำการแล้วจะยุ่งอยู่กับงานฝ่ายพลเรือน ด้วยว่าเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจ…พันธกิจ 360 องศา คือภาพรวมของสมาชิกใจสมานเพชรเกษม11 ทุกคนมุ่งที่จะทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพอพระทัย ด้วยการทำบทบาทหน้าที่ของเราแต่ละคนตอบสนองต่อพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ในการนำคนให้มาเป็นสาวกของพระองค์ คำว่า สาวก  รากศัพท์ภาษากรีกแปลว่า นักเรียน พระเยซูทรงมอบภารกิจอันยิ่งใหญ่ให้กับสาวกของพระองค์ คือการออกไปนำคนให้มาเป็นนักเรียนของพระเยซูคริสต์ โดยการเชิญชวนประชาชาติ แปลว่า ใครก็ได้ ภาษาใด เชื้อชาติใด นิสัยใจคออย่างไร ฐานะอะไร มีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษา มีเงินทองหรือไม่มีเงินทอง ดีหรือเลว จนหรือรวย เก่งหรือไม่เก่ง เป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รัก สวยหรือไม่สวย หล่อหรือไม่หล่อ น่ารักหรือไม่น่ารัก ใครก็ตามที่เป็นคน….ล้วนมีสิทธิ์เป็นนักเรียนของพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทั้งนั้น ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนเรียน ขอให้พวกเราพาคนเหล่านั้นมาเป็นนักเรียนของพระเยซู พระเยซูได้ตรัสเป็นคำอุปมาว่าคนที่เป็นนักเรียนของพระเยซูเป็นเหมือนแขกพิเศษที่ได้รับเชิญให้มางานเลี้ยงมงคลสมรส ลูกา14:21-23 ….‘จงออกไปโดยเร็วตามถนนใหญ่ ตรอกน้อยในเมือง พาคนจน คนพิการ คนตาบอด และคนเขยกเข้ามาที่นี่’22 แล้วบ่าวจึงบอกว่า ‘นายเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้กระทำตามท่านสั่งแล้ว และยังมีที่ว่างอยู่’23 นายจึงสั่งบ่าวนั้นว่า ‘จงออกไปตามทางใหญ่ซอกน้อย และเร่งเร้าเขาให้เข้ามา เพื่อเรือนของเราจะเต็ม สิ่งที่น่าสังเกตุตรงนี้คือว่า โดยเร็ว และคำว่า เร่งเร้าเขาให้เข้ามา เพื่อเรือนของเราจะเต็ม เวลากำลังจะหมด แต่ที่นั่งยังว่าง เพราะฉะนั้น บทบาทของบ่าวที่ทำตามนายสั่งคือ การออกไปเชิญคนให้มาเป็นนักเรียนที่จะเรียนจากพระองค์ และสุดท้ายเป็นแขกในงานเลี้ยงของพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์เสด็จมา การเป็นนักเรียนของพระเยซูคริสต์คือการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่งานเลี้ยงฉลองที่ให้ภาพเปรียบเทียบเหมือนงานมงคลสมรส แต่มีคำอุปมาหนึ่งที่น่าเสียดายสำหรับคนที่หลุดเข้ามาในงานเลี้ยงได้แต่ขาดคุณสมบัติของการร่วมงานเลี้ยงนี้ มัทธิว22:11-13 11 “แต่เมื่อกษัตริย์องค์นั้นเสด็จทอดพระเนตรแขก ก็เห็นผู้หนึ่งมิได้สวมเสื้อสำหรับงาน12 จึงรับสั่งถามว่า ‘สหายเอ๋ย เหตุไฉนจึงมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อสำหรับงานแต่งงาน’ ผู้นั้นก็นิ่งอั้นอยู่พูดไม่ออก13 กษัตริย์จึงรับสั่งแก่พวกข้าราชการว่า ‘จงมัดมือมัดเท้าคนนี้เอาไปทิ้งเสียที่มืดภายนอก อันเป็นที่ที่มีการร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน’ การเป็นนักเรียนของพระเยซูคือการเรียนรู้การเข้าสู่งานเลี้ยงอย่างถูกกาลเทศะ การเป็นนักเรียนของพระเยซูคริสต์ คือการดำเนินชีวิตที่ไม่เปลือยกาย แต่มีเสื้อแห่งความชอบธรรมสวมตลอดเวลาจนถึงวาะสำคัญ คือการยืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังค์ของพระเจ้า งานเลี้ยงกำลังจะเริ่มแล้ว ขอให้เราชาวใจสมาน11 ทุกคนทำภารกิจ 360 องศา ออกไปทุกที่  เชิญชวนทุกคนทุกประเภทมาเป็นสาวกของพระเยซู..โดยเร็ว   นี่คือที่มาของคำสั่งพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ในมัทธิว 28:18-20 18 ​พระ​เยซู​จึง​เสด็จ​เข้า​มา​ใกล้​แล้ว​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “ฤทธานุภาพ​ทั้งสิ้น​ใน​สวรรค์​ก็​ดี ใน​แผ่นดิน​โลก​ก็​ดี​ทรง​มอบ​ไว้​แก่​เรา​แล้ว​19 เหตุ​ฉะนั้น​เจ้า​ทั้ง​หลาย​จง​ออกไป​สั่ง​สอน​ชน​ทุก​ชาติ ให้​เป็น​สาวก​ของ​เรา ให้​รับ​บัพติศมา​ใน​พระ​นาม​แห่ง​พระ​บิดา ​พระ​บุตร​และ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​20 สอน​เขา​ให้​ถือ​รักษา​สิ่ง​สารพัด​ซึ่ง​เรา​ได้​สั่ง​พวก​เจ้า​ไว้ นี่​แหละ​เรา​จะ​อยู่​กับ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​เสมอ​ไป จนกว่า​จะ​สิ้น​ยุค” คำตรัสของพระเยซูผ่านไปแล้ว สองพันปี  และมาถึงเราทั้งหลายในวันนี้ เวลาที่เราทั้งหลายอยู่ในวันนี้ คือสมัยจะสิ้นยุคหรือเปล่า 2ทิโมธี 3:1-5 1 แต่​จง​เข้าใจ​ข้อ​นี้ คือ​ว่า​ใน​สมัย​จะ​สิ้น​ยุค​นั้น จะ​เกิด​เหตุการณ์​กลี​ยุค​2 เพราะ​มนุษย์​จะ​เห็น​แก่​ตัว เห็น​แก่​เงิน เย่อหยิ่ง ยโส ชอบ​ด่า​ว่า ไม่​เชื่อ​ฟัง​คำ​บิดา​มารดา อกตัญญู ไร้​ศีลธรรม​3 ไร้​มนุษยธรรม ไม่ให้​อภัย​กัน ใส่​ร้าย​กัน ไม่​ยับยั้ง​ชั่ง​ใจ ดุ​ร้าย เกลียด​ชัง​ความ​ดี​4 ทรยศ มุทะลุ หัว​สูง รัก​ความ​สนุก​ยิ่ง​กว่า​รัก​พระ​เจ้า​5 ถือ​ศาสนา​แต่​เปลือก​นอก ส่วน​แก่น​แท้​ของ​ศาสนา​เขา​ไม่​ยอมรับ….ลักษณะนิสัยดังกล่าวนี้ ล้วนมีครบในยุคของเรา เรามิอาจปฏิเสธได้ว่า ทุกวันนี้มีความเสื่อมถอยของศีลธรรม ศาสนา และแม้กระทั่งการเป็นคริสเตียนก็ถูกบิดเบือนให้เป็นเพียงแค่ศาสนา หากการเป็นคริสเตียนของเราเป็นเพียงแค่ศาสนา เพื่อตอบสนองความสบายใจ ความอยู่รอดไปวันๆ เราจะพบกับความเสื่อมถอยเหมือนกับศาสนาอื่นๆ แต่หากเรามาเป็นคริสเตียนเพื่อเป็นนักเรียนของพระเยซู ชีวิตของเราจะไม่เสื่อมถอย แต่จะเป็นเหมือนดวงสว่างที่ส่องสว่างออกไป เหมือนอย่างเปาโลและบารนาบัสในหนังสือกิจการ13:47 47ด้วย​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ได้​ตรัส​สั่ง​เรา​อย่าง​นี้​ว่า ‘เรา​ได้​ตั้ง​เจ้า​ไว้​ให้​เป็น​ความ​สว่าง​ของ​คน​ต่างชาติ เพื่อ​เจ้า​จะ​เป็น​เหตุ​ให้​คน​ทั้ง​หลาย​รอด ถึง​ที่สุด​ปลาย​แผ่นดิน​โลก ’ ” เราทั้งหลายจะใม่ใช่คนที่ทำให้ศาสนาคริสต์ เสื่อมถอย แต่จะเป็นคนที่ทำให้ศาสนาคริสต์ก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้ง ข่าวประเสริฐที่อยู่ในเราจะถูกส่งต่อไป พระคำพระเจ้าได้สำเร็จมาจนถึงเราในประเทศไทย คริสเตียนคนอื่นๆในทั่วโลกกำลังทำหน้าที่เป็นดวงสว่าง เราที่อยู่ในประเทศไทย ก็รับหน้าที่นี้ เป็น​เหตุ​ให้​คน​ทั้ง​หลาย​รอด ถึง​ที่สุด​ปลาย​แผ่นดิน​โลก ปีเตอร์ สึกาฮิร่า ได้นิยามคำว่า สุดปลายแผ่นดินโลกมาถึงเมื่อข่าวประเสริฐเริ่มจากเยรูซาเล็มไปรอบโลกในช่วงระยะเวลาสองพันปี และกลับไปบรรจบที่เยรูซาเล็มอีกครั้ง   วันนี้มีการส่งมิชชันารี และมีคนเดินทางกลับไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อประกาศ และอธิษฐาน  สองพันปีที่แล้ว ไม่มีสื่อที่มีประสิทธิภาพเท่าปัจจุบัน คนในยุคโบราณไม่เข้าใจถึงคำว่า สุดปลายแผ่นดินโลกจะเป็นไปได้อย่างไร แต่วันนี้ แม้แต่เด็กก็เข้าใจ เรื่องสื่อต่างๆสามารถเข้าถึงทุกมุมของโลก ข่าวประเสริฐกำลังเดินทางไปสู่ทุกคน ทุกชาติทุกภาษา เราทั้งหลายเป็นสื่ออันหนึ่งที่จะนำข่าวประเสริฐเข้าไปทุกบ้าน ทุกครัวเรือน ทุกสังคมใกล้ตัวเรา ดังนั้น ไม่บังเอิญ ที่เรามีเพื่อน มีสังคมที่หลากหลายในท่ามกลางกัน เราเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ 360 องศา ให้เราสำรวจตัวเรารอบด้าน 360 องศา เรามีอะไรในมือ เรามีอะไรในสมอง เรามีอะไรในบ้าน ในธนาคาร ในกระเป๋า ในคลังชีวิตของเรา ทั้งหมด คือเครื่องมือที่จะทำพันธกิจ 360 องศาทั้งสิ้น เมื่อเรามองหันกลับไปในอดีตที่เราผ่านมา เทียบกับวันนี้ เรามีมากกว่า เราดีกว่า ชีวิตของเราดีขึ้น สบายขึ้น คล่องตัวขึ้น มีเสรีภาพมากขึ้น เพื่ออะไร เพื่อความสุขหรือ พระเจ้าอวยพรเราเพื่ออะไร พระเจ้าให้เราตามที่เราขอเพื่ออะไร พระเจ้านำเราเพื่ออะไร และเราในวันนี้ วันที่มีพระเจ้าแล้ว เรายังดำเนินชีวิตเหมือนอดีตอีกหรือ พระเยซูทรงมาเพื่อปลดปล่อยคนจากสารพัดปัญหา เพื่อเราจะไม่ต้องเสียเวลาสาระวนกับปัญหา แต่ใช้การจดจ่อที่เรามีนั้น เพื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดของชีวิต ที่ข้าพเจ้ากล่าวนี้ ก็มาจากคำสอนของพระเยซูตอนหนึ่งว่า มัทธิว 6:31-34  31 เหตุ​ฉะนั้น​อย่า​กระวน​กระวาย​ว่า จะ​เอา​อะไร​กิน หรือ​จะ​เอา​อะไร​ดื่ม หรือ​จะ​เอา​อะไร​นุ่ง​ห่ม​32 เพราะ​ว่า​พวก​ต่างชาติ​แสวงหา​สิ่งของ​ทั้ง​ปวง​นี้ แต่​ว่า​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์​ทรง​ทราบ​แล้ว​ว่า ท่าน​ต้อง​การ​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​เหล่า​นี้​33 แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​แสวงหา​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า และ​ความ​ชอบธรรม​ของ​พระ​องค์​ก่อน แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​เพิ่ม​เติม​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​เหล่า​นี้​ให้34 “เหตุ​ฉะนั้น อย่า​กระวน​กระวาย​ถึง​พรุ่งนี้ เพราะ​ว่า​พรุ่งนี้​คง​มี​การ​กระวน​กระวาย​สำหรับ​พรุ่งนี้​เอง แต่​ละ​วัน​ก็​มี​ทุกข์​พอ​อยู่​แล้ว​ ความหมายของพระเยซูตอนนี้กำลังบอกกับนักเรียนของพระองค์ว่า จงเรียนรู้ความจริง อย่าหลงทิศทางในการดำเนินชีวิต มัทธิว 6:25 “เหตุ​ฉะนั้น เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า อย่า​กระวน​กระวาย​ถึง​ชีวิต​ของ​ตน​ว่า จะ​เอา​อะไร​กิน หรือ​จะ​เอา​อะไร​ดื่ม และ​อย่า​กระวน​กระวาย​ถึง​ร่างกาย​ของ​ตน​ว่า จะ​เอา​อะไร​นุ่ง​ห่ม ชีวิต​สำคัญ​ยิ่ง​กว่า​อาหาร​มิใช่​หรือ และ​ร่างกาย​สำคัญ​ยิ่ง​กว่า​เครื่อง​นุ่งห่ม​มิใช่​หรือ​ เป้าหมายของชีวิต คือการไปให้ถึงแผ่นดินของพระเจ้า มีเสื้อแห่งความชอบธรรมสวมในวันที่จะพบกับพระเจ้า อย่าให้ความกระวนกระวายของโลกนี้ ที่คนต่างชาติ (คนที่ไม่มีพระเจ้า) กลายเป็นเหยื่อและติดกับดักของซาตาน คนที่ไม่มีพระเจ้าต่างแสวงหา ว่าจะเอาอะไรกิน เอาอะไรนุ่งห่ม จะเอาอะไรมาประดับชีวิต พระเยซูตรัสว่า เรื่องของความทุกข์ของร่างกายเป็นเรื่องธรรมดาที่อยู่ในชีวิต อย่าให้สิ่งเหล่านี้ทำให้เราหันไปจดจ่อเสียเวลาและให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นมากกว่าชีวิต  ข้าพเจ้ามักจะอธิษฐานกับพระเจ้าเวลามีปัญหาเงินทองเสมอว่า พระเจ้า ลูกไม่อยากเสียเวลากับการต้องมาเครียดกับเรื่องเงินทอง พระองค์ทรงรู้ว่าลูกต้องการอะไร ขอให้ลูกจดจ่อกับภารกิจของพระองค์ แล้วพระเจ้าไม่เคยมาสาย พระเจ้าตอบความต้องการของข้าพเจ้าเสมอ คุณเชื่อหรือไม่ว่า สิ่งที่คุณต้องการ พระเจ้าทรงรู้และกำลังเตรียมไว้ให้คุณ   ข้าพเจ้าเคยเป็นคนนอนยาก เพราะว่า เครียดกับอนาคต เครียดกับชีวิต แต่เดี๋ยวนี้ หัวถึงหมอน ปิดสวิทหลับได้ทันที เพราะว่า รู้ว่า พระเจ้าจะทรงจัดเตรียม หรือถ้าไม่มี ก็ไม่เครียดที่จะเผชิญกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง เป็นเกียร์ว่าง ไม่ยึดติดกับอะไรมากนัก มีก็กิน ไม่มีก็ยังกิน ไม่เคยอด ยกเว้น จะตั้งใจอด ตั้งใจไม่กิน นี่คือเสรีภาพที่แท้จริง   ภารกิจ 360 องศา จะเป็นไปได้ เมื่อเราไม่ยึดติด ไม่เป็นทาสของค่านิยมใดๆ และไม่ยึดติดกับ รูปลักษณ์ภายนอก ต้องดี ต้องสมประกอบ ต้องเป็นเด็ก ต้องเป็นผู้ใหญ่ วัยรุ่น ตอนนี้ พระเจ้ากำลังใส่ภาระใจให้กับแม่บ้าน ที่จะทำงานกับเด็ก  ข้าพเจ้าเคยเห็นที่อเมริกา คจ.เพริเมเตอร์ มีคนสูงอายุทำพันธกิจกับเด็กเล็กๆ เล่นหุ่นกระบอก เตรียมฉาก ทำหลายอย่าง เขาให้ความสำคัญกับเด็ก ข้าพเจ้าเห็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังพันธกิจเด็ก เพราะว่า ไปเยี่ยมคริสตจักรนี้ครั้งแรกก็ถูกเชิญให้พูดกับเด็กประมาณ 200 คน เด็กๆถามว่า ข้าพเจ้าเป็นใคร ทำไมหน้าตาไม่เหมือนเขา ทำไมพูดภาษาของพวกเขาได้ หน้าตาเหมือนคนออกมาจากป่าเขา  น่าประทับใจที่ผู้สูงอายุช่วยตอบเด็กๆว่าข้าพเจ้าเป็นใคร เป็นคนที่มาจากประเทศที่ไกลโพ้นที่ชื่อว่า ประเทศไทย ประเทศที่พวกเด็กๆส่งกล่องรองเท้าบรรจุของขวัญมาให้เด็กไทย ข้าพเจ้าบอกเด็กว่า ข้าพเจ้าได้เห็นข้างในกล่องรองเท้าเหล่านั้นแล้ว มีขนมลูกกวาด ถุงเท้า นาฬิกา เสื้อผ้า สารพัน มันไปถึงมือเด็กๆแล้วจ้า คริสตจักรที่นั่น ส่งเสริมให้เด็กๆของพวกเขามีส่วนในพันธกิจ  วันนี้ ในกรุงเทพ มีเด็กในโรงเรียนบางแห่งที่ถูกทอดทิ้งวันสุดสัปดาห์ให้โดดเดี่ยว เนื่องจากพ่อแม่ไม่ว่างไปรับ เด็กแหล่านี้ หิวขนม ขนมเป็นอะไรที่ทำให้ชีวิตเด็กรู้สึกมีคุณค่า  พันธกิจ 360 องศาของเราจะทำอะไรได้บ้าง เราจะซื้อขนมไปให้เด็กเหล่านั้น เพื่อจะให้เด็กเหล่านั้นได้มีโอกาสได้เป็นนักเรียนของพระเยซู อาเมน อ.หนึ่งกำลังดำเนินการติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนอยู่   วันนี้ มีคนหูหนวกไม่น้อยที่ขาดคนเอาใจใส่ดูแล ถูกละเลย ทอดทิ้ง จากครอบครัว เพราะไม่สามารถสื่อสารกันได้ อยู่ข้างถนน จนคนที่เคยรู้จักเขา คิดว่า เขาตายไปแล้ว แต่อ.หยุ่นได้พบและนำเขากลับบ้าน เปลี่ยนชีวิตของเขาให้กลายเป็นนักเรียนของพระเยซู วันนี้ มีคนบ้าในโรงพยาบาลบ้าบางแห่งที่ไม่มีใครคิดว่า เขาจะเรียนรู้อะไรได้ แต่ข้าพเจ้าไปทุกสัปดาห์ และสอนเขาให้เป็นนักเรียนของพระเยซู วันนี้ ???? พี่น้อง ท่านกำลังทำให้ใครเป็นนักเรียนของพระเยซูบ้าง ท่านมีส่วนในพันธกิจ 360 องศาอย่างไร สนับสนุน ลงแรง ลงกำลัง สติปัญญา ทรัพย์ เงินทอง ข้าพเจ้าอยากเชิญชวนเราให้มาช่วยกันทำให้คริสตจักรมีกำลังทุกด้านในการทำพันธกิจ 360 องศา เดี๋ยวเราจะมีรายงานการเงินของพันธกิจ และเราจะพบว่า คริสตจักรอยู่รอดได้ เพราะคริสตจักรยังมีงานพันธกิจ ข้าพเจ้าอยากให้เรามองว่า หากเราต้องการอยู่รอดในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ฝืดเคือง เราต้องมีส่วนในงานพันธกิจ นอกจากการถวายตัวในการรับใช้ แล้ว ยังมีการถวายเงินเพื่องานพันธกิจ เพราะพันธกิจคือหัวใจของพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงใช้เรา เปิดตาใจเราให้มองเห็นโลกที่ต้องการพระคริสต์ นำคนเหล่านั้นมาเป็นนักเรียนของพระเยซู ขอให้เรามีส่วนในพันธกิจ 360 องศา ด้วยการทำสัญญาถวาย ทั้งคริสตจักรเราจะทำสัญญาถวายด้วยกัน ด้วยความเชื่อ 2ทิโมธี 2:4 4 ไม่มีทหารคนใดที่เข้าประจำการแล้วจะยุ่งอยู่กับงานฝ่ายพลเรือน ด้วยว่าเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจ

By admin