“อธิษฐาน…อธิษฐาน…อธิษฐาน”

มีคนถาม ศจ.ดร. บิลลี่ เกรแฮม นักเทศน์ ผู้รับใช้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาว อายุยืนยาวและเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก เป็นพระพรสำหรับคนมากมายว่าเขามาถึงวันนี้ได้อย่างไร เขาตอบว่า อธิษฐาน…อธิษฐาน…และอธิษฐาน  นั่นคือการบอกว่า พระเจ้าคือกุญแจสำคัญของชีวิตทั้งหมดของเขา  ถ้าวันนี้ เราต้องการจะผ่านอุปสรรคปัญหา และก้าวไปในอนาคตที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่จะแน่ใจว่า สามารถไปต่อได้อย่างแน่นอน เริ่มต้นอธิษฐาน….อธิษฐาน…และอธิษฐานในชีวิตของคุณตั้งแต่เดี๋ยวนี้ บุคคลมากมายในพระคัมภีร์ต่างก็อธิษฐาน…อธิษฐาน…และอธิษฐาน  ข้าพเจ้าอยากจะย้ำว่า คนที่น่าเกรงขามที่สุดคือคนที่อธิษฐาน…อธิษฐาน…และอธิษฐาน เพราะเขาคือคนที่เอาพระเจ้านำหน้า พระเจ้าเป็นผู้รบแทนเขา พระเจ้าเป็นผู้นำของเขา และพระเจ้าเป็นทุกสิ่งของเขา ลูกา 18:1-8 1 ​พระ​องค์​ตรัส​คำ​อุปมา​เรื่อง​หนึ่ง​ให้​เขา​ฟัง เพื่อ​สอน​ว่า​คน​ทั้ง​หลาย​ควร​อธิษฐาน​อยู่​เสมอ ไม่​อ่อน​ระอา​ใจ​2 ​พระ​องค์​ตรัส​ว่า “​ใน​นคร​หนึ่ง​มี​ผู้​พิพากษา​คน​หนึ่ง ที่​มิได้​เกรง​กลัว​พระ​เจ้า​และ​มิได้​เห็น​แก่​มนุษย์​3 ​ใน​นคร​นั้น​มี​หญิง​ม่าย​คน​หนึ่ง​มา​หา​ผู้​พิพากษา​ผู้​นั้น​พูด​ว่า ‘ขอ​ให้​ความ​ยุติธรรม​แก่​ข้าพเจ้า​ใน​การ​สู้​ความ​เถิด’4 ฝ่าย​ผู้​พิพากษา​นั้น​ไม่​ยอม​ทำ​จน​ช้า​นาน แต่​ภายหลัง​เขา​นึก​ใน​ใจ​ว่า ‘แม้ว่า​เรา​ไม่​ยำเกรง​พระ​เจ้า และ​ไม่​เห็น​แก่​มนุษย์​5 แต่​เพราะ​แม่ม่าย​คน​นี้​มา​กวน​เรา​ให้​ลำบาก เรา​จะ​ให้​ความ​ยุติธรรม​แก่​นาง เพื่อ​มิ​ให้​นาง​มา​รบกวน​บ่อยๆ ให้​เรา​รำคาญ​ใจ’ ”6 และ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ตรัส​ว่า “จง​ฟัง​คำ​ที่​ผู้​พิพากษา​อธรรม​นี้​ได้​พูด​7 ​พระ​เจ้า​จะ​ไม่​ทรง​ประทาน​ความ​ยุติธรรม​แก่​คน​ที่​พระ​องค์​ได้​ทรง​เลือก​ไว้ ผู้​ร้อง​ถึง​พระ​องค์​ทั้ง​กลางวัน​กลางคืน​หรือ ​พระ​องค์​จะ​อด​พระ​ทัย​ไว้​ช้า​นาน​หรือ8 เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ประทาน​ความ​ยุติธรรม​ให้​เขา​โดยเร็ว….​ พระเยซูกำลังสอนคนทั้งหลายว่า จงอธิษฐาน…อธิษฐาน…และอธิษฐาน  เพราะพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานและตอบคำอธิษฐานแน่นอน พระเยซูสอนและพระองค์ก็ทำอย่างที่สอน คืออธิษฐาน…อธิษฐาน…และอธิษฐาน คริสเตียนคือคนที่มีชีวิตที่เหมือนพระเยซูคริสต์ นั่นคือต้องอธิษฐาน…อธิษฐาน…และอธิษฐาน การอธิษฐานไม่ใช่การสวดมนต์ ไม่ใช่การพูดอะไรซ้ำๆซากๆ แต่เป็นความสัมพันธ์ที่เราพูดคุยกับพระเจ้า การอธิษฐานทำให้เราได้รับการเปิดเผยน้ำพระทัยพระเจ้า แผนการของพระเจ้า ได้รับการหนุนใจ ได้รับนิมิต การสำแดงอนาคต และทางออกของปัญหามากมาย การอธิษฐานทำให้เราคุ้นเคยและสามารถแยกแยะออกว่าอะไรจริงอะไรปลอม อะไรใช่ อะไรที่ไม่ใช่ และการอธิษฐานทำให้เราไม่ถูกมารหลอก และที่สำคัญ คนที่อธิษฐาน มารจะกลัว เพราะมารรู้ว่า คนที่อธิษฐานมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง มารไม่กล้าเข้าใกล้ แต่จะวิ่งหนีห่างออกไป เพราะคนที่อธิษฐานคือคนที่โน้มใจตนเองเข้าใกล้พระเจ้า คนที่ใกล้พระเจ้าจริงจะถ่อมใจจริง ยากอบ4:10 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ถ่อม​ใจ​ลง​ต่อ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ยก​ชู​ท่าน​ขึ้น​ …คุณอธิษฐานหรือยัง?

Leave a Comment