“ชีวิตที่ปราศจากที่ติ….เป็นคนบาปที่กลับใจใหม่”

ในภาษากรีก มีคำหนึ่งที่ใช้สำหรับคำว่า “บริสุทธิ์” ฮากีออส Hagios สำหรับพระเจ้า คือความศักดิ์สิทธิ์ เข้าใกล้แล้วตาย สำหรับมนุษย์ คือการปราศจากที่ติ คนมากมายตีความว่า การปราศจากที่ติ คือ เริ่มตั้งแต่ต้น เหมือนผ้าขาวที่ไม่เคยมีรอยเปื้อนเลย พระเยซูตรัสในยอห์น 17 มีความหมายว่าอย่างไร ยอห์น17:17  17ขอ​ทรง​โปรด​ชำระ​เขา​ให้​บริสุทธิ์​ด้วย​ความ​จริง ​พระ​วจนะ​ของ​พระ​องค์​เป็น​ความ​จริง​ พระเยซูใช้คำว่า ฮากีอาโซ่ เป็นคำกริยาของคำว่า ฮากีออส ซึ่งแปลว่า ชำระให้บริสุทธิ์ ปราศจากตำหนิ ถ้าสาวกสะอาดแล้ว ก็ไม่ต้องรับการชำระ แต่ที่นี่ พระเยซูทรงอธิษฐานขอให้พระบิดาทรงชำระสาวกของพระองค์ให้บริสุทธิ์ เพราะสาวกยังมีที่ติอยู่ และกระบวนการชำระนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยพระวจนะแห่งความจริง สิ่งที่น่าสังเกตตรงนี้คือ คำว่า ความจริง สิ่งที่ทำให้ชีวิตมีที่ติก็คือ ชีวิตที่อยู่ในการหลอกลอง การเท็จ สิ่งที่ไม่ใช่ความจริงที่มาจากพระเจ้า  พระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่า ยอห์น14:6,16-17 6 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “เรา​เป็น​ทาง​นั้น เป็น​ความ​จริง​และ​เป็น​ชีวิต ไม่​มี​ผู้ใด​มาถึง​พระ​บิดา​ได้​นอก​จาก​จะ​มา​ทาง​เรา…​16 เรา​จะ​ทูล​ขอ​พระ​บิดา และ​พระ​องค์​จะ​ประทาน​ผู้ช่วย​อีก​ผู้​หนึ่ง​ให้แก่​ท่าน เพื่อ​จะ​ได้​อยู่​กับ​ท่าน​ตลอดไป​17 คือ​พระ​วิญญาณ​แห่ง​ความ​จริง ซึ่ง​โลก​รับ​ไว้​ไม่ได้ เพราะ​แล​ไม่​เห็น​และ​ไม่​รู้จัก​พระ​องค์ ท่าน​ทั้ง​หลาย​รู้จัก​พระ​องค์ เพราะ​พระ​องค์​ทรง​สถิต​อยู่​กับ​ท่าน และ​จะ​ประทับ​อยู่​ใน​ท่าน พระเยซูทรงสัญญาว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งความจริงจะทำงานในผู้เชื่อมากมาย ในคนสอน ในคนตีความ ในคนฟัง พระองค์จะทำให้เกิดการจูนเข้าหากันของคนหลากหลายมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้ศรีษะเดียวคือพระเยซูคริสต์ เอเฟซัส 1:22-23  ​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​ปราบ​สิ่ง​สารพัด​ลง​ไว้​ใต้​พระ​บาท​ของ​พระ​คริสต์​ และ​ได้​ทรง​ตั้ง​พระ​องค์​ไว้​เป็น​ประมุข​เหนือ​สิ่ง​สารพัด​แห่ง​คริสตจักร​23 ซึ่ง​เป็น​พระ​กาย​ของ​พระ​องค์ คือ​ซึ่ง​เต็ม​บริบูรณ์​ด้วย​พระ​องค์ ผู้​ทรง​อยู่​เต็ม​ทุก​อย่าง​ทุก​แห่ง​หน   ​ไม่ว่าคนที่มีที่ติ จะอยู่ที่ไหน หากคนที่มีที่ติคนนั้นกลับใจใหม่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทำงานให้คนนั้นให้สามารถจูนเข้ากับพระเยซูคริสต์ได้ เรื่องราวต่อไปนี้ปรากฏในหนังสือ ลูกา 19:1-10 1 ฝ่าย​พระ​เยซู​จึง​เสด็จ​เข้า​เมือง​เย​รี​โค​และ​กำลัง​จะ​ทรง​ผ่าน​ไป​2 ดู​เถิด มี​ชาย​คน​หนึ่ง​ชื่อ​ศักเคียส​ เป็น​นาย​ด่าน​ภาษี​และ​เป็น​คน​มั่ง​มี​3 ​ศักเคียส​พ​ยา​ยาม​จะ​ดู​ให้​เห็น​พระ​เยซู​ว่า ​พระ​องค์​เป็น​ผู้ใด​แต่​ดู​ไม่​เห็น​เพราะ​คน​แน่น ด้วย​เขา​เป็น​คน​เตี้ย​4 เขา​จึง​วิ่ง​ไป​ข้างหน้า​ขึ้นต้น​มะเดื่อ เพื่อ​จะ​ได้​เห็น​พระ​องค์​เพราะ​ว่า​พระ​องค์​จะ​เสด็จ​ไป​ทาง​นั้น​5 เมื่อ​พระ​เยซู​เสด็จ​มาถึง​ที่​นั่น ​พระ​องค์​ทรง​แหงน​พระ​พักตร์​ดู​ศักเคียส​แล้ว​ตรัส​แก่​เขา​ว่า “​ศักเคียส​เอ๋ย จง​รีบ​ลง​มา เพราะ​ว่า​เรา​จะต้อง​พัก​อยู่​ใน​ตึก​ของ​ท่าน​วันนี้”6 แล้ว​เขา​ก็​รีบ​ลง​มา​ต้อนรับ​พระ​องค์​ด้วย​ความ​ปรีดี​7 เมื่อ​คน​ทั้ง​หลาย​เห็น​แล้ว​เขา​ก็​พา​กัน​บ่น​ว่า “​พระ​องค์​เข้า​ไป​พัก​อยู่​กับ​คน​บาป”8 ฝ่าย​ศักเคียส​ยืน​ทูล​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ว่า “ดู​เถิด ​พระ​เจ้า​ข้า ทรัพย์​สิ่งของ​ของ​ข้า​พระ​องค์ ข้า​พระ​องค์​ยอม​ให้​คน​อนาถา​กึ่ง​หนึ่ง และ​ถ้า​ข้า​พระ​องค์​ได้​ฉ้อโกง​ของ​ของ​ผู้ใด ข้า​พระ​องค์​ยอม​คืน​ให้​เขา​สี่​เท่า”9 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “วันนี้​ความ​รอด​มาถึง​ครอบครัว​นี้​แล้ว เพราะ​คน​นี้​เป็น​ลูก​ของ​อับราฮัม​ด้วย​10 เพราะ​ว่า​บุตร​มนุษย์​ได้มา​เพื่อ​จะ​เที่ยว​หา​และ​ช่วย​ผู้​ที่​หลง​หายไป​นั้น​ให้​รอด”

ในการบันทึกพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บรรยายให้เห็นภาพของฝูงชนคนที่ห้อมล้อมพระเยซูมากมายจนใช้คำว่า “แน่น” คือมีคนเยอะมาก มีชายคนหนึ่งชื่อศักเคียสไม่สามารถเข้าถึงพระเยซูได้  ความจำกัดของศักเคียสในการมองเห็นพระเยซู แต่มองไม่เห็น คือความเตี้ยของเขา ขณะที่พระเยซูกำลังเดินไปเรื่อยๆ  ศักเคียสก็ต้องคอยเดินตาม และต้องเดินให้เร็วกว่า เพื่อจะล่วงหน้าพระเยซูไปขึ้นต้นไม้ เพื่อจะมองให้เห็นพระเยซู ​3 ​ศักเคียส​พ​ยา​ยาม​จะ​ดู​ให้​เห็น​พระ​เยซู​ว่า ​พระ​องค์​เป็น​ผู้ใดแต่​ดู​ไม่​เห็น​เพราะ​คน​แน่น ด้วย​เขา​เป็น​คน​เตี้ย​4 เขา​จึง​วิ่ง​ไป​ข้างหน้า​ขึ้นต้น​มะเดื่อ เพื่อ​จะ​ได้​เห็น​พระ​องค์​เพราะ​ว่า​พระ​องค์​จะ​เสด็จ​ไป​ทาง​นั้น​ ศักเคียสไม่เดินแล้ว แต่วิ่งให้เร็ว ให้ทันก่อนที่พระเยซูจะผ่านเขาไป แล้วรีบปีนขึ้นต้นไม้   นานมาแล้ว ข้าพเจ้าไปร่วมการประชุมสัมมนาที่โบสถ์ทรินิตี้ สิงคโปร์ งานนั้นได้เชิญนักเทศน์ดังๆหลายคนมา คนหนึ่งชื่อ เช อาน ใครๆก็อยากออกไปหาเขาให้เขาอธิษฐาน ข้าพเจ้าไม่ออก แต่ใจอยากจะพบเขาไม๊ อยาก เพราะคนมากและโอกาสจะได้พบเขาคงยาก ข้าพเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าว่า ถ้าพระเจ้าอนุญาตให้ข้าพเจ้าได้พบ ข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องเบียดเสียดผู้คนเพื่อจะพบเขา และวันรุ่งขึ้น ขณะที่ข้าพเจ้านั่งรอคิวที่จะใช้อินเตอร์เน็ตในห้องคอมพิวเตอร์ อยู่ๆก็มีมือผู้ชายคนหนึ่งยื่นมาตรงหน้าเพื่อให้เช็คแฮนด์ด้วย เมื่อข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้น เชอาน เขายิ้มให้กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารีบยื่นมือตอบการเช็คแฮนด์นั้น และขอให้เขาอธิษฐานให้ข้าพเจ้า เช่นเดียวกันกับศักเคียสที่ความจำกัดคือความเตี้ย เขาอยากเห็นพระเยซู แต่เขาไม่สามารถเบียดเสียดผู้คนได้ เขาจึงปีนต้นไม้ คือท่าทีที่พระเยซูทรงรู้ถึงความปรารถนาของเขา พระองค์ทรงหยุด และเรียกเขาให้ลงจากต้นไม้ 5 เมื่อ​พระ​เยซู​เสด็จ​มาถึง​ที่​นั่น ​พระ​องค์​ทรง​แหงน​พระ​พักตร์​ดู​ศักเคียส​แล้ว​ตรัส​แก่​เขา​ว่า “​ศักเคียส​เอ๋ย จง​รีบ​ลง​มา เพราะ​ว่า​เรา​จะต้อง​พัก​อยู่​ใน​ตึก​ของ​ท่าน​วันนี้”​ พระเยซูทรงหยุดเดิน เพื่อเรียกศักเคียส พระองค์เรียกชื่อ ศักเคียส แปลว่า บริสุทธิ์ สะอาด Pure พระเยซูทรงตรัสกับศักเคียส เป็นคำตรัสว่า พระองค์จะเสด็จไปบ้านของศักเคียสเพื่อจะพักในบ้านของศักเคียส สำหรับคนยิว การจะเข้าไปพักบ้านของคนนั้น คือ ความสนิทสนม ความใกล้ชิด และแน่นอนต้องรับประทานอาหารด้วยกัน นั่นคือความเป็นมิตรสหายเท่านั้นที่จะทำได้ ​6 แล้ว​เขา​ก็​รีบ​ลง​มา​ต้อนรับ​พระ​องค์​ด้วย​ความ​ปรีดี​7 เมื่อ​คน​ทั้ง​หลาย​เห็น​แล้ว​เขา​ก็​พา​กัน​บ่น​ว่า “​พระ​องค์​เข้า​ไป​พัก​อยู่​กับ​คน​บาป” ผู้คนที่รู้จักศักเคียสในฐานะของคนที่มีที่ติ ศักเคียสเป็นนายด่านภาษีที่มั่งคั่งจากการโกง เก็บเงินเกินพิกัด เป็นทาสรับใช้ของอาณาจักรโรม ในสายตาของคนยิว ศักเคียสคือคนบาป น่ารังเกียจ คนยิวจะไม่ร่วมเสวนาหรือเป็นเพื่อนกับคนบาป เชื่อแน่ว่า คนยิวส่วนใหญ่จะไม่เรียกชื่อศักเคียส เพราะชื่อของเขาตรงกันข้ามกับพฤติกรรมของเขา ชื่อแปลว่า สะอาด แต่พฤติกรรมสกปรก  วันนี้ เราทุกคนมีชื่อเรียกใหม่ อย่างที่พระคัมภีร์ได้พยากรณ์ไว้ อิสยาห์ 43:7 7 คือ​ทุก​คน​ที่​เขา​เรียก​ตาม​ชื่อ​ของ​เรา คือ​ผู้​ที่​เรา​ได้​สร้าง​เพื่อ​พระ​สิริ​ของ​เรา ผู้​ที่​เรา​ได้​ปั้น​และ​ได้​กระทำ​ไว้”เพราะเราเป็นคนบาปที่กลับใจใหม่ เราจึงเรียกตัวเองว่าคริสเตียน เราให้คนอื่นเรียกเราว่า คริสเตียน เพราะเราตั้งใจเดินในเส้นทางชีวิตอย่างเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ คำว่า คริสต์ แปลว่า ผู้ที่ถูกเจิม ถูกกำหนดไว้ และพระเยซูก็จะเรียกเราเสมอว่า ผู้ที่ถูกกำหนดไว้ ถูกเจิมไว้ การเจิม คือการแต่งตั้ง พระเยซูตรัสว่า ยอห์น 17:18  18 ​พระ​องค์​ทรง​ใช้​ข้า​พระ​องค์​มา​ใน​โลก​ฉัน​ใด ข้า​พระ​องค์​ก็​ใช้​เขา​ไป​ใน​โลก​ฉัน​นั้น​  เราจะพบว่า นื่คือข้อความที่ต่อจากข้อ 17 การชำระดัวยพระวจนะแห่งความจริง เพื่อจะถูกใช้ไปในโลก ไปทำภารกิจอย่างเดียวกันกับที่พระเยซูทรงทำ คือการทำให้คนกลับใจใหม่ กลับมาหาพระเจ้า เพื่อชีวิตจะเข้ากระบวนการชำระด้วยพระวจนะแห่งความจริง เราจึงเห็นว่า เมื่อพระเยซูทรงเห็นศักเคียส พระองค์ทรงมองศักเคียสที่ภายใน พระองค์ทรงมองศักเคียสที่ปัจจุบัน ในขณะที่คนมากมายมองศักเคียสที่อดีต พระองค์ทรงเรียกชื่อศักเคียสที่แปลว่า สะอาด พระองค์ทรงมองเห็นหัวใจที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงต่อพระเยซู  1ซามูเอล 16:7 แต่​พระ​เจ้า​ตรัส​กับ​ซา​มูเอล​ว่า “อย่า​มองดู​ที่​รูปร่าง​ภายนอก​หรือ​ที่​ความ​สูง​แห่ง​ร่างกาย​ของ​เขา ด้วย​เรา​ไม่​ยอมรับ​เขา เพราะ​พระ​เจ้า​ทอด​พระ​เนตร​ไม่​เหมือนกับ​ที่​มนุษย์​ดู มนุษย์​ดู​ที่​รูปร่าง​ภายนอก​แต่​พระ​เจ้า​ทอด​พระ​เนตร​จิตใจ”  สิ่งที่คนมากมายมองดูศักเคียสคือภายนอก แต่พระเยซูทรงมองเห็นจิตใจของศักเคียสที่พร้อมแสดงผลจากการกลับใจใหม่  8 ฝ่าย​ศักเคียส​ยืน​ทูล​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ว่า “ดู​เถิด ​พระ​เจ้า​ข้า ทรัพย์​สิ่งของ​ของ​ข้า​พระ​องค์ ข้า​พระ​องค์​ยอม​ให้​คน​อนาถา​กึ่ง​หนึ่ง และ​ถ้า​ข้า​พระ​องค์​ได้​ฉ้อโกง​ของ​ของ​ผู้ใด ข้า​พระ​องค์​ยอม​คืน​ให้​เขา​สี่​เท่า” พระเยซูจึงตรัสว่า ศักเคียสได้ชื่อใหม่แล้ว คือคริสเตียน  9 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “วันนี้​ความ​รอด​มาถึง​ครอบครัว​นี้​แล้ว เพราะ​คน​นี้​เป็น​ลูก​ของ​อับราฮัม​ด้วย​ ชีวิตที่ปราศจากที่ติ…..เป็นคนบาปที่กลับใจใหม่ บทเรียนสำหรับเราวันนี้คืออะไร

1.จิตใจที่พร้อมกลับใจใหม่จูนติดกับพระเยซู ลูกา 19:1-6

1 ฝ่าย​พระ​เยซู​จึง​เสด็จ​เข้า​เมือง​เย​รี​โค​และ​กำลัง​จะ​ทรง​ผ่าน​ไป​2 ดู​เถิด มี​ชาย​คน​หนึ่ง​ชื่อ​ศักเคียส​ เป็น​นาย​ด่าน​ภาษี​และ​เป็น​คน​มั่ง​มี​3 ​ศักเคียส​พ​ยา​ยาม​จะ​ดู​ให้​เห็น​พระ​เยซู​ว่า ​พระ​องค์​เป็น​ผู้ใด​แต่​ดู​ไม่​เห็น​เพราะ​คน​แน่น ด้วย​เขา​เป็น​คน​เตี้ย​4 เขา​จึง​วิ่ง​ไป​ข้างหน้า​ขึ้นต้น​มะเดื่อ เพื่อ​จะ​ได้​เห็น​พระ​องค์​เพราะ​ว่า​พระ​องค์​จะ​เสด็จ​ไป​ทาง​นั้น​5 เมื่อ​พระ​เยซู​เสด็จ​มาถึง​ที่​นั่น ​พระ​องค์​ทรง​แหงน​พระ​พักตร์​ดู​ศักเคียส​แล้ว​ตรัส​แก่​เขา​ว่า “​ศักเคียส​เอ๋ย จง​รีบ​ลง​มา เพราะ​ว่า​เรา​จะต้อง​พัก​อยู่​ใน​ตึก​ของ​ท่าน​วันนี้”6 แล้ว​เขา​ก็​รีบ​ลง​มา​ต้อนรับ​พระ​องค์​ด้วย​ความ​ปรีดี  เหมือนแม่เหล็กที่วิ่งเข้าหากัน เหมือนคนที่มีเป้าหมายเดียวกันจะไปทิศทางเดียวกัน เอเฟซัส2:16,18  16 และ​เพื่อ​จะ​ทรง​กระทำ​ให้​ทั้ง​สอง​พวก​คืน​ดี​กับ​พระ​เจ้า เป็น​กาย​เดียว​โดย​กางเขน ซึ่ง​เป็น​การ​ทำ​ให้​การ​เป็น​ปฏิปักษ์​ต่อ​กัน​หมด​สิ้น​ไป…18 เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ทำ​ให้​เรา​ทั้ง​สอง​พวก​มี​โอกาส​เข้า​เฝ้า​พระ​บิดา​โดย​พระ​วิญญาณ​องค์​เดียว​กัน​ พระคัมภีร์ตอนนี้กล่าวชัดเจนว่า การได้เข้าเฝ้าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ เกิดขึ้นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน ศักเคียสแตกต่างจากฝูงชนที่มุงดูพระเยซู จิตใจภายในของศักเคียส แสดงออกด้วยความกระตือรือร้นในการติดตามพระเยซูไม่ห่าง มองหาพระองค์ให้เห็น หาโอกาสทุกเมื่อขณะมีอุปสรรค ไม่ง่าย แต่ศักเคียสพยายามจัดการกับความจำกัดของตนเอง และศักเคียสก็ได้เห็นพระเยซู เป้าหมายสำเร็จ ฮีบรู 12:1-2ก 1 เหตุ​ฉะนั้น​เมื่อ​เรา​มี​พยาน​พรั่ง​พร้อม​อยู่​รอบ​ข้าง​เช่นนี้​แล้ว ​ก็​ขอ​ให้​เรา​ละ​ทิ้ง​ทุก​อย่าง​ที่​ถ่วง​อยู่ และ​บาป​ที่​เกาะ​แน่น ขอ​ให้​เรา​วิ่ง​แข่ง​ด้วย​ความ​เพียร​พยายาม ตาม​ที่​ได้​กำหนด​ไว้​สำหรับ​เรา​2 หมาย​เอา​พระ​เยซู​เป็น​ผู้​บุกเบิก​ความ​เชื่อ และ​ผู้​ทรง​ทำ​ให้​ความ​เชื่อ​ของ​เรา​สมบูรณ์…. คำว่า หมายเอาพระเยซู ภาษากรีกใช้คำว่า มองดูที่พระเยซู คนที่มองดูที่พระเยซูจะต้องละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่น ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า ศักเคียส จะต้องวางทุกอย่างและทำตัวให้คล่องแคล่วมาก เพื่อจะปีนตันไม้สูงขึ้น ต้องทำตัวเบา ต้องเอาอะไรที่ขวางการมองเห็น ใจเลิกจดจ่ออยู่กับเรื่องเก็บเงิน เขาได้ทิ้งโต๊ะเก็บเงิน เขาได้ละด่านเก็บภาษี เพราะตอนนี้ สิ่งที่สำคัญคือการได้มองเห็นพระเยซู นี่คือท่าทีของความต้องการจูนติดกับพระเยซู   เวลาเราจะตั้งเสาอากาศหรือตั้งจานรับสัญญาณ มีข้อแนะนำว่า ต้องหันไปทางทิศที่จะรับสัญญาณได้ จึงจะสามารถจูนสัญญาณที่ส่งมาจากทิศนั้น เช่นเดียวกัน พระเยซูทรงส่งสัญญาณมายังโลกนี้แล้วตลอดเวลา แต่อะไรคือทิศทางที่เราจะพบกับสัญญาณที่พระเยซูส่งมา นั่นคือความบริสุทธิ์ที่แท้จริงของพระเจ้าเพื่อหาความบริสุทธิ์ของมนุษย์ 1เปโตร1:15-16 15 แต่​เพราะ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เรียก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​นั้น​บริสุทธิ์ ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ประพฤติ​ให้​บริสุทธิ์​พร้อม​ทุก​ประการ​16 ดังที่​มี​พระ​วจนะ​เขียน​ไว้​แล้ว​ว่า ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เป็น​คน​บริสุทธิ์ เพราะ​เรา​บริสุทธิ์  มนุษย์ไม่สามารถบริสุทธิ์อย่างพระเจ้าได้ แล้วพระเจ้าทรงแสวงหาความบริสุทธิ์ของมนุษย์แบบไหน นั่นคือการกลับใจใหม่ของมนุษย์ คนที่มีที่ติ เป็นคนบาปที่กลับใจใหม่  ลูกา 18:9-14 9 สำหรับ​บาง​คน​ที่​ไว้ใจ​ใน​ตัวเอง​ว่า​เป็น​คน​ชอบธรรม และ​ได้​ดู​หมิ่น​คน​อื่น​นั้น ​พระ​องค์​ตรัส​คำ​อุปมา​นี้​ว่า​10 “มี​สอง​คน​ขึ้น​ไป​อธิษฐาน​ใน​บริเวณ​พระ​วิหาร คน​หนึ่ง​เป็น​พวก​ฟาริสี​และ​คน​หนึ่ง​เป็น​พวก​เ​ก็​บ​ภาษี​11 คนฟาริสี​นั้น​ยืน​นึก​ใน​ใจ​ของ​ตน อธิษฐาน​ว่า ‘ข้า​แต่​พระ​เจ้า ข้า​พระ​องค์​โมทนา​ขอบ​พระ​คุณ​ของ​พระ​องค์ ที่​ข้า​พระ​องค์​ไม่​เหมือน​คน​อื่น ซึ่ง​เป็น​คน​โลภ คน​อธรรม และ​คน​ล่วง​ประเวณี และ​ไม่​เหมือน​คน​เ​ก็​บ​ภาษี​คน​นี้​12 ​ใน​สัปดาห์​หนึ่ง​ข้า​พระ​องค์​ถือ​อด​อาหาร​สอง​หน และ​ของ​สารพัด​ซึ่ง​ข้า​พระ​องค์​หา​ได้​ข้า​พระ​องค์​ได้​เอา​สิบ​ชัก​หนึ่ง​มา​ถวาย’13 ฝ่าย​คน​เ​ก็​บ​ภาษี​นั้น​ยืน​อยู่​แต่​ไกล ไม่​แหงน​ดู​ฟ้า แต่​ตี​อก​ของ​ตน​ว่า ‘ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ทรง​โปรด​พระ​เมตตา​แก่​ข้า​พระ​องค์​ผู้​เป็น​คน​บาป​เถิด’14 เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า คน​นี้​แหละ​เมื่อ​กลับ​ลง​ไป​ยัง​บ้าน​ของ​ตน​ก็​นับว่า​ชอบธรรม มิใช่​อีก​คน​หนึ่ง​นั้น เพราะ​ว่า​ทุก​คน​ที่​ยก​ตัว​ขึ้น​จะต้อง​ถูก​เหยียด​ลง แต่​ทุก​คน​ที่​ได้​ถ่อม​ตัว​ลง​จะต้อง​ถูก​ยกขึ้น”คำว่า นับว่าชอบธรรม แปลว่า ถูกพิจารณาจากพระเจ้าว่าถูกต้อง พระคัมภีร์บอกเราว่า พระเจ้าไม่พิจารณาคนที่ภายนอก แต่ที่จิตใจ เพราะฉะนั้นจิตใจที่ถูกต้องกับพระเจ้าเท่านั้นที่จะได้รับการยอมรับจากพระเจ้า คือจิตใจที่กลับใจใหม่ กลับใจใหม่แปลว่า หันกลับมาที่พระเจ้า ในทิศทางเดียวกันกับพระเจ้า พระเยซูอยูที่ไหน พระเจ้าอยู่ที่นั่น

2.คนที่ไม่กลับใจใหม่จะตำหนิ..อยู่ตรงข้ามกับพระเยซู ลูกา 19:7

7 เมื่อ​คน​ทั้ง​หลาย​เห็น​แล้ว​เขา​ก็​พา​กัน​บ่น​ว่า “​พระ​องค์​เข้า​ไป​พัก​อยู่​กับ​คน​บาป”คนที่ไม่กลับใจใหม่จะตำหนิ..อยู่ตรงกันข้ามกับพระเยซู แต่เราไม่ใช่  คำว่า ตรงกันข้าม หรือที่เรียกว่า ปฏิปักษ์ คืออยู่กับคนละพวก เราได้เห็นคนยิวแบ่งแยกตนเองออกจากคนที่ตนเองรังเกียจ ด้วยคำว่า คนบาป  การมองคน  ของคนที่ไม่กลับใจใหม่ ยังมองด้วยสายตาภายนอก คนเหล่านี้ไม่พิจารณาถึงท่าทีที่เปลี่ยนไปของศักเคียส ศักเคียสไม่ได้อยู่ที่ด่านเก็บภาษี ศักเคียสได้ละทิ้งสิ่งเก่า เขาทำสิ่งที่ไม่เหมือนเดิม คนเหล่านี้ตีตราบาปให้กับศักเคียส และมองแต่อดีต ไม่มองปัจจุบัน  ความมหัศจรรย์ของพระเจ้าอันหนึ่งคือพระองค์ใช้ความเป็นปัจจุบันพระองค์กับเรา เมื่อโมเสสถามพระเจ้าว่า พระองค์คือใคร พระเจ้าทรงตอบโมเสสว่า เราคือยาเวห์ เราเป็นซึ่งเราเป็น พระเจ้าตอบโมเสสว่า พระองค์ทรงเป็นปัจจุบัน ไม่ใช่อดีต ไม่ใช่อนาคต แต่เป็นปัจจุบันเสมอ ข้าพเจ้าเชื่อว่า เพราะพระเจ้าทรงให้โอกาสแก่มนุษย์ที่จะเป็นปัจจุบันกับพระองค์โดยเฉพาะในเรื่องของการกลับใจใหม่ วินาที่ที่กลับใจใหม่ และรักษาการกลับใจใหม่ให้เป็นปัจจุบัน นั่นคือ พระเจ้าทรงยอมรรับ และพิจารณาว่าผ่าน พระองค์ไม่จดจำอดีตของคนที่กลับใจใหม่อีก ฮีบรู 10:12,14-15,17 12 แต่​เมื่อ​พระ​คริสต์​ทรง​ถวาย​พระ​องค์​เอง​เป็น​เครื่อง​สัตว​บูชา​เพราะ​บาป​เพียง​ครั้ง​เดียว เป็น​เครื่องบูชา​ที่​ลบ​บาป​ได้​ตลอดไป ​พระ​องค์​ก็​เสด็จ​ประทับ​เบื้อง​ขวา​ของ​พระ​เจ้า ….14 โดย​การ​ถวาย​บูชา​เพียง​ครั้ง​เดียว ​พระ​องค์​ก็​ได้​ทรง​กระทำ​ให้​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ได้รับ​การ​ทรง​ชำระ​ให้​บริสุทธิ์​แล้ว​นั้น​ถึง​ความ​สมบูรณ์​เป็น​นิตย์​15 และ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ก็​ทรง​เป็น​พยาน​ให้แก่​เรา​ด้วย….17 แล้ว​ตรัส​ต่อไป​ว่า “และ​เรา​จะ​ไม่​จดจำ​บาป​กับ​การ​อธรรม​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย​อีก​ต่อไป”

3.คนที่กลับใจใหม่จะชำระตนเองทันที ลูกา 19:8

8 ฝ่าย​ศักเคียส​ยืน​ทูล​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ว่า “ดู​เถิด ​พระ​เจ้า​ข้า ทรัพย์​สิ่งของ​ของ​ข้า​พระ​องค์ ข้า​พระ​องค์​ยอม​ให้​คน​อนาถา​กึ่ง​หนึ่ง และ​ถ้า​ข้า​พระ​องค์​ได้​ฉ้อโกง​ของ​ของ​ผู้ใด ข้า​พระ​องค์​ยอม​คืน​ให้​เขา​สี่​เท่า” ศักเคียสได้ตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเยซูทันทีด้วยการกลับใจใหม่ และเขาแสดงผลของการกลับใจใหม่ด้วยการเคลียร์ตนเอง หยุดทำบาป และใช้หนี้คืนให้กับคนที่เขาโกง มีส่วนในพันธกิจ 360 องศาทันที ด้วยการถวายเงินเพื่อการสงเคราะห์คนอนาถา นี่คือกระบวนการชำระตนเองของศักเคียสที่เคยเป็นคนบาป ปัจจุบันเขาสะอาด เขาเป็นเหมือนพระเยซู เขามีนายเดียว เงินทองไม่ใช่นายของเขาอีกต่อไป ลูกา 16:11-13 11 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไม่​สัตย์​ซื่อ​ใน​ทรัพย์​สมบัติ​อธรรม ใคร​จะ​มอบ​ทรัพย์​สมบัติ​อัน​แท้​ให้แก่​ท่าน​เล่า​12 และ​ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​มิได้​สัตย์​ซื่อ​ใน​ของ​ของ​คน​อื่น ใคร​จะ​มอบ​ทรัพย์​อัน​แท้​ให้​เป็น​ของ​ของ​ท่าน​เล่า​13 ไม่​มี​ผู้ใด​เป็น​ข้า​สอง​เจ้าบ่าว​สอง​นาย​ได้ เพราะ​ว่า​จะ​ชัง​นาย​ข้าง​หนึ่ง และ​จะ​รัก​นาย​อีก​ข้าง​หนึ่ง หรือ​จะ​นับ​ถือ​นาย​ฝ่าย​หนึ่ง และ​จะ​ดู​หมิ่น​นาย​อีก​ฝ่าย​หนึ่ง ท่าน​จะ​ปฏิบัติ​พระ​เจ้า​และ​จะ​ปฏิบัติ​เงิน​ทอง​พร้อม​กัน​ไม่ได้”ศักเคียสแสดงความสัตย์ซื่อในทรัพย์อธรรมของเขาทันที ทรัพย์ที่เขาได้มาที่ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งได้รับการชำระ นับจากวันนี้ ทรัพย์ที่ศักเคียสครอบครองเป็นทรัพย์ที่สะอาดสมชื่อเจ้าของ

4.พระเยซูมองหาคนที่กลับใจใหม่ ลูกา 19:9-10

9 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “วันนี้​ความ​รอด​มาถึง​ครอบครัว​นี้​แล้ว เพราะ​คน​นี้​เป็น​ลูก​ของ​อับราฮัม​ด้วย​10 เพราะ​ว่า​บุตร​มนุษย์​ได้มา​เพื่อ​จะ​เที่ยว​หา​และ​ช่วย​ผู้​ที่​หลง​หายไป​นั้น​ให้​รอด”รากศัพท์คำว่า หลงหาย แปลว่า เพื่อถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง พินาศ และหายไป คำว่า ความรอด แปลว่า ได้รับการช่วยกู้ ช่วยชีวิต  คนที่กลับใจใหม่ คือคนที่อยากจะมีชีวิต  มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า แม้เราจะพยายามจะให้คนๆหนึ่งมีชีวิตอยู่ยาวนานมากเพียงใด ก็ไม่เท่ากับตัวของคนๆนั้นอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป คำพูดนี้เรามักจะหนุนใจให้กับคนที่ป่วย คนที่กำลังใกล้ความตาย แต่ในความเป็นจริง คนดีๆที่ปกติไม่ป่วยฝ่ายร่างกาย แต่ใครจะมองเห็นว่า คนเหล่านั้นป่วยฝ่ายวิญญาณที่กำลังจะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง พินาศ และหายไป พระเยซูทรงมองเห็น และพระองค์ทรงเสด็จมาเพื่อจะ​เที่ยว​หา​และ​ช่วย​ผู้​ที่​หลง​หายไป​นั้น​ให้​รอด นี่คือวัตถุประสงค์ของการเป็นคริสเตียน คือมีเป้าหมายอย่างเดียวกันกับพระเยซู เหมือนพระเยซู คือการช่วยให้คนได้รับความรอด การที่เราแจกใบปลิว ออกไปเดินตามท้องถนน หรือเปิดตัวเราให้สร้างสัมพันธ์กับคนรอบข้าง เพื่อเราจะทำพันธกิจ 360 องศา แต่ข้าพเจ้าอยากจะบอกกับเราว่า พันธกิจของเราจะเป็นพันธกิจ 360+1 คือ 361 องศา คือไม่ใช่แค่รอบตัว แต่ลึกเข้าไปในจิตใจของคน นั่นคือสายของพระเยซูที่มองคนไม่ใช่ภายนอกอย่างเดียวแล้ว แต่มองลึกภายในที่แท้จริง มองเห็นคนที่ต้องการจะมีชีวิตอยู่ต่อไป และหนุนใจให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปในชีวิตโลกหน้าด้วย

 “ชีวิตที่ปราศจากที่ติ….เป็นคนบาปที่กลับใจใหม่”

1.จิตใจที่พร้อมกลับใจใหม่จูนติดกับพระเยซู

2.คนที่ไม่กลับใจใหม่จะตำหนิ..อยู่ตรงข้ามกับพระเยซู

3.คนที่กลับใจใหม่จะชำระตนเองทันที

4.พระเยซูมองหาคนที่กลับใจใหม่

Leave a Comment