“จริงจัง!!!

มัทธิว 5:18-19  18 เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ตราบ​ใด​ที่​ฟ้า​และ​ดิน​ดำรง​อยู่ แม้​อักษร​หนึ่ง​หรือ​ขีดๆ หนึ่ง​ก็​จะ​ไม่​สูญ​ไป​จาก​ธรรม​บัญญัติ จนกว่า​สิ่ง​ที่​จะต้อง​เกิด ได้​เกิดขึ้น​แล้ว​19 เหตุ​ฉะนั้น ผู้ใด​ได้​ทำ​ให้​ข้อ​เล็กน้อย​สัก​ข้อ​หนึ่ง​ใน​ธรรม​บัญญัติ​นี้​เบา​ขึ้น ทั้ง​สอน​คน​อื่น​ให้​ทำ​อย่าง​นั้น​ด้วย ผู้​นั้น​จะ​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​ผู้น้อย​ที่สุด​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์ แต่​ผู้ใด​ที่​ประพฤติ​และ​สอน​ตาม​ธรรม​บัญญัติ ผู้​นั้น​จะ​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​ใหญ่​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์​  สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ วันนี้ เป็นอีกวันที่เราชาวใจสมานเพชรเกษม11 จะมีรายการไบเบิ้ลคอนเทสต์ ในช่วงบ่าย ทำไมเราต้องมี ทำไมเราต้องทำ หากพิจารณาดูพระคัมภีร์ข้างต้น เราคงต้องตั้งคำถามว่า พระคัมภีรตอนนี้ จริงจังหรือว่าเล่นๆ คำว่า “เบาขึ้น” ในภาษากรีกตอนนี้ใช้คำว่า  ลูโอ LUO แปลว่า ทำให้หลวมๆ ทำให้หย่อนยาน คำแปลพระคัมภีร์ฉบับปี 2011 แปลคำว่า  “เบาขึ้น” ด้วยสำนวนว่า “ทำให้มีความสำคัญน้อยลง” นั่นคือลดลงมาจากความจริงจัง จนถึงขนาดไม่จริงจัง  ซึ่งภาษาชาวบ้านใช้คำว่า “เล่นๆ” บ่ายวันนี้ ในรายการไบเบิ้ลคอนเทสต์ มีการเอาพระคัมภีร์มาเล่นเป็นเกมส์  เพื่อจะให้พี่น้องจริงจังกับการอ่านพระคัมภีร์ ใช้พระคัมภีร์อย่างถูกต้อง อย่างหนักแน่น เราไม่ได้เล่นๆ แต่เราจริงจัง และอยากให้พี่น้องจริงจัง และข้าพเจ้าได้เห็นพี่น้องสมาชิกใจสมานเพชรเกษม11 หลายคนจริงจังมาก ไม่ใช่เพราะอยากได้รางวัลจากการแข่งขัน แต่หลายปีที่ผ่านมากับไบเบิ้ลคอนเทสต์ทำให้พี่น้องหลายคนตระหนักว่า ต้องอ่านพระคัมภีร์อย่างจริงจัง อย่างเข้าใจ อย่างจำได้ อย่างรู้หน้ารู้หลังของพระคัมภีร์อย่างถ้วนถี่ ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องมีท่าทีในการอ่าน ในการเรียน ในการสอนต่อๆไปกับคนอื่นๆ เป็นไปด้วยความจริงจัง ไม่ใช่เล่นๆอีกต่อไป ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกท่านที่จะจริงจังกับพระวจนะต่อเนื่อง และตลอดไป และส่งต่อความจริงจังให้กับคนรุ่นต่อไป คนมาใหม่ทุกคน ​ผู้ใด​ที่​ประพฤติ​และ​สอน​ตาม​ธรรม​บัญญัติ ผู้​นั้น​จะ​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​ใหญ่​ใน​แผ่นดินสวรรค์​  นั่นไม่ใช่ด้วยความทะเยอทะยาน แต่น่าจะเป็นท่าทีของความถ่อมใจซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่พระเยซูทรงตรัสไว้ใน มาระโก 10:43 แต่​ใน​พวก​ท่าน​หา​เป็น​อย่าง​นั้น​ไม่ ถ้า​ผู้ใด​ใคร่​จะ​ได้​เป็น​ใหญ่​ใน​พวก​ท่าน ผู้​นั้น​จะต้อง​เป็น​ผู้​ปรนนิบัติ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​  จริงจัง!!!

Leave a Comment