“เมื่อเราอ่อนกำลัง…”

โรม 8:22-27 22 เรา​รู้อยู่​ว่า​บรรดา​สรรพ​สิ่ง​ที่​ทรง​สร้าง​นั้น​กำลัง​คร่ำ​ครวญ และ​ผจญ​ความ​ทุกข์​ยาก​ด้วย​กัน​มา​จน​ทุก​วันนี้​23 และ​ไม่ใช่​เท่านั้น แต่​เรา​ทั้ง​หลาย​เอง​ด้วย ผู้​ได้รับ​พระ​วิญญาณ​เป็น​ผล​แรก ตัว​เรา​เอง​ก็​ยัง​คร่ำ​ครวญ​คอย​การ​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​เป็น​บุตร คือ​ที่​จะ​ทรง​ให้​กาย​ของ​เรา​ทั้ง​หลาย​รอด​ตาย24 เหตุ​ว่า​เรา​ทั้ง​หลาย​รอด​แม้​เป็น​เพียง​ความ​หวัง​ใจ แต่​ความ​หวัง​ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​เรา​เห็น​ได้ หา​เป็น​ความ​หวัง​ใจ​ไม่ ด้วย​ว่า​ใคร​เล่า​จะ​ยัง​หวัง​ใน​สิ่ง​ที่​เขา​เห็น​25 แต่​ถ้า​เรา​ทั้ง​หลาย​คอย​หวัง​ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​เรา​ยัง​ไม่ได้​เห็น เรา​จึง​มี​ความ​เพียร​คอย​สิ่ง​นั้น 26 ​ใน​ทำนอง​เดียว​กัน ​พระ​วิญญาณ​ก็​ทรง​ช่วย​เรา​เมื่อ​เรา​อ่อน​กำลัง​ด้วย เพราะ​เรา​ไม่​รู้​ว่า​เรา​ควร​จะ​อธิษ ฐาน​ขอ​สิ่ง​ใด​อย่างไร แต่​พระ​วิญญาณ​ทรง​ช่วย​ขอ​แทน​เรา ใน​เมื่อ​เรา​คร่ำ​ครวญ​อธิษฐาน​ไม่​เป็น​คำ​27 และ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ชันสูตร​ใจ​มนุษย์ ​ก็​ทรง​ทราบ​ความ​หมาย​ของ​พระ​วิญญาณ​เพราะ​ว่า​​พระ​วิญญาณ​ทรง​อธิษ ฐาน​ขอ​เพื่อ​ธรรมิก​ชน​ตาม​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า นอกจากผู้เขียนหนังสือโรมได้เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้จากแรงดลใจจากพระเจ้าแล้ว  เขายังเขียนจากประสบการณ์ของตนเอง “เมื่อตนเองอ่อนกำลัง” ประสบการณ์อ่อนกำลัง และรับการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการอธิษฐานตามชอบพระทัยพระเจ้า ทำให้สามารถเขียนจดหมายที่ชื่อโรม เป็นหนังสือคลาสสิคระดับโลก มีอายุยาวนาน และมีคนอ่านมากที่สุดทุกยุคทุกสมัย  ดังนั้น เมื่อเราอ่อนกำลัง จงพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด เพราะเรากำลังอยู่ในมือของช่างปั้นระดับโลก พระองค์จะปั้นเราให้สามารถมีความเป็นเอกลักษณ์ระดับโลกทีเดียว ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน หนึ่งเดียวที่งดงาม  อ.เปาโลได้กล่าวประโยคทองอีกว่า  2โครินธ์ 12:9 9แต่​พระ​องค์​ตรัส​กับ​ข้าพเจ้า​ว่า “การ​ที่​มี​คุณ​ของ​เรา​ก็​พอ​แก่​เจ้า​แล้ว เพราะ​ความ​อ่อนแอ​มี​ที่​ไหน เดช​ของ​เรา​ก็​มี​ฤทธิ์​ขึ้น​เต็ม​ขนาด​ที่​นั่น” เหตุ​ฉะนั้น ข้าพเจ้า​จึง​ภูมิใจ​ใน​บรรดา​ความ​อ่อนแอ​ของ​ข้าพเจ้า เพื่อ​ฤทธิ์​เดช​ของ​พระ​คริสต์​จะ​ได้​อยู่​ใน​ข้าพเจ้า​ จงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของตนเอง อย่างที่อ.เปาโลภูมิใจ เพราะท่านได้มีประสบกาณ์ของฤทธิ์เดชของพระคริสต์อยู่ตัวของท่าน  เปาโลคนเดียวกันนี้น่าจะเป็นผู้เขียนหนังสือฮีบรูเกี่ยวกับความเชื่อที่เปลี่ยนความอ่อนแอให้กลับเป็นความเข้มแข็ง ฮีบรู 11:33-34  33 เพราะ​ความ​เชื่อ​ท่าน​เหล่า​นั้น​จึง​ได้​มี​ชัย​เหนือ​ดินแดน​ต่างๆ ได้​ตั้ง​ระบบ​ความ​ยุติธรรม ได้รับ​ผล​ของ​พระ​สัญญา ได้​ปิด​ปาก​สิงห์34 ได้​ดับ​ไฟ​ที่​ไหม้​อย่าง​รุนแรง ได้​พ้น​จาก​คม​ดาบ ความ​อ่อนแอ​ของ​ท่าน​ก็​กลับ​เป็น​ความ​เข้มแข็ง มี​กำลัง​ความ​สามารถ​ใน​การ​ทำ​สงคราม ได้​ตี​กองทัพ​ประเทศ​อื่นๆ แตก​พ่าย​ไป​ แค่นี้ ก็น่าจะเป็นพยานมี่มากเพียงพอที่เราจะก้าวไปด้วยความเชื่อกับพระเยซูคริสต์เจ้า และก็เพียงพอสำหรับการมองความอ่อนแอในตัวเราเองด้วยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเรา นำเราก้าวผ่านอารมณ์ความรู้สึกแตกสลาย อ่อนกำลังไร้เรี่ยวแรง ขาดความมั่นใจ รู้สึกว้าเหว่ และด้อยคุณค่า  กลับมาสู่ความเข้มแข็ง สง่าผ่าเผย และเต็มไปด้วยฤทธิ์เดช อาเมน

Leave a Comment