“อุปสรรคเป็นอุปกรณ์…หรืออุปกรณ์เป็นอุปสรรค”

ฮีบรู 11:29  29 เพราะ​ความ​เชื่อ พวก​อิสราเอล ​จึง​เดิน​ข้าม​ทะเล​แดง​เหมือนกับ​ว่า​เดิน​บน​ดิน​แห้ง แต่​เมื่อ​พวก​อียิปต์​ได้​ลอง​เดิน​ข้าม​ดู​บ้าง​ก็​จมน้ำ​ตาย​หมด เมื่อโมเสสนำอิสราเอลออกจากอียิปต์ เดินทางผ่านทะเลแดงที่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการหนีกองทัพฟาโรห์ที่ไล่ตามมาติดๆ พวกอิสราเอลหนีรอดได้ เพราะทะเลแดงได้แหวกออกเปิดทางให้เดินต่อไปได้ แต่ทะเลแดงกลับกลายเป็นที่ฝังศพของกองทัพฟาโรห์ ใครจะคิดว่า อุปสรรคกลายเป็นอุปกรณ์ และอุปกรณ์ได้กลายเป็นอุปสรรค มัทธิว 17:20 20​พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “เพราะ​เหตุ​พวก​ท่าน​มี​ความ​เชื่อ​น้อย ด้วย​เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ถ้า​ท่าน​มี​ความ​เชื่อ​เท่า​เมล็ด​พืช​เมล็ด​หนึ่ง​ท่าน​จะ​สั่ง​ภูเขา​นี้​ว่า ‘จง​เลื่อน​จาก​ที่นี่​ไป​ที่​โน่น’ มัน​ก็​จะ​เลื่อน สิ่ง​หนึ่ง​สิ่ง​ใด​ซึ่ง​ท่าน​ทำ​ไม่ได้ จะ​ไม่​มี​เลย”  ใครจะมองเห็นว่า ความเชื่อเล็กเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่ง เป็นอุปกรณ์ชั้นดีถึงขนาดสามารถสั่งภูเขาให้เคลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่นได้ คำว่า ความเชื่อน้อย รากศัพท์ภาษากรีกแปลว่า ไม่มีความเชื่อเลย หรือไม่เชื่อเลย ถ้ามีความเชื่อ แม้จะเล็กก็มีพลังมหัศจรรย์เกินกว่าที่จะคิดได้ พระเยซูจึงใช้คำเปรียบเทียบขนาดของความเชื่อเท่าเมล็ดพืช ซึ่งหมายถึงเมล็ดของมัสตาร์ด คือเล็กเท่าปลายปากกา แทบไม่มีน้ำหนัก แต่สามารถเคลื่อนสิ่งที่หนักๆได้คือภูเขา ทำให้ข้าพเจ้านึกถึง คำอุปมาไทยคือคำว่า เอาไม้ซีกไปงัดท่อนซุง คนละขนาดและมีน้ำหนักที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ไม่สามารถจะเทียบกันได้ แต่ทำไมอุปกรณ์เป็นอุปสรรค เพราะเรามักตีความเข้าใจว่า ความเชื่อเล็กเท่าปลายปากกาจะทำได้หรือ นั่นคือความสงสัยที่เปลี่ยนอุปกรณ์เป็นอุปสรรค เพราะเราคิดถึงแต่รูปร่าง ขนาด น้ำหนัก ยากอบ1:6-8 แต่​จง​ให้​ผู้​นั้น​ทูล​ขอ​ด้วย​ความ​เชื่อ อย่า​สงสัย​เลย เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​สงสัย​เป็น​เหมือน​คลื่น​ใน​ทะเล​ซึ่ง​ถูก​ลม​พัด​ซัด​ไป​มา​7 ผู้​นั้น​จง​อย่า​คิด​ว่า​จะ​ได้รับ​สิ่ง​ใด​จาก​พระ​เจ้า​เลย​8 เขา​เป็น​คน​สอง​ใจ​ไม่​มั่นคง​ใน​บรรดา​ทาง​ที่​ตน​ประพฤติ​นั้น  คนที่สงสัย เป็นคนสองใจ Double minded ความไม่มั่นคงของจิตใจ ทำให้มองอุปกรณ์เป็นอุปสรรค ความเชื่อที่เกิดขึ้นกลายเป็นความไม่เชื่อ (สงสัย) คำไทยมีคำว่า เสียของ เป็นสำนวนที่เรียกคนที่มีของดีแต่ไม่ใช้ มีของมีคุณค่าแต่ทำให้เสียคุณค่า มีของที่มีประโยชน์แต่ทำให้สูญเสียประโยชน์ “เสียของ” จึงกลายเป็นอุปสรรคที่จะได้รับสิ่งที่ปรารถนาจากพระเจ้า  อย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลย  พี่น้องที่รักในพระคริสต์ ใกล้จะสิ้นปี 2015 แล้ว น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาทบทวนตลอดทั้งปีที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้ มีสิ่งใดที่พระเจ้าทรงช่วยเราเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นอุปกรณ์ ขอให้เราขอบพระคุณพระเจ้า และมีสิ่งใดที่พระเจ้าทรงประทานมาให้เรามีไว้เพื่อเป็นอุปกรณ์ และกลับกลายเป็นอุปสรรค เพราะความไม่เชื่อ ความสงสัยในชีวิตของเรา ขอให้ในโค้งสุดท้ายของปีนี้ ก่อนที่จะเริ่มต้นปีใหม่ เป็นเวลาที่มีคุณค่าที่ได้ทำให้เรามองเห็นอุปกรณ์ในชีวิตของเรา แม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆก็อย่ามองข้าม จงใช้ให้เป็นอุปกรณ์เคลื่อนภูเขาของปี 2015 ออกไป เตรียมพื้นที่สำหรับปี 2016 ที่กำลังเคลื่อนเข้ามาแทนที่ ให้เป็นปีแห่งอุปกรณ์ในทุกด้าน

Leave a Comment