“ปีใหม่0216 กับความคาดหวัง…สิ่งใหม่…”

2โครินธ์ 5:17  17 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ผู้ใด​อยู่​ใน​พระ​คริสต์​ ผู้​นั้น​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สารพัด​ที่​เก่าๆ ​ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้งนั้น​

2โครินธ์ 7:10  10 เพราะ​ว่า​ความ​เสียใจ​อย่าง​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า ย่อม​กระทำ​ให้​กลับ​ใจ​ใหม่ ซึ่ง​นำไป​ถึง​ความ​รอด​และ​ไม่​เป็น​ที่​น่า​เสียใจ แต่​ความ​เสียใจ​อย่าง​โลก​นั้น​ย่อม​นำไป​ถึง​ความ​ตาย​

กาลาเทีย 6:1 1 ดูก่อน​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย แม้​จับ​ผู้ใด​ที่​ละเมิด​ประการ​ใด​ได้ ท่าน​ซึ่ง​อยู่​ฝ่าย​พระ​วิญญาณ จง​ช่วย​ผู้​นั้น​ด้วย​ใจ​อ่อน​สุภาพ​ให้​เขา​กลับ​ตั้ง​ตัว​ใหม่ โดย​คิดถึง​ตัวเอง เกรง​ว่า​ท่าน​จะ​ถูก​ชัก​จูง​ให้​หลง​ไป​ด้วย​

เอเฟซัส 4:22  22 ท่าน​จง​ทิ้ง​ตัว​เก่า​ของ​ท่าน ซึ่ง​คู่​กับ​วิถี​ชีวิต​เดิม​นั้น​เสีย อัน​จะ​เสื่อม​เสีย​ไปสู่​ความ​ตาย​ตาม​ตัณหา​อัน​เป็น​ที่​หลอก​ลวง​23 และ​จง​ให้​วิญญาณ​จิต​ของ​ท่าน​เปลี่ยน​ใหม่​

โคโลสี 3:8   8 แต่​บัดนี้ สารพัด​สิ่ง​เหล่า​นี้​ท่าน​จง​เปลื้อง​ทิ้ง​เสีย คือ​ความ​โกรธ ความ​ขัด​เคือง การ​คิด​ปอง​ร้าย การ​พูด​ให้​ร้าย คำพูด​หยาบ​โลน​9 อย่า​พูด​มุสา​ต่อ​กัน เพราะ​ว่า​ท่าน​ได้​ปลด​วิสัย​มนุษย์​เก่า กับ​การ​ปฏิบัติ​ของ​มนุษย์​นั้น​เสีย​แล้ว​10 และ​ได้​สวม​วิสัย​มนุษย์​ใหม่ ที่​กำลัง​ทรง​สร้าง​ขึ้น​ใหม่​ตาม​พระ​ฉาย​ของ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​สร้าง ให้​รู้จัก​พระ​เจ้า​

โรม 12:2   2 อย่า​ประพฤติ​ตาม​อย่าง​คน​ใน​ยุค​นี้ แต่​จง​รับ​การ​เปลี่ยนแปลง​จิตใจ แล้ว​อุปนิสัย​ของ​ท่าน​จึง​จะ​เปลี่ยน​ใหม่ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ทราบ​น้ำ​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า จะ​ได้​รู้​ว่า​อะไร​ดี อะไร​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​และ​อะไร​ดี​ยอด​เยี่ยม

อิสยาห์ 40:31  31 แต่​เขา​ทั้ง​หลาย​ผู้​รอ​คอย​พระ​เจ้า​จะ​เสริม​เรี่ยว​แรง​ใหม่ เขา​จะ​บิน​ขึ้น​ด้วย​ปีก​เหมือน​นก​อินทรี เขา​จะ​วิ่ง​และ​ไม่​เหน็ด​เหนื่อย เขา​จะ​เดิน​และ​ไม่​อ่อน​เปลี้ย​

อิสยาห์ 43:18  18 ตรัส​ดังนี้​ว่า “อย่า​จดจำ​สิ่ง​ล่วง​แล้ว​นั้น อย่า​พิเคราะห์​สิ่ง​เก่า​ก่อน19 ดู​เถิด เรา​กำลัง​กระทำ​สิ่ง​ใหม่ งอก​ขึ้น​มา​แล้ว เจ้า​ไม่​เห็น​หรือ เรา​จะ​ทำทาง​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร และ​แม่น้ำ​ใน​ที่​แห้ง​แล้ง

สวัสดีปีใหม่พี่น้องที่รักในพระคริสต์ ขอพระเจ้าทรงโปรดให้พี่น้องเคลื่อนไปกับพระองค์ กับสิ่งใหม่ กับพระสัญญาใหม่ กับชีวิตใหม่ การเปลี่ยนแปลงใหม่ ความสดชื่นใหม่ ความรัก ความหวัง ความเชื่อที่มั่นคงยิ่งขึ้น และข่าวดีใหม่ๆ  กำลังใหม่ นิมิตใหม่  ขอให้พี่น้องมีสติปัญญาใหม่ ความคิดใหม่ๆเชิงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตประจำวันจนไปถึงหน้าที่การงาน และในการรับใช้พระเจ้า คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม11 ก็ต้องการพันธกิจใหม่ๆ  ผู้เชื่อใหม่ ผู้นำใหม่ พี่เลี้ยงดูแลแกะใหม่ๆ หัวหน้าเซลล์ใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาใหม่ รวมทั้งผู้สนใจใหม่ และผู้รับใช้เต็มเวลาใหม่ๆ และคนที่อยู่เก่ากลายเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม อาเมน   เอเฟซัส 3:20 20 ขอ​ให้​พระ​เกียรติ​จง​มี​แด่​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ฤทธิ์ กระทำ​สารพัด​มาก​ยิ่ง​กว่า​ที่​เรา​จะ​ทูล​ขอ​หรือ​คิด​ได้ ตาม​ฤทธิ์​เดช​ที่​ประกอบ​กิจ​อยู่​ภาย​ใน​ตัว​เรา​ 

By admin