“เมื่อข้าพเจ้าอ่อนแอ…ข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้น”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ข้าพเจ้าต้องเข้าผ่าตัดหัวเข่าที่เกิดจากอุบัติเหตุล้ม กระดูกสะบ้าหัวเข่าหักเป็นสองท่อน คุณหมอเลยให้ผ่าตัดมัดลวดกระดูกที่หักเพื่อให้แข็งแรงใช้งานได้เร็วขึ้น ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้อธิษฐานเผื่อตลอด การฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และสามารถออกจากโรงพยา บาลหลังผ่าตัดผ่านไปเพียงสี่วัน กำลังอยู่ในช่วงกายภาพบำบัดเพื่อดัดหัวเข่าให้งอได้ มิฉะนั้นจะติด เป็นช่วงที่ทรมานที่นานกว่าความทรมานหลังผ่าตัด บาดแผลที่ผ่าตัดเจ็บเพียงข้ามคืน เมื่อผ่านคืนแห่งความทรมานได้ ความเจ็บก็บรรเทา แต่การงอเข่าเพื่อจะให้สามารถกลับมาใช้หัวเข่าได้อีกครั้งแบบปกติ คือยกขึ้นลงงอได้เก้าสิบองศา เป็นความปวดที่ทรมานทุกครั้งที่ทำกายภาพ เป็นความเจ็บปวดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพื่อจะกลับมาสู่สภาวะปกติ มิฉะนั้น จะกลายเป็นคนมีหัวเข่าที่ผิดปกติ การเดินก็ผิดปกติ และการยืนก็ไม่แข็งแรง ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเรียนการสู้ด้วยหัวเข่าในครั้งนี้ที่ข้าพเจ้ากำลังต้องสู้กับใจของตนเอง เพื่อเผชิญกับความเจ็บปวดที่คนมากมายพยายามหลีกเลี่ยง เพราะกลัวเจ็บ แต่มีคำพูดที่ว่า ต้องเจ็บจึงจะหาย ถ้าไม่เจ็บก็จะไม่หาย นี่คือความน่ากลัวที่อยากจะหนีความเจ็บปวด ทำให้นึกถึงคำในพระคัมภีร์ตอนหนึ่ง ที่อ.เปาโลได้กล่าวไว้ว่า 2โครินธ์ 12:7-10 7 และ​เพื่อ​ไม่ให้​ข้าพเจ้า​ยก​ตัว​จนเกินไป เนื่อง จาก​ที่​ได้​เห็น​การ​สำแดง​มาก​มาย​นั้น ​ก็​ทรง​ให้​มี​หนาม​ใหญ่​ใน​เนื้อ​ของ​ข้าพเจ้า หนาม​นั้น​เป็น​ทูต​ของ​ซาตาน​คอย​ทุบ​ตี​ข้าพเจ้า​เพื่อ​ไม่ให้​ข้าพเจ้า​ยก​ตัว​เกินไป​8 เรื่อง​หนาม​ใหญ่​นั้น ข้าพเจ้า​วิงวอน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ถึง​สาม​ครั้ง เพื่อ​ขอ​ให้​มัน​หลุด​ไป​จาก​ข้าพเจ้า​9 แต่​พระ​องค์​ตรัส​กับ​ข้าพเจ้า​ว่า “การ​ที่​มี​คุณ​ของ​เรา​ก็​พอ​แก่​เจ้า​แล้ว เพราะ​ความ​อ่อนแอ​มี​ที่​ไหน เดช​ของ​เรา​ก็​มี​ฤทธิ์​ขึ้น​เต็ม​ขนาด​ที่​นั่น” เหตุ​ฉะนั้น ข้าพเจ้า​จึง​ภูมิใจ​ใน​บรรดา​ความ​อ่อนแอ​ของ​ข้าพเจ้า เพื่อ​ฤทธิ์​เดช​ของ​พระ​คริสต์​จะ​ได้​อยู่​ใน​ข้าพเจ้า​10 เหตุ​ฉะนั้น​เพราะ​เห็น​แก่​พระ​คริสต์​ ข้าพเจ้า​จึง​ชื่น​ใจ​ใน​บรรดา​ความ​อ่อน แอ​ของ​ข้าพเจ้า ใน​การ​ประทุษร้าย​ต่างๆ ใน​ความ​ยาก​ลำ บาก ใน​การ​ถูก​ข่ม​เหง ใน​ความ​อับ​จน เพราะ​ว่า​ข้าพเจ้า​อ่อนแอ​เมื่อ​ใด ข้าพเจ้า​ก็​จะ​แข็งแรง​มาก​เมื่อ​นั้น   ​ข้าพ เจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าว่า พระองค์ทรงอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเพื่อจะเรียนรู้และเป็นพระพรสำ หรับตนเองและคนอื่นได้อย่างไร ข้าพเจ้าได้รับถ้อยคำเพียงคำเดียวคือ แตกหัก มาถึงวันนี้ที่ต้องเขียนสูจิบัตรเพื่อแบ่งปันประสบการณ์มุมมองฝ่ายวิญญาณสำหรับสมาชิกคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 กับคำว่า “แตกหัก” นี่คือ การยอมที่เข้าสู่โหมดที่เรียกว่า แตกสลาย ความแตกสลายทำให้เราอ่อนแอ ความแตกสลายต่อพระพักตร์พระเจ้าไม่น่ากลัว เพราะพระองค์ทรงรักเรา และพระองค์ไม่ทำร้ายเรา เราสามารถไว้ วางใจพระเจ้าในขณะที่เราอ่อนแอกับพระเจ้าได้ อย่ากลัวการแตกสลายต่อพระพักตร์พระเจ้า เพราะนั่นคือสัญญาณแห่งการที่เราจะแข็งแรงมากเมื่อนั้น ขอให้พี่น้องทุกท่านสามารถต่อสู้และเอาชนะความเจ็บปวดในชีวิตไม่ว่าจะที่จิตใจ ร่างกาย ที่กำลังเผชิญ ขอให้ความอ่อนแอนั้นกลายเป็นความเข้มแข็งมาก อาเมน

Leave a Comment