“ซาโลมอน…คนรุ่นใหม่ของพระเจ้า”

2พงศาวดาร 7:1-3  1 เมื่อ​ซา​โลมอ​นท​รง​จบ​คำ​อธิษฐาน​ของ​พระ​องค์​แล้ว ไฟ​ได้​ลง​มา​จาก​ฟ้า​สวรรค์​ไหม้​เครื่อง​เผา​บูชา​และ​เครื่อง​สัตว​บูชา​เสีย และ​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า​ก็​เต็ม​พระ​นิเวศ​2 ปุโรหิต​เข้า​ไป​ใน​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้า​ไม่ได้ เพราะ​ว่า​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า​เต็ม​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้า​3 เมื่อ​บรรดา​ชน​อิสราเอล​ได้​เห็น​ไฟ​ลง​มา​และ​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า​อยู่​บน​พระ​นิเวศ เขา​ทั้ง​หลาย​ก็​กราบ​ซบ​หน้า​ลง​ถึง​พื้น​หิน และ​ได้​นมัสการ​กล่าว​โมทนา​พระ​เจ้า​ว่า “เพราะ​พระ​องค์​ประเสริฐ เพราะ​ความ​รัก​มั่นคง​ของ​พระ​องค์​ดำรง​อยู่​เป็น​นิตย์”  คำอธิษฐานของกษัตริย์ซาโลมอนเป็นอย่างไร ทำไมไฟของพระเจ้าจึงลงมาเผาเครื่องบูชา และนำการทรงสถิตของพระเจ้าเต็มพระนิเวศ…น่าสนใจมาก หากเราย้อนกลับไปพิจารณาคำอธิษฐานของซาโลมอนในบทที่หก…  เราจะพบสติปัญญาและความรอบคอบ ความรอบรู้ของซาโลมอนในการอธิษฐานต่อพระเจ้า และการอธิษฐานครั้งนี้ เป็นการอธิษฐานเพื่อถวายพระวิหารที่ถูกสร้างขึ้นโดยซาโลมอน ซาโลมอนเริ่มต้นด้วยคำอธิษฐานต่อพระเจ้า เท้าความถึงความตั้งใจของกษัตริย์ดาวิดที่ต้องการสร้างพระวิหารเพื่อจะวางหีบพันธสัญญา และสิ่งต่างๆที่ใช้ในเต็นท์พลับพลา สมัยโมเสส ดาวิดดำริตัวเขาเองมีพระราชวังที่จะอยู่ แต่การทรงสถิตของพระเจ้ากลับไม่มีที่ที่จะสถิต แต่เมื่อดาวิดคิดอยากจะสร้างพระวิหารเพื่อพระเจ้า พระเจ้าทรงตรัสกับดาวิดว่า พระเจ้าจะกำหนดคนที่จะสร้างเอง แต่พระเจ้าก็ยังโปรดปรานดาวิด จึงเลือกให้ซาโลมอนลูกชายเป็นผู้ทำโครงการนี้ และซาโลมอนทำสำเร็จ ซาโลมอนจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยสำนึกถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ทำสำเร็จมิใช่เพราะความสามารถของตนเอง แต่มาจากการกำหนดของพระเจ้า คำอธิษฐานของซาโลมอนเริ่มต้นด้วยความถ่อมใจ และสำนึกในพระคุณของพระเจ้า และต่อจากคำอธิษ ฐานนี้ ซาโลมอนอธิษฐานเผื่อประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน ขอให้พระเจ้าฟังคำอธิษฐานของประชาชนอิสราเอล 2พงศาวดาร 6:28-30 28 “ถ้า​มี​การ​กันดาร​อาหาร​ใน​แผ่นดิน ถ้า​มี​โรค​ระบาด ข้าว​ม้าน รา​กิน​ข้าว หรือ​ตั๊กแตน​วัย​บิน หรือ​ตั๊กแตน​วัย​คลาน หรือ​ศัตรู​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย​ล้อม​เมือง​ของ​เขา​ไว้​รอบ​ด้าน จะ​เป็น​ภัย​พิบัติ​อย่าง​ใด หรือ​ความ​เจ็บ​อย่าง​ใด​มี​ขึ้น​ก็​ดี​29 ไม่​ว่า​คำ​อธิษฐาน​อย่าง​ใด หรือ​คำ​วิงวอน​ประการ​ใด ซึ่ง​ประชาชน​คน​ใด หรือ​อิสราเอล​ประชากร​ของ​พระ​องค์​ทั้งสิ้น​ทูล ต่าง​ก็​ประจักษ์​ใน​ภัย​พิบัติ​และ​ความ​ทุกข์​ใจ​ของ​เขา และ​ได้​กาง​มือ​ของ​เขา​สู่​พระ​นิเวศ​นี้​ 30 ขอ​พระ​องค์​ทรง​สดับ​ใน​ฟ้า​สวรรค์​อัน​เป็น​ที่​ประทับ​ของ​พระ​องค์ และ​พระ​ราชทาน​อภัย และ​ทรง​ประทาน​แก่​ทุก​คน ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​ทราบ​จิตใจ​ตาม​การ​ประ พฤติ​ทั้งสิ้น​ของ​เขา (​เพราะ​พระ​องค์ คือ​พระ​องค์​เท่านั้น​ที่​ทรง​ทราบ​จิตใจ​ของ​มนุษยชาติ​ทั้งสิ้น​)​ พระเจ้าทรงตอบสนองต่อคำอธิษฐานนี้ใน 2พงศาวดาร 7:14 14 ถ้า​ประชากร​ของ​เรา​ผู้​ซึ่ง​เขา​เรียก​กัน​โดย​ชื่อ​ของ​เรา​นั้น​จะ​ถ่อม​ตัว​ลง และ​อธิษฐาน​และ​แสวงหา​หน้า​ของ​เรา และ​หัน​เสีย​จาก​ทาง​ชั่ว​ของ​เขา เรา​ก็​จะ​ฟัง​จาก​สวรรค์ และ​จะ​ให้​อภัย​แก่​บาป​ของ​เขา​และ​จะ​รักษา​แผ่นดิน​ของ​เขา​ให้​หาย​  คุณเป็นคนรุ่นใหม่ของพระเจ้า?

Leave a Comment