“อย่ากระวนกระวายเลย”

มัทธิว 6:25-34 25 “เหตุ​ฉะนั้น เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า อย่า​กระวน​กระวาย​ถึง​ชีวิต​ของ​ตน​ว่า จะ​เอา​อะไร​กิน หรือ​จะ​เอา​อะไร​ดื่ม และ​อย่า​กระวน​กระวาย​ถึง​ร่างกาย​ของ​ตน​ว่า จะ​เอา​อะไร​นุ่ง​ห่ม ชีวิต​สำคัญ​ยิ่ง​กว่า​อาหาร​มิใช่​หรือ และ​ร่างกาย​สำคัญ​ยิ่ง​กว่า​เครื่อง​นุ่งห่ม​มิใช่​หรือ​26 จง​ดู​นก​ใน​อากาศ มัน​มิได้​หว่าน มิได้​เกี่ยว มิได้​ส่ำ​สม​ไว้​ใน​ยุ้ง​ฉาง แต่​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์​ทรง​เลี้ยง​นก​ไว้ ท่าน​ทั้ง​หลาย​มิ​ประเสริฐ​กว่า​นก​หรือ​27 มี​ใคร​ใน​พวก​ท่าน​โดย​ความ​กระวน​กระวาย อาจ​ต่อ​ชีวิต​ให้​ยาว​ออกไป​อีก​สัก​ศอก​หนึ่ง​ได้​หรือ​28 ท่าน​กระวน​กระวาย​ถึง​เครื่อง​นุ่งห่ม​ทำไม จง​พิจารณา​ดอกไม้​ที่​ทุ่ง​นา​ว่า มัน​งอก​งาม​เจริญ​ขึ้น​ได้​อย่างไร มัน​ไม่​ทำงาน มัน​ไม่​ปั่น​ด้าย​29 แต่​เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า​กษัตริย์​ซาโลมอน​เมื่อ​บริ บูรณ์​ด้วย​สง่า​ราศี ​ก็​มิได้​ทรงเครื่อง​งาม​เท่า​ดอกไม้​นี้​ดอก​หนึ่ง​30 แม้ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​ตกแต่ง​หญ้า​ที่​ทุ่ง​นา​อย่าง​นั้น ซึ่ง​เป็นอยู่​วันนี้​และ​รุ่ง​ขึ้น​ต้อง​ทิ้ง​ใน​เตา​ไฟ โอ ผู้​มี​ความ​เชื่อ​น้อย ​พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ตกแต่ง​ท่าน​มาก​ยิ่ง​กว่า​นั้น​หรือ​31 เหตุ​ฉะนั้น​อย่า​กระวน​กระวาย​ว่า จะ​เอา​อะไร​กิน หรือ​จะ​เอา​อะไร​ดื่ม หรือ​จะ​เอา​อะไร​นุ่ง​ห่ม​32 เพราะ​ว่า​พวก​ต่างชาติ​แสวงหา​สิ่งของ​ทั้ง​ปวง​นี้ แต่​ว่า​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์​ทรง​ทราบ​แล้ว​ว่า ท่าน​ต้อง​การ​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​เหล่า​นี้​33 แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​แสวงหา​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า และ​ความ​ชอบธรรม​ของ​พระ​องค์​ก่อน แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​เพิ่ม​เติม​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​เหล่า​นี้​ให้ 34 “เหตุ​ฉะนั้น อย่า​กระวน​กระวาย​ถึง​พรุ่งนี้ เพราะ​ว่า​พรุ่งนี้​คง​มี​การ​กระวน​กระวาย​สำหรับ​พรุ่งนี้​เอง แต่​ละ​วัน​ก็​มี​ทุกข์​พอ​อยู่​แล้ว​ คำว่า กระวนกระวายในที่นี้ รากศัพท์ภาษากรีกแปลว่า ความคิดคำนึงถึง…. ซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสสอนในเรื่องนี้ว่า การคิดคำนึงถึงแต่เรื่องปากท้องและยาวไปถึงในอนาคต คือวันพรุ่งนี้ เป็นความทุกข์ที่ยังมาไม่ถึง เพราะว่าวันนี้ ก็มีเรื่องต้องคำนึงถึงของวันนี้ ซึ่งเป็นความทุกข์ของวันนี้อยู่แล้ว ความหมายก็คืออย่านำอนาคตมารวมกับปัจจุบัน แล้วเราจะพบว่า ความทุกข์ของปัจจุบันก็เพียงพอที่เราจะสามารถแบกรับ หรือเผชิญกับมันได้ และมีเวลาที่จะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า แต่ในทางกลับกัน มีคนจำนวนไม่น้อย ไม่มีเวลาที่จะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า เพราะเอาเวลาที่ควรจะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าไปนั่งวิตกกังวลเกิน ทุกข์เกิน จดจ่อเกิน หากเราใช้ตรรกะสักนิด เราจะเห็นว่า ปัญหาของแต่ละวัน มีไว้ให้เราเผชิญเพื่อแสวงหาปัญญาจากเบื้องบนในการแก้ปัญหา แต่ละวันก็มีปัญหาไม่มากเกินกว่าปัญญาจากเบื้องบนจะแก้ได้  พระเยซูกำลังสอนคนในยุคนั้นให้เผชิญกับปัญหาปากท้องของแต่ละวัน และจะได้รับปัญญาที่ขาดอยู่มาเพิ่มเติมเพื่อจะสามารถเผชิญกับวันใหม่ได้ทุกๆวัน คำสอนเรื่องการอธิษฐานของพระเยซูตอนหนึ่งจึงพูดถึงการอธิษฐานขอพระเจ้าทรงประทานอาหารประจำวัน นั่นคือ การดำเนินชีวิตที่ไว้วางใจในการจัดเตรียมของพระเจ้าในทุกๆวัน เหมือนคนอิสราเอลสองล้านคนในทะเลทรายสี่สิบปีที่อยู่ได้ด้วยการเลี้ยงดูประจำวันจากพระเจ้า (มานาประจำวันที่ตกจากฟ้า ไม่เคยหยุด จนอิสราเอลเข้าแผ่นดินคานาอัน)

Leave a Comment