“สู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์….จงอวยพร”

ใครๆก็ชอบการอวยพร เรารู้สึกดีกับคำว่า “พร” ที่แปลว่า ของดี, ของที่เลือกเอา, ของประเสริฐ, สิ่งที่ขอร้อง, สิ่งที่ปรารถนา  a blessing, a gift, a divine favor  (พระพร ของขวัญ  พระเจ้าโปรดปราน)  “จงอวยพร “ ก็คือ การให้พร มอบพร ส่งพร  เราชอบรับพร โดยเฉพาะกับคนที่เราคิดว่า เขามีพร  วันนี้ เป็นวันสงกรานต์ เป็นวันที่เราอาจมองว่า ผู้ใหญ่มีหน้าที่ต้องอวยพร เรารดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในท่ามกลางเรา ให้ผู้ใหญ่อวยพรเรา ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะอวยพรเรื่องสุขภาพ บ้างก็หน้าที่การงาน บ้างก็เศรษฐกิจ บ้างก็เรื่องความสุขในชีวิต มีอะไรอีกที่เราต้องการให้เกิดสิ่งดีกับชีวิตของเรา

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลก พระเจ้าทรงอวยพรสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง  ปฐมกาล 1:21-22,27-28,31  21 ​พระ​เจ้า​ทรง​สร้าง​สัตว์​ทะเล​ขนาด​ใหญ่ และ​สัตว์​ที่​มี​ชีวิต​นานา​ชนิด ซึ่ง​แหวก​ว่าย​อยู่​ใน​น้ำ เป็น​ฝูงๆ ตาม​ชนิด​ของ​มัน และ​นก​ต่างๆ ตาม​ชนิด​ของ​มัน ​พระ​เจ้า​ทรง​เห็น​ว่า​ดี​22 ​พระ​เจ้า​จึง​ทรง​อวย​พระ​พร​แก่​สัตว์​เหล่า​นั้น​ว่า “จง​มี​ลูก​ดก​ทวี​มาก​ขึ้น จน​เต็ม​น้ำ​ใน​ทะเล และ​ให้​นก​ทวี​มาก​ขึ้น​บน​แผ่นดิน”….27 ​พระ​เจ้า​จึง​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ขึ้น​ตาม​พระ​ฉายา​ของ​พระ​องค์ ตาม​พระ​ฉายา​ของ​พระ​เจ้า​นั้น ​พระ​องค์​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ขึ้น และ​ได้​ทรง​สร้าง​ให้​เป็น​ชาย​และ​หญิง 28 ​พระ​เจ้า​ทรง​อวย​พระ​พร​แก่​มนุษย์ ตรัส​แก่​เขา​ว่า “จง​มี​ลูก​ดก​ทวี​มาก​ขึ้น​จน​เต็ม​แผ่นดิน จง​มี​อำนาจ​เหนือ​แผ่นดิน จง​ครอบ​ครอง​ฝูง​ปลา​ใน​ทะเล และ​ฝูง​นก​ใน​อากาศ กับ​บรรดา​สัตว์​ที่​เคลื่อนไหว​บน​แผ่นดิน”…31 ​พระ​เจ้า​ทอด​พระ​เนตร​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​ที่​พระ​องค์​ทรง​สร้าง​ไว้ ทรง​เห็น​ว่า​ดี​นัก มี​เวลา​เย็น​และ​เวลา​เช้า เป็น​วันที่​หก

ปฐมกาล 2:32 วันที่​เจ็ด ​พระ​เจ้า​ก็​เสร็จ​งาน​ของ​พระ​องค์​ที่​ทรง​กระทำ​มา​นั้น ใน​วันที่​เจ็ด​นั้น​ก็​ทรง​พัก​การ​งาน​ทั้งสิ้น​ของ​พระ​องค์​ที่​ได้​ทรง​กระทำ3 ​พระ​เจ้า​จึง​ทรง​อวย​พระ​พร​แก่​วันที่​เจ็ด ทรง​ตั้ง​ไว้​เป็น​วัน​บริสุทธิ์​ศักดิ์สิทธิ์ เพราะ​ใน​วัน​นั้น​พระ​องค์​ทรง​หยุด​พัก​จาก​การ​งาน​ทั้ง​ปวง​ที่​พระ​องค์​ทรง​กระทำ​ใน​การ​เนรมิต​สร้าง​

จะเห็นว่า พระเจ้าทรงอวยพรสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างในวันทำงานทั้งหกวัน

31 ​พระ​เจ้า​ทอด​พระ​เนตร​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​ที่​พระ​องค์​ทรง​สร้าง​ไว้ ทรง​เห็น​ว่า​ดี​นัก มี​เวลา​เย็น​และ​เวลา​เช้า เป็น​วันที่​หก 

พระเจ้าทรงสร้าง พระเจ้าทรงอวยพร และทรงเห็นว่าดีนัก แปลว่า ดีมากๆ  พระเจ้าทรงพอพระทัยทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง และพระองค์ทรงพักจากการงาน พระองค์ทรงอวยพรวันที่พัก น่าสนใจที่วันพักนั้น พระเจ้าทรงตั้งไว้ให้เป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์….รากศัพท์ภาษาฮีบรูตรงนี้แปลว่า  วันเป็นวันทำความสะอาด (ด้านศีลธรรม) ขอให้การใช้วันหยุดพักสัปดาห์หน้าเป็นวันชำระทำความสะอาด อย่าเอาอะไรที่สกปรกเข้ามาในชีวิตก็เป็นการทำความสะอาดด้วยเช่นกัน  ขอให้ได้พักจริงๆ อย่าทำอะไรที่เหน็ดเหนื่อยจนไม่ได้พัก

ในพระคัมภีร์ใหม่ หลังจากเปโตรมีประสบการณ์กับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่นาน  เปโตรต้องตอบคำถามของคนที่เฉลียงซาโลมอนเรื่องคนขอทานง่อยเดินได้ และกระโดดโลดเต้นสรรเสริญพระเจ้าในบริเวณพระวิหาร คำตอบของเปโตรเกี่ยวโยงกับความหมายของการหยุดพักที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ทั้งหลายได้รับพรจริงๆ กิจการ 3:19,25-26  19 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​หัน​กลับ​และ​ตั้งใจ​ใหม่ เพื่อ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ลบ​ล้าง​ความ​ผิด​บาป​ของ​ท่าน​เสีย เพื่อ​วาระ​พักผ่อน​หย่อน​ใจ​จะ​ได้มา​จาก​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า….​25 ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​ลูกหลาน​ของ​ผู้เผย​พระ​วจนะ​นั้น และ​ของ​พันธสัญญา​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​กระทำ​ไว้​กับ​บรรพ​บุรุษ​ของ​ท่าน คือ​ได้​ตรัส​กับ​อับราฮัม​ว่า ‘บรรดา​พงศ์​พันธุ์​ของ​แผ่นดิน​โลก​จะ​ได้​พร​เพราะ​เชื้อ​สาย​ของ​เจ้า’ 26 ครั้น​พระ​เจ้า​ทรง​โปรด​ให้​องค์​ผู้รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์​เป็น​ขึ้น​แล้ว จึง​ทรง​ใช้​พระ​องค์​มายัง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก่อน เพื่อ​อวย​พระ​พร​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย โดย​ให้​ทุก​คน​กลับ​จาก​บาป​ของ​ตน”  คนยิวในเวลานั้น ไม่เข้าใจถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับอับราฮัมเรื่อง ‘บรรดา​พงศ์​พันธุ์​ของ​แผ่นดิน​โลก​จะ​ได้​พร​เพราะ​เชื้อ​สาย​ของ​เจ้า’  และนี่คือเฉลยของพระเจ้าผ่านเปโตรว่า การฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เจ้า พระเยซูทรงปรากฏกับคนยิวก่อนใคร ก็เพราะพระสัญญาที่พระเจ้าทรงมีกับอับราฮัมว่า ลูกหลานของอับราฮัมจะนำพรไปสู่คนทั่วโลก และพระพรที่แท้จริง คือ ให้​ทุก​คน​กลับ​จาก​บาป​ของ​ตน

พระพรที่แท้จริง จะนำไปสู่การได้พักผ่อนหย่อนใจที่แท้จริง  คนมากมายใช้วันหยุดพัก แต่กลับเหน็ดเหนื่อยมากกว่าเดิม มากกว่าการทำงานก็มี พระพรที่แท้จริง เกี่ยวข้องกับจิตใจ  และสิ่งที่ขัดขวางพระพรที่แท้จริง ก็คือ ความบาปนั่นเอง ความบาปทำให้จิตใจของคนไม่ได้หยุดพัก  แท้จริงพระเจ้าทรงมีของดีมากมายที่จะมอบให้กับมนุษย์  ความบาปเป็นเหมือนขยะที่อุดตันท่อน้ำ ทำให้พระพรไหลเข้ามาในชีวิตของคนๆนั้นไม่ได้  ความบาปเป็นเหมือนหุบเหวที่ทำให้มนุษย์เชื่อมต่อกับพระเจ้าไม่ได้  พระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งของดีมากมาย หากเราสามารถเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้ พระพรก็จะหลั่งไหลมาสู่เรา เปโตรเข้าใจเรื่องนี้แจ่มชัด เมื่อเปโตรเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ ทำให้ความคิดของเปโตรตกผลึก จากประสบการณ์การใช้ชีวิตกับพระเยซูสามปีครึ่ง หลังจากใช้เวลาในช่วงสี่สิบวันที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตาย และหลังจากมีประสบการณ์เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปโตรมองเห็นพระพรที่คนจำเป็น และต้องการมากที่สุด คือ การพักผ่อนหย่อนใจที่แท้จริงก็คือ การกลับใจจากบาป

26 ครั้น​พระ​เจ้า​ทรง​โปรด​ให้​องค์​ผู้รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์​เป็น​ขึ้น​แล้ว จึง​ทรง​ใช้​พระ​องค์​มายัง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก่อน เพื่อ​อวย​พระ​พร​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย โดย​ให้​ทุก​คน​กลับ​จาก​บาป​ของ​ตน”   การกลับใจใหม่ การหยุดทำบาป ทำให้เรามีความสามารถที่จะรับพระพรได้  พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายเพื่อจะทำให้เราสามารถรับพระพรได้ ทำให้เราเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้  การติดตามพระเยซู คือการทะลวงขยะที่อุดตันพระพรที่จะมาถึงเรา นี่คือเหตุผลที่ผู้เขียนหนังสือฮีบรูกล่าวว่า ฮีบรู 12:1,15-17 1 เหตุ​ฉะนั้น​เมื่อ​เรา​มี​พยาน​พรั่ง​พร้อม​อยู่​รอบ​ข้าง​เช่นนี้​แล้ว ​ก็​ขอ​ให้​เรา​ละ​ทิ้ง​ทุก​อย่าง​ที่​ถ่วง​อยู่ และ​บาป​ที่​เกาะ​แน่น ขอ​ให้​เรา​วิ่ง​แข่ง​ด้วย​ความ​เพียร​พยายาม ตาม​ที่​ได้​กำหนด​ไว้​สำหรับ​เรา​…15 จง​ระวัง​ให้​ดี​อย่า​ให้​ใคร​เพิกเฉย​ต่อ​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า และ​อย่า​ให้​มี​ราก​ขม​ขื่น​งอก​ขึ้น​มา ทำ​ความ​ยุ่งยาก​ให้ ซึ่ง​จะ​เป็น​เหตุ​ให้​คน​เป็น​อัน​มาก​เสีย​ไป​16 อย่า​ให้​ใคร​เป็น​คน​ลามก หรือ​เป็น​คน​ผิด​ธัมมะ​เหมือน​อย่าง​เอซาว ผู้​ได้​เอา​สิทธิ​ของ​บุตร​หัวปี​นั้น​ขาย​เสีย เพราะ​เห็น​แก่​อาหาร​เพียง​มื้อ​เดียว17 เพราะ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​รู้อยู่​แล้ว​ว่า ต่อมา​ภายหลัง​เมื่อ​เอซาว​อยาก​ได้รับ​พร​นั้น​เป็น​มรดก เขา​ก็​ได้​รับ​คำ​ปฏิเสธ เพราะ​เขา​ไม่​มี​หนทาง​แก้ไข​เลย ถึงแม้ว่า​ได้​กลับ​ใจ​แสวงหา​จน​น้ำตา​ไหล

เอซาวเป็นตัวอย่างของคนที่ทำลายช่องทางที่จะรับพระพรด้วยการขายสิทธิบุตรหัวปี  เป็นสิทธิ์แห่งการรับพรจากพ่อคืออิสอัค  เพียงเพราะเรื่องกิน ทำให้เอซาวยอมขายสิทธิ์บุตรหัวปีให้กับยาโคบ ความจริงหากเราดูประวัติของพี่น้องคู่นี้  เขาเป็นฝาแฝด ที่เกิดตามกันมาเพียงเสี้ยววินาที  ปฐมกาล 25:25-26  25 คน​แรก​คลอด​ออกมา​ตัว​แดง​มี​ขน​อยู่​ทั่ว​ตัว​หมด เขา​จึง​ตั้ง​ชื่อ​ว่า เอซาว​26 ภายหลัง​น้อง​ของ​เขา​ก็​คลอด​ออกมา มือ​ของ​เขา​จับ​ส้น​เท้า​ของ​เอซาว​ไว้ เขา​จึง​ตั้ง​ชื่อ​ว่า​ยาโคบ​ เมื่อ​นาง​คลอด​ลูก​แฝด​นั้น​อิสอัค​มี​อายุ​ได้​หก​สิบ​ปี​  ประวัติของพี่น้องคู่นี้ไม่ธรรมดา  สิทธิ์ที่จะรับพร คลาดกันแค่เพียงใครโผล่ออกมาก่อนใคร นี่อาจเป็นสิ่งที่ยาโคบอาจได้รับคำบอกเล่าจากแม่ว่า เขาน่าจะเป็นคนที่ได้รับพรมากกว่าพี่ชาย (เอซาว) เพราะยาโคบดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพ่อแม่ แต่เอซาวไม่ใช่ เอซาวมีสิทธิ์เพราะเกิดก่อนเท่านั้น  และเอซาวก็ดำเนินชีวิตอย่างคนที่ไม่ใส่ใจกับสิทธิ์บุตรหัวปี ดังนั้น เขาจึงขายสิทธิ์นี้ง่ายๆให้กับยาโคบเพราะตนเองหิว และอยากกินถั่วต้มที่ยาโคบปรุง  ยาโคบได้รับสิทธิ์ที่จะรับพร เพราะเขาใส่ใจในสิ่งที่เขาปรารถนา แม้ไม่มี ยาโคบก็ยังมีความเชื่อว่า ไม่ผิดที่เขาปรารถนาสิ่งดี คือพร  เขาอยากจะมี และเขาก็เชื่อว่าเขามีได้  และในเวลาต่อมา ลูกหลานของยาโคบได้พิสูจน์ความเชื่อนี้  คือชนอิสราเอลสิบสองเผ่า ที่เป็นต้นตระกูลกำเนิดของพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้ามาประสูติ เติบใหญ่ ทำพันธกิจ สั่งสอน และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และฟื้นขึ้นมาอวยพระพร นำคนกลับใจจากบาป

เป้าหมายของข่าวประเสริฐคือการนำคนกลับใจใหม่จากบาป รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ดำเนินชีวิตเป็นคริสเตียน เป็นสาวกของพระเยซู ก็คือ เป็นเหมือนพระเยซู คืออวยพระพรคน เพื่อ​อวย​พระ​พร​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย โดย​ให้​ทุก​คน​กลับ​จาก​บาป​ของ​ตน” 

 “สู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์….จงอวยพร”  มีคำพูดหนี่งกล่าวว่า “เราไม่สามารถให้สิ่งที่เราไม่มี”  เรามักจะคิดว่า เราต้องมีพร เราจึงจะอวยพรได้ ถ้าเราเดินตามเส้นทางของพระเยซูคริสต์จริง  ก่อนพระเยซูจะอวยพระพร พระองค์ฟื้นก่อน ก่อนพระองค์จะฟื้น พระองค์ต้องตายก่อน ก่อนพระองค์จะตาย พระองค์ต้องถูกตรึงก่อน ก่อนถูกตรึง พระองค์ต้องต่อสู้กับตัวเอง เพื่อจะให้เป็นน้ำพระทัยของพระบิดา มิใช่ความปรารถนาของพระองค์เอง นี่คือคำอธิษฐานในสวนเกทเสมเน  คืนที่พระเยซูทรงมีเหงื่อออกมาจนเป็นเหมือนเลือด นี่คือความทุกข์ทรมานที่สุดที่พระเยซูต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะตนเอง   คำเชิญชวนที่พระเยซูทรงเรียกคนให้มาเป็นสาวกของพระองค์ให้เดินในเส้นทางเดียวกัน ก็คือ

มัทธิว 16:24 24….“ถ้า​ผู้ใด​ใคร่​ตาม​เรา​มา​ให้​ผู้​นั้น​เอาชนะ​ตัวเอง และ​รับ​กางเขน​ของ​ตน​แบก​และ​ตาม​เรา​มา

 คริสเตียนทุกคนจงฟังดีๆ  เราถูกกำหนดมาให้อวยพร ดังนั้น จงตั้งเป้าที่จะรับพรเพื่อส่งต่อพรให้กับคนรอบข้าง อย่าตั้งเป้ารับพรเพื่อเสวยสุขกับพระพรคนเดียว  และพรที่เราจะส่งต่อ ก็คือการทำให้คนมาถึงวาระแห่งการพักผ่อนหย่อนใจที่แท้จริง  อะไรก็ตามที่ทำให้ไม่ได้พักผ่อน แต่กลับทำให้กลายเป็นภาระหนัก นั่นไม่ใช่พร แต่เป็นเพลิง ทำให้ร้อนรุ่ม กินไม่ได้ นอนไม่หลับ พักไม่มี เหนื่อยตลอดเวลา นั่นไม่เป็นพร   ขอให้เราเดินในทางของพระเยซูจริงๆ  ทางของพระเยซูจะนำเราไปสู่การฟื้นขึ้นมาใหม่ เราจะฟื้นไม่ได้ ถ้าเราไม่ตายต่อตัวเอง เราตายตัวเราเองไม่ได้ ถ้าเราไม่แบกกางเขน  และเราจะไปไม่ถึงการแบกกางเขน หากเราไม่ต่อสู้เพื่อเอาชนะตนเอง  และนี่คือเส้นทางก่อนที่เราจะนำสิ่งดีไปสู่คนอื่น ด้วยการอวยพร นำคนกลับใจใหม่ที่แท้จริง  คนที่กลับใจใหม่จริงๆ  จะได้รับพรที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับอับราฮัม พรของคนอิสราเอลจะเป็นของเรา เมื่อเราเดินในทางของพระเยซู  เส้นทางสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์…จงอวยพร   สิ่งที่น่าสังเกตเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับเราในวันนี้ก็คือ

1.จงกำจัดขยะอุดตันพระพร  ฮีบรู 12:1

1 เหตุ​ฉะนั้น​เมื่อ​เรา​มี​พยาน​พรั่ง​พร้อม​อยู่​รอบ​ข้าง​เช่นนี้​แล้ว ​ก็​ขอ​ให้​เรา​ละ​ทิ้ง​ทุก​อย่าง​ที่​ถ่วง​อยู่ และ​บาป​ที่​เกาะ​แน่น ขอ​ให้​เรา​วิ่ง​แข่ง​ด้วย​ความ​เพียร​พยายาม ตาม​ที่​ได้​กำหนด​ไว้​สำหรับ​เรา​…  พระเยซูสอนสาวกให้เอาชนะตนเอง ก่อนที่จะแบกกางเขน การเอาชนะตนเอง คือการทิ้งทุกอย่างที่ถ่วง บาปที่เกาะแน่น  ไม่มีใครช่วยเราได้ นี่คือการต่อสู้กับตัวเอง บางคนว่า มันยาก เราต้องเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีให้อาหารทางความคิดด้วย หากเรายังให้อาหารทางความคิดที่เป็นเนื้อหนัง เราจะคิดและทำอย่างที่คิดอย่างเนื้อหนัง แต่ถ้าเราให้อาหารทางความคิดของเราเป็นฝ่ายวิญญาณ เราจะมีเรี่ยวแรงต่อสู้กับความคิดของเนื้อหนัง เพราะพระวิญญาณกับเนื้อหนังเป็นศัตรูกัน  เราจะต่อสู้ เราจะไม่เห็นด้วย

ข้าพเจ้าเคยคิดว่าจะออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก คุมอาหาร แต่วิธีคิด ยังไม่ได้สนับสนุนให้เป็นอย่างที่ตั้งใจ ข้าพเจ้ายังคิดอยากกิน โน่นนี่นั่น  ยังคิดขี้เกียจ ไม่ได้คิดขยัน ยังคิดแบบไม่ต่อสู้ ยังคิดอย่างคนที่ยอมแพ้  แค่นี้ ก็ไม่สำเร็จ จนกระทั่งข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนวิธีคิด คือ ข้าพเจ้าอยากมีสุขภาพที่ดี อยากมีสุขภาพที่แข็งแรง อยากมีหุ่นที่ดี และอยากเฟิร์ม อยากมีกล้ามเนื้อ มันมาเป็นลำดับ  ข้าพเจ้าเลือกเวลาที่จะออกกำลังกายที่ดีต่อสไตล์ชีวิตของตนเอง คือตื่นเช้า ข้าพเจ้าเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ไม่คิดเหมือนเดิม วันนี้ ได้ชื่นชมสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น ข้าพเจ้าได้กำจัดขยะอุดตันพระพร พระเจ้าก็ทรงอวยพร สุขภาพข้าพเจ้า  แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สิ่งที่คิดว่า เป็นคำสาปแช่งของครอบครัวที่จะส่งต่อมายังเรา นั่นคือ โรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ มันมาไม่ถึง เพราะพระพร ทำลายคำแช่งสาป ข้าพเจ้ากลับใจใหม่ และกลับใจใหม่หลายเรื่องในชีวิต รวมทั้งเรื่องกิน เรื่องดื่ม เรื่องการพักผ่อน เรื่องการใช้เวลา และวิธีคิด จงจัดการกับสิ่งที่เป็นขยะอุดตันพระพร

2.จงจัดการชีวิตด้วยจิตใจใหม่  ฮีบรู 12:15

15 จง​ระวัง​ให้​ดี​อย่า​ให้​ใคร​เพิกเฉย​ต่อ​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า และ​อย่า​ให้​มี​ราก​ขม​ขื่น​งอก​ขึ้น​มา ทำ​ความ​ยุ่งยาก​ให้ ซึ่ง​จะ​เป็น​เหตุ​ให้​คน​เป็น​อัน​มาก​เสีย​ไป​  พระคัมภีร์สุภาษิตได้กล่าวไว้เกี่ยวกับชีวิตอย่างนี้ว่า

สุภาษิต 4:23 23 จง​รักษา​ใจ​ของ​เจ้า​ด้วย​ความ​ระวัง​ระไว​รอบ​ด้าน เพราะ​ชีวิต​เริ่มต้น​ออกมา​จาก​ใจ

คำว่า  “รักษา” รากศัพท์ภาษาฮีบรู แปลว่า เป็นคนยาม ที่ทำหน้าที่คุ้มกัน  รักษาไว้ เชื่อฟัง…เหมือนกับสิ่งที่ปิดผนึกไม่ให้ถูกแกะออกได้  “ใจ” เป็นศูนย์กลางของอารมณ์ ความคิด  แรงบันดาลใจ ความกล้าหาญ และการกระทำ การจะเป็นคนยามของใจที่พระคัมภีร์สุภาษิตพูดถึง คือใจที่มีคุณภาพ ใจที่เป็นของคนชอบธรรม ใจที่ไม่สร้างความยุ่งยากให้กับชีวิตและคนรอบข้าง

โรม 12:2 2 อย่า​ประพฤติ​ตาม​อย่าง​คน​ใน​ยุค​นี้ แต่​จง​รับ​การ​เปลี่ยนแปลง​จิตใจ แล้ว​อุปนิสัย​ของ​ท่าน​จึง​จะ​เปลี่ยน​ใหม่ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ทราบ​น้ำ​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า จะ​ได้​รู้​ว่า​อะไร​ดี อะไร​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​และ​อะไร​ดี​ยอด​เยี่ยม

นี่คือการจัดการชีวิตด้วยจิตใจใหม่  คำอวยพรจะออกมาจากชีวิตของเรา เมื่อเรามีจิตใจใหม่ ไม่ยากที่จะอวยพร  บ่อยครั้งข้าพเจ้าให้พวกเราจับคู่กันอวยพรกัน หลายคนรู้สึกยากที่จะมีคำอวยพรออกมาจากปากของตนเอง  ลองให้คำอวยพรนั้นมาจากจิตใจ แล้วจะพบว่า ไม่ยากที่จะอวยพร

3.จงปรารถนารับพรอย่างยาโคบ  ฮีบรู 12:16-17

​16 อย่า​ให้​ใคร​เป็น​คน​ลามก หรือ​เป็น​คน​ผิด​ธัมมะ​เหมือน​อย่าง​เอซาว ผู้​ได้​เอา​สิทธิ​ของ​บุตร​หัวปี​นั้น​ขาย​เสีย เพราะ​เห็น​แก่​อาหาร​เพียง​มื้อ​เดียว17 เพราะ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​รู้อยู่​แล้ว​ว่า ต่อมา​ภายหลัง​เมื่อ​เอซาว​อยาก​ได้รับ​พร​นั้น​เป็น​มรดก เขา​ก็​ได้​รับ​คำ​ปฏิเสธ เพราะ​เขา​ไม่​มี​หนทาง​แก้ไข​เลย ถึงแม้ว่า​ได้​กลับ​ใจ​แสวงหา​จน​น้ำตา​ไหล

แม้เราจะไม่ได้เป็นบุตรหัวปี แต่เราสามารถที่จะรับพรอย่างบุตรหัวปีได้ หากเรามีความปรารถนาอย่างเดียวกันกับยาโคบ  ยาโคบมีความเชื่อ เขาพยายาม และพยายาม และเมื่อมีโอกาส ยาโคบกล้าที่จะพูดเพื่อให้สิทธิ์ที่ไม่ใช่ของตนเอง มาเป็นของตนเอง  ข้าพเจ้าตีความการกระทำของยาโคบคือ ความเชื่อ

ฮีบรู11:1 1 ความ​เชื่อ​คือ​ความ​แน่ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​เรา​หวัง​ไว้ เป็น​ความ​รู้สึก​มั่นใจ​ว่า สิ่ง​ที่​ยัง​ไม่ได้​เห็น​นั้น​มี​จริง​ 

ในความเป็นจริง ยาโคบหมดสิทธิ์ไปแล้ว แต่เขายังมีความเชื่อและความปรารถนา ที่จะเป็นผู้สืบทอดพรจากพ่อของตนเอง มันใม่ใช่สิ่งที่ผิด หรือเป็นบาปเลยที่จะเชื่อและปรารถนาสิ่งที่ดี (พร)

1ทิโมธี 3:11 คำ​นี้​เป็น​คำ​จริง คือ​ว่า​ถ้า​ผู้ใด​ปรารถนา​หน้าที่​ผู้ปกครอง​ดูแล​คริสตจักร ผู้​นั้น​ก็​ปรารถนา​กิจการ​งาน​ที่​ประเสริฐ​ 

อย่าเป็นอย่างเอซาวที่นอกจากจะไม่ปรารถนาแล้ว ยังทำลายสิทธิ์ของตนเอง ซึ่งในสิทธิ์นั้น เอซาวมองแค่ว่า มันทำอะไรให้กับเขาบ้าง แทนที่เอซาวจะมองว่า ในสิทธิ์ที่ตนเองมีนั้น เขาจะทำอะไรเพื่อคนอื่นได้บ้าง

ปฐมกาล 25:29-34 29 วัน​หนึ่ง​ขณะที่​ยาโคบ​ต้ม​อาหาร​อยู่ เอซาว​กลับมา​จาก​ท้อง​ทุ่ง​หิว​จัด​อด​อยาก​30 เอซาว​พูด​กับ​ยาโคบ​ว่า “ขอ​ให้​ข้า​กิน​ของ​แดง​นั้น ของ​แดง​นั้นน่ะ เพราะ​เรา​หิว​จัด” (​เพราะ​ฉะนั้น​เขา​จึง​เรียกชื่อ​ว่า​เอ​โดม​)​31 ยาโคบ​ว่า “ขาย​สิทธิ​บุตร​หัวปี​ของ​พี่​ให้​ฉัน​ก่อน​ซี”32 เอซาว​ว่า “ดูซิ ข้า​กำลัง​จะ​ตาย​อยู่​แล้ว สิทธิ​บุตร​หัวปี​จะ​เป็น​ประโยชน์​อะไร​แก่​ข้า”33 ยาโคบ​ว่า “สาบาน​ให้​ฉัน​ก่อน” เอซาว​จึง​สาบาน​ให้ และ​ขาย​สิทธิ​บุตร​หัวปี​ของ​ตน​แก่​ยาโคบ34 ยาโคบจึง​ให้​ขนม​ปัง​และ​ถั่ว​แดง​ต้ม​แก่​เอซาว เขา​ก็​กิน​และ​ดื่ม แล้ว​ลุก​ไป ดังนี้​เอซาว​ก็​ดู​หมิ่น​สิทธิ​บุตร​หัวปี​ของ​ตน​

เอซาวไม่เพียงไม่ใส่ใจกับสิทธิ์บุตรหัวปี แต่เอซาวยังดูหมิ่นดูถูกช่องทางแห่งพระพรนี้ ด้วยการตั้งเป็นราคาที่ถูกเท่ากับอาหารจานเดียว และก็ไม่สำนึก ไม่กลับใจใหม่ จนกระทั่งพ่อของตนเองใกล้จะตาย ถึงจะตระหนัก ก็สายเกินไปแล้ว พ่อคือคนที่จะอวยพร เปรียบเหมือนพรใกล้จะจากไป เอซาวถึงจะรู้ว่า ตัวเองได้พลาดพระพรของตนเองแล้ว

ปฐมกาล 27:34,38  34 เมื่อ​เอซาว​ได้​ยิน​บิดา​กล่าว​เช่นนั้น​ก็​ร้อง​ออกมา​เสียง​ดัง​ด้วย​ความ​ขม​ขื่น และ​พูด​กับ​บิดา​ว่า “คุณ​พ่อ​ครับ ขอ​อวย​พร​ผม ขอ​อวย​พร​ผม​ด้วย”….38 เอซาว​พูด​กับ​บิดา​ว่า “พ่อ​ครับ พ่อ​มี​พร​แต่​เพียง​พร​เดียว​เท่านั้น​หรือ พ่อ​ครับ ขอ​อวย​พร​ลูก ขอ​อวย​พร​ลูก​ด้วย” แล้ว​เอซาว​ก็​ตะเบ็ง​เสียง​ร้องไห้ 

นักวิชาการพระคัมภีร์ได้วิเคราะห์ว่า เอซาวพลาดพระพรที่เขาควรได้รับ เพราะตัวเอง เอซาวได้ทำบาปห้าอย่างอันได้แก่  1. ฆ่าคนบริสุทธิ์ 2. นอนกับหญิงพรมจารีย์ก่อนแต่งงาน 3. ปฏิเสธการดำรงอยู่ของพระเจ้า 4. ดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปีของตนเอง 5. อยากให้พ่อตาย และอยากจะเอาชีวิตของยาโคบ  สิ่งที่เอซาวควรได้จึงหลุดลอยไปอยู่กับคนที่มีความปรารถนา และเป็นผู้อารักขาที่ดี เราจะพบว่า ยาโคบมีชีวิตบั้นปลายที่ดี  ในขณะที่เกิดการกันดารอาหารทั่วโลก พรที่ยาโคบได้รับ ทำให้เขาได้อยู่ในที่ที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ทีสุด คืออียิปต์ และโยเซฟ ลูกชายของยาโคบเป็นถึงผู้นำระดับสูงรองจากฟาโรห์   พรที่ยาโคบได้รับส่งต่อไปยังลูกทุกคน และไปถึงอิสราเอลสิบสองเผ่าให้เข้าแผ่นดินคานาอัน ที่อุดมไปด้วยน้ำผึ้งและน้ำนม

เยเรมีย์ 17:7-8 7 “คน​ที่​วางใจ​ใน​พระ​เจ้า​ย่อม​ได้รับ​พระ​พร คือ​ผู้​ที่​ความ​วางใจ​ของ​เขา​อยู่​ใน​พระ​เจ้า8 เขา​เป็น​เหมือน​ต้นไม้​ที่​ปลูก​ไว้​ริมน้ำ ซึ่ง​หยั่ง​ราก​ของ​มัน​ออกไป​ข้าง​ลำ​น้ำ เมื่อ​แดด​ส่อง​มาถึง​ก็​ไม่​กลัว เพราะ​ใบ​ของ​มัน​คง​เขียว​อยู่​เสมอ และ​ไม่​กระวน​กระวาย​ใน​ปี​ที่​แห้ง​แล้ง เพราะ​มัน​ไม่​หยุด​ที่​จะ​ออก​ผล”

 “สู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์….จงอวยพร”

1.จงกำจัดขยะอุดตันพระพร 

2.จงจัดการชีวิตด้วยจิตใจใหม่

3.จงปรารถนารับพรอย่างยาโคบ 

Leave a Comment