“ยอดภูเขา…หรือหินโสโครก”

หลายปีมาแล้วที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ชื่อ Bell Rock lighthouse ประภาคารบนหินโสโครกที่ชื่อ เบลล์ร็อค อยู่ในประเทศสก๊อตแลนด์ เป็นภาพยนตร์สารคดีที่สร้างโดย เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิค ชาแนล ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในความเชื่อของวิศวกรหนุ่มคนหนึ่ง ชื่อ โรเบิร์ท สตีเฟ่น เขาเชื่อว่า ที่บริเวณหินโสโครกเบลล์ร็อค ซึ่งเป็นที่ที่นักเรือมากมายต้องจบชีวิตลง ณ บริเวณนั้น เพราะเมื่อน้ำขึ้น จะทำให้ไม่สามารถมองเห็นหินโสโครกบริเวณนั้นได้ เป็นบริเวณที่ห่างจากฝั่งประมาณ 12 ไมล์ โรเบิร์ทเชื่อว่า สามารถสร้างประภาคารเพื่อจะส่งสัญญาณให้กับนักเดินเรือรู้ว่า บริเวณนี้อันตราย โดยเฉพาะในเวลากลางคืน นี่คือเรื่องราวของความพยายามที่จะช่วยชีวิตคนเมื่อสองร้อยปีที่แล้ว ที่ไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้ที่ทันสมัยอย่างในยุคของเรา และบริเวณหินโสโครกนี้ จะมีเวลาน้ำลงให้มองเห็นหินโสโครก และเมื่อน้ำขึ้น ก็จะกลบบริเวณนั้น ดังนั้นคนงานที่ทำงานจะต้องรอเวลาน้ำลง ก็จะรีบสร้างๆๆๆๆ น้ำขึ้นก็จะต้องนั่งเรือกลับฝั่ง น้ำลงก็จะกลับมาสร้างอีก ต้องขุด ต้องเจาะ ต้องตั้งเสา ต้องเผชิญกับคลื่นลม และยังมีวันที่เรียกว่า วันหยุดสะบาโต ที่พวกเขาซึ่งเป็นชาวคริสตชน จะต้องหยุดเพื่อนมัสการพระเจ้า บางวันน้ำลงตรงกับวันอาทิตย์ เป็นโอกาสที่จะทำงาน เกิดการต้เถียงกันว่าจะหยุดดีไม่หยุดดี น่าสนใจมากที่ภาพยนตร์ตอนนี้ได้ฉายความจริงว่า พวกเขามาถึงบทสรุปว่า การสร้างประภาคารครั้งนี้ เร่งด่วน หมายถึงการช่วยชีวิตคน สะบาโตเพื่อมนุษย์ มิใช่มนุษย์เพื่อสะบาโต พวกเขาจึงเดินหน้าในโอกาสที่น้ำลงต้องรีบสร้าง เป้าหมายคือช่วยนักเดินเรือมิให้มาเรือแตกบริเวณนี้ให้ทันฤดูพายุ ทำไมหินที่อยู่ในกลางทะเลจึงถูกเรียกว่าหินโสโครก  พจนานุกรมได้ให้นิยามคำว่า หินโสโครกคือแนวพืดหินหรือโขดหินใต้นํ้าใกล้ๆผิวพื้นน้ำทะเล อาจมีบางส่วนโผล่พ้นน้ำหรือปริ่มน้ำก็ได้ เป็นอันตรายแก่การเดินเรือ จึงจำเป็นที่จะต้องมีประภาคารบนหินโสโครกเพื่อส่งสัญญาณแก่นักเดินเรือให้รู้แนวหินโสโครกนี้ เรื่องราวของผู้ที่พยายามสร้างประภาคารเบลล์ร็อคนี้ให้บทเรียนสอนชีวิตเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสตชนว่า เรากำลังดำเนินชีวิตเป็นผู้ที่กำลังช่วยคนมากมายให้รอดชีวิตจากหินโสโครกที่เรือชีวิตมากมายกำลังแล่นเข้าใกล้ และอาจจมลงเพราะไปชนหินเหล่านั้น พระเยซูคริสต์ทรงตรัสสอนสาวกว่า ชีวิตของพวกเขาเป็นเหมือนกับตะเกียงที่ถูกจุดแล้วจะต้องตั้งอยู่บนภูเขา เพื่อส่องสว่าง หินโสโครกก็คือยอดเขาใต้ทะเลที่นักเดินเรือแล่นผ่านไปมา หินโสโครกได้กลายเป็นยอดภูเขาทันทีที่มีประภาคารตั้งเพื่อส่องสว่าง แต่ยอดเขาใต้น้ำที่ไม่มีประภาคารก็คือหินโสโครกที่เป็นเหตุให้เรือชีวิตมากมายต้องอับปางลงได้ มัทธิว 5:14-16 14 “ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​ความ​สว่าง​ของ​โลก นคร​ซึ่ง​อยู่​บน​ภูเขา​จะ​ปิดบัง​ไว้​ไม่ได้​15 เมื่อ​จุด​ตะเกียง​แล้ว ไม่​มี​ผู้ใด​เอา​ถัง​ครอบ​ไว้ ย่อม​ตั้ง​ไว้​บน​เชิง​ตะเกียง จะ​ได้​ส่อง​สว่าง​แก่​ทุก​คน​ที่​อยู่​ใน​เรือน​นั้น​16 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​เหมือนกับ​ตะเกียง จง​ส่อง​สว่าง​แก่​คน​ทั้ง​ปวง เพื่อ​ว่า​เมื่อ​เขา​ได้​เห็น​ความ​ดี​ที่​ท่าน​ทำ เขา​จะ​ได้​สรรเสริญ​พระ​บิดา​ของ​ท่าน ผู้​ทรง​อยู่​ใน​สวรรค์

Leave a Comment