“ปรึกษาพระเยซู….ปรึกษาให้สุดทาง”

สุภาษิต 11:14 ที่​ไหน​ที่​ไม่​มี​การ​นำ ประชาชน​ก็​ล้ม​ลง แต่​ใน​ที่​ซึ่ง​มี​ที่​ปรึกษา​มาก​ย่อม​มี​ความ​ปลอดภัย

สุภาษิต 24:6 เพราะ​ว่า​โดย​การ​นำ​ที่​ฉลาด เจ้า​ก็​เข้า​สงคราม​ได้ และ​ด้วย​มี​ที่​ปรึกษา​มากๆ ​ก็​มี​ชัย​ชนะ

ในยุคปัจจุบันของเรา มีอาชีพหนึ่งที่ทำรายได้อย่างมากมาย นั่นคือการเป็นที่ปรึกษาในสาขาอาชีพนั้นๆ คนที่มีอาชีพเกี่ยวกับการเงิน ก็จะจ้างที่ปรึกษาด้านการเงิน ที่ปรึกษาก็จะทำการบ้านให้ ว่าควรเอาเงินไปลงทุนอะไรที่จะทำให้เงินต่อเงินได้ เพราะทุกวัน เงินลดค่าลง หากเก็บเงินไว้ไม่ทำอะไร ค่าของเงินก็จะหดลง ที่ปรึกษาจะทำหน้าที่ชี้แนะวิธีที่จะประสบความสำเร็จทางด้านการบริหารเงิน นี่เป็นตัวอย่างของที่ปรึกษาที่มีความชำนาญ มุมมองที่กว้างไกล คำถามก็คือว่า ทุกๆวัน ชีวิตของเรากำลังเดินหน้าหรือถอยหลัง เดินหน้าก็คือการขยายพื้นที่ชีวิตต่อไป เหมือนทหารที่รบชนะก็ยึดพื้นที่กว้างขึ้น  ถอยหลังก็คือการสูญเสียพื้นที่ชีวิต  ถูกศัตรูรุกคืบ ถูกยึดครองพื้นที่ ต่อสู้ทีไรก็พ่ายแพ้ ไม่มีสันติสุข ไม่รู้สึกปลอดภัย เยเรมีย์ 29:11 ​พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า เพราะ​เรา​รู้​แผนงาน​ที่​เรา​มี​ไว้​สำหรับ​เจ้า เป็น​แผน งาน​เพื่อ​สวัสดิภาพ ไม่ใช่​เพื่อ​ทุกข​ภาพ เพื่อ​จะ​ให้​อนาคต​และ​ความ​หวัง​ใจ​แก่​เจ้า รากศัพท์ภาษาฮีบรูคำว่า สวัสดิภาพ แปลว่า สงบ มีความสุข  พระประสงค์ของพระเจ้าคือให้ชีวิตของทุกคนมีความสงบสุข เรารู้ว่า ไม่ง่ายที่จะมีความสงบสุขได้ในท่ามกลามความกลัว ความหวั่นไหว และความสับสน เราต้องการที่ปรึกษาที่รอบคอบ รอบรู้ และสามารถที่จะนำพาเราไปถึงความสงบสุขที่แท้จริงได้ อิสยาห์ 9:6  ด้วย​มี​เด็ก​คน​หนึ่ง​เกิด​มา​เพื่อ​เรา มี​บุตร​ชาย​คน​หนึ่ง​ประทาน​มา​ให้​เรา และ​การ​ปกครอง​จะ​อยู่​ที่​บ่า​ของ​ท่าน และ​ท่าน​จะ​เรียก​นาม​ของ​ท่าน​ว่า “ที่​ปรึกษา​มหัศจรรย์ ​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​มหิทธิ​ฤทธิ์ ​พระ​บิดา​นิรันดร์ องค์​สันติ​ราช”  นี่คือคำทำนายถึงการมาเกิดของพระเยซูคริสต์ พระองค์ถูกขนานนามว่า ที่ปรึกษามหัศจรรย์ และปิดท้ายด้วยชื่อที่เรียกพระองค์ว่า องค์สันติราช  คำว่า ที่ปรึกษามหัศจรรย์ แปลว่า รอบคอบ คำว่า องค์สันติราช เป็นตำแหน่งของผู้บังคับ บัญชาการรบ พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังบอกเราว่า สถานะของเราเหมือนกับทหารที่รอฟังคำสั่งจากผู้เชี่ยว ชาญในการรบ และออกรบร่วมกัน กองทัพใดที่มีทั้งแม่ทัพ และเสนาธิการทหาร ที่จะมีคำปรึกษาที่รอบคอบ รอบรู้  การศึกนั้นชนะแน่นอน ทหารมีหน้าที่รับคำสั่ง และออกรบตามที่แม่ทัพสั่ง พระเยซูคริสต์เจ้าทรงมีทั้งความเป็นแม่ทัพ และความเป็นเสธฯ ในพระองค์ผู้เดียว ดังนั้น พระองค์จึงเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์สมชื่อ พระเยซูสามารถเป็นผู้ตรัสว่า ยอห์น 10:10 ขโมย​นั้น​ย่อม​มา​เพื่อ​จะ​ลัก​และ​ฆ่า​และ​ทำลาย​เสีย เรา​ได้มา​เพื่อ​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​ชีวิต และ​จะ​ได้​อย่าง​ครบ​บริบูรณ์​  พระเยซูทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย เป็นปฐมและอวสาน พระองค์จึงสามารถนำเราไปถึงความครบบริบูรณ์ได้  จงปรึกษาพระองค์ให้สุดทาง….อย่าครึ่งๆกลางๆ  อย่าหยุดที่จะปรึกษา อย่าหยุดที่จะอธิษฐานและรอคอยคำตอบจากพระองค์

By admin