“สู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์…ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้”

ในยุคของเรามีคำศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย  สำหรับคนที่สนใจเรื่องสุขภาพจะรู้จักคำว่า  กินคลีน  คลีนแปลว่าสะอาด  แต่คำว่า กินคลีนไม่ได้แปลว่ากินสะอาด แต่แปลว่า กินอาหารที่มีความสดใหม่ เช่นผักสด ผลไม้สด หรืออาหารปรุงสด ไม่แปรสภาพ  คำว่า แปรสภาพ หรือแปรรูป คือการเอาอาหารไปหมัก ดอง หรือทำด้วยกรรมวิธีที่ทำให้เก็บในสภาพใหม่ได้นานๆ โดยไม่เน่าเสีย มีคำหนึ่งกล่าวว่า อาหารอายุสั้น กินแล้วอายุยืน อาหารอายุยืน กินแล้วอายุสั้น  ดังนั้น ความหมายของคำว่า กินคลีน จึงเป็นที่สนใจของคนที่รักสุขภาพ  และเป็นคนที่ต้องการมีอายุยืน เขาจึงเลือกกินอาหารที่สดใหม่  ปรุงใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่ทำอาหารเพื่อเหลือเก็บ เพราะต้องการคุณค่าของอาหารเต็มๆ ไม่ใช่เพื่ออร่อยอย่างเดียว เราจะพบความจริงของชีวิตที่แข็งแรงทางฝ่ายร่างกายต้องการสิ่งที่เรียกว่า “ใหม่”  แล้วชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรายิ่งต้องการสิ่งใหม่กว่านั้นหรือ

วันนี้ ข้าพเจ้าเกริ่นเรื่องนี้ เพื่อจะนำพี่น้องเข้าสู่หัวข้อคำเทศนา ที่เกี่ยวกับเส้นทางชีวิต “สู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์…ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้” ปัจจัยสำคัญอันหนึ่งก็คือ คำว่า “ใหม่”  การจะไปให้ถึงชีวิตที่สมบูรณ์ (ไพบูลย์ของพระคริสต์) เพื่อจะมีประสบการณ์กับคำว่า Nothing is impossible for God ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า เรียกร้องให้ต้องมีคำว่า “ใหม่” เข้ามาเกี่ยวข้อง หากเราย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของแผนการไถ่บาปให้กับมนุษย์ทั้งโลกเมื่อสองพันปีที่แล้ว พระเจ้าทรงให้พระเยซูมาบังเกิดในโลกนี้ด้วยคำว่า ไม่มีสิ่งที่ที่พระเจ้าทำไม่ได้

ลูกา 1:37 37 เพราะ​ว่า​ไม่​มี​สิ่ง​หนึ่ง​สิ่ง​ใด​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ทรง​กระทำ​ไม่ได้”

ทูตสวรรค์ได้บอกกับนางมารีย์ถึงญาติของเธอที่ชื่อนางอลิซาเบ็ธ (แม่ของยอห์น) เป็นหมันและชรา ยังสามารถตั้งท้องยอห์บัพติศโต แล้วนางมารีย์ที่เป็นหญิงพรมจารีย์ ก็จะตั้งท้องพระเยซูโดยไม่ได้สมสู่กับชายใดเลย เป็นวิธีที่พระเยซูมาเกิดด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า ทำไมพระเจ้าจะทำไม่ได้  เป็นสิ่งใหม่  ที่ไม่เคยมีมาก่อน  เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ ไม่เคยรู้จัก คำว่า “ใหม่” ที่ใช้กับประสบการณ์นี้ คือความมหัศจรรย์และเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า  มนุษย์ทั้งหลายต้องการความมหัศจรรย์และฤทธิ์เดชนี้จากพระเจ้า “ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทำไม่ได้”  แต่อย่าให้เรามองความมหัศจรรย์และฤทธิ์เดชของพระเจ้าเป็นแก้วสารพัดนึก  เพื่อตอบโจทย์สิ่งที่เราอยากได้  ขอให้เราพิจารณาค่านิยมของพระคัมภีร์แตกต่างจากค่านิยมอย่างโลก  พระคัมภีร์เตือนเราว่า อย่ารักโลก

1ยอห์น 2:15-17 15 อย่า​รัก​โลก​หรือ​สิ่งของ​ใน​โลก ถ้า​ผู้ใด​รัก​โลก ความ​รัก​ต่อ​พระ​บิดา​ไม่ได้​อยู่​ใน​ผู้​นั้น​16 เพราะ​ว่า​สารพัด​ซึ่ง​มี​อยู่​ใน​โลก คือ​ตัณหา​ของ​เนื้อ​หนัง​และ​ตัณหา​ของ​ตา และ​ความ​ทะนง​ใน​ลาภ​ยศ​ไม่ได้​เกิด​มา​จาก​พระ​บิดา แต่​เกิด​มา​จาก​โลก​17 และ​โลก​กับ​สิ่ง​ที่​ยั่วยวน​ของ​โลก​กำลัง​ล่วง​ไป แต่​ผู้​ที่​ประพฤติ​ตาม​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า​จะ​ดำรง​อยู่​เป็น​นิตย์​

ดังนั้น มุมมองของการเข้าสู่ความมหัศจรรย์และฤทธิ์เดชที่ไม่จำกัดของพระเจ้า ไม่ใช่เรื่องของวัตถุนิยม บริโภคนิยม แต่เป็นเรื่องของชีวิต และการเปลี่ยนแปลงชีวิตสู่ชีวิตใหม่  พระเยซูได้ใช้คำว่า “ใหม่” สองคำ เพื่อให้ผู้ที่ตั้งใจเดินในทางของพระองค์ ไปได้ถึงสุดทาง และพบกับความไพบูลย์ (ชีวิตที่สมบูรณ์แบบตามค่านิยมของพระคัมภีร์)

ลูกา 5:36-39 36 ​พระ​องค์​ยัง​ตรัส​คำ​เปรียบ​ข้อ​หนึ่ง​แก่​เขา​ด้วย​ว่า “ไม่​มี​ผู้ใด​ฉีก​ท่อน​ผ้า​จาก​เสื้อ​ใหม่​มา​ปะ​เสื้อ​เก่า ถ้า​ทำ​อย่าง​นั้น​เสื้อ​ใหม่​นั้น​จะ​ขาด​เสีย​ไป ทั้ง​ท่อน​ผ้า​ที่​เอา​มา​จาก​เสื้อ​ใหม่​นั้น​ก็​จะ​ไม่​สม​กับ​เสื้อ​เก่า​ด้วย​37 ไม่​มี​ผู้ใด​เอา​น้ำ​องุ่น​หมัก​ใหม่​มา​ใส่​ไว้​ใน​ถุง​หนัง​เก่า ถ้า​ทำ​อย่าง​นั้น​น้ำ​องุ่น​หมัก​จะ​ทำ​ให้​ถุง​หนัง​เก่า​ขาด​ไป และ​น้ำ​องุ่น​จะ​รั่ว ถุง​หนัง​ก็​จะ​เสีย​ไป​ด้วย​38 แต่​น้ำ​องุ่น​หมัก​ใหม่​ต้อง​ใส่​ใน​ถุง​หนัง​ใหม่​39 ไม่​มี​ผู้ใด​เมื่อ​กิน​เหล้า​องุ่น​เก่า​แล้ว จะ​อยาก​ได้​น้ำ​องุ่น​หมัก​ใหม่​เพราะ​เขา​ย่อม​ว่า ‘ของ​เก่า​นั้น​ดี​แล้ว​’ ”

คำว่า “ใหม่” ที่พระเยซูใช้กับผ้าใหม่  พระเยซูใช้คำว่า ไคนอส แปลว่า ใหม่ (ไม่เหมือนที่เคยเป็น)  และอีกคำว่า “ใหม่” ที่ใช้กับน้ำองุ่นใหม่ คือคำว่า นีออส” แปลว่า สดใหม่ (มีคุณภาพที่ไม่เปลี่ยน) พระเยซูทรงใช้คำว่า น้ำองุ่นใหม่ (นีออส) ต้องใส่ในถุงหนังใหม่ (ไคนอส) คือภาพเปรียบเทียบชีวิตใหม่ของคริสเตียน ต้องไม่เหมือนดิม ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างที่ไม่เคยเป็น ชีวิตของคริสเตียนคนนั้นจึงจะเคลื่อนไปได้ ด้วยนีออส คือการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สดใหม่ พระวิญญาณมีคุณภาพที่ไม่เปลี่ยน  เราจะรับการเร้าใจใหม่ๆจากพระองค์ได้มากขึ้น เราต้องไม่เหมือนเดิม เราต้องเปลี่ยนใหม่ (ไคนอส) ซึ่งพระคัมภีร์เอเฟซัสได้ใช้คำว่าใหม่สองคำนี้กับคริสเตียน

เอเฟซัส 4:22-24 22 ท่าน​จง​ทิ้ง​ตัว​เก่า​ของ​ท่าน ซึ่ง​คู่​กับ​วิถี​ชีวิต​เดิม​นั้น​เสีย อัน​จะ​เสื่อม​เสีย​ไปสู่​ความ​ตาย​ตาม​ตัณหา​อัน​เป็น​ที่​หลอก​ลวง​23 และ​จง​ให้​วิญญาณ​จิต​ของ​ท่าน​เปลี่ยน​ใหม่​24 และ​ให้​ท่าน​สวม​สภาพ​ใหม่ ซึ่ง​ทรง​สร้าง​ขึ้น​ใหม่​ตาม​แบบอย่าง​ของ​พระ​เจ้า ใน​ความ​ชอบธรรม​และ​ความ​บริสุทธิ์​ที่​แท้จริง

และนี่คือสิ่งท้าทาย และเชิญชวนให้คริสเตียนทุกคนมามีประสบการณ์กับคำว่า “ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้” ที่แท้จริง ไม่ง่ายเลย ที่เราจะทิ้งตัวเก่าของเราที่อยู่กับเรามาเป็นเวลานาน

เอเฟซัส 4:25-29 25 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​จง​เลิก​พูด​มุสา​เสีย และจง​พูด​ความ​จริง​ต่อ​กัน  เพราะ​ว่า​เรา​ต่าง​ก็​เป็น​อวัยวะ​ของ​กัน​และ​กัน​26 จะ​โกรธ​ก็​โกรธ​ได้ แต่​อย่า​ทำ​บาป  อย่า​ให้​ถึง​ตะวันตก​ท่าน​ยัง​โกรธ​อยู่​27 และ​อย่า​ให้​โอกาส​แก่​มาร​28 คน​ที่​เคย​ขโมย​ก็​อย่า​ขโมย​อีก แต่​จง​ใช้​มือ​ทำงาน​ที่​ดี​ดีกว่า เพื่อ​จะ​ได้​มี​อะไรๆ แจก​ให้แก่​คน​ที่​ขัด​สน​29 อย่า​ให้​คำ​หยาบ​คาย​ออกมา​จาก​ปาก​ท่าน​เลย แต่​จง​กล่าว​คำ​ที่​ดี​และ​เป็น​ประโยชน์​ให้​เหมาะสม​กับ​ความ​ต้อง​การ เพื่อ​จะ​ได้​เป็น​คุณ​แก่​คน​ที่​ได้​ยิน​ได้​ฟัง​

การเลิกพูดโกหก จนเป็นนิสัย เลิกยาก การพูดความจริงต่อกัน ยิ่งทำยาก การเป็นอวัยวะของกันและกัน ยิ่งยาก การโกรธและไม่ทำบาปก็ยิ่งยาก และที่ยากที่สุด คือลืมสิ่งที่คนอื่นทำให้เราโกรธ ข้ามคืนแล้ว ก็ยากที่จะลืม

ทั้งหมดนี้ เรามักให้โอกาสแก่มาร  มารทำอะไร มันจะฟ้องผิด กล่าวโทษ มารจะโยนเชื้อแห่งความแตกแยก มารจะทำให้สถานการณ์ ที่เรียกว่า ประจวบเหมาะ (Coincident) ที่เราจะขาดจากกันได้ง่ายๆ หนีจากกันได้ง่ายๆ คืนดีกันยาก คุยกันยาก สิ่งเหล่านี้คือการจัดฉากที่มารรอโอกาสที่จะเฝ้ามองหาจุดเปราะบางที่จะทำลายความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่อกัน

มารจะเฝ้ามองหาคนที่มีแนวโน้มเกียจคร้าน และคนที่ชอบขโมยของคนอื่น มารจะใส่ความคิดว่า ไม่เป็นไร และความคิดเพิกเฉยต่อความเป็นบุคคของคนอื่น ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นได้ง่ายๆ  เรียกว่า ขโมย  คำว่า ขโมย ไม่ใช่แค่เรื่องของทรัพย์สิ่งของ แต่ยังหมายถึง การขโมยเวลา ขโมยความเป็นตัวตนของคนอื่นไป และแม้กระทั่งขโมยสิ่งที่ควรถวายแด่พระเจ้า สิ่งที่เป็นของพระเจ้า ก็เรียกว่าขโมยเช่นกัน

ไม่ง่ายเลยที่เราจะเปลี่ยนเป็นไคนอส  เปลี่ยนเป็นคนละคนที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป นิสัยไม่ดี ตัวเก่าของเราถูกจัดการออกไป  เราต้องการความมหัศจรรย์และฤทธิ์เดชของพระเจ้า “ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้”  เราเชื่อไม๊ว่า พระเยซูทรงสามารถเปลี่ยนเราให้เป็นไคนอส ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ด้วย นีออส คือสิ่งใหม่ที่มีคุณภาพเติมเต็มในชีวิตของเรา จำเป็นที่เราจะต้องมองเห็นความจริงบางประการดังนี้

1.ตัวเก่าทำให้หมดพลัง เอเฟซัส 4:22

22 ท่าน​จง​ทิ้ง​ตัว​เก่า​ของ​ท่าน ซึ่ง​คู่​กับ​วิถี​ชีวิต​เดิม​นั้น​เสีย อัน​จะ​เสื่อม​เสีย​ไปสู่​ความ​ตาย​ตาม​ตัณหา​อัน​เป็น​ที่​หลอก​ลวง

พระเยซูทรงสรุปในคำสอนเปรียบเทียบเรื่องเหล้าองุ่นเก่ากับเหล้าองุ่นใหม่ด้วยสำนวนว่า

ลูกา 5:39 39 ไม่​มี​ผู้ใด​เมื่อ​กิน​เหล้า​องุ่น​เก่า​แล้ว จะ​อยาก​ได้​น้ำ​องุ่น​หมัก​ใหม่​เพราะ​เขา​ย่อม​ว่า ‘ของ​เก่า​นั้น​ดี​แล้ว​’ ”

คนที่เคยเมามายกับความพอใจกิเลศตัณหาของตนเอง  จะไม่มีความปรารถนาต่อรสชาดของข่าวประเสริฐ ที่เป็นเหมือนเหล้าองุ่นใหม่ ซึ่งเป็นพระคุณ และเป็นเรื่องของจิตวิญญาณ แต่จะชอบความบาปเก่าๆ เรื่องของความอยากของเนื้อหนัง ที่กระหายอยากต่อสิ่งเหล่านั้น ชีวิตเก่านี้ได้ปฏิเสธความมหัศจรรย์และฤทธิ์เดชของพระเจ้า ไม่ใช่พระเจ้าทำไม่ได้   ที่เราเปลี่ยนไม่ได้ เพราะเราขาดพลัง ที่เราขาดพลัง เพราะเราไม่เชื่อว่า พระเจ้าทำได้ในเรา  เราเชื่อแต่ว่า สิ่งที่พระเจ้าทำได้ คือสิ่งที่เราต้องการเท่านั้น เราเชื่อเพื่อขอให้พระเจ้าตอบสนองต่อความอยากของเรา แต่เราไม่เชื่อว่า ความอยากของเราจะถูกจัดการออกไปได้โดยพระเจ้า  ตราบใดที่เราเชื่อแบบกลับหัวกลับหางนี้ ชีวิตของเราไม่มีวันเปลี่ยน และยากที่จะทิ้งตัวเก่า ไม่ใช่พระเจ้าทำไม่ได้ แต่เราต่างหากที่ไม่เชื่อ แม้เราไม่เชื่อ พระเจ้าก็ยังทำทุกสิ่งได้ ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้ มีแต่เราที่เสียประโยชน์ เพราะการไม่เชื่อของเรา

หากเรายังไม่ได้ทิ้งตัวเก่า ยังดำเนินชีวิตในวิถีชีวิตเดิมๆอยู่  เราจะมีชีวิตอยู่เหมือนโทรศัพท์ที่มีแบตเตอรี่ที่เหลือแค่เม็ดเดียว รอจังหวะของการชาร์ทพลังจากที่ต่างๆ  หรือจากคนบางคน  เราจะอยู่ในสภาพหมดพลัง  นั่น คือสภาพ ตัว​เก่า​ของ​ท่าน ซึ่ง​คู่​กับ​วิถี​ชีวิต​เดิม​นั้น​เสีย อัน​จะ​เสื่อม​เสีย​ไปสู่​ความ​ตาย​ตาม​ตัณหา​อัน​เป็น​ที่​หลอก​ลวง

จำเป็นที่เราต้องทิ้งตัวเก่า  คำว่า ทิ้ง ก็คือทิ้ง ไม่เก็บเอาไว้อีกต่อไป รวมทั้งพฤติกรรมเดิมๆ ต้องเอาออกไป เลิก ไม่ใช่ลด แต่ต้องละ (ทิ้ง)

ลองทำรายการนิสัยที่ไม่ดี คำพูดที่ไม่ดี มารยาทที่ไม่ดี มีอะไรบ้างที่ต้องทิ้ง …. ตัวเก่าทำให้เราหมดพลัง

มีผู้ชายคนหนึ่ง จูงสุนัขของตนเองออกมาอวดพลังสุนัขของตนเองกับชาวบ้านที่พบตามถนนหนทาง  พอไปเจอชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่กับสุนัขที่ขนร่วงทั้งตัว สุนัขของชายหนุ่มที่อวดว่าสุนัขของเขาเป็นสุนัขพันธ์ธิเบต มีพลังมาก เมื่อเจอสุนัขที่ขนร่วง ก็เห่าเอาเห่าเอา สุนัขขนร่วงก็เฉย เจ้าของสุนัขพันธ์ธิเบตเลยโกรธ ท้าชายชราว่า มาพนันกัน เอาสุนัขมาสู้กัน ถ้าธิเบธชนะ เขาเอาแค่ 500 แต่ถ้าธิเบตแพ้ จะให้ 2000  ชายชราตอบว่า น้อยไป ถ้าเขาแพ้ให้ 5 หมื่น แต่ถ้าธิเบตชนะ เขาจะเอาแค่ 3 หมื่น เจ้าของสุนัขพันธ์ธิเบตโกรธจัด เลยให้สุนัขของตนสู้กับสุนัขขนร่วงนั้น ผลปรากฏว่า สู้ไม่ทันถึงสองนาที สุนัขพันธ์ธิเบธแพ้อย่างราบคาบ เจ้าของพันธ์ธิเบตต้องจ่ายสามหมื่น และถามชายชราว่า สุนัขขนร่วงนั้นพันธ์อะไร ทำไมมันถึงดุและมีพลังมากกว่าสุนัขทั่วไป ชายชราตอบว่า ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นสุนัขอะไร ก่อนที่ขนมันยังไม่หลุดร่วง เรียกว่า สิงโต

1เปโตร 5:8-10  8 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​สงบ​ใจ​จง​ระวัง​ระไว​ให้​ดี ด้วย​ว่า​ศัตรู​ของ​ท่าน​คือ​มาร​วนเวียน​อยู่​รอบๆ ดุจ​สิงห์​คำราม​เที่ยว​ไป​เสาะหา​คน​ที่​มัน​จะ​กัด​กิน​ได้​ 9 จง​ต่อสู้​กับ​ศัตรู​นั้น​ด้วย​ใจ​มั่นคง​ใน​ความ​เชื่อ เพราะ​ว่า พวก​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย​ของ​ท่าน​ทั่ว​โลก ​ก็​ประสบ​ความ​ทุกข์​ลำบาก​อย่าง​เดียว​กัน​10 และ​เมื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​ทน​ทุกข์​อยู่​ชั่ว​ขณะหนึ่ง​แล้ว ​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​พระ​คุณ​ล้ำ​เลิศ ผู้​ได้​ทรง​เรียก​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เข้า​ใน​ศักดิ์ศรี​นิรันดร์​ใน​พระ​คริสต์​ ​พระ​องค์​เอง​ก็​จะ​ทรง​โปรด​ปรับปรุง​ท่าน​ให้​มั่นคง และ​มี​กำลัง​ขึ้น​ ( 2011: พระ​องค์​เอง​ก็​จะ​ทรง​ฟื้น​ฟู จะ​ทรง​ค้ำ​จุน​ให้​มั่น​คง จะ​ทรง​เสริม​เรี่ยว​แรง และ​จะ​ทรง​ให้​พวก​ท่าน​ตั้ง​มั่น​อยู่)

เปโตรกำลังบอกกับคริสเตียนในยุคนั้นว่า สิงโตเท่านั้นที่จะมีพละกำลังที่จะต่อสู้กับสิงโต   มารที่วนเวียนรอบๆคริสเตียนก็ไม่ต่างจากสิงโตขนร่วง ซึ่งคู่ต่อสู้ที่จะเอาชนะสิงโตขนร่วงได้ ต้องเป็นสิงโตเท่านั้น และต้องเป็นสิงโตที่มีกำลังมากกว่า และเปโตรได้กล่าวเป็นนัยว่า ใจมั่นคงด้วยความเชื่อ คือกุญแจสำคัญในการต่อสู้ และเป็นช่องทางที่จะรับการปรับปรุงให้มั่นคง และมีกำลังมากขึ้น ฉบับแปล 2011 ใช้สำนวนว่า ( 2011: พระ​องค์​เอง​ก็​จะ​ทรง​ฟื้น​ฟู จะ​ทรง​ค้ำ​จุน​ให้​มั่น​คง จะ​ทรง​เสริม​เรี่ยว​แรง และ​จะ​ทรง​ให้​พวก​ท่าน​ตั้ง​มั่น​อยู่)ชีวิตเก่าและวิถีเดิม คือสิ่งที่โลกนี้อุปโลกน์  (หลอกลวง) ทำให้เราคิดว่า เรามีพลัง แต่พอสู้กับคู่ต่อสู้ตัวจริง เราจะพบว่า พลังที่เราคิดว่ามีมันหายไปไหน เราอาจถูกหลอกอย่างเจ้าของสุนัขพันธ์ธิเบต และภูมิใจในภาพลวงที่สวยงามด้วยขนที่มีของสุนัขนั้น  แต่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นอย่างที่พระองค์ทรงสร้างเราให้เป็นคือเป็นสิงห์หนุ่มแห่งยูดาห์ ที่มีพละกำลังที่จะต่อสู้กับมาร (สิงโตขนร่วง)ได้

เอเฟซัส 4:22 22 ท่าน​จง​ทิ้ง​ตัว​เก่า​ของ​ท่าน ซึ่ง​คู่​กับ​วิถี​ชีวิต​เดิม​นั้น​เสีย อัน​จะ​เสื่อม​เสีย​ไปสู่​ความ​ตาย​ตาม​ตัณหา​อัน​เป็น​ที่​หลอก​ลวง

 2.จิตวิญญาณใหม่ให้พลังชีวิต เอเฟซัส 4:23

​23 และ​จง​ให้​วิญญาณ​จิต​ของ​ท่าน​เปลี่ยน​ใหม่​

ภาษากรีก คำว่า อนานีอู  (ananeoo) อนา แปลว่า ซ้ำๆหรือเข้มข้นขึ้น นีอู (นีออส) สดใหม่ (มีคุณภาพ) ใช้กับวิญญาณจิตของเรา ที่ต้องเปลี่ยนใหม่ในด้านคุณภาพที่เข้มข้นขึ้น  มีปริมาณมากขึ้น ถ้าเป็นเรื่องของความมีชีวิต หมายถึงการมีพลังชีวิตมากขึ้น  และพระเยซูทรงตรัสถึงพลังชีวิตเกิดจากจิตวิญญาณที่ให้ชีวิต   พลังชีวิตต้องรับการเติมบ่อยๆ รับบ่อย อย่างต่อเนื่อง ชีวิตให้ชีวิต

ยอห์น 6:63 63 จิต​วิญญาณ​เป็น​ที่​ให้​มี​ชีวิต ส่วน​เนื้อ​หนัง​ไม่​มี​ประโยชน์​อัน​ใด ถ้อยคำ​ซึ่ง​เรา​ได้​กล่าว​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​นั้น เป็น​จิต​วิญญาณ​และ​เป็น​ชีวิต​

 เรื่องของเนื้อหนัง นอกจากจะไม่ให้ชีวิตแล้ว ยังบั่นทอนชีวิต ยิ่งตอบสนองต่อเนื้อหนังเท่าไร พลังชีวิตยิ่งหมดไป การโด๊ปฝ่ายร่างกายให้พลังแค่ฝ่ายร่างกาย จำเป็นที่เราจะต้องโด๊ปฝ่ายวิญญาณ เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซ้ำๆ เข้มข้นขึ้น

มัทธิว 4:44 ฝ่าย​พระ​องค์​ตรัส​ตอบ​ว่า “มี​พระ​คัมภีร์​เขียน​ไว้​ว่า ‘มนุษย์​จะ​บำรุง​ชีวิต​ด้วย​อาหาร​สิ่ง​เดียว​หา​มิได้ แต่​บำรุง​ด้วย​พระ​วจนะ​ทุก​คำ ซึ่ง​ออกมา​จาก​พระ​โอษฐ์​ของ​พระ​เจ้า’ ”

 ยอห์น 10:10 ขโมย​นั้น​ย่อม​มา​เพื่อ​จะ​ลัก​และ​ฆ่า​และ​ทำลาย​เสีย เรา​ได้มา​เพื่อ​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​ชีวิต และ​จะ​ได้​อย่าง​ครบ​บริบูรณ์​

พระเยซูสามารถเป็นแหล่งชีวิตให้กับจิตวิญญาณของเราได้ อย่าหลงไปแสวงหาพลังชีวิตจากสิ่งอื่นๆที่โลกนี้อุปโลกน์ไว้มากมาย  มีคริสเตียนไม่น้อยที่หลงไปชาร์ทพลังอย่างอื่น แทนที่จะชาร์ทพลังชีวิต ที่พระเยซูทรงเป็นแหล่งกำเนิดพลังชีวิตให้กับเราแล้ว

ค่านิยมของโลกนี้ กำลังหลอกคนมากมายให้หลงไปกับพลังชีวิตที่ชาร์ทแล้วชาร์ทอีก ไม่มีวันเต็ม “ถมเท่าไรไม่รู้จักพอ”  และขาดพลังที่จะสู้กับศัตรูตัวจริง คือสิงโตขนร่วง อย่าหลงกับการหลอกลวงนั้น

มัทธิว 5:33 “บุคคล​ผู้ใด รู้สึก​บกพร่อง​ฝ่าย​วิญญาณ ผู้​นั้น​เป็น​สุข เพราะ​แผ่นดิน​สวรรค์​เป็น​ของ​เขา (2011 “คน​ที่​ยาก​จน​ด้าน​จิต​วิญ​ญาณ​ก็​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​แผ่น​ดิน​สวรรค์​เป็น​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย

จิตวิญญาณใหม่ จะหิวกระหายความชอบธรรมของพระเจ้า หิวกระหายทุกอย่างที่มาจากพระเจ้า และรู้สึกไม่อยากกับความต้องการของเนื้อหนัง  หรือรู้สึกมีแรงกำลังที่จะปฏิเสธความต้องการของเนื้อหนัง นั่นแหละคือจิตวิญญาณใหม่ที่มีพลังชีวิตจริงๆเป็นจิตวิญญาณที่ให้พลังชีวิต ยิ่งใช้ยิ่งให้พลัง ไม่ใช่ยิ่งใช้ยิ่งหมดพลัง นั่นไม่ใช่ของแท้

ข้าพเจ้าได้ดูวีดีโอการผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยฝีมือคนไทย แบบลูกทุ่ง แต่อเมซิ่ง เพราะเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้ มันทำงานตลอดเวลา ไม่ได้ใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงใดๆ เมื่อมันสตาร์ทติดแล้ว  แต่มันจะสามารถผลิตไฟฟ้าป้อนเข้าตัวของมันเอง  และไฟฟ้าที่ป้อนเข้าเครื่องก็ทำให้มันวิ่งต่อไปในการผลิตไฟฟ้า มันจะหยุดก็ต่อเมื่อเจ้าของมาสั่งให้มันหยุดด้วยสวิทนั่นเอง

พระเยซูได้ตรัสเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่ให้พลังชีวิตของคริสเตียนในลักษณะเดียวกันนี้เช่นกัน

ยอห์น 4:14  14 แต่​ผู้​ที่​ดื่ม​น้ำ​ซึ่ง​เรา​จะ​ให้แก่​เขา​นั้น จะ​ไม่​กระหาย​อีก​เลย น้ำ​ซึ่ง​เรา​จะ​ให้​เขา​นั้น จะ​บังเกิด​เป็น​บ่อ​น้ำพุ​ใน​ตัว​เขา​พลุ่ง​ขึ้น​ถึง​ชีวิต​นิรันดร์”

จิตวิญญาณที่ให้พลังชีวิต ต้องเป็นจิตวิญญาณที่รับการบำรุงเลี้ยงจากพระเยซู  คำถามก็คือว่า ทุกวันนี้ จิตวิญญาณของเรากำลังโหยหาอะไร มันเป็นจิตวิญญาณเก่า หรือ จิตวิญญาณนีออส ที่หิวและอิ่มในเวลาเดียวกัน จนถึงชีวิตนิรันดร์ ไม่ต้องรับการเติมเต็มจากสิ่งที่มาจากโลกภายนอก เมื่อก่อนข้าพเจ้าไม่เข้าใจ จนวันนี้ข้าพเจ้าค้นพบสิ่งนี้ในตัวของข้าพเจ้าเองแล้ว ขอพระเจ้าทรงทำให้พี่น้องค้นพบบ่อน้ำพุนี้ในตัวของท่าน  พลังชีวิตที่ไม่มีวันหมด แม้ในยามที่สถานการณ์ดูเหมือนจะผลาญพลังชีวิต เราก็ยังมีพลังชีวิตสดใหม่ได้เสมอ โดยการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซ้ำๆ อยู่เรื่อยๆ

 3.ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เอเฟซัส 4:24

24 และ​ให้​ท่าน​สวม​สภาพ​ใหม่ ซึ่ง​ทรง​สร้าง​ขึ้น​ใหม่​ตาม​แบบอย่าง​ของ​พระ​เจ้า ใน​ความ​ชอบธรรม​และ​ความ​บริสุทธิ์​ที่​แท้จริง

ไคนอส  ถูกใช้ในข้อนี้ กับการสวมสภาพใหม่  (สร้างใหม่) ตามแบบอย่างของพระเจ้า ไม่เคยมีมาก่อน ชอบธรรมและบริสุทธิ์ที่แท้จริง

พระเยซูทรงตรัสถึงถุงหนังใหม่ ที่ต้องเป็นไคนอส คือสามารถรับน้ำองุ่นใหม่ นีออสได้  การสวมสภาพใหม่ ที่สร้างและออกแบบโดยพระเจ้า คือการเป็นอย่างที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็น ซึ่งมักจะสวนทางกับค่านิยมของโลกนี้ สวนทางกับความต้องการของเนื้อหนัง ซึ่งหลายคนเสียดายชีวิตเก่า เหมือนกับที่พระเยซูได้ตรัสถึงคนที่เคยดื่มเหล้าองุ่นเก่า ก็จะไม่อยากลองเหล้าองุ่นใหม่ เพราะกลัวการสูญเสียสิ่งที่ตนชอบไป หรืออาจไม่พอใจเท่ากับสิ่งที่ตนเองชอบพอใจอยู่ก่อนแล้ว

แต่คำเปรียบเทียบของพระเยซูไม่ได้สนับสนุนเรื่องให้ยังชอบของเก่า แต่ในทางตรงกันข้าม พระองค์กำลังท้าทายว่า ของใหม่ที่มาจากพระเยซูนั้น ยอดเยี่ยม ซึ่งถ้าได้มีประสบการณ์แล้ว คุณจะพูดคำว่า รู้อย่างนี้  ทิ้งของเก่าไปนานแล้ว  นี่คือภาพเปรียบเทียบระหว่างชีวิตเก่า กับชีวิตใหม่

ข้าพเจ้าเคยได้ยินคำพยานของหลายคนที่มาเชื่อพระเจ้า ตอนมีอายุมากแล้ว เขารู้สึกเสียดายจริงๆ ถ้าได้รู้จักกับพระเจ้าตอนยังเด็ก วัยรุ่น หนุ่มสาวกว่านี้ เขาจะมีความสุข และชื่นชมยินดีในรสชาติของชีวิตการเป็นคริสเตียนที่มีจิตวิญญาณแบบอานานีอู คือ มีความเข้มข้นเติบโตในจิตวิญญาณตั้งแต่วัยรุ่นเลย วันนี้ของเขาคงจะประสบความสำเร็จและเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ที่เปลี่ยนแปลงตัวเขามากกว่า นี้ เขาจะมีประสบการณ์กับคำว่า ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้ ในเส้นทางชีวิตคริสเตียน ไม่ติดอยู่กับคำว่า จำกัด และจำกัด

ข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องว่า วันนี้ ยังไม่สาย ตราบใดที่ท่านยังมีลมหายใจอยู่ ท่านยังอยู่ในเส้นทางสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์…ที่ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้  ขอให้เราทุกคนจงเริ่มต้นให้ถูก กลัดกระดุมเม็ดแรก ให้ถูก แล้วก้าวต่อไป ก็จะพบกับประสบการณ์ที่ไม่จำกัดของพระเจ้า แล้วชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป อาเมน

 “สู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์…ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้”

1.ตัวเก่าทำให้หมดพลัง

2.จิตวิญญาณใหม่ให้พลังชีวิต

3.ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

Leave a Comment