“…พ้นจากมารร้าย?”

ยอห์น 17:15-21 15 ข้า​พระ​องค์​ไม่ได้​ขอ​ให้​พระ​องค์​เอา​เขา​ออกไป​จาก​โลก แต่​ขอ​ปกป้อง​เขา​ไว้​ให้​พ้น​จาก​มาร​ร้าย​16 เขา​ไม่ใช่​ของ​โลก เหมือน​ดังที่​ข้า​พระ​องค์​ไม่ใช่​ของ​โลก​17 ขอ​ทรง​โปรด​ชำระ​เขา​ให้​บริสุทธิ์​ด้วย​ความ​จริง ​พระ​วจนะ​ของ​พระ​องค์​เป็น​ความ​จริง​18 ​พระ​องค์​ทรง​ใช้​ข้า​พระ​องค์​มา​ใน​โลก​ฉัน​ใด ข้า​พระ​องค์​ก็​ใช้​เขา​ไป​ใน​โลก​ฉัน​นั้น​19 ข้า​พระ​องค์​ชำระ​ตัว​ถวาย​เพราะ​เห็น​แก่​เขา เพื่อให้​เขา​รับ​การ​ทรง​ชำระ​แต่งตั้ง​ไว้​โดย​สัจจะ​ด้วย​เช่นกัน 20 “ข้า​พระ​องค์​มิได้​อธิษฐาน​เพื่อ​คน​เหล่า​นี้​พวก​เดียว แต่​เพื่อ​คน​ทั้ง​ปวง​ที่​วางใจ​ใน​ข้า​พระ​องค์​เพราะ​ถ้อยคำ​ของ​เขา​21 เพื่อ​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน ดังที่​พระ​องค์ คือ​พระ​บิดา​ทรง​สถิต​ใน​ข้า​พระ​องค์ และ​ข้า​พระ​องค์​ใน​พระ​องค์ เพื่อให้​เขา​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน​กับ​พระ​องค์ และ​กับ​ข้า​พระ​องค์​ด้วย เพื่อ​โลก​จะ​ได้​เชื่อ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ใช้​ข้า​พระ​องค์​มา​ ข้าพเจ้าเคยเทศนามาก่อนหน้านี้ว่า มารมีจริง บ่อยครั้ง เรามักจะลืมไปว่า มารมีจริง เราดำเนินชีวิตอย่างไม่ระวังตัว ไม่ระวังใจ ไม่ระวังความคิด  ความจริง  มารมีจริง พระเยซูทรงอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ ทรงขอกับพระบิดาเพื่อจะปกป้องสาวกทั้งในยุคนั้น และในยุคนี้ ให้พ้นจากมารร้าย ตราบใดที่เรายังต้องดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้  มารมันวนเวียนอยู่รอบๆตัวเราแน่นอน คำอธิษฐานของพระเยซูจะนำการปกป้องแก่สาวกของพระองค์ทุกคน ทุกยุคทุกสมัย แต่คริสเตียนก็ต้องดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง ไม่เปิดช่องให้ศัตรูโจมตีได้ สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่พระเยซูทรงกล่าวถึงในคำอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ ก็คือ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน น่าจะเป็นเกราะป้องกันให้พ้นจากมารร้ายได้  นี่อาจเป็นคำตอบที่ว่า ทำไม มารซาตานจึงจ้องโจมตีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ด้วยการสร้างความแตกแยก เพราะความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำให้เราไม่ทำร้ายกัน เพราะว่ามารทำอะไรเราไม่ได้ นอกจากจะทำให้เราทำร้ายต่อกันและกัน  ความแตกแยกทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันและกัน ทำให้ไม่พยายามที่จะเข้าใจกัน ทำให้แยกตัว วิ่งหนีจากกันและกัน อีกภาพที่อัครทูตเปโตรได้ให้คำเตือนแก่บรรดาคริสเตียนทั้งหลาย ให้พ้นจากมารร้าย 1เปโตร 5:8-9 8 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​สงบ​ใจ​จง​ระวัง​ระไว​ให้​ดี ด้วย​ว่า​ศัตรู​ของ​ท่าน​คือ​มาร​วนเวียน​อยู่​รอบๆ ดุจ​สิงห์​คำราม​เที่ยว​ไป​เสาะหา​คน​ที่​มัน​จะ​กัด​กิน​ได้​ 9 จง​ต่อสู้​กับ​ศัตรู​นั้น​ด้วย​ใจ​มั่นคง​ใน​ความ​เชื่อ เพราะ​ว่า พวก​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย​ของ​ท่าน​ทั่ว​โลก ​ก็​ประสบ​ความ​ทุกข์​ลำบาก​อย่าง​เดียว​กัน​ การต่อสู้ที่หนังสือเปโตรได้กล่าวก็คือการต่อต้านกับมารร้าย ซี่งอ.เปาโลกล่าวถึงการในแง่ของการป้องกัน เอเฟซัส 6:11-12 11 จง​สวม​ยุทธภัณฑ์​ทั้ง​ชุด​ของ​พระ​เจ้า เพื่อ​จะ​ต่อต้าน​ยุทธ​อุบาย​ของ​พญา​มาร​ได้​ 12 เพราะ​ว่า​เรา​ไม่ได้​ต่อสู้​กับ​เนื้อ​หนัง​และ​เลือด แต่​ต่อสู้​กับ​เทพ​ผู้​ครอง ศักดิ​เทพ เทพ​ผู้​ครอง​พิภพ​ใน​โมหะ​ความ​มืด​แห่ง​โลก​นี้ ต่อสู้​กับ​เหล่า​วิญญาณ​ที่​ชั่ว​ใน​สถาน​ฟ้า​อากาศ​  เรามีความมั่น ใจในคำอธิษฐานของพระเยซูปกคลุมถึงเราในวันนี้ เรามียุทธภัณฑ์ทั้งชุด ไม่ยากที่เราจะพ้นจากมารร้าย หาก เราระวังระไวให้ดี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือหนึ่งในกุญแจของการปกป้องให้พ้นจากมารร้าย

By admin