“ความสามารถที่ไม่จำกัด”

มัทธิว 25:23,15 23 นาย​จึง​ตอบ​ว่า ‘ดี​แล้ว เจ้า​เป็น​ทาส​ดี​และ​สัตย์​ซื่อ เจ้า​สัตย์​ซื่อ​ใน​ของ​เล็กน้อย เรา​จะ​ตั้ง​เจ้า​ให้​ดูแล​ของ​มาก เจ้า​จง​ปรีดี​ร่วม​สุข​กับ​นาย​ของ​เจ้า​เถิด’ นี่เป็นคำชมของเจ้านายที่มีต่อทาสในคำอุปมาของพระเยซูคริสต์เรื่องเงินตะลันต์ ที่เจ้านายได้มอบให้กับทาสไว้ 15 คน​หนึ่ง​ท่าน​ให้​ห้า​ตะ​ลันต์​ คน​หนึ่ง​สอง​ตะ​ลันต์ และ​อีก​คน​หนึ่ง​ตะ​ลันต์​เดียว ตาม​ความ​สามารถ​ของ​แต่​ละ​คน แล้ว​ท่าน​ก็​ไป​ ทุกคนต่างมีความสามารถ และความสามารถนี้ ใช้ภาษากรีกคำว่า ดูนามิส แปลว่า กำลังหรือพลัง พระเยซูยังใช้คำขยายคำว่า ดูนามิส ด้วยคำว่า อิดิออส แปลว่า ตามความเหมาะสมของแต่ละคน หากแปลรวมกันก็คือ ทาสแต่ละคนต่างมีกำลัง พลังความสามารถที่จะดูแลสิ่งที่ตนเองได้รับจากเจ้านาย เป็นความรับผิดชอบที่ไม่เกินกำลังเลย ซึ่งทาสที่ได้รับห้าและสองตะลันต์ต่างทำได้ตามความคาดหวังของเจ้านาย แต่ทาสที่รับเพียงหนึ่งตะลันต์ไม่ได้ทำตามกำลังของตนเองเลย  และยังเอาเงินตะลันต์นั้นไปฝังดิน ทาสที่รับเพียงหนึ่งตะลันต์จึงถูกตำหนิรุนแรงมาก มัทธิว 25:18,26-30 18 แต่​คน​ที่​ได้รับ​ตะ​ลันต์​เดียว​ได้​ขุด​หลุม​ซ่อน​เงิน​ของ​นาย​ไว้​…26 นาย​จึง​ตอบ​ว่า ‘อ้าย​ข้า​ชั่ว​ช้า​และ​เกียจ​คร้าน เจ้า​ก็​รู้​หรือ​ว่า​เรา​เกี่ยว​ที่​เรา​มิได้​หว่าน เ​ก็​บ​ส่ำ​สม​ที่​เรา​มิได้​โปรย27 เหตุ​ฉะนั้น​เจ้า​ควร​เอา​เงิน​ของ​เรา​ไป​ฝาก​ไว้​ที่​ธนาคาร เมื่อ​เรา​มา​จะ​ได้รับ​เงิน​ของ​เรา​ทั้ง​ดอกเบี้ย​ด้วย​28 เพราะ​ฉะนั้น จง​เอา​เงิน​ตะ​ลันต์​เดียว​นั้น​จาก​เขา​ไป​ให้​คน​ที่​มี​สิบ​ตะ​ลันต์​29 ด้วย​ว่า​ผู้ใด​มี​อยู่​แล้ว​จะ​เพิ่ม​เติม​ให้​ผู้​นั้น​จน​มี​เหลือเฟือ แต่​ผู้​ที่​ไม่​มี แม้ว่า​ซึ่ง​เขา​มี​อยู่​ก็​จะต้อง​เอา​ไป​จาก​เขา30 เอา​อ้าย​ข้า​ชาติ​ชั่ว​ช้า​ไป​ทิ้ง​เสีย​ที่​มืด​ภายนอก ซึ่ง​ที่​นั่น​จะ​มี​การ​ร้องไห้​ขบ​เขี้ยว​เคี้ยว​ฟัน’​หากเราดูบริบทของคำอุปมานี้ เป็นความต่อเนื่องของคำอุปมาเรื่องสาวพรมจารีสิบคนที่รอคอยเจ้าบ่าว เป็นคำอุปมเรื่องการรอคอยแผ่นดินสวรรค์ที่กำลังมา เจ้าบ่าวในเรื่องนี้ กับเจ้านายที่ให้เงินตะลันต์  หมายถึงพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมารับผู้เชื่อที่รอคอยอย่างหญิงพรมจารีห้าคนที่ฉลาด และจะกลับมาอย่างเจ้านายที่จะเรียกแต่ละคนรายงานว่าขณะที่รอคอยพระองค์มานั้น ได้ใช้ตะลันต์ ความสามารถที่แต่ละคนมีอย่างไร ความคาดหวังของการใช้ความสามารถที่แต่ละคนมี ประโยคน่าสนใจตรงนี้ คือ เจ้า​สัตย์​ซื่อ​ใน​ของ​เล็กน้อย เรา​จะ​ตั้ง​เจ้า​ให้​ดูแล​ของ​มาก เจ้า​จง​ปรีดี​ร่วม​สุข​กับ​นาย​ของ​เจ้า​เถิด’  เงินตะลันต์ไม่ใช่สิ่งที่เจ้านายเสียดาย แต่เจ้านายเสียดายความสามารถของคนที่มีน้อย แล้วยังไม่ใช้เพื่อจะเพิ่มพูนความสามารถของตนเองที่สามารถรับผิดชอบดูแลของมากได้ ประเด็นอยู่ที่ตัวของคนที่รับมอบหมายจะต้องเพิ่มพูนความสามารถของตนเองในการดูแลของได้มากขึ้น นี่คือความคาดหวังของเจ้านาย พระเยซูกำลังบอกว่า พระองค์คาดหวังให้สาวกของพระองค์เติบโตในความรับผิดชอบ คือการพัฒนาความสามารถ  29 ด้วย​ว่า​ผู้ใด​มี​อยู่​แล้ว​จะ​เพิ่ม​เติม​ให้​ผู้​นั้น​จน​มี​เหลือเฟือ แต่​ผู้​ที่​ไม่​มี แม้ว่า​ซึ่ง​เขา​มี​อยู่​ก็​จะต้อง​เอา​ไป​จาก​เขา ขอให้เราทั้งหลายผู้เดินอยู่ในเส้นทางสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ เป็นผู้มีความสามารถที่ไม่จำกัด (อย่างเหลือเฟือ) อาเมน

Leave a Comment