“แม่…ผู้รับภาระของลูก”

​สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ วันนี้เป็นวันที่ทางคริสตจักรของเราได้จัดรายการพิเศษในหัวข้อที่ชื่อว่า “แม่…ผู้รับภาระของลูก”  ในช่วงเวลานมัสการของวันนี้ รวมทั้งคำเทศนา จะเกี่ยวข้องกับคุณแม่ทุกท่าน เพื่อจะสดุดี ขอบพระคุณคุณแม่ ไม่มีใครเกิดมาโดยไม่อาศัยท้องแม่  ท้องของแม่คือที่รับภาระของลูกแห่งแรกก่อนที่ลูกจะออกมาลืมตาดูโลก ท้องของแม่เป็นศูนย์กลางของการหล่อเลี้ยง แบกรับน้ำหนักชีวิตของลูกทุกอย่าง มีคนบางคนออกไอเดียว่า อยากรู้ว่าแม่แบกภาระการตั้งท้องลูกอย่างไร ให้เอาแตงโมผูกไว้ที่ท้องตลอดเวลา ไม่ว่าจะเดิน จะนั่ง เข้าห้องน้ำทำธุระ ทุกกิจวัตร แม้กระทั่งเวลานอน ตลอดเวลาเก้าเดือน แล้วจะพบว่า ภาระนี้ทั้งหนัก และน่าอึดอัดขนาดไหน แต่แม่ก็อดทน ยินดีที่จะแบกภาระนี้จนกว่าลูกจะคลอด พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงความน่ายินดีของคนเป็นแม่ในช่วงเวลาหลังคลอดลูกว่า  ยอห์น16:21 เมื่อ​ผู้หญิง​จะ​คลอด​บุตร​นาง​ก็​มี​แต่​ความ​ทุกข์ เพราะ​ถึง​กำหนด​แล้ว แต่​เมื่อ​คลอด​บุตร​แล้ว นาง​ก็​ไม่​คิดถึง​ความ​เจ็บปวด​นั้น​เลย เพราะ​มี​ความ​ชื่น​ชม​ยินดี ที่​คน​หนึ่ง​เกิด​มา​ใน​โลก​ พระเยซูทรงเป็นผู้ตรัส ใช้ภาพเปรียบ เทียบความทุกข์ของจิตใจผู้เป็นแม่ ที่ต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวด แต่เมื่อคนหนึ่งได้เกิดมาในโลก แม่ไม่คิดถึงความเจ็บปวดนั้นเลย เพราะมีความชื่นชมยินดีที่ลูกเกิดมา จะเห็นว่า ภาระของแม่ นั้นไม่ใช่แค่น้ำ หนัก แต่เป็นความเจ็บปวดก่อนที่ลูกจะเกิดมา ถ้าแม่ไม่ยอมเจ็บปวด เราทั้งหลายก็จะไม่ได้เกิดออกมา แม้ในปัจจุบันจะมีการผ่าคลอดก็ตาม ก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดของการผ่าคลอดได้  นั่นแสดงให้เห็นว่า กว่าจะเป็นคนเต็มตัวในท้องแม่ แม่ต้องรับภาระของชีวิตหนึ่ง กว่าจะคลอดออกมาเป็นบุคคลตามกฎหมาย แม่ก็ต้องเจ็บปวดเพื่อเรา ลูกทั้งหลายค่ะ หยุดกรรโชก ข่มขู่ ดูถูก ดูแคลน กอบโกยความรักจากแม่ฝ่ายเดียว จงเป็นผู้ตอบแทนพระคุณแม่ให้มากสุดความสามารถของตนเอง หยุดทำให้แม่ต้องร้องไห้ เสียใจ เพราะไม่มีใครจะทำให้แม่เจ็บปวดได้เท่ากับลูกของตนเองที่ทำร้ายจิตใจแม่  สำหรับลูกที่ปฏิบัติดีต่อแม่ ก็จงยิ่งมีสติปัญญามากยิ่งขึ้นที่จะตอบแทนพระคุณของท่าน ให้ลูกๆทุกคนจงไปดีมาดี และมีชีวิตยืนยาว  ลูกที่ประสบความสำเร็จ ลูกที่มีอายุยืนยาว  นี่แหละคือการดำเนินชีวิตที่ไม่เป็นภาระกับแม่ มีแม่หลายคนต้องแบกภาระของลูกตั้งแต่อยู่ในท้อง จนคลอดออกมา ต้องเลี้ยงดู ฟูมฝัก จนเติบใหญ่ จนสุนัขเลียก้นไม่ถึง ลูกบางคนก็ยังเป็นภาระให้กับแม่ ทำให้แม่เดือดร้อน (แต่แม่ที่รักลูกไม่รู้สึกว่า เดือด ร้อน และพร้อมปัดเป่าความเดือดร้อนของลูกเสมอ) ลูกบางคนมีอายุจนเกษียร ก็ยังทำให้แม่ต้องหนักใจ ขออย่าให้เราเป็นหนึ่งในลูกบางคนนั้นเลย และหยุดได้แล้วกับการเป็นภาระให้กับแม่ แต่จงรับภาระของแม่มาเป็นภาระของตนเอง จงเรียนรู้จากพระเยซู พระองค์เป็นครูที่ดีแก่ทุกคน มัทธิว 11:29-30 29 จง​เอา​แอก​ของ​เรา​แบก​ไว้ แล้ว​เรียน​จาก​เรา เพราะ​ว่า​เรา​สุภาพ​และ​ใจ​อ่อน​น้อม และ​จิตใจ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​พัก30 ด้วย​ว่า​แอก​ของ​เรา​ก็​พอเหมาะ และ​ภาระ​ของ​เรา​ก็​เบา” แม่…ผู้รับภาระของลูก  ขอให้ท่านได้พักหายเหนื่อยกับพระเยซู อาเมน

By admin