“กันยายน…เดือนพันธกิจ”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว ครบปีครบรอบแล้วสำหรับพันธกิจ 360 องศา เมื่อหันกลับไปมองเวลาที่ผ่านไป มีสิ่งใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงใหม่เกิดขึ้นกับคริสตจักรของเราอย่างมาก มาย  พี่น้องหลายคนได้ตื่นตัวเข้าร่วมทำพันธกิจ ออกชุมชน แจกใบปลิว เป็นพยาน รับส่งสมาชิกที่เจ็บ ป่วย อ่อนแอ  ผู้สนใจ ผู้เชื่อใหม่ ทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ เด็กเล็กวัยยุวชน จากที่ใกล้จนถึงที่อยู่ไกลๆ  ความอุตสาหะของพี่น้องไม่ได้คลาดไปจากสายตาของพวกเราเลย และข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า การร่วมกันทำพันธกิจของพี่น้องไม่ได้คลาดไปจากสายพระเนตรของพระเจ้าเช่นกัน  สุภาษิต 5:21 21 เพราะ​ว่า​ทาง​ของ​คน​ก็​อยู่​ใน​สาย​พระ​เนตร​พระ​เจ้า และ​พระ​องค์​ทรง​เฝ้าดู​วิถี​ทั้งสิ้น​ของ​เขา  1เปโต3:12 12 เพราะ​ว่า​พระ​เนตร​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เฝ้าดู​คน​ชอบธรรม และ​พระ​กรรณ​ของ​พระ​องค์​ทรง​สดับ​คำ​อ้อน​วอน​ของ​เขา… มาถึงวันนี้ การลงทุนลงแรงของพี่น้องไม่ได้สูญเปล่า ผู้คนไม่น้อยที่ได้รับความช่วยเหลือ ได้รับความรอด ได้รับการเปลี่ยน แปลง ขอบคุณพระเจ้าสำหรับดวงจิตวิญญาณมากมายที่ข่าวประเสริฐได้หว่านลงไปในหัวใจของคนเหล่านั้น ทั้งเด็กมากมาย และผู้ใหญ่ด้วย ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้อง และข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า ท่านเหล่านั้นได้รับพระพรอย่างมากมาย ไม่ทางใดทางหนึ่ง ข้าพเจ้ายังคิดถึงพี่น้องอีกหลายคนที่ได้แต่คิด เพราะติดภารกิจและไม่สามารถจะจัดเวลามาลงพื้นที่เหมือนอย่างสมาชิกบางคนได้ แต่ก็ได้ส่งแรงส่งกำลังใจ กำลังทรัพย์มาช่วย  ข้าพเจ้านึกถึงคำที่อ.เปาโลได้เขียนจดหมายถึงพี่น้องชาวฟิลิปปีในลักษณะคล้ายๆกับบรรยากาศของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ของเรา  ฟิลิปปี 4:15-20 15 และ​พวก​ท่าน​ชาว​ฟีลิป​ปี​ก็​ทราบ​อยู่​แล้ว​ว่า การ​ประกาศ​ข่าว​ประเสริฐ​ใน​เวลา​เริ่มแรก​นั้น มา​ตอน​เมื่อ​ข้าพเจ้า​ออกไป​จาก​แคว้น​มาซิโดเนีย ไม่​มี​คริสตจักร​ใด​มี​ส่วน​ร่วมกับ​ข้าพเจ้า​ใน​รายรับ​รายจ่าย​เลย นอก​จาก​พวก​ท่าน​พวก​เดียว​เท่านั้น​16 ถึงแม้​เมื่อ​ข้าพเจ้า​อยู่​ที่​เมือง​เธ​สะโล​นิ​กา พวก​ท่าน​ก็​ได้​ฝาก​ของ​มา​ช่วย​หลาย​ครั้ง​หลาย​หน17 มิใช่​ว่า​ข้าพเจ้า​ปรารถนา​จะ​ได้รับ​ของ​ให้ แต่​ว่า​ข้าพเจ้า​อยาก​ให้​ท่าน​ได้ผล​กำไร​ใน​บัญชี​ของ​ท่าน​มาก​ขึ้น​18 ข้าพเจ้า​ได้รับ​ครบ และ​มากกว่า​นั้น​อีก ข้าพเจ้า​ก็​อิ่ม​อยู่​เพราะ​ได้รับ​ของ​จาก​เอ​ปา​โฟรดิทัส ซึ่ง​พวก​ท่าน​ส่งไป​ให้ เป็น​กลิ่น​หอม เป็น​เครื่องบูชาที่​ทรง​โปรด​และ​พอ​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า​19 และ​พระ​เจ้า​ของ​ข้าพเจ้า​จะ​ประทาน​สิ่ง​สารพัด​ที่​พวก​ท่าน​ขาด​อยู่​นั้น จาก​ทรัพย์​อัน​รุ่งเรือง​ของ​พระ​องค์​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​20 ขอ​ให้​พระ​สิริ​จง​มี​แด่​พระ​เจ้า​พระ​บิดา​ของ​เรา​สืบๆ ไป​เป็น​นิตย์ อาเมน​  คริสเตียนคริสตจักรเมืองฟิลิปปี มีส่วนในงานพันธกิจอย่างต่อเนื่อง จนอ.เปาโลต้องเขียนชม และเป็นประวัติศาสตร์คริสตจักรมาถึงรุ่นเรา  พันธกิจ การช่วยเหลือ สนับสนุน มีส่วนในงานของพระเจ้า นอกเหนือจากการถวายสิบลดประจำ เป็นช่องทางที่อ.เปาโลได้กล่าวถึงการเพิ่มพูนในบัญชีสวรรค์ และการไม่ขาดแคลนในแผ่นดินโลกจากคลังทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระเยซูคริสต์เจ้า พี่น้อง เริ่มต้นอธิษฐานตั้งแต่วันนี้ว่าท่านจะมีส่วนในพันธกิจอย่างไร? วันที่ 25 กันยายนวันพันธกิจ…

By admin