“พันธกิจ 360 องศา…โฟกัส 4/14

วันนี้ เป็นวันพันธกิจของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11  เป็นวันประวัติศาสตร์ของคริสตจักรเราอีกวันหนึ่ง ข้าพเจ้าเชื่อว่าเรากำลังอยู่ภายใต้การนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จากการประมวลสถานการณ์ต่างๆของคริสตจักรของเรา ณ วันนี้ ไม่ว่าจะเป็นนิมิตการขยายพื้นที่(อันจำกัด)ของคริสตจักรรวมทั้งงบประมาณ ดูจะเป็นไปไม่ได้เลย แต่เป็นไปแล้ว การเข้าชุมชนตลอดทุกสัปดาห์ และทีมบุคลากรที่ทำให้เราหลายคนอึ้งกับอายุอานามของแต่ละคน และล่าสุด กลุ่มเด็กที่เรียกว่า ยากที่สุดเท่าที่ทำพันธกิจมา ได้ตัดสินใจรับเชื่อเป็นกลุ่มใหญ่ และล่าสุดของล่าสุด ทีมผู้รับใช้พระเจ้าทั้งหมด และสมาชิกจำนวนหนึ่ง ร่วมกว่า 24 ชีวิต กำลังจะเดินทางไปร่วมประชุมงาน 4/14 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซียในเดือนตุลาคมนี้  ใช่เลย พระเจ้ากำลังเคลื่อนเราในทุกมิติให้เกี่ยวข้องกับพันธกิจ 360 องศา…โฟกัส 4/14   เมื่อมองรอบด้าน ผ่านไปหนึ่งปีเต็มๆในการทำพันธกิจของคริสตจักร  เราพบว่า เด็ก คือพื้นที่หลักที่พระเจ้าต้องการให้เราโฟกัส Focus จุดสำคัญ ดวงจิตวิญญาณของเด็กมีค่าเท่ากับผู้ใหญ่  แต่สังคมไทยเรามักมองเด็กอ่อนแอ ด้อย และไร้ค่า โดยเฉพาะ Nobody child เด็กที่ถูกมองข้ามความมีตัวตนของเขา แต่ภาษาไทยเอาคำนี้มาใช้กับเด็กเหลือขอ อาจเป็นเพราะเด็กเหลือขอ เป็นเด็กที่คนไม่เอา ไม่อยากใส่ใจ เพราะความซน ความดื้อ ไม่เชื่อฟัง และอะไรที่เป็นนิสัยเสียๆที่ผู้ใหญ่ไม่อยากยุ่ง ไม่อยากให้ความสำคัญ และไม่อยากจะรัก  เด็กเหลือขอจึงเป็นกลุ่มคนที่น่าสงสารที่สุด ผู้ใหญ่เหลือขอ (Nobody Adult) ยังรู้จักช่วยเหลือตัวเอง และเอาตัวรอดได้ และมีกำลังในการปกป้องตนเอง แต่เด็กยังไร้เดียงสาเกินกว่าที่จะกลายเป็นผู้ร้าย มันเร็วเกินไป สำหรับวัยของเขาที่เหมือนผ้าขาว ถูกทำให้เปื้อน  ขอให้เราทั้งหลาย ชาวใจสมานเพชรเกษม 11 ทุกคนได้เปิดตาของเรามองออกไปในโลกข้างนอก โดยเฉพาะโฟกัส เจาะจงไปที่เด็ก ไม่ว่าจะตามถนนหนทาง ตามห้าง ตามโรงเรียน ตามตรอกซอกซอย ตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะบางสถานที่ที่ไม่ควรจะมีเด็กอยู่  แล้วเราจะมองเห็นอะไรบางอย่าง นี่คืออนาคตของชาติ คนรุ่นต่อไป ที่จะมีชีวิตยาวนาน เป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ไม่ใช่แค่เด็กไทย แต่เราจะได้ข่าวของเด็กต่างชาติ เด็กแขก เด็กฝรั่ง เด็กพม่า เด็กเขมร เด็กลาว และเด็กอีกหลายชนชาติต้องประ สบกับชะตากรรมตามสถานการณ์บ้านเมืองของเขา เมื่อพระเยซูทรงมองออกไปในโลกกว้าง พระคัมภีร์บันทึกถึงความรู้สึกของพระเยซูดังนี้ มัทธิว 9:36-38  36 และ​เมื่อ​พระ​องค์​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​ประชาชน​ก็​ทรง​สงสาร​เขา ด้วย​เขา​ถูก​รัง​ควาน​และ​ไร้​ที่​พึ่ง​ดุจ​ฝูง​แกะ​ไม่​มี​ผู้​เลี้ยง  37 แล้ว​พระ​องค์​ตรัส​กับ​พวก​สาวก​ของ​พระ​องค์​ว่า “ข้าว​ที่​ต้อง​เกี่ยว​นั้น​มี​มาก​นักหนา แต่​คนงาน​ยัง​น้อย​อยู่​38 เหตุ​นั้น​พวก​ท่าน​จง​อ้อน​วอน​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เป็น​เจ้า​ของ​นา ให้​ส่ง​คนงาน​มา​เ​ก็​บ​เกี่ยว​พืชผล​ของ​พระ​องค์”  พันธกิจ  360 องศา…โฟกัส 4/14  คือโอกาสที่เราทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพยากร และงบประมาณส่วนใหญ่ของเราให้กับอนาคตของประเทศ และอนาคตของคริสตจักร  ข้าพเจ้าเชื่อว่าโฟกัส 4/14 ปีนี้ ไม่ธรรมดา..มีความพิเศษแน่นอน

Leave a Comment