“กฎฝ่ายวิญญาณ….กับพระสัญญา”

เมื่อกล่าวถึงกฎแรงโน้มถ่วงของโลก ทุกคนต่างรู้จัก เราเรียนรู้เรื่องกฎแรงโน้มถ่วงของโลกตั้งแต่เด็ก ในการหัดเดิน เรารู้จักเมื่อเราหกล้ม เราพยายามทรงตัว และยืนอย่างมั่นคงได้  สิ่งที่ช่วยเราในการประคองตัว มีทั้งเท้า ทั้งแขน ที่จะกวัดแกว่ง เพื่อเราจะทรงตัวได้ รวมทั้งน้ำในหูที่เท่ากันก็จะช่วยเราเรื่องการทรงตัวด้วย  แรงโน้มถ่วงของโลกทำให้เราระมัดระวังที่จะไม่ตกจากที่ต่ำเตี้ย หรือที่สูงอย่างตึก ยกเว้นคนที่ตั้งใจฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดตึกโดยใช้กฎแรงโน้มถ่วงของโลกในทางลบ แต่ก็มีคนที่ใช้กฎแรงโน้มถ่วงของโลกในทางประโยชน์มากมายมหาศาล ซึ่งคงไม่ต้องเอ่ยถึงในเวลานี้  ที่ข้าพเจ้าเกริ่นกับพี่น้องเพื่อจะนำเข้าสู่ประเด็นของกฎฝ่ายวิญญาณ ที่เรามองไม่เห็น แต่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคน แม้ว่าเราจะรู้จักหรือไม่รู้จัก ยอมรับหรือมไม่ยอมรับก็ตาม ล้วนมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อม  ในพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงกฎฝ่ายวิญญาณหลายแง่มุม ทั้งความสัมพันธ์ของลูกที่มีต่อพ่อแม่ เอเฟซัส 6:1-3 1 ฝ่าย​บุตร​จง​นบ​นอบ​เชื่อ​ฟัง​บิดา​มารดา​ของ​ตน​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า เพราะ​กระทำ​อย่าง​นั้น​เป็น​การ​ถูก2 จง​ให้​เกียรติ​แก่​บิดา​มารดา​ของ​เจ้า  นี่​เป็น​พระ​บัญญัติ​ข้อ​แรก​ที่​มี​พระ​สัญญา​ไว้​ด้วย​3 เพื่อ​เจ้า​จะ​ไป​ดี​มา​ดี​และ​มี​อายุ​ยืน​นาน​ที่​แผ่นดิน​โลก สังเกตว่า ผลลัพธ์ของกฎฝ่ายวิญญาณนี้เหมือนกับผลลัพธ์ความสัมพันธ์ระหว่างคนอิสราเอลกับพระเจ้าในเรื่องการเชื่อฟังและรักษากฎเกณฑ์ของพระเจ้า เฉลยธรรมบัญญัติ 4:40  40 เพราะ​ฉะนั้น​พวก​ท่าน​จง​รักษา​กฎเกณฑ์​และ​พระ​ราชบัญญัติ​ของ​พระ​องค์ ซึ่ง​ข้าพเจ้า​ได้​บัญชา​แก่​ท่าน​ใน​วันนี้ เพื่อ​ท่าน​และ​ลูกหลาน​ที่​เกิด​มา​ภายหลัง​ท่าน​จะ​ไป​ดี​มา​ดี และ​วัน​คืน​ของ​ท่าน​จะ​ยืน​นาน​อยู่​ใน​แผ่นดิน…”  กฎฝ่ายวิญญาณหมายถึงถ้าใครทำตามก็จะได้ผลลัพธ์ ใครไม่ทำตามก็จะพลาดจากผลลัพธ์นั้น  เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในมื้ออาหารที่ข้าพเจ้าได้ร่วมโต๊ะด้วย  ได้มีการหยิบยกเรื่องการละเลยการสอนเรื่องการถวายสิบลด การไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ถวายสิบลด เป็นการปล้นสมาชิก ทำให้สมาชิกคริสตจักรนั้นๆขาดพระพรที่เป็นกฎฝ่ายวิญญาณเรื่องการถวาย (ซึ่งไม่ใช่พระสัญญา แต่เป็นกฏฝ่ายวิญญาณ) ในคำสอนของพระเยซูเกี่ยวข้องเรื่องเงินและการถวายมาก เพราะเงินทองคือคู่แข่งหมายเลขหนึ่งที่คนของพระเจ้าจะเลือกปรนนิบัติเงินทองยิ่งกว่าการปรนนิบัติพระเจ้า มัทธิว 6:24  24 “ไม่​มี​ผู้ใด​เป็น​ข้า​สอง​เจ้าบ่าว​สอง​นาย​ได้ เพราะ​ว่า​จะ​ชัง​นาย​ข้าง​หนึ่ง และ​จะ​รัก​นาย​อีก​ข้าง​หนึ่ง หรือ​จะ​นับ​ถือ​นาย​ฝ่าย​หนึ่ง และ​จะ​ดู​หมิ่น​นาย​อีก​ฝ่าย​หนึ่ง ท่าน​จะ​ปฏิบัติ​พระ​เจ้า​และ​จะ​ปฏิบัติ​เงิน​ทอง​พร้อม​กัน​ไม่ได้​ ศิษยาภิบาลมากมายไม่อยากพูดถึงเรื่องการถวาย เพราะกลัวว่าสมาชิกจะหนี ไม่อยากมาโบสถ์ กลัวสมาชิกจะไม่ถวาย  แต่ในความจริง การมีความรู้เรื่องนี้ จะเป็นพระพรต่อตัวของสมาชิกเอง  มาลาคี 3:10 10 ​พระ​เจ้า​จอม​โยธา​ตรัส​ว่า จง​นำ​ทศางค์​เต็ม​ขนาด​มา​ไว้​ใน​คลัง เพื่อ​ว่า​จะ​มี​อาหาร​ใน​นิเวศ​ของ​เรา จง​ลอง​ดู​เรา​ใน​เรื่อง​นี้​ดู​ที​หรือ​ว่า เรา​จะ​เปิด​หน้าต่าง​ใน​ฟ้า​สวรรค์​ให้​เจ้า และ​เทพ​รอ​ย่าง​ล้น​ไหล​มา​ให้​เจ้า​หรือ​ไม่​ พระสัญญา..พระเจ้าทำให้ แต่กฎฝ่ายวิญญาณ…ต้องทำเองจึงจะได้มา  เชิญมาลองดู….

By admin