“ใครๆก็รักในหลวง ร.9 ของเรา”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ ข้าพเจ้าเพิ่งจะกลับจากบาหลีเมื่อเย็นวาน จากการประชุม 4/14 คองเกรสสำหรับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ได้รับพระพรมากมายจากการประชุมครั้งนี้ ทั้งเนื้อหาสาระจากคำเทศนา คำแบ่งปัน  และบรรยากาศในฝ่ายวิญญาณ หนึ่งในสิ่งที่ประทับใจ ก็คือ วิทยากรคนดัง ชื่อ อาจารย์ ซีบี ซามูเอลและภรรยา แต่งดำตลอดงานคองเกรสนี้ เป้าหมายคือเพื่อไว้ทุกข์ให้กับในหลวง ร.9 ของเรา แม้ข้าพเจ้าจะอยู่นอกราชอาณาจักรไทย แต่ใจยังอยู่ในแผ่นดินไทย เฝ้าติดตามสถานการณ์ และบรรยากาศบ้านเมืองของเราผ่านข่าวสารในอินเตอร์เน็ต  ได้เห็นน้ำใจ การอุทิศตัว ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการมาช่วยในงานบริการต่างๆที่บริเวณท้องสนามหลวง ข้าพเจ้าปลาบปลื้มใจที่เราคนไทยสำแดงถึงความเป็นครอบครัวเดียวกัน รักพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พ่อของคนไทยทุกคน ข้าพเจ้าคิดถึงประเทศไทย และอยากกลับบ้านแล้ว อยากจะไปเคารพพระองค์ท่านเช่นเดียวกับคนไทยทุกคน กำลังคิดถึงเส้นทางที่จะเดินทางไป พี่น้องคงจะคิดอย่างข้าพเจ้า  วันนี้ ในการนมัสการวันอาทิตย์ของเรา เราก็ยังอยู่ในบรรยากาศการไว้ทุกข์ให้กับพระองค์ท่าน นมัสการพระเจ้าและฟังพระเจ้าตรัสกับเรา  ข้าพเจ้าคิดถึงคนอิสราเอลในยุคของโมเสส พวกเขาไว้ทุกข์ อาลัย ร้องไห้คร่ำครวญถึงโมเสส 30 วัน  ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไป โมเสสได้วางโยชูวาไว้ให้นำอิสราเอลเข้าแผ่นดินคานาอัน พระเจ้าทรงกำหนดโยชูวาไว้ให้เป็นผู้นำคนต่อไป แม้ใครๆจะรักโมเสส แต่เมื่อโมเสสจากไปแล้ว ความรักโมเสสและเชื่อฟังโมเสสก็ยังอยู่  เพราะคำสั่ง คำสอนของโมเสสคือถ้อยคำที่พระเจ้าทรงตรัสผ่านโมเสส ดังนั้น การเชื่อฟังโมเสสก็คือการเชื่อฟังพระเจ้า  โยชูวาทำหน้าที่นำคนอิสราเอลให้ยังคงรักษาการเชื่อฟังโมเสส การเดินหน้าต่อไปของชนชาติอิสราเอลเพื่อจะตั้งประเทศจึงสำเร็จ และอยู่อย่างสงบสุขในยุคของโยชูวา โยชูวา 1:1-2,7-8 1 อยู่​มา​เมื่อ​โมเสส​ผู้รับ​ใช้​ของ​พระ​เจ้า​สิ้นชีวิต​แล้ว ​พระ​เจ้า​ตรัส​กับ​โยชูวา​บุตร​นูน​รอง​โมเสส​ว่า​2 “โมเสส​ผู้รับ​ใช้​ของ​เราสิ้นชีวิต​แล้ว ฉะนั้น​บัดนี้​จง​ลุก​ขึ้น​ยก​ข้าม​แม่น้ำ​จอร์แดน​นี้ ทั้ง​เจ้า​และ​ชน​ชาติ​นี้​ทั้งหมด​ไป​ยัง​แผ่นดิน ซึ่ง​เรา​ยก​ให้แก่​เขา​ทั้ง​หลาย คือ​แก่​คน​อิสราเอล​ 6 จง​เข้มแข็ง​และ​กล้า​หาญ​เถิด เพราะ​เจ้า​จะ​กระทำ​ให้​ชน​ชาติ​นี้​รับ​แผ่นดิน​นั้น​เป็น​มรดก ซึ่ง​เรา​ปฏิญาณ​ไว้​กับ​บรรพ​บุรุษ​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย​ว่า​จะ​ยก​ให้​เขา​ 7 เพียงแต่​จง​เข้มแข็ง​และ​กล้า​หาญ​ยิ่ง​เถิด ระวัง​ที่​จะ​กระทำ​ตาม​ธรรม​บัญญัติ​ทั้งหมด ซึ่ง​โมเสส​ผู้รับ​ใช้​ของ​เรา​ได้​บัญชา​เจ้า​ไว้​นั้น อย่า​หลีกเลี่ยง​จาก​ธรรม​บัญญัติ​นั้น​ไป​ทาง​ขวามือ​หรือ​ทางซ้าย เพื่อ​ว่า​เจ้า​จะ​ไป​ใน​ถิ่น​ฐาน​ใด​เจ้า​จะ​ได้รับ​ความ​สำเร็จ​อย่าง​ดี​ยว 8 อย่า​ให้​หนังสือธรรม​บัญญัติ​นี้​ห่าง​เหิน​ไป​จาก​ปาก​ของ​เจ้า แต่​เจ้า​จง​ตรึก​ตรอง​ตามนั้น​ทั้ง​กลางวัน​และ​กลางคืน เพื่อ​เจ้า​จะ​ได้​ระวัง​ที่​จะ​กระทำ​ตาม​ข้อความ​ที่​เขียน​ไว้​นั้น​ทุก​ประการ แล้ว​เจ้า​จะ​มี​ความ​จำเริญ และ​เจ้า​จะ​สำเร็จ​ผล​เป็น​อย่าง​ดี​ เราคนไทยจะรักในหลวง รัชกาลที่ 9 และเชื่อฟังตลอดไป

Leave a Comment