“พระราชาในหัวใจนิรันด์กาล”

แบบอย่างที่ดีของในหลวงที่ทิ้งไว้สุดท้ายให้กับเรา คือการทรงดนตรีของพระองค์ และบทเพลงพระราชนิพนต์อันไพเราะ  ดนตรีคือเครื่องมือให้พระองค์ท่านมีพลัง ทำให้ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทำให้สามารถทำงานหนัก ทำงานได้ตลอดเวลาทั้งขณะทรงประชวร และประทับอยู่ที่รพ.ศิริราช ในหลวงก็ยังทรงดนตรี  พระองค์ท่านกล่าวว่า การได้ทรงดนตรี ทำให้พระองค์มีพลัง  เป็นการบอกว่า การทำงานหนัก การต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ ต้องใช้พลังมาก และทำให้หมดพลัง  การทรงดนตรี และเสียงเพลง คือแหล่งที่ทำให้ได้เติมพลัง

ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้า จะเป็นแจ๊สหรือไม่แจ๊สก็ตาม

ดนตรีล้วนอยู่ในตัวคนทุกคน เป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเรา

สำหรับข้าพเจ้า..ดนตรีคือสิ่งประณีตงดงาม

และทุกคนควรนิยมในคุณค่าของดนตรีทุกประเภท

เพราะว่าดนตรีแต่ละประเภทต่างก็มีความเหมาะสม

ตามแต่โอกาส และอารมณ์ที่แตกต่างกันไป…

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อ คราวที่เสด็จฯเยือนสหรัฐอเมริกาในปี 2503 พระองค์ได้พระราชทานให้สัมภาษณ์แก่วิทยุเสียงอเมริกา

พระบรมราโชวาทพระราชทาน เนื่องในงานสังคีตมงคล ครั้งที่ ๒ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ความตอนหนึ่งว่า

“…ดนตรีนี้มีไว้สำหรับให้บันเทิง แล้วก็ให้จิตใจสบาย…..

มีคนทำวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาที่ทำให้คนมีสุขภาพจิตดีที่สุด ผลการวิจัยพบว่า การนมัสการด้วยเสียงเพลงของคริสเตียน ทำให้คนมีสุขภาพจิตดีที่สุด มีครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าเข้าไปในอินเตอร์เน็ต และพบกับคลิปเพลงของศาสนาหลายศาสนาแต่งเพลงในการทำกิจกรรมของพวกเขา  เอ็มวีที่เราได้ฟังเพลง พระราชาในนิทาน จะเห็นแม่ชีเด็กร้องเพลงของธรรมเสถียร  นี่คือวิถีพุทธแบบใหม่ที่เอาเสียงเพลงมาร้องมาแต่งเป็นสื่อบรรยายธรรม เพราะเขาค้นพบพลังชีวิตที่มาจากเสียงเพลง ในหลวงทรงตรัสเกี่ยวกับเพลงว่า คือศิลปะที่อยู่นานที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุด

ในพระคัมภีร์ของเรา บทเพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด เป็นบทเพลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพระเจ้า ที่ดาวิดได้รับพลังชีวิต และสามารถผ่านวิกฤติที่หนักสุดของชีวิตไปได้ เพราะดาวิด เป็นคนที่พระคัมภีร์บันทึกคนเดียวที่เป็นทั้งนักรบ นัดดนตรี

อะไรที่ทำให้ดนตรีและเสียงเพลงของดาวิดไม่เพียงเป็นพลังชีวิตเท่านั้น ยังมีสิทธิอำนาจในการขับวิญญาณชั่วออกจากซาอูลได้ เราจะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยกัน จากหนังสือ 1 ซามูเอล 14:16-23

1.อย่าให้ความกลัวทรมานคุณ 1ซามูเอล 14:14-15

14 ฝ่าย​พระ​วิญญาณ​ของ​พระ​เจ้า​ก็​พราก​จาก​ซาอูล และ​วิญญาณ​ชั่ว​จาก​พระ​เจ้า​ก็​ทรมาน​ซาอูล​15 และ​พวก​มหาดเล็ก​ของ​ซาอูล​ก็​ก​ราบ​ทูล​ว่า “ดู​เถิด วิญญาณ​ชั่ว​จาก​พระ​เจ้า​กำลัง​ทรมาน​พระ​องค์​อยู่​

ซาอูล เป็นกษัตริย์ที่คนอิสราเอลร้องต่อพระเจ้าให้แต่งตั้งกษัตริย์แก่พวกเขา คนอิสราเอลในเวลานั้น ไม่ต้องการมีพระเจ้าเป็นกษัตริย์ของเขาอีกต่อไป  คนอิสราเอลกำลังบีบบังคับให้พระเจ้าตั้งกษัตริย์ตามที่พวกเขาต้องการ

ซามูเอล 14:7-9 7 และ​พระ​เจ้า​ทรง​ตอบ​ซา​มูเอล​ว่า “จง​ฟัง​เสียง​ประชาชน​ใน​เรื่อง​ที่​เขา​ทั้ง​หลาย​ขอ​ต่อ​เจ้า เพราะ​ว่า​เขา​มิได้​ละ​ทิ้ง​เจ้า แต่​เขา​ทั้ง​หลาย​ได้​ละ​ทิ้ง​เรา​ไม่ให้​เรา​เป็น​กษัตริย์​เหนือ​เขา​8 ตาม​การ​กระทำ​ทั้งสิ้น​ซึ่ง​เขา​ได้​กระทำ​แก่​เรา ตั้งแต่​วันที่​เรา​นำ​เขา​ออกมา​จาก​อียิปต์​จนถึง​วันนี้ คือ​เขา​ได้​ละ​ทิ้ง​เรา​และ​ปรนนิบัติ​พระ​อื่น เขา​จึง​กระทำ​เช่น​เดียว​กัน​ต่อ​เจ้า​ด้วย​9 เหตุ​ฉะนั้น​จง​ฟัง​เสียง​ของ​เขา ขอ​แต่​จง​คอย​ทักท้วง​เขา และ​สำแดง​ให้​ทราบ​ถึง​วิธีการ​ของ​กษัตริย์​ผู้​ที่​จะ​ครอบ​ครอง​เขา​ทั้ง​หลาย”

พระเจ้าทรงให้ซามูเอลเลือกซาอูลในบุคลิกลักษณะที่ประชาชนคาดหวังกษัตริย์ที่จะปกครองพวกเขาเหมือนกับชนชาติรอบข้างในเวลานั้น ซาอูลเป็นเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวย มั่งคั่ง จากเผ่าเบนยามิน ซาอูลมีลักษณะเด่น สูงใหญ่กว่าชายอิสราเอลทั่วไป เมื่อซาอูลได้รับการเจิมแต่งตั้งโดยซามูเอล ซาอูลก็ทำหน้าที่อย่างกษัตริย์ เหมือนกับกษัตริย์อื่นๆในชนชาติทั้งหลาย ซาอูลไม่ได้เป็นผู้ปรนนิบัติ  แต่เป็นผู้ครอบครองคนอิสราเอล คนอิสราเอลต้องรับใช้ซาอูล

 10 ซา​มูเอล​จึง​เอา​พระ​ดำรัส​ทั้งสิ้น​ของ​พระ​เจ้า​มา​บอก​กล่าว​แก่​ประชาชน ผู้​ร้อง​ขอ​ให้​ท่าน​ตั้ง​พระ​ราชา​11 ท่าน​กล่าว​ว่า “นี่​เป็น​วิธีการ​ของ​พระ​ราชา ผู้​ที่​จะ​ครอบ​ครอง​เหนือ​เจ้า ​พระ​ราชา​จะ​เกณฑ์​บุตร​ชาย​ทั้ง​หลาย​ของ​เจ้า และ​กำหนดให้​ประจำ​รถ​รบ และ​ให้​เป็น​พล​ม้า และ​ให้​วิ่ง​หน้า​รถ​รบ​ของ​พระ​องค์​12 แล้ว​พระ​องค์​จะ​ตั้ง​เขา​ให้​เป็น​นาย​พัน นาย​ห้า​สิบ​ของ​พระ​องค์ ให้​บาง​คน​ไถ​ที่ดิน​ของ​พระ​องค์​และ​เกี่ยว​ข้าว และ​ทำ​ศัสตรา​วุธ​และ​เครื่องใช้​ของ​รถ​รบ​13 ​พระ​องค์​จะ​นำ​บุตรสาว​ของ​เจ้า​ไป​เป็น​ผู้​ปรุง​เครื่อง​หอม ทำ​ครัว​และ​ปิ้ง​ขนม​14 ​พระ​องค์​จะ​เอา​นา สวน​องุ่น​และ​สวน​มะกอก​เทศ​ที่​ดี​ที่สุด​ของ​เจ้า ให้แก่​ข้าราชการ​ของ​พระ​องค์​15 ​พระ​องค์​จะ​ชัก​หนึ่ง​ใน​สิบ​ของ​ข้าว​และ​ผล​องุ่น​ของ​ท่าน ให้แก่​มหาดเล็ก​และ​ข้าราชการ​ของ​พระ​องค์​16 ​พระ​องค์​จะ​เอา​คน​ใช้​ผู้ชาย​และ​คน​ใช้​ผู้หญิง และ​คน​หนุ่มๆ ที่​ดี​ที่สุด​ของ​ท่าน และ​ลา​ของ​ท่าน​ให้​ไป​ทำงาน​ของ​พระ​องค์​17 ​พระ​องค์​จะ​ชัก​หนึ่ง​ใน​สิบ​ของ​ฝูง​สัตว์​ของ​ท่าน และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​เป็น​ทาส​ของ​พระ​องค์​18 ​ใน​วัน​นั้น​ท่าน​จะ​ร้อง​ทุกข์​เพราะ​พระ​ราชา​ของ​ท่าน ผู้​ซึ่ง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เลือก​ให้​ครอง​ท่าน​ทั้ง​หลาย แต่​พระ​เจ้า​จะ​ไม่​ทรง​ตอบ​ท่าน​ใน​วัน​นั้น”

ขอบคุณพระเจ้าที่ในหลวงของเรา ไม่ได้เป็นพระราชาชั่วร้ายอย่างในนิทาน  เมื่อร. 8 สวรรคตใหม่ๆ ในหลวงร.9 ทรงเขียนไว้ตอนหนึ่งว่า

น้องไม่คิดเคยคิดว่าจะเป็นกษัตริย์ คิดแต่ว่าจะเป็นน้องของพี่ตลอดไป ช่างเป็นเคราะห์กรรมจริง คิดถึงพี่…..

แต่กษัติรย์ซาอูล เป็นพระราชาในนิทานที่เป็นชีวิตจริง เป็นพระราชาที่ประชาชนจะต้องปรนนิบัติ  พระราชาที่ไม่เคยหยุดความพอใจของตนเอง  ไม่เคยพอเพียง ความพอใจของพระราชาคือตัวเอง และพระวิญญาณของพระเจ้าได้พรากไปจากซาอูล เพราะบาปที่ซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้า ซาอูลไม่ใส่ใจต่อการทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัย แต่เขาใส่ใจว่า ตัวเขาเองจะพอใจของตนเอง ความกลัวที่ประชาชนเรียกร้องให้เขาตัดสินใจทำสิ่งที่ขัดต่อน้ำพระทัยพระเจ้า กลายเป็นความกลัวที่ทวีความรุนแรงจนไม่สามารถจะควบคุมได้ และเป็นช่องทางที่วิญญาณชั่วเข้ามาทรมานเขา  พระคัมภีร์ใช้คำว่า วิญญาณชั่วจากพระเจ้า นั่นหมายความว่า พระเจ้าไม่แทรกแซง ไม่ต่อต้านวิญญาณชั่วที่คอยโอกาสเข้าโจมตีทรมานซาอูลทางช่องของความกลัว

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า เมื่อความกล้าหาญเกิดขึ้น ไม่ได้หมายความว่า ความกลัวหายไป ความกลัวยังอยู่ แต่ความกล้าหาญสามารถควบคุมความกลัวมิให้กลัวเกิน กลัวที่เรียกว่า ตกขอบ วิตกจริตกระเจิดกระเจิง  ความกลัวประเภทนี้ ทรมานคนที่กลัว  และพระคัมภีร์ได้บรรยายถึงสภาพของซาอูลที่ถูกวิญญาณชั่วโจมตีในยามที่ซาอูลไม่สามารถควบคุมความกลัวของตนเองได้ วิญญาณชั่วก็จะซ้ำเติม โจมตีความคิด ทำให้ซาอูลตกอยู่ในสภาพที่ถูกทรมาน ไม่มีความสุข

ให้เราถามคนข้างๆ คุณมีความสุขอยู่หรือเปล่า หรือกำลังทรมานกับความกลัวเรื่องอะไร?

2ทิโมธี 1:7 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​มิได้​ทรง​ประทาน​จิต​ที่​ขลาด​กลัว​ให้​เรา แต่​ได้​ทรง​ประทาน​จิต​ที่​กอปร​ด้วย​ฤทธิ์ ความ​รัก และ​การ​บังคับ​ตนเอง​ให้แก่​เรา

ซาอูลไม่สามารถเป็นพระราชาในดวงใจของประชาชนได้ เพราะเขาไม่สามารถควบคุมความกลัวในตัวของตนเองได้ เขาจะช่วยประชาชนให้หลุดจากความกลัวใดๆได้อย่างไร ในประวัติศาสตร์ยังได้บันทึกถึงความโกรธของซาอูล เมื่อวิญญาณชั่วครอบงำเขาจากความกลัวสูญเสียบัลลังค์ เพราะคนมานิยมชมชอบดาวิดในเวลาต่อมา ซาอูลเป็นคนที่ไม่สามารถปกครองจิตใจของตนเองได้

สุภาษิต 16:32 บุคคล​ผู้​โกรธ​ช้า​ก็​ดีกว่า​คน​มี​กำลัง​มาก และ​บุคคล​ผู้ปกครอง​จิตใจ​ของ​ตนเอง​ก็​ดีกว่า​ผู้​ที่​ตี​เมือง​ได้

พระเยซูคริสต์ทรงเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยั่วยุให้โกรธ และสิ่งที่ทำให้กลัวมากที่สุด นั่นคือทั้งคำขู่ คำหมิ่นประมาท การเหยียดหยาม และสุดท้ายคือการตายในสภาพที่ไร้ความผิด ถูกกล่าวหา กล่าวโทษใส่ร้าย แต่พระเยซูทรงเผชิญกับสถานการณ์เหล่าอย่างสงบ พระเยซูจึงเป็นพระราชาในดวงใจของคนทุกยุคทุกสมัยได้ และสิ่งที่พิสูจน์คริสเตียนที่สามารถเผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดได้ โดยมีพระเยซูเป็นพระราชาในดวงใจของเขา คือคริสเตียนยุคแรกที่ร้องเพลงนมัสการพระเจ้าได้ในขณะที่พวกเขากำลังเผชิญหน้ากับสิงโต เสือ ที่จักรพรรดิโรมันปล่อยออกมาเพื่อจะสร้างความบันเทิงแบบคนโรมัน ให้กัดกินคริสเตียนที่ไม่ยอมปฏิเสธพระราชาในดวงใจของเขา คือความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า  ความกลัวที่คนมากมายใช้ทรมานคนกันเอง เพราะประสบการณ์ที่ว่า ความกลัวคือการทรมานที่ทรงอานุภาพที่สุด จงอย่าให้ความกลัวทรมานคุณต่อไป จงมีพระเยซูเป็นพระราชาในดวงใจของคุณ

2. อย่ามองที่วิธีการ 1ซามูเอล 14:16-17

16 ขอ​เจ้านาย​ของ​ข้า​พระ​บาท​ทั้ง​หลาย จง​บัญชา​ผู้รับ​ใช้​ของ​ฝ่า​พระ​บาท​ผู้​ที่​อยู่​ต่อ​พักตร์​ฝ่า​พระ​บาท ให้​หา​คน​ที่​มี​ฝีมือ​ใน​การ​ดีด​พิณ และ​เมื่อ​วิญญาณ​ชั่ว​จาก​พระ​เจ้า​สิง​ฝ่า​พระ​บาท ​ก็​ให้​เขา​ดีด​พิณ​แล้ว​ฝ่า​พระ​บาท​จะ​หาย​ดี”17 ซาอูล​ก็​รับสั่ง​ผู้รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์​ว่า “จง​ไป​หา​ชาย​คน​หนึ่ง​ที่​ดีด​พิณ​ได้​ดี​มา​ให้​เรา นำ​เขา​มา​หา​เรา”

บ่อยครั้ง เรามักจะมองที่วิธีการและผลลัพธ์ แต่เราไม่ได้หาสาเหตุ ต้นเหตุ ก่อน เราจึงวิเคราะห์ปัญหาอย่างไม่กระจ่าง  กระดุมเม็ดแรกกลัดผิด ก็ผิดไปหมด  ซาอูลรับคำแนะนำจากลูกน้องอย่างกษัตริย์ทั่วไป แต่ไม่ใช้สติปัญญาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองว่า มาจากความกลัว  และการที่พระวิญญาณของพระเจ้าพรากไปจากเขา ดนตรี คือเครื่องมือ  เขามองที่ดนตรีอย่างเดียว ดังนั้นซาอูลจึงสั่งให้ไปหาคนเล่นดนตรี ซาอูลแก้ปัญหาแบบไม่ยั่งยืน  คือวิธีการอย่างมนุษย์ มิใช่วิธีการอย่างพระเจ้า ซาอูลไม่ได้แสวงหาพระเจ้า  เขาไม่ได้ให้พระเจ้าช่วยเขา แต่เขากำลังใช้คนเป็นเครื่องมือให้เขาหลุดจากปัญหา

 3.พระราชาในดวงใจตลอดกาล 1ซามูเอล 14:18-23

18 คน​หนึ่ง​ใน​พวก​ชาย​หนุ่ม​ทูล​ว่า “ดู​เถิด ข้า​พระ​บาท​เห็น​บุตร​คน​หนึ่ง​ของ​เจสซี​ชาว​เบธเลเฮม เป็น​ผู้​มี​ฝีมือ​ใน​การ​ดีด​พิณ เป็น​คน​กล้า​หาญ เป็น​นักรบ พูด​เก่ง และ​เป็น​คน​มี​หน้าตา​ดี และ​พระ​เจ้า​ทรง​สถิต​กับ​เขา”19 เพราะ​ฉะนั้น​ซาอูลจึง​ส่ง​ผู้​สื่อสาร​ไป​ยัง​เจสซี​กล่าว​ว่า “จง​ให้​ดาวิด​บุตร​ของ​ท่าน​ผู้​อยู่​กับ​แกะ​นั้น​มา​หา​เรา”20 และ​เจสซี​ก็​จัด​ลา​ตัว​หนึ่ง​บรรทุก​ขนม​ปัง และ​ถุง​หนัง​ใส่​เหล้า​องุ่น​ถุง​หนึ่ง กับ​ลูก​แพะ​ตัว​หนึ่ง ฝาก​ไป​กับ​ดาวิด​บุตร​ของ​ท่าน​ให้​ถวาย​ซาอูล​21 ดาวิด​ก็​มา​เฝ้า​ซาอูล​และ​เข้า​รับ​ราชการ ซาอูล​ก็​ทรง​รัก​ดาวิด​มาก ดาวิด​ก็​ได้​เป็น​คน​ถือ​เครื่อง​อาวุธ​ของ​ซาอูล​22 และ​ซาอูล​ทรง​ส่ง​ข่าว​ไป​ยัง​เจสซี​ว่า “จง​อนุญาต​ให้​ดาวิด​อยู่​รับ​ราชการ​กับ​เรา เพราะ​เขา​เป็น​ที่​พอ​ตา​พอใจ​ของ​เรา”23 อยู่​มา​เมื่อ​วิญญาณ​ชั่ว​จาก​พระ​เจ้า​มา​สิง​ซาอูล​เมื่อไร ดาวิด​ก็​หยิบ​พิณ​ใช้​มือ​ดีด​ถวาย​ซาอูล​ก็​ทรง​ชุ่ม​ชื่น​ขึ้น​และ​หาย​ดี และ​วิญญาณ​ชั่ว​ก็​พราก​จาก​พระ​องค์​ไป​

 คนที่เราหาได้ทั่วไป ในใครก็ได้  นั่นคือ ฝีมือการเล่นดนตรี คนกล้าหาญ นักรบ พูดเก่ง หน้าตาดี แต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่าง คือพระเจ้าทรงสถิตกับเขา และเป็นความโชคดีของซาอูลที่แผ่นดินที่เขาปกครอง มีคนที่มีการทรงสถิตของพระเจ้า นั่นคือ ดาวิด  เมื่อดาวิดมาพร้อมกับคำตอบทุกอย่างสำหรับซาอูล ซาอูลรักดาวิดมาก พระคัมภีร์บันทึกว่า

23 อยู่​มา​เมื่อ​วิญญาณ​ชั่ว​จาก​พระ​เจ้า​มา​สิง​ซาอูล​เมื่อไร ดาวิด​ก็​หยิบ​พิณ​ใช้​มือ​ดีด​ถวาย​ซาอูล​ก็​ทรง​ชุ่ม​ชื่น​ขึ้น​และ​หาย​ดี และ​วิญญาณ​ชั่ว​ก็​พราก​จาก​พระ​องค์​ไป​ 

นั่นแปลว่า ดาวิดกลายเป็นพาราเซทตามอล  เมื่อไร ซาอูลป่วย ดาวิดเล่นดนตรี ซาอูลหายป่วย ความจริง ในแผ่นดินอิสราเอลก็มีคนที่มีฝีมือ คนเก่ง คนหน้าตาดี คนกล้าหาญ แต่สิ่งที่แตกต่างคือ การทรงสถิตของพระเจ้า

เพราะพระเจ้าทรงเลือกดาวิดไว้แล้วที่จะเป็นกษัตริย์แทนซาอูล  และในการทรงเลือกของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงมองดูที่จิตใจของดาวิด ไม่ใช่ที่รูปร่างภายนอก อย่างที่มนุษย์มอง

1ซามูเอล 16:7  7 แต่​พระ​เจ้า​ตรัส​กับ​ซา​มูเอล​ว่า “อย่า​มองดู​ที่​รูปร่าง​ภายนอก​หรือ​ที่​ความ​สูง​แห่ง​ร่างกาย​ของ​เขา ด้วย​เรา​ไม่​ยอมรับ​เขา เพราะ​พระ​เจ้า​ทอด​พระ​เนตร​ไม่​เหมือนกับ​ที่​มนุษย์​ดู มนุษย์​ดู​ที่​รูปร่าง​ภายนอก​แต่​พระ​เจ้า​ทอด​พระ​เนตร​จิตใจ”

ในครั้งที่พระเจ้าทรงปลดซาอูลจากความเป็นกษัตริย์  (แต่ซาอูลยังอยู่ในตำแหน่งอยู่) ในมิติฝ่ายวิญญาณพระเจ้าทรงปลดเขาแล้ว พระเจ้าทรงพรากไปจากเขาแล้ว แม้ว่าซาอูลยังอยู่ในตำแหน่งกษัตริย์ แต่เขาไม่มีความสุขเลย ทรมาน และทรมาน  กษัตริย์ตัวจริงคือดาวิดที่พระเจ้าทรงแต่งตั้ง เจิมไว้แล้ว แม้ดาวิดจะยังเด็ก ด้อยในรูปร่าง ไม่อยู่ในสายตา แต่สิทธิอำนาจความเป็นกษัตริย์อยู่ที่การทรงสถิตของพระเจ้า  ดนตรีที่ดาวิดเล่นจึงมีสิทธิอำนาจในการขับวิญญาณชั่วออกจากซาอูล นั่นหมายความว่า ความกลัวถูกควบคุมได้

พระเจ้าทรงดูที่จิตใจ มิใช่ภายนอก ในหลวงของเราได้พิสูจน์จิตใจของพระองค์ท่าน พระองค์จึงผ่านภาวะความน่ากลัวหลายอย่างในฐานะกษัตริย์ และเป็นพระราชาในจิตใจของประชาขน ในหลวงทรงเดินในทางเดียวกันกับคนของพระเจ้า อย่างดาวิด ซึ่งเชื้อสายของเขาได้ถูกเลือกเป็นที่มาของพระมาซีฮา พระผู้ช่วยโลกให้รอด คือทางพระเยซูคริสต์เจ้า พระเยซูคริสต์เจ้าทรงพิสูจน์จิตใจของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คริสเตียนมากมายทั่วโลก ทุกยุคทุกสมัย พระเยซูทรงเป็นบทเพลงที่คนที่ศรัทธาในพระองค์แต่งเพื่อบรรยายถึงพระองค์นับหมื่นนับแสนเพลง และบทเพลงที่กล่าวถึงพระเยซูทรงเป็นพระราชในดวงใจของคนมากมายนั้น ยังแต่งต่อไปแม้กับคนที่ไม่เคยพบพระองค์มาก่อน

ยอห์น 17:20-21 20 “ข้า​พระ​องค์​มิได้​อธิษฐาน​เพื่อ​คน​เหล่า​นี้​พวก​เดียว แต่​เพื่อ​คน​ทั้ง​ปวง​ที่​วางใจ​ใน​ข้า​พระ​องค์​เพราะ​ถ้อยคำ​ของ​เขา​21 เพื่อ​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน ดังที่​พระ​องค์ คือ​พระ​บิดา​ทรง​สถิต​ใน​ข้า​พระ​องค์ และ​ข้า​พระ​องค์​ใน​พระ​องค์ เพื่อให้​เขา​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน​กับ​พระ​องค์ และ​กับ​ข้า​พระ​องค์​ด้วย เพื่อ​โลก​จะ​ได้​เชื่อ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ใช้​ข้า​พระ​องค์​มา​

ฮีบรู 13:8   8 ​พระ​เยซู​คริสต์​ยัง​ทรง​เหมือนเดิม​ใน​เวลา​วาน​นี้ และ​เวลา​วันนี้ และ​ต่อๆ ไป​เป็น​นิจ​กาล​

“พระราชาในหัวใจตลอดกาล”

1.อย่าให้ความกลัวทรมานคุณ

2. อย่ามองที่วิธีการ

3.พระราชาในดวงใจตลอดกาล

Leave a Comment