“วันแรกของปี 2017…เราอยู่ที่ไหน?”

ยอห์น 12:26 26 ถ้า​ผู้ใด​จะ​รับ​ใช้​เรา ผู้​นั้น​ก็​ต้อง​ตาม​เรา​มา และ​เรา​อยู่​ที่​ไหน​ผู้รับ​ใช้​ของ​เรา​จะ​อยู่​ที่​นั่น​ด้วย ถ้า​ผู้ใด​รับ​ใช้​เรา ​พระ​บิดา​ก็​จะ​ทรง​ประทาน​เกียรติ​แก่​ผู้​นั้น​สวัสดีปีใหม่พี่น้องที่รักในพระคริสต์ 

หัวข้อประจำปี 2017 ของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 คือ “ผู้รับใช้ของพระคริสต์” ขณะที่ข้าพเจ้าคิดถึงหัวข้อแรกที่จะเขียนสาส์นศิษยาภิบาลฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ตั้งชื่อว่า “วันแรกของปี 2017…เราอยู่ที่ไหน?” โดยไม่ได้คิดถึงข้อพระคัมภีร์ที่ใช้สำหรับหัวข้อประจำปี 2017 เลย ข้าพเจ้าคิดไม่ถึงว่า เมื่อตั้งชื่อหัวข้อเสร็จ ก็มาดูข้อพระคัมภีร์ที่ใช้เป็นหลัก ปรากฏว่า มีคำว่า เราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของเราจะอยู่ที่นั่น ไม่บังเอิญเลย พระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำ และทรงต้องการสื่อสารกับเราทุกคน (รวมทั้งข้าพเจ้าด้วย)  จังหวะเวลาช่วงนี้ มีแต่คนส่งข้อความเพื่อให้สำรวจตนเองในปี 2016ที่ผ่านมา และเริ่มต้นในปีใหม่ 2017 เมื่อวาน มีคนส่งข้อความของแจ๊คหม่า เศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองจีนมาในไลน์ของข้าพเจ้า ซึ่งมีข้อความที่โดนใจข้าพเจ้ามาก นั่นคือ คนเราพูดต่างกันอย่างไร คำตอบคือ  คนโง่ใช้ปาก คนฉลาดใช้สมอง คนปราด เปรื่องใช้หัวใจ ช่างเป็นข้อความไลน์ของหลายๆข้อความที่ข้าพเจ้าได้รับในช่วงใกล้สิ้นปี และได้เอามาสำรวจตรวจสอบตนเองเพื่อค้นหา….วันแรกของปีใหม่ 2017…เราอยู่ที่ไหน ข้าพเจ้าได้อ่านบทความหนึ่งใช้คำว่า  การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน  Disruption กับคำว่า แรงงานเปรื่องปัญญา  Knowledge workers แรงงานใหม่นี้คือคนที่ได้รับค่าจ้างสูงกว่าแรงงานที่มีทักษะแบบดั้งเดิม…ความรู้เป็นสิ่งที่ล้าสมัยได้อย่างรวดเร็วมาก ซึ่งจะเห็นได้จากเทคโนโลยีที่เคยมีใน 10 ปีที่แล้วเช่น ฟิล์ม, เทปคาสเซ็ท, CD เป็นต้น ได้ล้มหายตายจากไปต่อหน้าต่อตา…ความรู้จะเพิ่มพูนขึ้นมากกว่า 100% ในทุกๆ 6 เดือน นั่นคือมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ Knowledge Workers แรงงานเปรื่องปัญญาจะต้องขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา…บทความนี้ทำให้ข้าพเจ้าคิดถึงหนังสือดาเนียลบทสุดท้ายกล่าวว่า 4 แต่​ตัว​เจ้า​ดาเนียล​เอ๋ย จง​ปิด​ถ้อยคำ​เหล่า​นั้น​ไว้​และ​ประทับตรา​หนังสือ​นั้น​เสียจนถึง​วาระ​สุดท้าย คน​เป็น​อัน​มาก​จะ​วิ่ง​ไป​วิ่ง​มา และ​ความ​รู้​จะ​ทวี​ขึ้น” (ดาเนียล 12:4) ด้วยเนื้อหาสาระของบทความดังกล่าว ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่า เราอยู่ในยุคสุดท้าย ใกล้มากจริงๆ เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว  ทีมผู้รับใช้ทั้งหมดได้ไปบาหลีเพื่อประชุม 4/14 ในหัวข้อ ไม่สร้างสาวกคือตายและน่าตกใจมากที่บทความข้างต้นได้จบที่คำว่า ถ้าไม่เปลี่ยนก็คือตาย (ช่างเหมือนกันจริงๆ) โลกข้างนอกกำลังดิ้นรนเพื่อหนีตาย ขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาแก่เราทุกคนให้สามารถที่จะดิ้นรนเพื่อจะไม่ตายแต่สามารถดำรงต่อไปได้ทั้งธุรกิจ การงาน การเรียน และความเป็นคริสเตียนของราทุกคนทั้งคริสตจักร  วันแรกของปีใหม่ 2017…เราอยู่ที่ไหน?

Leave a Comment