“ร่วมช่วยพี่น้องชาวภาคใต้”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์

ขอให้สวัสดิภาพและสันติสุขในพระเยซูคริสต์อยู่กับพี่น้องทุกคนในการเริ่มต้นปีใหม่นี้ เราทั้งหลายผู้อยู่เมืองหลวง ในภาคกลาง อาจจะไม่เข้าใจถึงความทุกข์ใจของพี่น้องชาวภาคใต้ที่กำลังประสบกับภัยน้ำท่วมข้ามปี ไม่ได้ฉลองปีใหม่แล้ว ยังต้องสูญเสียบ้านเรือนและทรัพย์สิน อีกทั้งยังต้องเผชิญภัยจากน้ำที่หลากมาอย่างรวดเร็ว แทบจะหนีไม่ทัน บางคนต้องสูญเสียผู้เป็นที่รักในครอบครัวไป ข้าพเจ้าได้อ่านข่าวครอบครัวหนึ่งนั่งรถไปเจอน้ำหลากมากะทันหัน จึงต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคารถ ขณะเกาะกัน แม่เกาะลูกไว้ น้ำมาแรง จนทำให้รถตู้ไหลไปตามน้ำ สองแม่ลูกไปกับรถด้วย แต่มีคนคว้ามือแม่ได้ ลูกสาวอายุห้าขวบหลุดมือไปกับรถ ภายหลังจึงพบว่าสูญเสียชีวิต เป็นข่าวในหลายๆข่าวของการสูญเสียชีวิตของหลายครอบครัว ขอพระเจ้าทรงเล้าโลมจิตใจพี่น้องที่ประสบภัยทุกคน  นอกจากบ้านเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ราชการหลายแห่งเสียหายแล้ว ยังมีศาสนสถานก็เสียหายด้วย ไม่ว่าจะเป็นวัด โบสถ์ มัสยิด  ขอแสดงความเสียใจกับความเสียหายเหล่านี้ และที่ข้าพเจ้าเกริ่นมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะให้เราชาวใจสมานเพชรเกษม 11 และผู้มาเยี่ยมเยียนเราในวันนี้ มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินเพื่อจะสมทบร่วมกับมูลนิธิสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ในการส่งเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของพี่น้องชาวใต้ในครั้งนี้ ในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกัน ในฐานะที่เราเป็นคริสตชน  วันนี้ เราจะมีการเดินถุงสองรอบ รอบแรกสำหรับการเดินถุงถวายสิบลดปกติ และรอบสองคือการรับการบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบภัยฯ

ฮีบรู 13:16 16 จง​อย่า​ละเลย​ที่​จะ​กระทำ​การ​ดี และ​จง​แบ่งปัน​ข้าว​ของ​ซึ่ง​กัน​และ​กัน เพราะ​เครื่องบูชา​อย่าง​นั้น​เป็น​ที่​พอ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า

นอกจากเราจะร่วมกันช่วยพี่น้องชาวใต้ด้วยการส่งผ่านเงินช่วยเหลือไปแล้ว ข้าพเจ้ายังอยากให้เราระลึกถึงพี่น้องชาวใต้ผู้ประสบภัยพิบัติครั้งนี้ในคำอธิษฐานของเราด้วย อธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดประทาน

การช่วยเหลือในสิ่งที่เกินจากความสามารถของคน เกินความจำกัดที่ทางภาครัฐจะทำได้ ขอพระเจ้าทรงโปรดคุ้มครองความคิดและจิตใจของผู้ประสบภัยทุกคน อย่าให้มีอะไรมาซ้ำเติม โดยเฉพาะในวันที่ 15-16 อาทิตย์และวันจันทน์พรุ่งนี้ มีข่าวว่าฝนจะตกหนักอีกระลอก ขอให้ผู้คนปลอดภัย และขอพระเจ้าทรงควบคุมภูเขา น้ำ และแผ่นดิน ขอให้ดินฟ้าอากาศไม่เลวร้ายไปกว่านี้ ขอให้การเยียวยาความเสียหายในครั้งนี้มีไปถึงทุกคนถ้วนหน้า อาเมน

มัทธิว 5:16  16 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​เหมือนกับ​ตะเกียง จง​ส่อง​สว่าง​แก่​คน​ทั้ง​ปวง เพื่อ​ว่า​เมื่อ​เขา​ได้​เห็น​ความ​ดี​ที่​ท่าน​ทำ เขา​จะ​ได้​สรรเสริญ​พระ​บิดา​ของ​ท่าน ผู้​ทรง​อยู่​ใน​สวรรค์

Leave a Comment