สาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2017

“เราจะรักกันได้อย่างไร?”

ยอห์น 13:34-35 34 เรา​ให้​บัญญัติ​ใหม่​ไว้​แก่​เจ้า​ทั้ง​หลาย คือ​ให้​เจ้า​รัก​ซึ่ง​กัน​และ​กัน เรา​รัก​เจ้า​ทั้ง​หลาย​มา​แล้ว​อย่างไร เจ้า​จง​รัก​กัน​และ​กัน​ด้วย​อย่าง​นั้น​35 ถ้า​เจ้า​ทั้ง​หลาย​รัก​กัน​และ​กัน ดังนี้​แหละ​คน​ทั้ง​ปวง​ก็​จะ​รู้​ได้​ว่า​เจ้า​ทั้ง​หลาย​เป็น​สาวก​ของ​เรา”  คำว่า บัญญัติ  ในภาษากรีกแปลว่า คำสั่ง เป็นคำสั่งที่ต้องทำ  เหมือนคำสั่งเสียของพ่อแม่ที่กำลังจะตายจากไป พ่อแม่จะสั่งลูกให้รักกันและกัน เมื่อพ่อแม่ไม่อยู่ อย่าทะเลาะกัน แต่ให้รักกัน เหมือนที่พ่อแม่รัก พระเยซูกำลังบอกสาวกในอารมณ์นี้  สาวกในเวลานั้นจะไม่ได้เห็นพระเยซูเพราะพระองค์กำลังจะถูกตรึงตาย และสาวก็จะได้เห็นพระเยซูอีก เพราะพระเยซูจะฟื้นขึ้นมาจากความตาย เราเพิ่งจากผ่านบรรยากาศเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ วันระลึกถึงพระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย และสาวกจะไม่ได้เห็นพระเยซูอีก เพราะพระเยซูทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ต่อหน้าต่อตาของสาวก 500 คน  บันทึกในหนังสือกิจการได้บอกเราอีกว่า สาวกของพระเยซูจะได้เห็นพระเยซูอีก คราวนี้พร้อมๆกันทุกรุ่นของสาวก นับตั้งแต่เมื่อสองพันปีที่แล้วจะถึงวันนี้ รวมทั้งสาวกรุ่นอนาคตต่อจากเราในวันนี้ด้วย กิจการ1:9-11  9 เมื่อ​พระ​องค์​ตรัส​เช่นนั้น​แล้ว ​พระ​เจ้า​ก็​ทรง​รับ​พระ​องค์​ขึ้น​ไป​ต่อ​หน้า​ต่อ​ตา​เขา และ​มี​เมฆ​คลุม​พระ​องค์​ให้​พ้น​สายตา​ของ​เขา10 เมื่อ​เขา​กำลัง​เขม้น​ดู​ฟ้า เวลา​ที่​พระ​องค์​เสด็จ​ขึ้น​ไป​นั้น มี​สอง​คน​สวม​เสื้อ​ขาว​มา​ยืน​อยู่​ข้างๆ เขา​11 สอง​คน​นั้น​กล่าว​ว่า “ชาว​กาลิลี​เอ๋ย เหตุ​ไฉน​ท่าน​จึง​เขม้น​ดู​ฟ้า​สวรรค์ ​พระ​เยซู​องค์​นี้​ซึ่ง​ทรง​รับ​ไป​จาก​ท่าน​ขึ้น​ไป​ยัง​สวรรค์​นั้น จะ​เสด็จ​มา​อีก​เหมือน​อย่าง​ที่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​เห็น​พระ​องค์​เสด็จ​ไป​ยัง​สวรรค์​นั้น” พระเยซูกำลังจะเสด็จกลับมาอีก  เราทุกคนอยู่ในสถานะการรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เจ้า สิ่งที่พระองค์ทรงคาดหวังว่า เมื่อพระองค์กลับมา พระองค์จะเห็นเรายังรักกันและกัน  ดังนั้น สาวกของพระเยซูจะต้องตั้งคำถามที่สำคัญและหาวิธีการที่จะทำให้คำสั่งของพระเยซูสำเร็จ นั่นคือ เราจะรักกันได้อย่างไร?  จงรักกันและกัน   ไม่ง่ายเลย ขนาดเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกัน พ่อแม่จริงๆของเรายังต้องสั่งสอนให้เรารักกันและกัน  แล้วคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ที่ประกอบไปด้วยคนที่มาจากร้อยพ่อพันแม่ มาจากครอบครัวที่แตกต่างกัน ไม่รู้จักกันตั้งแต่เด็ก มารู้จักกันแบบแค่วันอาทิตย์มาเจอกันเท่านั้น บางทีก็นั่งกันคนละมุม  แทบไม่ได้เห็นกันก็มี มาโบสถ์เดียวกัน แต่ก็ทักกับแค่คนที่อยู่ใกล้  บางทีก็มาโบสถ์ในวันที่อีกคนไม่ได้มา เผลอๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่า อยู่โบสถ์เดียวกัน เราจะรักกันได้อย่างไร?  หากพระเยซูคาดหวังว่า เมื่อพระองค์เสด็จมา พระองค์จะเห็นเรารักกันและกัน (อาจมีบางคนที่ยังทะเลาะกัน หรือยังไม่คืนดีกัน หรือยังไม่สามารถจะรักกันได้ ในวันที่พระเยซูเสด็จมา) กาลาเทีย 6:9-10 9 อย่า​ให้​เรา​เมื่อยล้า​ใน​การ​ทำ​ดี เพราะ​ว่า​ถ้า​เรา​ไม่​ท้อ​ใจ​แล้ว เรา​ก็​จะ​เกี่ยว​เ​ก็​บ​ใน​เวลา​อัน​สมควร​10 เหตุ​ฉะนั้น​เมื่อ​เรา​มี​โอกาส ให้​เรา​ทำ​ดี​ต่อ​คน​ทั้ง​ปวง และ​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​ต่อ​ครอบครัว​ที่​มี​ความ​เชื่อ   ​เราจะรักกันได้อย่างไร?  คือภารกิจเร่งด่วน เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรักกันและกัน  ขอให้เราตั้งเป้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะค่ะ