“ผู้รับใช้ของพระคริสต์…จงเตรียมตัวให้พร้อมไว้”

คนที่ให้การบรรยายอบรมเรื่องความพร้อมได้ให้มุมมองของคำว่า “พร้อม”อย่างนี้

ความพร้อม

-แท้จริงคือสภาวะ

-ความพร้อม เป็นสภาวะที่ถูก”สร้าง”ขึ้น ไม่ใช่เกิดขึ้นจากการรอคอย

-คนสำเร็จ เกิดจากการลงมือทำ ทำๆๆๆๆๆๆจนเกิดสภาวะที่พร้อม

-ความพร้อมจึงเป็นสภาวะที่เกิดขึ้น หลังลงมือทำ

-การลงมือทำ เป็นการนำทางไปสู่ความพร้อม

-คนสำเร็จ มักตัดสินใจลงมือทำท่ามกลางความไม่พร้อม การลงมือทำ นำไปสู่การสร้าง”สภาวะ”ที่เหมาะสม นั่นคือความพร้อม

-ความพร้อม เกิดขึ้นหลังการตัดสินใจ”ลงมือทำ”

-ความไม่พร้อม จึงมักเป็น”ข้ออ้าง”ของคนที่ไม่สำเร็จ แม้ผู้นั้นรอจนกว่าจะเกิดสภาวะที่เขาพร้อม ก็ไม่ได้รับประกันว่าผู้นั้นจะประสบความสำเร็จ

มัทธิว 24:44 44 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เตรียม​พร้อม​ไว้ เพราะ​ใน​โมง​ที่​ท่าน​ไม่​คิด​ไม่​ฝัน​นั้น บุตร​มนุษย์​จะ​เสด็จ​มา

1โครินธ์ 15:58  58 เหตุ​ฉะนั้น​พี่​น้อง​ที่​รัก​ของ​ข้าพเจ้า ท่าน​จง​ตั้ง​มั่น​อยู่ อย่า​หวั่นไหว จง​ปฏิบัติงาน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ให้​บริบูรณ์​ทุก​เวลา ท่าน​ทั้ง​หลาย​พึง​รู้​ว่า โดย​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า การ​ของ​ท่าน​จะ​ไร้​ประโยชน์​ก็​หา​มิได้​

 คำแนะนำของพระคัมภีร์สอดคล้องกับการอบรมเรื่องความสำเร็จของดร.อารอน  คือการลงมือทำ ปฏิบัติงาน(ทำงาน)ของพระเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลา) ดร.อารอน ได้กล่าวว่า

-หลายๆคน รอจนกว่าจะพร้อม แล้วค่อยดำเนินการ

-ความพร้อมไม่มีอยู่จริงในโลก

-“ความพร้อม”เป็นสภาวะเชิงเปรียบเทียบ

-เมื่อความกลัวค่อยๆลดลง เมื่อนั้นรู้สึกว่าพร้อม

-เมื่อฟังคนนั้นทักคนนั้นเชียร์ เมื่อนั้นพร้อม

-เมื่อรายรับมากขึ้น เมื่อนั้นพร้อม

-เมื่อสภาวะบางอย่าง..เปลี่ยนไป..เมื่อนั้นพร้อม

ความเป็นจริง

-คนสำเร็จ สำเร็จท่ามกลางความไม่พร้อม

-คนสำเร็จ ตัดสินใจบนข้อมูลที่มีอยู่ ถ้ารอจนกว่าได้ข้อมูลทุกๆอย่าง คนอื่นๆคงไปโลดเสียก่อน

-คนสำเร็จ สำเร็จเพราะมีศักยภาพในการตัดสินใจ ไม่ใช่ศักยภาพของความพร้อม

-คนสำเร็จตัดสินใจบนความกล้าหาญ ไม่ใช่ตัดสินใจเพราะความพร้อม

-คนสำเร็จตัดสินใจลงมือเปลี่ยนแปลง ท่ามกลางความไม่พร้อม

-แม้คนที่ว่าพร้อมถึงจะลงมือทำ ก็ไม่สามารถรับประกันความสำเร็จ แต่คนที่สำเร็จมักลงมือทำท่ามกลางความไม่พร้อม

-ความไม่พร้อม จึงมักเป็น”ข้ออ้าง”ของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ

 ผู้รับใช้ของพระคริสต์…เป็นคนที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมไว้  ในสองด้าน ประการแรก คือ

 1.พรักพร้อมที่จะทำการดีทุกอย่าง  2ทิโมธี 3:16-17

16 ​พระ​คัมภีร์ ทุก​ตอน​ได้รับ​การ​ดล​ใจ​จาก​พระ​เจ้า และ​เป็น​ประโยชน์​ใน​การ​สอน การ​ตักเตือน​ว่า​กล่าว การ​ปรับปรุง​แก้ไข​คน​ให้​ดี และ​การ​อบรม​ใน​ทาง​ธรรม​17 เพื่อ​คน​ของ​พระ​เจ้า​จะ​พรักพร้อม​ที่​จะ​กระทำ​การ​ดี​ทุก​อย่าง

พระคัมภีร์ใช้คำว่า พรักพร้อม รากศัพท์ภาษากรีกใช้คำที่แปลว่า  สดใหม่ เดี๋ยวนี้  นั่นหมายความว่า คือการลงมือทำเดี๋ยวนี้ ไม่รอ ไม่ใช่ผลัดวันประกันพรุ่ง เอาไว้ก่อนนะ คำพูดเหล่านี้ หรือทัศนคติแบบนี้ เป็นของคนที่ไม่พร้อม

พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนของพระเจ้า คนของพระเจ้าจะมีพรักพร้อม คนของพระเจ้าต้องดำเนินชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่อดีต หรือโยนความรับผิดชอบไปในอนาคต

คนมากมายดำเนินชีวิตอยู่กับอดีตที่เจ็บปวด  อดีตที่หลอน ทำให้ไม่มีเสรีภาพในการให้อภัย ทำให้ศักยภาพมากมายถูกกดไว้ ไม่มีการต่อยอด หรือพัฒนาชีวิตให้ก้าวหน้า ไปต่อไม่ได้ เพราะว่า ยังจมอยู่กับอดีตที่เจ็บปวด พระคัมภีร์เรียกอดีตที่เจ็บปวดว่า รากของความขมขื่น

ฮีบรู 12:15  15 จง​ระวัง​ให้​ดี​อย่า​ให้​ใคร​เพิกเฉย​ต่อ​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า และ​อย่า​ให้​มี​ราก​ขม​ขื่น​งอก​ขึ้น​มา ทำ​ความ​ยุ่งยาก​ให้ ซึ่ง​จะ​เป็น​เหตุ​ให้​คน​เป็น​อัน​มาก​เสีย​ไป​

คำว่า พระคุณของพระเจ้า คือการที่เราได้รับการให้อภัยทั้งๆที่เราไม่สมควรได้รับการให้อภัย คนที่เพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้า คือคนที่พระเจ้าให้อภัยตัวของเขาแล้ว แต่ตัวของเขายังไม่ให้อภัยคนอื่น  ยังเก็บความเจ็บปวดบาดแผลของตนเองเอาไว้ จนรากงอก ที่เรีกว่า รากความขมขื่น คำว่า ขมขื่น รากศัพท์ภาษากรีกแปลว่า ยาพิษ กินแล้วตาย คนที่ขมขื่น ทำให้ตัวเองตาย กำลังทำร้ายตนเอง และทำให้คนอื่นรอบข้างได้รับความเสียหายไปด้วย

คนที่ขมขื่น ไม่พร้อมสำหรับการทำการดี และไม่พร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ ไม่พร้อมที่จะไปอยู่กับพระเจ้า คำว่า ไม่พร้อมในที่นี้ ก็คือ ไม่ขยับเขยื้อนใดๆเพือจะพาตัวเองออกจากสถานการณ์ที่เลวร้าย ไปสู่สถานการณ์ที่ดีกว่า ไม่พาตัวเองไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่  พระคัมภีร์เรียกคนประเภทนี้ว่า ขี้เกียจ

สุภาษิต19:24 24 คน​เกียจ​คร้าน​ฝัง​มือ​ของ​ตัว​ไว้​ใน​ชาม และ​ไม่​ยอม​แม้แต่​จะ​นำ​อาหาร​มา​สู่​ปาก​ของ​ตน

ผู้รับใช้ของพระคริสต์…จงเตรียมตัวให้พร้อมไว้  พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการเตรียมตัวให้พร้อมของคริสเตียน

พร้อมให้อภัยอย่างรวดเร็ว พร้อมคืนดีอย่างรวดเร็ว พร้อมให้ได้ทุกอย่าง พร้อมเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับปรุงแก้ไขตัวเอง พร้อมอะไรอีก…..

 ผู้รับใช้ของพระคริสต์…เตรียมตัวให้พร้อมไว้ ด้วยการ….

 2.ใช้เวลาอย่างมีค่า   เอเฟซัส5:15-16

15 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​จง​ระมัดระวัง​ใน​การ​ดำเนิน​ชีวิต​ให้​ดี อย่า​ให้​เหมือน​คน​ไร้​ปัญญา แต่​ให้​เหมือน​คน​มี​ปัญญา​16 จง​ฉวย​โอกาส เพราะ​ว่า​ทุก​วันนี้​เป็น​กาล​ที่​ชั่ว​

คำว่า ฉวยโอกาส ที่พระคัมภีร์ใช้ตอนนี รากศัพท์ภาษากรีก แปลว่า ซื้อเวลา หมายถึงการทำให้เวลามีค่าในทุกวินาที ไม่ใช่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้น นั่นคือการฆ่าเวลา  คำว่า ซื้อเวลา ขอคนในยุคของเรา คือการย่นระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทาง ในการทำอะไรๆด้วยตัวเอง แต่คำว่าซื้อเวลาของพระคัมภีร์ตอนนี้  ใช้คำว่า ไถ่ คือเอาเวลาที่มักจะทำชั่ว มาเป็นโอกาสของการทำดี  เวลาที่คนทำชั่วมีมาก แต่เวลาที่คนทำดีนั้น น้อยลงๆไปทุกที ผู้รับใช้ของพระคริสต์จะต้องไถ่เวลา นี่คือเหตุผลว่า ทำไมจึงใช้คำว่า ฉวยโอกาส คือ คำที่บอกถึงความเร่งรีบ เพราะเวลาน้อยลงไปเรื่อยๆ

2เปโตร 3:9  9 องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ไม่ได้​ทรง​เฉื่อย​ช้า​ใน​เรื่อง​พระ​สัญญา​ของ​พระ​องค์ ตาม​ที่​บาง​คน​คิด​นั้น แต่​พระ​องค์​ได้​ทรง​อด​กลั้น​พระ​ทัย​ไว้ เพราะ​เห็น​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​มา​ช้า​นาน ​พระ​องค์​ไม่​ทรง​ประสงค์​ที่​จะ​ให้​ผู้​หนึ่ง​ผู้ใด​พินาศ​เลย แต่​ทรง​ปรารถนา​ที่​จะ​ให้​คน​ทั้ง​ปวง​กลับ​ใจ​เสีย​ใหม่​

ยิ่งคนกลับใจใหม่ ยิ่งมีการยืดเวลาออกไปมากเท่านั้น เพื่อจะมีคนอีกมากมายได้กลับใจใหม่ นี่ก็เป็นการใช้เวลาอย่างมีค่า คำถามก็คือว่า เราได้ใช้เวลาทำให้คนกลับใจใหม่ หันกลับมาหาพระเจ้า เข้าใกล้พระเจ้า หรือเรากำลังทำให้คนวิ่งหนีออกห่างไปจากพระเจ้ามากยิ่งขึ้น

มัทธิว 12:30 30 ผู้ใด​ไม่​อยู่​ฝ่าย​เรา​ก็​เป็น​ปฏิปักษ์​ต่อ​เรา และ​ผู้ใด​ไม่​รวบรวม​ไว้​กับ​เรา ​ก็​เป็น​ผู้กระทำ​ให้​กระจัด​กระจาย​ไป​

คำถามก็คือว่า เราทำให้คนไม่ชอบพระเจ้า ไม่อยากเข้าใกล้คริสเตียน ด้วยพฤติกรรม คำพูดของเราอย่างไร หรือไม่ เราใช้เวลาอย่างไรให้คนรอบข้างมองเห็นพระเจ้าในตัวเราอย่างไร

พระคัมภีร์ยังสอนคนของพระเจ้าถึงวิธีการใช้เวลาอย่างมีค่า เช่น

เอเฟซัส 4:25-32 25 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​จง​เลิก​พูด​มุสา​เสีย และจง​พูด​ความ​จริง​ต่อ​กัน  เพราะ​ว่า​เรา​ต่าง​ก็​เป็น​อวัยวะ​ของ​กัน​และ​กัน​26 จะ​โกรธ​ก็​โกรธ​ได้ แต่​อย่า​ทำ​บาป  อย่า​ให้​ถึง​ตะวันตก​ท่าน​ยัง​โกรธ​อยู่​27 และ​อย่า​ให้​โอกาส​แก่​มาร​28 คน​ที่​เคย​ขโมย​ก็​อย่า​ขโมย​อีก แต่​จง​ใช้​มือ​ทำงาน​ที่​ดี​ดีกว่า เพื่อ​จะ​ได้​มี​อะไรๆ แจก​ให้แก่​คน​ที่​ขัด​สน​29 อย่า​ให้​คำ​หยาบ​คาย​ออกมา​จาก​ปาก​ท่าน​เลย แต่​จง​กล่าว​คำ​ที่​ดี​และ​เป็น​ประโยชน์​ให้​เหมาะสม​กับ​ความ​ต้อง​การ เพื่อ​จะ​ได้​เป็น​คุณ​แก่​คน​ที่​ได้​ยิน​ได้​ฟัง​30 และ​อย่า​ทำ​ให้​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ของ​พระ​เจ้า​เสีย​พระ​ทัย เพราะ​โดย​พระ​วิญญาณ​นั้น​ท่าน​ได้​ถูก​ประทับตรา​หมาย​ท่าน​ไว้ เพื่อ​วันที่​จะ​ทรง​ไถ่​ให้​รอด​31 จง​ให้​ใจ​ขม​ขื่น และ​ใจ​ขัด​เคือง และ​ใจ​โกรธ และ​การ​ทะเลาะ​เถียง​กัน และ​การ​พูด​ให้​ร้าย กับ​การ​คิด​ปอง​ร้าย​ทุก​อย่าง​อยู่​ห่างไกล​จาก​ท่าน​เถิด​32 และ​ท่าน​จง​เมตตา​ต่อ​กัน มี​ใจ​เอ็นดู​ต่อ​กัน และ​อภัย​โทษ​ให้​กัน เหมือน​ดังที่​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​โปรด​อภัย​โทษ​ให้แก่​ท่าน​ใน​พระ​คริสต์​นั้น

ทั้งหมดนี้ คือการใช้เวลาอย่างมีค่า มิใช่ใช้เวลาทำสิ่งที่ชั่ว หยุดพูดโกหก พูดแต่ความจริง หยุดความโกรธ หยุดทำบาป อย่าโอกาสแก่มาร หยุดขโมย หยุดขี้เกียจ  หยุดพูดจาหยาบคายไร้สาระ  พูดแต่สิ่งที่เป็นคุณแก่คนที่ได้ยิน  จงทำให้พระเจ้าพอพระทัย….

มัทธิว 24:42-44  42 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เฝ้า​ระวัง​อยู่ เพราะ​ท่าน​ไม่​รู้​ว่า องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​ท่าน​จะ​เสด็จ​มา​เวลา​ไหน​43 จง​จำ​ไว้​ว่า ถ้า​เจ้า​ของ​บ้าน​ล่วงรู้​ได้​ว่า​ขโมย​จะ​มา​ยาม​ไหน เขา​จะ​ตื่น​อยู่​และ​ระวัง ไม่ให้​ทะลวง​เรือน​ของ​เขา​ได้​44 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เตรียม​พร้อม​ไว้ เพราะ​ใน​โมง​ที่​ท่าน​ไม่​คิด​ไม่​ฝัน​นั้น บุตร​มนุษย์​จะ​เสด็จ​มา

ความสำเร็จของผู้รับใช้ของพระคริสต์ ไม่เหมือนความสำเร็จของคนของโลกนี้  ผู้รับใช้ของพระคริสต์…จะเตรียมตัวให้พร้อมไว้ เพื่อจะพบกับการเสด็จของพระเสด็จมาของพระเยซูคริสต์  สถานการณ์ของโลกนี้กำลังขมวดเกลียวเข้าใกล้ภาวะสงครามโลกมากยิ่งขึ้น เพราะคนยังมีความโลภ ความเห็นแก่ตัว  คนฉวยโอกาสที่จะทำชั่วมากกว่าทำดี เวลาได้เสียไปในชีวิตของคนที่ทำชั่ว ดังนั้ นผู้รับใช้ของพระคริสต์จะต้องไถ่เวลา ซื้อเวลา ให้มีการทำดีเพื่อจะให้คนมากมายได้รับความรอด

ในพระคัมภีร์ได้กล่าวถึง การซื้อเวลา (ไถ่) ให้คนรอดจากการที่พระเจ้าจะพิพากษาลงโทษคนอิสราเอล เพราะมีคนกลับใจใหม่ แต่เมื่อไม่มีคนกลับใจใหม่ การพิพากษาก็มาเร็ว

เราอธิษฐานเผื่อสถานการณ์ของโลก เราไม่อยากจะให้เกิดสงครามโลก เพราะว่า เดือดร้อนไปทั่วแน่   นอกจากการอธิษฐานแล้ว ขอให้เราใช้เวลาอย่างมีค่า เพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงทำลายโลกนี้  หากเราเป็นคนหนึ่งที่เร่งเวลา คือฆ่าเวลาไปกับการไม่ทำอะไรดีๆให้เกิดขึ้น ก็เท่ากับการทำให้เวลาชั่วไป

 ผู้รับใช้ของพระคริสต์…จงเตรียมตัวให้พร้อมไว้ คือการช่วยกู้โลกโดยตรง

1.พรักพร้อมที่จะทำการดีทุกอย่าง 

2.ใช้เวลาอย่างมีค่า

Leave a Comment