“พักผ่อน…เติมพลัง”

สดุดี 81:10 10 เรา​คือ​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า ผู้​ได้​พา​เจ้า​ออกมา​จาก​แผ่นดิน​อียิปต์ อ้า​ปาก​ของ​เจ้า​ให้​กว้าง​เถิด เรา​จะ​ป้อน​เจ้า​ให้​อิ่ม

อิสยาห์ 40:31 แต่​เขา​ทั้ง​หลาย​ผู้​รอ​คอย​พระ​เจ้า​จะ​เสริม​เรี่ยว​แรง​ใหม่ เขา​จะ​บิน​ขึ้น​ด้วย​ปีก​เหมือน​นก​อินทรี เขา​จะ​วิ่ง​และ​ไม่​เหน็ด​เหนื่อย เขา​จะ​เดิน​และ​ไม่​อ่อน​เปลี้ย​

ฮีบรู 12:12-13 12 เพราะ​เหตุ​นั้น​จง​ยก​มือ​ที่​อ่อน​แรง​ขึ้น และ​จง​ให้​หัว​เข่า​ที่​อ่อน​ล้า​มี​กำลัง​ขึ้น13 และ​จง​ทำทาง​ให้​ตรง​เพื่อให้​เท้า​ของ​ท่าน​เดิน​ไป ​ เพื่อ​ว่า​ขา​ที่​เขยก​นั้น​จะ​ได้​ไม่​เคล็ด แต่​จะ​หาย​เป็น​ปกติ​

ฟิลิปปี 4:13 ข้าพเจ้า​ผจญ​ทุก​สิ่ง​ได้ โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เสริม​กำลัง​ข้าพเจ้า

กิจการ 3:19  19 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​หัน​กลับ​และ​ตั้งใจ​ใหม่ เพื่อ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ลบ​ล้าง​ความ​ผิด​บาป​ของ​ท่าน​เสีย เพื่อ​วาระ​พักผ่อน​หย่อน​ใจ​จะ​ได้มา​จาก​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า​

ชาโลม ขอสันติสุขของพระเจ้าอยู่กับพี่น้องทุกท่าน  ขอบคุณพระเจ้าสำหรับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมผู้รับใช้พระเจ้าได้เดินทางไปประเทศเวียดนาม เหนือ กลาง ใต้  เพื่อวาะแห่งการ พักผ่อน…เติมพลัง หลังจากเหน็ดเหนื่อยกับการปรับปรุงตัวอาคารคริสตจักรมาตลอดทั้งปี ไปพร้อมๆกับการรับใช้ในด้านฝ่ายจิตวิญญาณ จนจบค่ายครอบครัวเดียวกัน  ความจริงเราใช้เวลาในการตัดสินใจไปพักผ่อน…เติมพลัง ที่ประเทศเวียดนามไม่นาน ก่อนค่ายครอบครัวเดียวกันช่วงสงกรานต์ (ประมาณหนึ่งเดือน) เราคิดเพียงว่า ไปที่ไหนสักแห่งใช้เวลาด้วยกันเพียงผู้รับใช้เต็มเวลา  เพื่อเราจะมีกำลังเดินหน้าต่อไปด้วยกัน  เราไปในที่ที่ไม่เคยไป เป็นที่ใหม่สำหรับเราทุกคน ความกังวล ความกลัวถูกหลอก กลัวถูกเอาเปรียบ แต่เราก็เชื่อแน่ว่า พระเจ้าทรงอยู่ด้วยกันเรา ขอบคุณพระเจ้า ที่ทุกอย่างลงตัว และผลลัพธ์ออกมาดีอย่างมาก เมื่อได้กลับมา เรารู้สึกมีพลัง  ได้พัก แม้จะเหนื่อยกับการเดินทาง ให้ทันกับวันเวลาของการเยี่ยมแต่ละเมือง แต่ละภาคของเวียดนาม ด้วยระยะเวลาที่จำกัด และเป็นเหมือนไฟล์ทบังคับ  เราได้ชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงาม ได้พบกับความแปลกใหม่ของสถานที่ต่างๆ ได้ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เรียกว่า ที่สุดในโลก มีทุกอย่างในประเทศเวียดนาม (ไม่ได้โปรโมทการท่องเที่ยวนะค่ะ) แต่เรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ทรงจัดโปรแกรมให้กับเราระดับห้าดาว  ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความใส่พระทัยของพระเจ้ามีต่อตัวข้าพเจ้าเอง และทีมผู้รับใช้พระเจ้า จึงอยากจะขอแบ่งปันกับพี่น้องชาวใจสมาน11 ทุกคนว่า พระเจ้าทรงใส่ใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเราทุกคนเหมือนกัน มัทธิว10:29-31 29 นก​กระจาบ​สอง​ตัว​เขา​ขาย​บาท​หนึ่ง​มิใช่​หรือ แต่​ถ้า​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ไม่​ทรง​เห็นชอบ นก​นั้น​แม้​สัก​ตัว​เดียว​จะ​ตก​ลง​ถึง​ดิน​ก็​ไม่ได้​30 ถึง​ผม​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย ​ก็​ทรง​นับ​ไว้​แล้ว​ทุก​เส้น​31 เหตุ​ฉะนั้น​อย่า​กลัว​เลย ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​ประเสริฐ​กว่า​นก​กระจาบ​หลาย​ตัว​ ฉะนั้น จงมอบแผนงานการพักผ่อน…เติมพลังไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีพลัง อาเมน

Leave a Comment