“ใช้เวลาด้วยกัน…”

กิจการ 2:44-47 44 บรรดา​ผู้​ที่​เชื่อ​ถือ​นั้น​ก็​อยู่​พร้อม​กัน ณ ที่​แห่ง​เดียว และ​ทรัพย์​สิ่งของ​ของ​เขา​เหล่า​นั้น​เขา​เอา​มา​รวมกัน​เป็น​ของ​กลาง45 เขา​จึง​ได้​ขาย​ที่ดิน​และ​ทรัพย์​สิ่งของ มา​แบ่ง​ให้แก่​คน​ทั้ง​ปวง​ตาม​ซึ่ง​ทุก​คน​ต้อง​การ​46 เขา​ได้​ร่วม​ใจ​กัน​ไป​ใน​พระ​วิหาร และ​หัก​ขนม​ปัง​ตาม​บ้าน​ของ​เขา ร่วม​รับประทาน​อาหาร​ด้วย​ความ​ชื่น​ชม​ยินดี​และ​ใจ​กว้างขวาง ทุก​วัน​เรื่อยไป​47 ทั้ง​ได้​สรรเสริญ​พระ​เจ้า​และ​คน​ทั้ง​ปวง​ก็​ชอบ​ใจ ฝ่าย​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ได้​ทรง​โปรด​ให้​คน​ทั้ง​หลาย​ซึ่ง​กำลัง​จะ​รอด มา​เข้า​กับ​พวก​สาวก​ทุก​วันๆ สำหรับคนยิวเมื่อสองพันปีที่แล้ว การจะไปทานอาหารที่บ้านของใคร หรือใครจะมาทานอาหารที่บ้านของเขา ถือเป็นเรื่องสำคัญในระดับความสัมพันธ์ที่เรียกว่า นับญาตินับมิตรกัน ไม่ง่ายที่จะได้นั่งโต๊ะกินข้าวหม้อเดียวกัน เอาขนมปังจิ้มในแกงชามเดียวกัน  ใช้เวลาด้วยกัน  สำหรับคนโบราณจะตรงไปตรงมา ถ้าไม่ใช่ญาติ ก็เป็นคนแปลกหน้า ถ้าไม่ใช่มิตรก็เป็นศัตรู อย่างสำนวนที่หญิงสะมาเรียที่บ่อน้ำแปลกใจกับการที่พระเยซูทรงสนทนากับนาง ยอห์น 4:9,40-42 หญิง​ชาว​สะมาเรีย​ทูล​พระ​องค์​ว่า “ไฉน​ท่าน​ผู้​เป็นยิว​จึง​ขอ​น้ำ​ดื่ม​จาก​ดิฉัน ผู้​เป็น​หญิง​ชาว​สะมาเรีย” (​เพราะ​พวก​ยิว​ไม่​คบ​หา​ชาว​สะมาเรีย​เลย​)​…40 ฉะนั้น​เมื่อ​ชาว​สะมาเรีย​มาถึง​พระ​องค์ เขา​จึง​ทูล​เชิญ​พระ​องค์​ให้​ประทับ​อยู่​กับ​เขา และ​พระ​องค์​ก็​ประทับ​ที่​นั่น​สอง​วัน​41 และ​คน​อื่น​เป็น​จำนวน​มาก​ได้​วางใจ เพราะ​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​องค์​42 เขา​เหล่า​นั้น​พูด​กับ​หญิง​นั้น​ว่า “ตั้งแต่​นี้​ไป​ที่​เรา​เชื่อ​นั้น​มิใช่​เพราะ​คำ​ของ​เจ้า แต่​เพราะ​เรา​ได้​ยิน​เอง และ​เรา​รู้​ว่า​ท่าน​องค์​นี้​แหละ​เป็น​พระ​ผู้ช่วย​โลก​ให้​รอด​ที่​แท้จริง” จากการใช้เวลาด้วยกัน หยิบยื่นน้ำดื่มให้นำไปสู่การเปิดบ้านให้พระเยซูประทับในบ้านชาวเมืองสะมาเรียถึงสองวัน แน่นอน พวกเขาได้ร่วมโต๊ะอาหารกับพระเยซู และมาถึงความแน่ใจ มั่นใจ ไว้วางใจในพระเจ้า วิวรณ์ 3:20-21 20 นี่​แน่ะ เรา​ยืน​เคาะ​อยู่​ที่​ประตู ถ้า​ผู้ใด​ได้​ยิน​เสียง​ของ​เรา​และ​เปิด​ประตู เรา​จะ​เข้า​ไป​หา​ผู้​นั้น​และ​จะ​รับประทาน​อาหาร​ร่วมกับ​เขา และ​เขา​จะ​รับประทาน​อาหาร​ร่วมกับ​เรา​21 ผู้ใด​มี​ชัย​ชนะ เรา​จะ​ให้​ผู้​นั้น​นั่ง​กับ​เรา​บน​พระ​ที่​นั่ง​ของ​เรา เหมือนกับ​ที่​เรา​มี​ชัย​ชนะ​แล้ว และ​ได้​นั่ง​กับ​พระ​บิดา​ของ​เรา​บน​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​องค์​ พระเยซูเคาะประตูหัวใจของคนมากมายทุกยุคทุกสมัย เพื่อพระองค์จะเข้าไปใช้เวลาด้วยกันกับคนที่เปิดประตู  โดยเฉพาะคนที่กำลังต่อสู้กับตัวเอง เพื่อจะเอาชนะตนเองให้ได้ การใช้เวลาด้วยกันกับพระองค์ จะนำไปสู่ชัยชนะ หนังสือวิวรณ์ตอนนี้ได้กล่าวว่า คนที่นั่งโต๊ะอาหารเดียวกันกับพระเยซู และจะได้นั่งที่นั่งเดียวกันกับพระองค์ด้วย เหมือนกับที่พระองค์ทรงมีชัยชนะมาแล้ว มัทธิว 25:35-36 35 เพราะ​ว่า​เมื่อ​เรา​หิว ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​ได้​จัดหา​ให้​เรา​กิน เรา​กระหาย​น้ำ ท่าน​ก็​ให้​เรา​ดื่ม เรา​เป็น​แขก​แปลก​หน้า ท่าน​ก็​ได้​ต้อนรับ​เรา​ไว้​36 เรา​เปลือย​กาย​ท่าน​ก็​ได้​ให้​เสื้อผ้า​เรา​นุ่ง​ห่ม เมื่อ​เรา​เจ็บป่วย​ท่าน​ก็​ได้มา​เยี่ยม​เอา​ใจ​ใส่​เรา เมื่อ​เรา​ต้อง​จำ​อยู่​ใน​พันธนาคาร ท่าน​ก็​ได้มา​เยี่ยม​เรา’ ขอให้เราทุกคนจงฉวยโอกาสที่จะใช้เวลาด้วยกัน หยิบยื่นน้ำใจ กำลังใจ ความเป็นมิตรไมตรีต่อกันและกันเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

Leave a Comment