“นี่เป็นเวลาพระคัมภีร์สำเร็จในเราทุกคน”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกคน  เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว เราได้เห็นภาพของความเป็นครอบครัวเดียวกันของพี่น้องได้มานมัสการพระเจ้าแต่เช้า (แปดโมง) ซึ่งเป็นเวลาที่เราได้นัดกันเป็นพิเศษ หลังจากนมัสการฟังเทศนาเสร็จ เราก็ออกเดินทางไปใช้เวลาด้วยกัน เดินตลาดนัด(บางน้ำผึ้ง)ด้วยกัน ไปทานมื้อเที่ยงที่สวนศรีนครเขื่อนขันต์ด้วยกัน ขี่จักรยาน เดินเล่น  สรวลเสเฮฮาในบรรยากาศชิวๆ บางคนนอนเสื่อดูท้องฟ้า บ้างก็ผล่อยหลับไป บ้างก็เม้าท์กันกระจาย  ภาพครอบครัวของพระเจ้ากำลังก่อกันขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง จนหลายคนพูดว่า คราวหน้าเอาอีก (ได้เลย) ฮีบรู 3:6  6 แต่​พระ​คริสต์​นั้น​ทรง​ซื่อสัตย์​ใน​ฐานะ​พระ​บุตร ที่​ทรง​อำนาจ​เหนือ​ชุมนุม​ชน​อัน​เป็น​ครอบครัว​ของ​พระ​เจ้า และ​เรา​ทั้ง​หลาย​เป็น​ครอบครัว​นั้น​แหละ หาก​เรา​จะ​ยึด​ความ​กล้า​หาญ​และ​ความ​ภูมิใจ​ใน​ความ​หวัง​นั้น​ไว้​  ถือว่า เป็นความสำเร็จในก้าวแรกของการเป็นครอบครัวเดียวกัน (ซึ่งยังมีอีกหลายมุมที่เราจะได้มีโอกาสที่จะทำบทบาทความเป็นครอบครัวเดียวกัน)  แต่อีกภาพที่ข้าพเจ้าอยากให้พี่น้องได้มองคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ของเราก็คือ คริสตจักร (ผู้เชื่อทุกคน)เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ ที่รอคอยการเสด็จมาของพระองค์ในฐานะเจ้าบ่าว คริสเตียนจึงไม่เพียงแต่รอคอยการมาของพระเยซูคริสต์เท่านั้น แต่ยังมีท่าทีอย่างเจ้าสาวรอคอยเจ้าบ่าว พร้อมที่จะเป็นเจ้าสาว ด้วยการรักษาชีวิตใหม่ในพระคริสต์ให้ปราศจากตำหนิในการประพฤติทุกอย่าง วิวรณ์ 19:7-8 7 ขอ​ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​ร่า​เริง​ยินดี​และ​เต้น​โลด​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​องค์ เพราะ​ถึง​เวลา​มงคล​สมรส​ของ​พระ​เมษโปดก​แล้ว​ และ​เจ้าสาว​ของ​พระ​องค์​ได้​เตรียม​พร้อม​แล้ว” 8 ทรง​โปรด​ให้​เจ้าสาว​สวม​ผ้า​ป่าน​เนื้อ​ละเอียด​ใส​บริสุทธิ์ เพราะ​ผ้า​ป่าน​เนื้อ​ดี​นั้น​ได้แก่ การ​ประพฤติ​อัน​ชอบธรรม​ของ​พวก​ธรรมิก​ชน” และอีกภาพที่พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงคริสตจักร(ผู้เชื่อ)ทุกคนก็คือ ภาพของการเป็นทหารของพระคริสต์ในฐานะผู้รับใช้ในกองทัพที่มีพระเยซูคริสต์เป็นแม่ทัพของเรา  พระคัมภีร์ได้บอกให้เราทำบทบาทนี้อย่างเจาะจง 2 ทิโมธี 2:3-4 3 จง​ทน​การ​ยาก​ลำบาก​ด้วย​กัน​กับ​ทหาร​ที่​ดี​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​4 ไม่​มี​ทหาร​คน​ใด​ที่​เข้า​ประจำการ​แล้ว​จะ​ยุ่ง​อยู่​กับ​งาน​ฝ่าย​พล​เรือน ด้วย​ว่า​เขา​มุ่ง​ที่​จะ​ทำ​ให้​ผู้บังคับบัญชา​พอใจ​ สิ่งที่เด่นสุดของคำว่า ทหาร คือ คำว่า วินัย การเชื่อฟัง และการเสียสละเพื่อภาพรวมคือกองทัพ (พระกายของพระคริสต์) การจัดระบบของกองทัพมีการดูแลเป็นหมวดหมู่กองพันกองร้อย เป้าหมายของกองทัพคือการปกป้องประชาชน และต่อสู้กับศัตรูผู้รุกราน และนำสันติภาพให้เกิดขึ้น สำหรับกองทัพของพระเยซูคริสต์ พระเยซูทรงมีนามอีกนามหนึ่งเรียกว่า Prince of Peace แปลว่า เจ้าชายแห่งสันติภาพ  เป้าหมายของพระเยซูคือนำสันติภาพให้เกิดขึ้นทุกที่ เกิดการคืนดี เกิดสันติสุข เกิดความสงบร่มเย็น มั่นคงยืนยง ข้าพเจ้าปรารถนาอยากจะเห็นคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ของพี่น้องแห่งนี้สำเร็จเป็นภาพตามพระคัมภีร์ทั้งสามภาพนี้ คือเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแก่กันและกัน รักษา ชีวิตให้ปราศจากตำหนิ เป็นทหารของพระคริสต์ต่อสู้ร่วมกันให้คริสตจักรมีกำลังช่วยคนได้อีกมากมาย

Leave a Comment