“ผู้รับใช้ของพระคริสต์….ขยายเขตแดน”

เขตแดน หมายถึงอาณาเขตที่กำหนดไว้ แสดงความเป็นเจ้าของ สำหรับสัตว์บางชนิด เช่น สุนัข มันจะใช้วิธีฉี่เอาไว้ ถ้ามีสุนัขตัวอื่นเข้ามาในอาณาเขตที่มันทำไว้ มันจะไล่สุนัขไป และถ้าเป็นคนเดินผ่านอาณาเขตของมัน มันก็จะเห่าไล่ ทำท่าขู่หรือกัด  แต่พอเราพ้นเขตแดนของมันไป มันก็จะหยุดเห่า หยุดวิ่งตาม

เลียงผา มีธรรมชาติคืออยู่ที่หน้าผา ทำไมมันถึงไปอยู่ที่หน้าผา (ให้ดูรูป) นื่คือวิธีขยายเขตแดนของเลียงผา ด้วยการเอาต่อมใต้ตาของมันถูกับหินหรือต้นไม้ จะมีน้ำออกมา นักปีนเขาบางคนเชื่อว่า น้ำจากต่อมใต้ตาของเลียงผาสามารถใช้รักษาอาการบาดเจ็บจากการตกจากที่สูงได้ (เป็นแค่ความเชื่อเท่านั้น) สิ่งที่น่าสนใจคือ นี่คือธรรมชาติของเลียงผา ในการขยายเขตแดน

??? คำถามว่า ถ้าเป็นมนุษย์อย่างเราๆ อาณาเขตของตัวเราเองอยู่ที่ไหน เราทำอย่างไร ภาษาที่เราใช้ คือคำว่า สิทธิ์ส่วนบุคคล? ถนนส่วนบุคคล พื้นที่ส่วนบุคคล เวลาส่วนตัว ที่ส่วนตัว อะไรก็ตามที่เราใช้คำว่า ส่วนตัว ส่วนบุคคล คือการแสดงเขตแดนของคนๆนั้น ใช่ไม๊ เป็นการบอกว่า ถ้าไม่อนุญาต ห้ามมาแตะ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Safety Zone หรือ Comfort Zone  แปลว่า ที่ปลอดภัย ที่ส่วนตัว

แล้วคำว่า โลกไร้พรมแดน เกี่ยวข้องกับอาณาเขตของมนุษย์ในปัจจุบันอย่างไร

โลกไร้พรมแดน ก็คือ โลกแห่งการติดต่อสื่อสาร เราสามารถพบปะเพื่อนฝูง เครือญาติ เพื่อน โดยอาจไร้ตัวตนของคนที่เราสื่อสาร เป็นนิยามของคำว่าติดต่อกัน เพื่อมิตรภาพที่ไร้พรมแดนทั่วโลก ไม่เลือกเชื้อชาติ ชนชาติ ศาสนา เพศ อายุ และการสื่อสาร อยู่ที่ไหนก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ หากเรารู้จักกันจากเพื่อนของเพื่อน รวดเร็วฉับไว ทันต่อข่าวสารทั่วโลก ทำให้เรารู้ข่าวสารสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดาย  สามารถนำไปใช้ศึกษาเรียนรู้ในชีวิตประจำวันได้เลย (อินเตอร์เน็ต) แต่เรารู้หรือไม่ว่า…..

ยิ่งโลกไร้พรมแดนเข้ามาในชีวิตของผู้คนมากเท่าใด เรายิ่งเห็นคนอยู่กับโลกส่วนตัวของตนเองมากเท่านั้น ลักษณะการพูดคุยกันแบบเผชิญหน้ากันน้อยลง ความสัมพันธ์ระหว่างกันเกิดขึ้นเพียงแค่ระดับผิวๆแค่เปลือก ไม่ได้ลงลึก  แม้จะมีเพื่อนในโลกโซเชียลมากขึ้น บางคนมีเป็นพันเป็นหมื่น และเรารู้หรือไม่ว่า การสอดแนมสมัยใหม่ของคนแปลกหน้าได้เข้ามาทำลายความเป็นส่วนตัวของเราก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น มีคำพูดของคนเยอรมันที่มีบาดแผลหลังสงครามนาซีกล่าวว่า เขาไม่ใช้เฟสบุ๊คเลย เพราะความเป็นส่วนตัวได้ถูกสอดแนมผ่านโลกโซเชียลโดยเราไม่รู้ตัว นี่คือความหมายของคนที่ต้องการรักษาเขตแดนที่เรียกว่าเซฟตี้โซน หรือคอมฟอทโซน

ในภาษาการบำบัดภายในของเอลียาห์เฮ้าส์ เรียกลักษณะเขตแดนส่วนตัวว่า ตาข่ายความปลอดภัย Safety Nest  เหมือนรังนกที่ถูกสานเป็นตาข่ายปกป้องตนเอง ตาข่ายนี้ถูกสานด้วยคำปฏิญาณสาบานแต่ละเรื่องที่ทำให้เกิดความเจ็บปวด และตาข่ายอันนี้ก็คือกรงขังตัวของคนๆนั้นเอง พระคัมภีร์เดิมได้พูดถึงคนๆหนึ่งที่ได้ทำลายตาข่ายแห่งความเจ็บปวดนี้ เขาคนนั้นชื่อว่า ยาเบส

1พงศาวดาร4:9-10 ​10 ยา​เบส​ทูล​พระ​เจ้า​ของ​อิสราเอล​ว่า “ขอ​พระ​องค์​ทรง​อวย​พระ​พร​แก่​ข้า​พระ​องค์ และ​ขยาย​เขต​แดน​ของ​ข้า​พระ​องค์ และ​ขอ​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์ อยู่​กับ​ข้า​พระ​องค์ และ​ขอ​พระ​องค์​ทรง​รักษา​ข้า​พระ​องค์​ให้​พ้น​จาก​เหตุร้าย เพื่อ​มิ​ให้​ข้า​พระ​องค์​เจ็บ​ใจ​ปวด​กาย” และ​พระ​เจ้า​ทรง​ประสาท​ตาม​ที่​เขา​ทูล​ขอ​

ยาเบสเป็นคนที่มีเกียรติกว่าบรรดาพี่น้องของเขา นักวิชาการพระคัมภีร์ตีความตรงนี้ว่า ยาเบสน่าจะมีความเชี่ยวชาญและมีปัญญาในความเข้าใจในพระบัญญัติของพระเจ้ามากกว่าบรรดาพี่น้องของเขา หรือเขาอาจจะเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยกว่าคนอื่นๆ หรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีกำลังและความกล้าหาญมากกว่าคนอื่น หรืออาจจะเป็นนักอธิษฐาน เป็นคนที่มีความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้ามากกว่าคนอื่น  (สังเกตุจากคำอธิษฐานของยาเบส)

พื้นเพเบื้องหลังของยาเบสอีกมุมหนึ่ง ก็คือ ชื่อของยาเบส ในภาษาฮีบรู แปลว่า เศร้าใจ คร่ำครวญ  สาเหตุที่ได้ชื่อนี้มา วิเคราะห์ว่า ตอนคลอดยาเบสนั้น ครอบครัวกำลังลำบาก กำลังมีความทุกข์ หรือ ขณะคลอดยาเบสทำให้แม่ต้องเจ็บหนัก  คาดว่า ชีวิตของยาเบสเติบโตมากับชื่อที่แปลว่า เศร้าใจ  ยาเบสคงไม่ชอบชื่อนี้ แต่เมื่อแม่ตั้งชื่อให้ ก็ต้องเชื่อฟังแม่ (เป็นลูกที่ดี) แต่อะไรเกิดขึ้น ในการดำเนินชีวิตของยาเบสตั้งแต่เล็กจนโต  ยาเบสได้ดำเนินชีวิตจนวันหนึ่งเป็นคนที่มีเกียรติมากกว่าบรรดาพี่น้องของตนเอง นั่นแสดงว่า ยาเบส ได้ดำเนินชีวิตตรงกันข้ามกับชื่อของเขา ยาเบสไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองเป็นไปตามความรู้สึกของอดีต ไม่ได้ขังตัวเองด้วยปมด้อยหรือความเจ็บปวด น่าเรียนรู้บทเรียนความสำเร็จของยาเบส   คำอธิษฐานของยาเบสมีความคล้ายคลึงกับคำอธิษฐานที่พระเยซูทรงใช้สอนสาวกของพระองค์

มัทธิว 6:9-13  9 “ท่าน​ทั้ง​หลาย จง​อธิษฐาน​ตาม​อย่าง​นี้​ว่า ข้า​แต่​พระ​บิดา​แห่ง​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์ ขอ​ให้​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​เป็น​ที่​เคารพ​สักการะ 10 ขอ​ให้​แผ่นดิน​ของ​พระ​องค์​มา​ตั้งอยู่ ขอ​ให้​เป็นไป​ตาม​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์ ​ใน​สวรรค์​เป็น​อย่างไร​ก็​ให้​เป็นไป​อย่าง​นั้น​ใน​แผ่นดิน​โลก 11 ขอ​ทรง​โปรด​ประทาน​อาหาร​ประจำวัน​แก่​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ใน​กาล​วันนี้ 12 และ​ขอ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ผิด​ของข้า​พระ​องค์ เหมือน​ข้า​พระ​องค์​ยกโทษ​ผู้​ที่​ทำ​ผิด​ต่อ​ข้า​พระ​องค์​นั้น 13 และ​ขอ​อย่า​นำ​ข้า​พระ​องค์​เข้า​ไป​ใน​การ​ทดลอง แต่​ขอ​ให้​พ้น​จาก​ซึ่ง​ชั่ว​ร้าย​ เหตุ​ว่า​ราช​อำนาจ และ​ฤทธิ์​เดช และ​พระ​สิริ​เป็น​ของ​พระ​องค์​สืบๆ ไป​เป็น​นิตย์ อาเมน​

1.ขยายเขตแดนสวรรค์

1พงศาวดาร4:10ก 10 ยา​เบส​ทูล​พระ​เจ้า​ของ​อิส​รา​เอล​ว่า “ขอ​พระ​องค์​ทรง​อวย​พร​แก่​ข้า​พระ​องค์ และ​ขยาย​เขต​แดน​ของ​ข้า​พระ​องค์…

มัทธิว6:1010 ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก

เป้าหมายการอธิษฐานของยาเบสคือการออกจากที่ที่กักขังเขาไว้ อดีตที่เจ็บปวดของครอบครัว อดีตที่เจ็บปวดของตัวยาเบส ที่แม่ได้ใส่ไว้กับตัวของเขา ด้วยชื่อ ยาเบส ที่แปลว่า เศร้าใจ ทุกข์ใจ ยาเบสขอพระเจ้าช่วยเขา ด้วยการอวยพร เพราะมันเป็นเหมือนคำแช่งสาป

ครั้งหนึ่ง มีแม่บ้านของสำนักงานแห่งหนึ่ง ไม่เป็นคริสเตียน มาขอคำปรึกษากับข้าพเจ้าว่า เขาจะทำอย่างไรดี กับเพื่อนบ้านของเขาที่ไม่พูดคุยกับเขา และยังชอบมายืนตรงกันข้ามกับบ้านของเขาใช้คำหยาบคาย ด่าว่า สาปแช่ง ข้าพเจ้าแนะนำแม่บ้านคนนี้ว่า เราต้องทำลายคำสาปแช่งคำไม่ดีของคนด้วยการอวยพร ลองไปยืนหน้าบ้านและอวยพร เพื่อนบ้าน แม่บ้านคนนี้ลองไปทำตามคำแนะนำของข้าพเจ้า ปรากฏว่า อาทิตย์หนึ่งผ่านไป เขามาบอกว่า เพื่อนบ้านเปลี่ยนไปเลย  เลิกพูดสาปแช่ง และยังมาพูดดีด้วย นี่ก็คือการขยายเขตแดนสวรรค์ ในความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน

ยากอบ 3:6 6 และ​ลิ้น​นั้น​ก็​เป็น​ไฟ ลิ้น​เป็น​โลก​ที่​ไร้​ธรรม​ใน​บรรดา​อวัยวะ​ของ​เรา เป็น​เหตุ​ให้​ทั้ง​กาย​มลทิน​ไป​ทำ​ให้​วัฏฏะ​แห่ง​ชีวิต​เผา​ไหม้ และ​มัน​เอง​ก็​ติด​ไฟ​โดย​นรก​

ไม่มีอะไรสามารถทำให้คนเจ็บปวดและเป็นทุกข์ได้อย่างแสนสาหัสได้เท่ากับคำพูดของคนด้วยกัน โดยเฉพาะคนใกล้ตัว คนที่เราแคร์ คนที่เราคาดหวัง ยาเบสเป็นชื่อที่แม่ตั้งให้จากความเจ็บปวด มันน่าเจ็บปวดยิ่งนัก  ยาเบสไม่ได้เปลี่ยนชื่อของตัวเอง (ซึ่งคนในยุคของเรามักจะนิยมเปลี่ยนชื่อ เพื่อแก้เคล็ด แก้กรรม เพื่อเป็นมงคล แล้วแต่ที่หมอดูหมอสะเดาะเคราะห์ทั้งหลายจะแนะนำ) แต่ยาเบสกลับต้องการขยายอาณาเขตของตนเอง คำอวยพรจากพระเจ้าดีที่สุด

ยาเบสอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรเขา นั่นคือ ตัวของยาเบสเองกำลังขอให้บรรยากาศจากสวรรค์มาถึงชีวิตของเขา พระเยซูทรงสอนสาวกในการอธิษฐาน 10 ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก พระเยซูทรงสอนให้สาวกของพระองค์ขยายเขตแดนด้วยการอธิษฐานในมุมมองของการนำสวรรค์มาตั้งอยู่ในแผ่นดินโลก ถ้าสาวกมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่จะให้แผ่นดินสวรรค์มาตั้งบนแผ่นดินโลก สาวกจะระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดบรรยากาศการติดไฟนรก นั่นก็คือการใช้คำพูดของตนเอง (ไม่ว่าจะเป็นการบ่น การพูดจาหยาบคาย ไม่สุภาพ ไม่ให้เกียรติ ด่าว่า ตำหนิ กล่าวโทษ ให้ร้าย คำใดๆที่ไร้สาระ และมีโอกาสสร้างความไม่สบายใจ สาวกของพระเยซูจะต้องระวัง)

ยากอบ 3:6 6 และ​ลิ้น​นั้น​เป็น​ไฟ ลิ้น​เป็น​โลก​ชั่ว​ร้าย​ที่​ตั้ง​อยู่​ท่าม​กลาง​อวัยวะ​ต่างๆ ของ​เรา มัน​ทำ​ให้​ทั้ง​กาย​เป็น​มล​ทิน และ​เผา​ผลาญ​วง​จร​ของ​ชีวิต และ​ตัว​มัน​เอง​ก็​ถูก​เผา​ผลาญ​โดย​ไฟ​นรก (ฉบับแปล 2011)

ขอให้เราที่เป็นคริสเตียน พึงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดี คำพูดของเรากำลังขยายเขตแดนสวรรค์หรือขยายเขตแดนนรก ถ้าเป็นสวรรค์ ต้องทำให้คนสุขใจ แต่ถ้าเป็นนรกก็คือการทำให้เกิดความทุกข์ใจ

ผู้รับใช้ของพระคริสต์….ขยายเขตแดน ต้องมี….

2.ขยันหมั่นเพียร

1พงศาวดาร4:10ข...และ​ขอ​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์​อยู่​กับ​ข้า​พระ​องค์

มัทธิว 6:11 11 ขอ​ทรง​โปรด​ประทาน​อาหาร​ประจำวัน​แก่​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ใน​กาล​วันนี้ 12 และ​ขอ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ผิด​ของข้า​พระ​องค์ เหมือน​ข้า​พระ​องค์​ยกโทษ​ผู้​ที่​ทำ​ผิด​ต่อ​ข้า​พระ​องค์​นั้น

ยาเบสขอมือของพระเจ้าอยู่กับเขา แสดงถึงว่า ยาเบสพร้อมจะทำทุกอย่างอย่างคนขยัน ไม่ว่าจะงานส่วนตัวหรือส่วนรวม ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเองเท่านั้น แต่หมายถึง ภารกิจของพระเจ้าด้วย และแน่นอน พระเจ้าทรงทำกิจของพระองค์ในชีวิตของยาเบสทุกด้าน ทั้งการทำธุรกิจ ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ การจัดเตรียมของพระเจ้า การปกป้อง พระคุณและความรัก การเล้าโลมจิตใจและเวลาที่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือ

พระเยซูทรงสอนสาวกอธิษฐานในชีวิตประจำวันสองด้าน คือ มีอาหารกินเพียงพอสำหรับวันนี้ (เพื่อไม่เป็นทุกข์สำหรับวันหน้า) และการแก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด คือการให้อภัยแก่คน และรับการให้อภัยจากพระเจ้า ถ้าเราไม่ให้อภัยคน พระเจ้าไม่ให้อภัยเรา บาปของเรายังคงอยู่ และเป็นอุปสรรคต่อการทำกิจของพระเจ้าในชีวิตของเรา อุปสรรคของการขยายเขตแดนคือความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคน และเราจะไม่อยากจะขยายเขตแดน เราจะคิดแต่จะว่าคนอื่น บรรยากาศก็ไม่ดี  เรายังพะวงเกี่ยวกับตัวเอง ยังเป็นทุกข์อยู่กับเรื่องตัวเอง ก็ยากที่จะไปมองถึงการช่วยเหลือคนอื่น คริสเตียนไม่ใช่โลกสวย เอาแต่อธิษฐาน แต่ต้องเห็นการทำกิจของพระเจ้า อยู่ในชีวิตของเราจริงๆ  ข้าพเจ้าเชื่อว่ายาเบสไม่ใช่แค่อธิษฐานขอขยายเขตแดน ขอพระเจ้าอวยพร ขอพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเขาอย่างเดียว แต่เขาลงมือทำ เข้าไปสู่สนามจริงของการปฏิบัติตามที่ตนเองเชื่อ ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเขา

มีคริสเตียนไม่น้อยที่เอาแต่อธิษฐาน เอาแต่คิดฝัน แต่ความคิด และความฝันไม่เคยสำเร็จ เพราะว่า ไม่ยอมที่จะเคลื่อนตัวเองเข้าไปในความคิด ความฝัน ด้วยการลงมือทำ  เราต้องการมือของพระเจ้าอยู่กับเรา มือของเราก็ต้องทำงานด้วย พระเยซูสอนให้สาวกอธิษฐานสำหรับอาหารประจำวันนี้ นั่นหมายความว่า ต้องทำงานของวันนี้ เพื่อจะได้อาหารมา อ.เปาโลได้กล่าวว่า

2เธสะโลนิกา 3:10-12  10 แม้​เมื่อ​เรา​อยู่​กับ​พวก​ท่าน เรา​ก็​ได้​กำชับ​อย่าง​นี้​ว่า ถ้า​ผู้ใด​ไม่​ยอม​ทำงาน ​ก็​อย่า​ให้​เขา​กิน​11 เพราะ​เรา​ได้​ยิน​ว่า มี​บาง​คน​ใน​พวก​ท่าน​อยู่​อย่าง​เกียจ​คร้าน ไม่​ทำงาน​อะไร​เลย แต่​ชอบ​ยุ่ง​กับ​ธุระ​ของ​คน​อื่น​12 เรา​กำชับ​และ​เตือนสติ​คน​เช่นนั้น​ใน​พระ​นาม​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า​ว่า ให้​เขา​ทำงาน​ด้วย​ใจ​สงบ​และ​หา​กิน​เอง​

การอธิษฐานให้พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเรา เราต้องร่วมมือกับพระเจ้าด้วย เหมือนอย่างที่ยาเบสถูกบันทึกตอนแรกว่า เขามีเกียรติกว่าบรรดาพี่น้องของตนเอง (เขาน่าจะขยันกว่าพี่น้องของตัวเอง มีสติปัญญามากกว่า มีความมั่งคั่งมากกว่า (เพราะทำงานมาก) มีความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้ามากกว่า ดูจากคำอธิษฐานที่ยาเบสอธิษฐานต่อพระเจ้า เพราะฉะนั้น คริสเตียนต้องเป็นผู้ที่ขยายเขตแดนอย่างยาเบส มีพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับชีวิตของเขา มือของยาเบสหยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จ มือของเราทุกคนหยิบจับอะไรก็ต้องสำเร็จด้วยเช่นกัน

3.ระวังเหตุที่ทำให้เจ็บใจปวดกายได้

1พงศาวดาร4:10ค  ….และ​ขอ​พระ​องค์​ทรง​รักษา​ข้า​พระ​องค์​ให้​พ้น​จาก​เหตุร้าย เพื่อ​มิ​ให้​ข้า​พระ​องค์​เจ็บ​ใจ​ปวด​กาย”

มัทธิว 6:13ก 13 และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย….

ยาเบสมองโลกในความเป็นจริง นั่นคือ มีเหตุร้าย (ฉบับแปล 2011 ใช้คำว่า สิ่งชั่วร้าย) ที่มาจากศัตรู (คือมารซาตาน) เราเชื่อว่าโลกนี้มีมารซาตาน และมารซาตานต้องการนำเหตุร้ายเข้ามาในชีวิตของผู้คน  เราต้องไม่ลืมว่าโลกนี้มีมารที่มุ่งทำร้ายคน และไม่เว้นแม้แต่คริสเตียน  ยาเบสอธิษฐานอย่างมีเป้าหมาย แสดงว่า ในการดำเนินชีวิตของยาเบสมีความระมัดระวังกับดักจากสิ่งชั่วร้าย พระเยซูเองก็สอนสาวกของพระองค์ในการอธิษฐานต่อพระเจ้า เพื่อสาวกจะระมัดระวังตัวเองจากสิ่งชั่วร้าย มารซาตานจะนำการทดลองเข้ามาในชีวิตคน เพื่อทำลายความสัมพันธ์ระหว่างคนกับพระเจ้า และระหว่างคนกับคน

คำว่า เพื่อ​มิ​ให้​ข้า​พระ​องค์​เจ็บ​ใจ​ปวด​กาย” หมายถึงเพื่อจะไม่เสียใจในภายหลัง ยุคของเราเป็นยุคที่เรียกว่า ป่าคอนกรีต ไม่เหมือนป่าในยุคโบราณที่อันตรายเกิดจากสัตว์ร้ายที่ออกหากินตามเวลาของมัน ยุคป่าคอนกรีต คนด้วยกันคือตัวอันตราย คนที่สวมวิญญาณอย่างมารที่จ้องจะเขมือบคน ทำร้ายคน อันตรายที่สุด ดังนั้น คนของพระเจ้าจะต้องเป็นคนที่ใครอยู่ด้วยแล้วปลอดภัย การอธิษฐานให้ตัวเองพ้นจากเหตุร้าย คือการขอให้ตัวเองไวต่อเหตุร้าย และไม่เป็นเหตุร้ายให้กับคนอื่นด้วยเช่นกัน นี่คือความหมายของการรักตนเองให้เป็นก่อนที่จะไปรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง เราไม่ชอบให้ใครหลอก คนอื่นก็ไม่ชอบให้เราหลอกเขาเช่นกัน เพื่อ​มิ​ให้​ข้า​พระ​องค์​เจ็บ​ใจ​ปวด​กาย” จงตระหนักเสมอว่า มีเหตุให้เกิดการเจ็บใจปวดกายได้ เพราะฉะนั้น จงระมัดระวังให้ดี

มีสามอย่างที่เราต้องระวัง คือ  อยู่ให้ถูกที่ ไม่ไปในที่ที่อันตราย อยู่ให้ถูกเวลา ไม่ไปในเวลาที่มืดๆค่ำๆ เวลาที่คนอื่นนอน ตัวเองออกไปข้างนอก ที่ไม่มีคน เป็นที่เปลี่ยว และสุดท้าย อยู่กับคนที่ปลอดภัย หญิงชายไม่ไปไหนกันตามลำพัง ไม่อยู่กับนักเลงอันตพาลหรือคนที่อยู่กับอบายมุข  The right place,  right time and right person

เพราะฉะนั้น คนของพระเจ้า จะดำเนินชีวิตแบบหลับหูหลับตา มั่วๆ ซั่วๆ ไม่ใส่ใจ ขาดความรู้ ขาดความเข้าใจไม่ได้ เราอยู่ในยุคที่โลกไร้พรมแดน คืบคลานเข้ามาจนเราอาจสูญเสียเสรีภาพที่เราได้รับจากพระเยซูคริสต์ไปโดยไม่รู้ตัว และอาจต้องมานั่งเจ็บใจปวดกายแบบหาสาเหตุไม่เจอ ความจริง ทุกอย่างมีเหตุทั้งสิ้น และความเจ็บใจปวดกายนี่แหล่ะ ทำให้เราหยุดที่จะขยายเขตแดน และสร้างตาข่ายความปลอดภัยไว้หนาแน่นรอบตัว  ด้วยคำว่า เข็ด….

 4.ความมั่นใจในพระเจ้า

1พงศาวดาร4:10ง  ….และ​พระ​เจ้า​ประ​ทาน​ตาม​ที่​เขา​ทูล​ขอ

มัทธิว 6:13ข  …เหตุ​ว่า​ราช​อำนาจ และ​ฤทธิ์​เดช และ​พระ​สิริ​เป็น​ของ​พระ​องค์​สืบๆ ไป​เป็น​นิตย์ อาเมน​

ยาเบสได้รับคำตอบจากพระเจ้า เพราะยาเบสทำตามที่ตนเองอธิษฐาน ร่วมมือกับมือของพระเจ้า ยิ่งทำให้เกิดความมั่นใจในพระเจ้ามากยิ่งขึ้ พระเยซูทรงจบคำสอนเรื่องคำอธิษฐานด้วยความมั่นใจในอำนาจ และฤทธิ์เดช และพระสิริของพระเจ้าที่ไม่มีวันสูญสิ้นไป เป็นนิตย์ และลงท้ายด้วยคำว่า อาเมน แปลว่า เป็นไปตามที่ขอ ไม่มีอะไรจะขัดขวางการทำกิจของพระเจ้าได้

1ยอห์น 5:14 14 และ​นี่​คือ​ความ​มั่นใจ​ที่​เรา​มี​ต่อ​พระ​องค์ คือ​ถ้า​เรา​ทูล​ขอ​สิ่ง​ใด​ที่​เป็น​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​องค์ ​พระ​องค์​ก็​ทรง​โปรด​ฟัง​เรา​

ขอให้เราทั้งหลายจงมีธรรมชาติของผู้ขยายเขตแดนสวรรค์ ขยันหมั่นเพียร ระวังเหตุที่จะทำให้คนเจ็บใจปวดกาย และสุดท้าย เชื่อมั่นในคำตอบที่มาจากพระเจ้าเสมอ อาเมน

Leave a Comment