“สังคมเงยหน้า”

สดุดี 121:1-8 1 ข้าพเจ้า​เงย​หน้า​ดู​ภูเขา ความ​อุปถัมภ์​ของ​ข้าพเจ้า​มา​จาก​ไหน 2 ความ​อุปถัมภ์​ของ​ข้าพเจ้า​มา​จาก​พระ​เจ้า ผู้​ทรง​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่นดิน​โลก 3 ​พระ​องค์​จะ​ไม่ให้​เท้า​ของ​ท่าน​พลาด​ไป ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​อารักขา​ท่าน​จะ​ไม่​เคลิ้ม​ไป 4 ดู​เถิด ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​อารักขา​อิสราเอล จะ​ไม่​ทรง​หลับ​สนิท​หรือ​นิทรา5 ​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ผู้​อารักขา​ท่าน ​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ที่​กำบัง​ที่​ข้าง​ขวามือ​ของ​ท่าน 6 ดวง​อาทิตย์​จะ​ไม่​โจมตี​ท่าน​ใน​เวลา​กลางวัน หรือ​ดวง​จันทร์​ใน​เวลา​กลางคืน 7 ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​อารักขา​ท่าน​ให้​พ้น​ภยันตราย​ทั้งสิ้น ​พระ​องค์​จะ​ทรง​อารักขา​ชีวิต​ของ​ท่าน 8 ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​อารักขา​การ​เข้า​ออก​ของ​ท่าน ตั้งแต่​กาล​บัดนี้​สืบไป​เป็น​นิตย์​  สังคมในยุคของเรา ไม่ว่าเราจะไปไหน ขึ้นรถลงเรือ  แม้กระทั่งบนเครื่องบิน เราจะพบกับภาพของคนที่อยู่รอบข้างเราต่างก้มหน้าก้มตาอยู่กับโทรศัพท์มือถือ สื่อสารกับคน เล่นเกม อ่านข่าว ดูหนังฟังเพลง สารพัดการรับข่าวสารและการทำธุรกรรมต่างๆผ่านเครื่องมือเล็กๆที่เรียกว่า สมาร์ทโฟน จนถูกขนานนามว่า สังคมก้มหน้า  จนมีการล้อเลียนว่า บางคนมองแต่โทรศัพท์จนเดินตกท่อ ชนเสา ถูกรถชน ขับรถชนคนอื่นก็มี บางคนเรียกเท่าไหร่ ก็ไม่ยอมเงยหน้า เพราะกำลังติดพันอยู่กับการก้มหน้าก้มตาดูสมาร์ทโฟนอยู่  สภาวะการก้มหน้านี้ เข้าไปในทุกสังคม แม้แต่คริสตจักร และใจสมานเพชรเกษม 11 ของเราได้ใช้แอปหนึ่งที่ชื่อว่า ไลน์ เพื่อจะใช้ในการสื่อสารการเรียนพระคัมภีร์ และอธิษฐานในรุ่งอรุณ เป็นเครื่องมือที่ดีมากๆ ข้าพเจ้าเองแม้จะเป็นผู้สอน ผู้นำอธิษฐาน ก็ยังก้มหน้าเพื่อดูโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารกับผู้คนด้วยไลน์ แต่ก็ยังต้องหาโอกาสในการได้เงยหน้าที่จะมองดูพระเจ้าในยามเช้า ส่วนใหญ่ข้าพเจ้าจะใช้เวลาในขณะออกไปออกกำลังกายนอกบ้านด้วยการขี่จักรยาน และอธิษฐานนมัสการ เงยหน้ามองท้องฟ้า อย่างที่พระคัมภีร์สดุดีตอนนี้ได้กล่าวถึงการเงยหน้ามองดูที่ภูเขา ซึ่งเป็นนามธรรมหมายถึงการมองขึ้นสู่ท้องฟ้า ที่สูง ความอุปถัมภ์ของผู้เขียนสดุดีมาจากพระเจ้าผู้อยู่สูง ผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก  มันเป็นช่วงเวลาที่สุดยอดมากๆที่ได้มองธรรมชาติ ในขณะที่เราอยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่อง มองไม่ค่อยจะเห็นธรรมชาติเท่าไหร่ ท้องฟ้านี่แหล่ะ คือธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด พระคัมภีร์หลายตอนได้เชิญชวนให้คนของพระเจ้าเงยหน้าขึ้นเพื่อจะรับการสื่อสารจากพระเจ้า บางคนอาจว่า เดี๋ยวนี้พระคัมภีร์อิเล็คโทรนิคอยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้ว คำว่า  เงยหน้า ยังใช้ได้อีกหรือ ข้าพเจ้ายังคงขอยืนยัน  การเงยหน้า  ยังใช้ได้ และใช้ได้ดีมากๆ เมื่อเราละสายตาออกจากโทรศัพท์มือถือ และเงยหน้าสู่เบื้องสูง เพื่อจะพบกับพระเจ้า สดุดี 123:1-2 1 ข้า​แต่​พระ​องค์​ผู้​ประทับ​ใน​ฟ้า​สวรรค์ ข้า​พระ​องค์​เงย​หน้า​ดู​พระ​องค์ 2 ดู​เถิด ตา​ของ​ผู้รับ​ใช้​มองดู​มือ​นาย​ของ​ตน​ฉัน​ใด และ​ตา​ของ​สาว​ใช้​มองดู​มือ​นาย​หญิง​ของ​ตน​ฉัน​ใด ตา​ของ​ข้าพเจ้า​ทั้ง​หลายมองดูพระ​เจ้า​ของ​ข้าพเจ้า​ทั้ง​หลาย จนกว่า​พระ​องค์​จะ​มี​พระ​กรุณา​ต่อ​ข้าพเจ้า​ทั้ง​หลาย​ฉัน​นั้น  ขอให้เรามาร่วมกันสร้างสังคมเงยหน้าเพื่อจะพบกับพระกรุณาของพระเจ้าในท่ามกลางพวกเราทุกคน อาเมน

By admin