“วิธีอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน”

อดทุกมื้อ งดอาหารและเครื่องดื่มตลอด24 ชั่วโมง ดื่มแต่น้ำอย่างเดียว

อดบางมื้อ  งดอาหารบางช่วงของวัน ดื่มแต่น้ำ เช่น อดอาหารตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงดวงอาทิตย์ตกดิน หรือจากอาหารเช้าถึงอาหารว่างช่วงบ่าย

อดหนึ่งมื้อ  งดทานอาหาร 1 มื้อต่อวัน เช่น อดอาหารกลางวัน หรืออาหารเย็น รับประทานแต่อาหารเหลว และเครื่องดื่มเท่านั้น งดอาหารแข็งเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ดื่มน้ำ อาหารเหลว เช่น นม ไมโล หรือเครื่องดื่มสุขภาพอื่นๆ

อดอาหารแบบดาเนียล  งดอาหารเนื้อสัตว์ และอาหารอร่อย จานโปรด ทานแต่ผัก ผลไม้และน้ำผลไม้ปริมาณน้อย อาจฝึกใช้วิธีนี้ตลอด 40 วัน หรือตามคำแนะนำในพระคัมภีร์ดาเนียล 1:12 โดยอดอาหารเช่นนี้ 10 วัน

อดอาหารแบบเอสเธอร์  งดอาหารแข็งตลอด 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 3 วัน ดูในพระธรรมเอสเธอร์ 4:16

วิธีใช้คู่มืออดอาหารอธิษฐาน 40 วัน อธิษฐานทุกวันตามคู่มือ

– สำหรับแต่ละรายการ ลำดับแรกให้อ่านออกเสียงและใคร่ครวญพระคัมภีร์ที่อ้างถึง

– อธิษฐานตามที่พระวิญญาณทรงนำ หยุด ฟัง และรอคอยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

– บันทึกสิ่งที่ได้รับในสมุดส่วนตัว จากนั้นไม่ว่าพระองคืตรัสอะไรกับท่าน ให้ทำตาม

ให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมได้อย่างไร

การอดอาหารด้วยกันเป็นหมู่คณะง่ายกว่าที่จะทำตามลำพัง

ครอบครัว  ทำความตกลงที่จะอดอาหาร และอธิษฐานเป็นครอบครัว ตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีอดอาหารที่เหมาะสมและใช้คู่มือสำหรับช่วงเวลาเข้าเฝ้ของครอบครัว

ที่ทำงาน จูงใจให้เพื่อนร่วมงานร่วมอดอาหารกับท่าน ใช้ช่วงเวลาอาหารกลางวัน หรือช่วงพักตอนบ่ายที่จะอธิษฐานด้วยกันตามคู่มือ ให้รวบรวมคริสเตียนอื่นที่อยู่ในสำนักงาน ที่กล้เคียงเพื่ออธิษฐานร่วมกัน

กลุ่มเซลล์ ให้คนในกลุ่มเซลล์ใช้คู่มือฯ ขอพระเจ้าใช้กลุ่มเซลล์ของท่านเป็นสะพานแห่งพระพรสำหรับประเทศไทย และสู่นานาประเทศ

เพื่อน ในยุคของการใช้โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารต่างๆมากมาย การอธิษฐานด้วยกันสามารถทำได้ แค่ยกหูขึ้นเท่านั้น ให้นัดหมายเวลาอธิษฐานกับเพื่อน 1 คนทางโทรศัพท์ทุกวัน ส่งข้อความเตือนกัน

เพื่อนบ้าน  จับกลุ่มเพื่อนบ้านคริสเตียนสองสามคนที่อยู่ละแวกเดียวกันเพื่ออดอาหารอธิษฐานด้วยกัน

ขอให้พี่น้องทุกท่านร่วมรับพระพรจากการอธิษฐานอดอาหารครั้งนี้ด้วยกันค่ะ ขอพระเจ้าอวยพระพร

Leave a Comment